Marzec-Holka Krystyna

Marzec-Holka Krystyna

Marzec-Holka Krystynaprof. zw. dr hab. – kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy; pełni funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich w UKW w Bydgoszczy; członek Prezydium Komisji Pedagogiki Społecznej PAN; członek Opiniodawczo-Doradczej Rady Naukowej przy Rzeczniku Praw Dziecka; członek rad naukowych w wydawnictwach kwartalników naukowych o ogólnopolskim zasięgu: „Auxilium Sociale. Wsparcie Społeczne”, „Auxilium Sociale Novum”, „Chowanna” oraz ,,Przegląd Pedagogiczny” UKW w Bydgoszczy. Wykładowca pedagogiki społecznej, pracy socjalnej, patologii społecznej oraz kryminologii na studiach pedagogicznych i pracy socjalnej. W 2004 roku została laureatką Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Sportu RP za monografię, Dzieciobójstwo, przestępstwo uprzywilejowane czy zbrodnia (Bydgoszcz 2004). Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół problemów marginalizacyjnych, konsekwencji przemian społeczno-ekonomicznych, dezorganizacji społecznej reformy pomocy społecznej, zagrożonych szans edukacyjnych dziecka wiejskiego. Drugim obszarem zainteresowań autorki są zagadnienia patologii społecznej i resocjalizacji, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy w rodzinie, przemocy seksualnej wobec dziecka oraz przestępczości. Napisała w sumie kilkadziesiąt artykułów, monografii autorskich i była redaktorem naukowym prac zbiorowych.

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło