• Obniżka
Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych

Zaburzenia w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście trudnych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych

ISBN: 978-83-7587-689-5
36,19 zł
28,19 zł Oszczędzasz: 8,00 zł

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 25,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Oddana do rąk Czytelników książka jest zbiorem artykułów o charakterze refleksji teoretycznej i doniesień z badań. Ich tematyka koncentruje się wokół zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście ich uwarunkowań oraz działań zmierzających do ich zapobiegania i ograniczenia.

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Oddana do rąk Czytelników książka jest zbiorem artykułów o charakterze refleksji teoretycznej i doniesień z badań. Ich tematyka koncentruje się wokół zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży w kontekście ich uwarunkowań oraz działań zmierzających do ich zapobiegania i ograniczenia.

[…] Wiedza ta może wydatnie pomóc w podejmowaniu trafnych decyzji w sprawie działań pomocowych ukierunkowanych na poprawę sytuacji opiekuńczo-wychowawczej i społecznej uczniów nieradzących sobie z wyzwaniami stawianymi przez współczesną szkołę […] fragment recenzji.

Całość podzielona jest na dwie części. Część pierwsza, zatytułowana Czynniki biologiczne, osobowościowe i społeczne jako predyktory zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży, obejmuje osiem tekstów. Jednym z tekstów jest opracowanie Danuty Boreckiej-Biernat poświęcone roli czynników osobowościowych w kształtowaniu strategii zadaniowej i obrony w postaci agresywnego reagowania na trudności oraz unikania konfrontacji z trudnościami przez dorastających.

Na część drugą, zatytułowaną Formy pomocy dzieciom i młodzieży w zapobieganiu i redukowaniu zaburzeń w zachowaniu, składają się cztery artykuły. Grażyna Poraj podejmuje refleksję nad planowaniem i realizowaniem działań profilaktycznych oraz interwencyjnych zmierzających do redukowania agresji, poprzedzoną diagnozą czynników odpowiedzialnych za wystąpienie agresji u młodego człowieka. W kolejnym artykule Agata Woźniak-Krakowian i Katarzyna Pieńkowska referują wyniki badań dotyczących przyczyn niskiej frekwencji młodzieży w szkołach ponadpodstawowych i pokazują możliwość ich wykorzystania do odpowiednich działań profilaktycznych, interwencyjnych i terapeutycznych w celu zaradzenia problemowi wagarów i zachęcenia ucznia do uczęszczania na zajęcia szkolne. Małgorzata Zabłocka formułuje podstawowe założenia autorskiego programu przezwyciężania nieśmiałości u dzieci, charakteryzuje specyfikę zajęć inspirowanych tym programem oraz prezentuje jego skuteczność. Część ostatnią kończy tekst Agnieszki i Dariusza Rosińskich, którzy poruszyli kwestię warunków dokonywania diagnozy zaburzeń socjalizacji w środowisku szkolnym z uwzględnieniem płci nauczyciela i ucznia.

197 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-689-5

Borecka-Biernat Danuta

doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie psychologii, pracownik naukowo-dydaktyczny, kierownik Zakładu Psychologii Edukacji i Wychowania Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zainteresowania badawcze autorki obejmują problematykę identyfikacji osobowościowych i rodzinnych determinant zaburzeń w zachowaniu w okresie wczesnej adolescencji oraz stosowanych przez młodzież strategii radzenia sobie z trudnościami w sytuacjach społecznych.

Jest autorką wielu publikacji naukowych, w tym także książkowych, takich jak: Zachowanie agresywne i nieśmiałe młodzieży w sytuacji ekspozycji społecznej (1998), Zachowanie młodzieży w sytuacji kontaktu społecznego (2000, współautorka), Zachowanie nieśmiałe młodzieży w trudnej sytuacji społecznej (2001), Strategie radzenia sobie młodzieży w trudnych sytuacjach społecznych. Psychospołeczne uwarunkowania (2006)

W latach 1996-1998 współpracowała naukowo z Pedagogicznym Uniwersytetem w Wilnie.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Borecka-Biernat Danuta

ISBN druk

978-83-7587-568-3

ISBN e-book

978-83-7587-689-5

Objętość

258 stron

Wydanie

I, 2011

Format

B5 (160x235). E-book: epub i mobi

Oprawamiękka, klejona

Wstęp

Część I

Czynniki biologiczne, osobowościowe i społeczne jako predyktory zaburzeń w zachowaniu dzieci i młodzieży

Ludwika Wojciechowska

Dobrostan psychiczny adolescenta w obliczu realizacji rozwojowych zadań społecznych

Dorota Domińska-Werbel

Temperament jako wyznacznik strategii radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w sytuacji społecznego nacisku

Anna Hibner

Sposoby reagowania młodzieży na presję społeczną jako funkcja różnic indywidualnych w oporowości psychologicznej oraz źródła presji

Danuta Borecka-Biernat

Osobowościowe dyskryminanty strategii radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w trudnych sytuacjach społecznych

Justyna Iskra

Wybrane osobowościowe uwarunkowania trudności doświadczanych przez studentów pierwszego roku

Piotr Kwiatkowski

Neurobehawioralne rozhamowanie a postawy młodzieży wobec używania substancji psychoaktywnych w kontekście postaw wychowawczych rodziców

Elżbieta Napora

Komunikacja rodziców z młodzieżą – przegląd badań nad zagadnieniem

Małgorzata Cywińska

Zachowania agresywne u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w sytuacjach konfliktu

Część II

Formy pomocy dzieciom i młodzieży w zapobieganiu i redukowaniu zaburzeń w zachowaniu

Grażyna Poraj

Biologiczne, psychologiczne i społeczne podłoże a kontrola i profilaktyka zachowań agresywnych

Agata Woźniak-Krakowian, Katarzyna Pieńkowska

Wagary jako forma niedostosowania społecznego młodzieży – próba rozwiązania problemu

Małgorzata Zabłocka

Zachowania dzieci nieśmiałych w trudnej sytuacji społecznej – diagnoza i korygowanie

Agnieszka Rosińska, Dariusz Rosiński

Specyfika trudnych sytuacji społecznych w relacji uczeń – nauczyciel w procesie diagnozy zaburzeń socjalizacji

fragment

Oceniając całościowo pracę zbiorową pod redakcją Danuty Boreckiej-Biernat, pragnę podkreślić jej wysoką wartość poznawczą, która wynika z faktu, że odnosi się ona do interesującej i ważnej społecznie problematyki, jaką niewątpliwie są trudności w funkcjonowaniu uczniów w trudnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych. […] Dzięki temu w istotny sposób wzbogaca ona dotychczasową wiedzę naukową na temat roli poszczególnych czynników bio-psycho-społecznych i edukacyjnych w rozwoju umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych przez dzieci i młodzież w wieku szkolnym. Z kolei wiedza ta może wydatnie pomóc w podejmowaniu trafnych decyzji w sprawie działań pomocowych ukierunkowanych na poprawę sytuacji opiekuńczo-wychowawczej i społecznej uczniów nieradzących sobie z wyzwaniami stawianymi przez współczesną szkołę.

Redaktorowi tomu udało się zebrać grono autorów, którzy wykazali wiele starań, aby przedstawić podjętą problematykę w formie poprawnej merytorycznie i jednocześnie zrozumiałej dla profesjonalistów (tj. pedagogów, psychologów, terapeutów), ale także dla rodziców i studentów. Bogata zawartość merytoryczna pracy powoduje, że powinna ona spotkać się z żywym zainteresowaniem wszystkich specjalistów zajmujących się w swojej praktycznej działalności wychowaniem i nauczaniem dzieci i młodzieży z zaburzeniami zachowania.

Z recenzji prof. dr. hab. Mieczysława Radochońskiego

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło