Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych

Zaburzenia rozwoju umiejętności arytmetycznych

Podtytuł: Problemy diagnozy i terapii
ISBN: 978-83-7308-789-7
14,29 zł
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, którymi są m.in. rodzice, nauczyciele, psychologowie, terapeuci, pedagodzy szkolni.

Wersja książki
Ilość

Celem prezentowanej publikacji jest ukazanie istoty specyficznych zaburzeń rozwoju umiejętności arytmetycznych na tle zaburzeń rozwoju umiejętności szkolnych, ze wskazaniem odrębności mechanizmów i objawów dyskalkulii rozwojowej z jednej strony, z drugiej zaś – zwróceniem uwagi na możliwość jej współwystępowania z dysleksją. Praca zawiera przegląd dotychczas prowadzonych badań nad zaburzeniami rozwoju umiejętności arytmetycznych. Od początku lat dziewięćdziesiątych obserwuje się poważny wzrost zainteresowania problematyką specyficznych trudności w uczeniu się matematyki w wielu krajach, co prowadzi do coraz nowszych odkryć i bardziej pogłębionych analiz, ukierunkowanych na zastosowanie uzyskiwanych rezultatów w praktyce psychologicznej i pedagogicznej. Opracowanie otwiera dyskusję na temat problemów związanych z diagnozą dyskalkulii, utrudniających trafne i rzetelne jej rozpoznanie.

Książka jest adresowana do szerokiego kręgu odbiorców, którymi są m.in. rodzice, nauczyciele, psychologowie, terapeuci, pedagodzy szkolni.

Problemy diagnozy i terapii
241 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7308-789-7

Oszwa Urszula

jest adiunktem w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii Instytutu Psychologii UMCS w Lublinie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki zaburzeń rozwoju i uszkodzeń układu nerwowego. Jej praca doktorska dotyczyła sprawności językowej w zakresie posługiwania się konstrukcjami przyimkowymi u dzieci z dysleksja rozwojowa. Dr U. Oszwa jest autorka trzech monografii z zakresu psychologii klinicznej dziecka oraz zaburzeń rozwoju umiejętności arytmetycznych. Zredagowała dwie prace zbiorowe. Przygotowała rozprawę habilitacyjną na temat procesów operowania liczbami u dzieci z trudnościami w matematyce.

Współpracuje naukowo z ośrodkami akademickimi w Wielkiej Brytanii – The Institute of Cognitive Neurosciences, University College London oraz Faculty of Education, Cambridge University. Po uzyskaniu kwalifikacji terapeuty w Wielkiej Brytanii pracowała w Addenbrooke’s Hospital, Cambridge, UK na oddziale neurorehabilitacji, zdobywając doświadczenie w praktyce klinicznej.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Oszwa Urszula

ISBN druk

978-83-7308-789-7

ISBN e-book

978-83-7308-789-7

Objętość

132 stron

Wydanie

IV, 2008

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie

1.         SPECYFICZNE ZABURZENIA ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI SZKOLNYCH

1.1.      Istota specyficznych trudności w uczeniu się

1.2.      Czytanie, pisanie i dysleksja

1.3.      Trudności w uczeniu się matematyki – problemy definicyjne


2.         DYSLEKSJA I DYSKALKULIA – ODRĘBNOŚĆ, PODOBIEŃSTWA

2.1.      Wspólne i odmienne uwarunkowania obu syndromów

2.2.      Językowy i pozajęzykowy aspekt matematyki

2.3.      Współwystępowanie trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu


3.         SYMPTOMATOLOGIA ZABURZEŃ ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI ARYTMETYCZNYCH

3.1.      Dzieci z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu

3.2.      Prawidłowo czytające dzieci z trudnościami w matematyce

3.3.      Przejawy ryzyka dyskalkulii rozwojowej


4.         PROBLEM DIAGNOZY DYSKALKULII ROZWOJOWEJ

4.1.      Ocena osiągnięć czy zdolności?

4.2.      Techniki oceny osiągnięć i umiejętności szkolnych

4.3.      Testy zdolności ogólnych

4.4.      Metody pomiaru zdolności specyficznych

4.5.      Analiza kliniczna w diagnozie dyskalkulii


5.         POMOC DZIECIOM Z DYSKALKULIĄ W ŚWIETLE BADAŃ

5.1.      Terapia zaburzeń rozwoju umiejętności arytmetycznych a wyniki badań naukowych

5.2.      Pomoc dzieciom z trudnościami w uczeniu się matematyki a doświadczenia praktyki klinicznej


6.         W KIERUNKU EFEKTYWNEJ EDUKACJI

6.1.      Wyniki badań psychologicznych a nauczanie matematyki

6.2.      Czynniki emocjonalno-motywacyjne a dyskalkulia

6.3.      Renesans starych eksperymentówBibliografia

Aneks

Fragment

Piękniej jest wiedzieć coś ze wszys­tkiego niż wiedzieć wszystko o jednym" - pisał niegdyś Pascal. Taka uniwersal­ność to najpiękniejsza rzecz. Tak oto rozpoczyna się książka Urszuli Oszwy. Wiemy jednak, że nie każdy może być taki uniwersalny. Coraz większy procent populacji ma kłopoty z uczeniem się matematyki. Tymczasem to ponownie obowiązkowy przedmiot na maturze. Książka pokazuje zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych w tej dziedzinie oraz sposoby ich likwidacji. Program radzenia sobie z lękiem przed matem­atyką może być wskazówką nie tylko dla nauczycieli, ale także dla rodziców uczniów. Należy zwracać uwagę na związek dojrzałości emocjonalnej i odporności na sytuacje trudne z efekty­wnym uczeniem się tej dziedziny wiedzy. Aneks zawiera opracowane przez lnstitutute of Child Heath w Londynie testy diagnostyczne, które mogą wykorzystać zarówno nauczy­ciele, jak i rodzice uczniów na każdym etapie nauki arytmetyki.

Notes Wydawniczy, nr 3/2009 Maciej Fox

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło