Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych

Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych

Podtytuł: Problemy diagnozy i terapii
ISBN: 978-83-7308-789-7
20,95 zł

Wyświetl historię cen produktu

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, którymi są m.in. rodzice, nauczyciele, psychologowie, terapeuci, pedagodzy szkolni.

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Celem prezentowanej publikacji jest ukazanie istoty specyficznych zaburzeń rozwoju umiejętności arytmetycznych na tle zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych, ze wskazaniem odrębności mechanizmów i objawów dyskalkulii rozwojowej z jednej strony, z drugiej zaś – zwróceniem uwagi na możliwość jej współwystępowania z dysleksją. Praca zawiera przegląd dotychczas prowadzonych badań nad zaburzeniami rozwoju umiejętności arytmetycznych. Od początku lat dziewięćdziesiątych obserwuje się poważny wzrost zainteresowania problematyką specyficznych trudności w uczeniu się matematyki w wielu krajach, co prowadzi do coraz nowszych odkryć i bardziej pogłębionych analiz, ukierunkowanych na zastosowanie uzyskiwanych rezultatów w praktyce psychologicznej i pedagogicznej. Opracowanie otwiera dyskusję na temat problemów związanych z diagnozą dyskalkulii, utrudniających trafne i rzetelne jej rozpoznanie.

Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, którymi są m.in. rodzice, nauczyciele, psychologowie, terapeuci, pedagodzy szkolni.

Problemy diagnozy i terapii
144 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-066-4

Urszula Oszwa

jest adiunktem w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii UMCS w Lublinie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki zaburzeń rozwoju i uszkodzeń układu nerwowego. Jej praca doktorska dotyczyła sprawności językowej w zakresie posługiwania się konstrukcjami przyimkowymi u dzieci z dysleksja rozwojowa. Dr U. Oszwa jest autorka trzech monografii z zakresu psychologii klinicznej dziecka oraz zaburzeń rozwoju umiejętności arytmetycznych. Zredagowała dwie prace zbiorowe. Przygotowała rozprawę habilitacyjną na temat procesów operowania liczbami u dzieci z trudnościami w matematyce.

Współpracuje naukowo z ośrodkami akademickimi w Wielkiej Brytanii – The Institute of Cognitive Neurosciences, University College London oraz Faculty of Education, Cambridge University. Po uzyskaniu kwalifikacji terapeuty w Wielkiej Brytanii pracowała w Addenbrooke’s Hospital, Cambridge, UK na oddziale neurorehabilitacji, zdobywając doświadczenie w praktyce klinicznej.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Urszula Oszwa

ISBN druk

978-83-7308-789-7

ISBN e-book

978-83-8294-066-4

Objętość

132 stron

Wydanie

IV, 2008.

Format

B5 (160x235). E-book: PDF

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie

1.         SPECYFICZNE ZABURZENIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNYCH

1.1.      Istota specyficznych trudności w uczeniu się

1.2.      Czytanie, pisanie i dysleksja

1.3.      Trudności w uczeniu się matematyki – problemy definicyjne


2.         DYSLEKSJA I DYSKALKULIA – ODRĘBNOŚĆ, PODOBIEŃSTWA

2.1.      Wspólne i odmienne uwarunkowania obu syndromów

2.2.      Językowy i pozajęzykowy aspekt matematyki

2.3.      Współwystępowanie trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu


3.         SYMPTOMATOLOGIA ZABURZEŃ ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI ARYTMETYCZNYCH

3.1.      Dzieci z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu

3.2.      Prawidłowo czytające dzieci z trudnościami w matematyce

3.3.      Przejawy ryzyka dyskalkulii rozwojowej


4.         PROBLEM DIAGNOZY DYSKALKULII ROZWOJOWEJ


4.1.      Ocena osiągnięć czy zdolności?

4.2.      Techniki oceny osiągnięć i umiejętności szkolnych

4.3.      Testy zdolności ogólnych

4.4.      Metody pomiaru zdolności specyficznych

4.5.      Analiza kliniczna w diagnozie dyskalkulii


5.         POMOC DZIECIOM Z DYSKALKULIĄ W ŚWIETLE BADAŃ


5.1.      Terapia zaburzeń rozwoju umiejętności arytmetycznych a wyniki badań naukowych

5.2.      Pomoc dzieciom z trudnościami w uczeniu się matematyki a doświadczenia praktyki klinicznej


6.         W KIERUNKU EFEKTYWNEJ EDUKACJI


6.1.      Wyniki badań psychologicznych a nauczanie matematyki

6.2.      Czynniki emocjonalno-motywacyjne a dyskalkulia

6.3.      Renesans starych eksperymentów

Bibliografia

Aneks

Fragment

Piękniej jest wiedzieć coś ze wszys­tkiego niż wiedzieć wszystko o jednym" - pisał niegdyś Pascal. Taka uniwersal­ność to najpiękniejsza rzecz. Tak oto rozpoczyna się książka Urszuli Oszwy. Wiemy jednak, że nie każdy może być taki uniwersalny. Coraz większy procent populacji ma kłopoty z uczeniem się matematyki. Tymczasem to ponownie obowiązkowy przedmiot na maturze. Książka pokazuje zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych w tej dziedzinie oraz sposoby ich likwidacji. Program radzenia sobie z lękiem przed matem­atyką może być wskazówką nie tylko dla nauczycieli, ale także dla rodziców uczniów. Należy zwracać uwagę na związek dojrzałości emocjonalnej i odporności na sytuacje trudne z efekty­wnym uczeniem się tej dziedziny wiedzy. Aneks zawiera opracowane przez lnstitutute of Child Heath w Londynie testy diagnostyczne, które mogą wykorzystać zarówno nauczy­ciele, jak i rodzice uczniów na każdym etapie nauki arytmetyki.

Notes Wydawniczy, nr 3/2009 Maciej Fox

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło