Nowacki Zbigniew

Nowacki Zbigniew

Nowacki Zbigniewdoktor nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogiki, specjalność pedagogika resocjalizacyjno-penitencjarna. Doktorat uzyskał na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Rozprawa doktorska obejmowała problematykę wywierania wpływu społecznego wśród skazanych i tymczasowo aresztowanych przebywających w warunkach izolacji więziennej. Autor publikacji poświęconych przede wszystkim zachowaniom osób uwięzionych, np.: Autoagresja w warunkach izolacji więziennej – nie tylko funkcjonalne aspekty zachowania (2012), Wielowymiarowe znaczenie pracy duszpasterskiej na rzecz osób pozbawionych wolności (2012), Przygotowanie nauczycieli do wywierania wpływu na podmioty procesu kształcenia (2013), Wpływ społeczny – możliwości i ograniczenia dla oddziaływań penitencjarnych (2013), Czas izolacji więziennej a podatność skazanych na manipulacje skoncentrowane na deprecjacji innych oraz odwołujące się do konformizmu (2014), System dozoru elektronicznego w ocenie osadzonych w zakładach karnych (2015), Skłonność skazanych do ingracjacji (2017). Obecnie zajmuje się badaniem poczucia zagrożenia osadzonych w celi przejściowej zakładu karnego i aresztu śledczego. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego.

www.nowacki.edu.pl

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło