Borecka-Biernat Danuta

Borecka-Biernat Danuta

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik naukowo-dydaktyczny, kierownik Zakładu Psychologii Edukacji i Wychowania Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zainteresowania badawcze autorki obejmują problematykę identyfikacji osobowościowych i rodzinnych determinant zaburzeń w zachowaniu w okresie wczesnej adolescencji oraz stosowanych przez młodzież strategii radzenia sobie z trudnościami w sytuacjach społecznych.

Jest autorką wielu publikacji naukowych, w tym także książkowych, takich jak: Zachowanie agresywne i nieśmiałe młodzieży w sytuacji ekspozycji społecznej (1998), Zachowanie młodzieży w sytuacji kontaktu społecznego (2000, współautorka), Zachowanie nieśmiałe młodzieży w trudnej sytuacji społecznej (2001), Strategie radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych. Psychospołeczne uwarunkowania (2006)

W latach 1996-1998 współpracowała naukowo z Pedagogicznym Uniwersytetem w Wilnie.

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło