Margasiński Andrzej

Margasiński Andrzej

psycholog, nauczyciel akademicki, terapeuta i trener. Absolwent psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktoryzo­wał się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pracuje w Częstochowie, w Akademii im. Jana Długosza, gdzie w latach 2003-2008 pełnił obowiązki dziekana Wydziału Pedagogicznego. Prowadzi szkolenia z zakresu komuni­kacji, asertywności, negocjacji, mediacji. Naukowo zajmuje się uzależnieniami, zagadnieniami psychopatologii i psychoprofilaktyki, w ostatnim czasie także problematyką psychometrii. Współpracuje z ośrodkami naukowymi w USA, Niemczech i na Ukrainie.

Ważniejsze publika­cje: Analiza psychologiczna systemów rodzinnych z chorobą alkoholową (1996); Jak radzić sobie ze stresem w procesie zmiany w przedsiębiorstwie? (2005); Skale Oceny Rodziny (SOR). Polska adaptacja FACES IV- Flexibility and Cohesion Evaluation Scales Davida H. Olsona. Podręcznik (2009); Model Kołowy i FACES jako narzędzie badania rodziny. Historia, rozwój i zastosowanie (2010, w druku); redaktor naukowy tomów zbiorowych: Psychopatologia i psychoprofilaktyka. Przejawy narkomanii, alkoholizmu, przemocy, zaburzeń psychicznych w rodzinie i szkole oraz możliwości im przeciwdziałania (2000, z B. Zajęcką); Sekty. Uwarun­kowania i niebezpieczeństwa w III RP (2001, z S. Pamułą); Etyka - Psychologia - Psychotera­pia (2004, z D. Probucką); Konflikty i mediacje we współczesnej rzeczywistości społecznej. (2007, z D. Czakon).

Więcej informacji zobacz na stronach: www.andrzejmargasinski.com; www.benevitae.com

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło