• Obniżka
Mutyzm wybiórczy w praktyce terapeutycznej

Mutyzm wybiórczy w praktyce terapeutycznej

Podtytuł: Terapie szyte na miarę
ISBN: 978-83-8294-032-9
43,81 zł
31,81 zł Oszczędzasz: 12,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 34,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka przedstawia doświadczenia terapeutów i ich różne spojrzenia na terapię w mutyzmie wybiórczym. Opisuje formy, techniki i metody pracy z dziećmi z tym zaburzeniem.

Zapraszamy do wydania III, 2022

Ilość

Zapraszamy do wydania III, 2022

Książka przedstawia doświadczenia terapeutów i ich różne spojrzenia na terapię w mutyzmie wybiórczym. Opisuje formy, techniki i metody pracy z dziećmi z tym zaburzeniem. Autorki wykorzystują zróżnicowane formy terapeutyczne i „szyją terapie na miarę dziecka”, a także podkreślają, że z wielu metod terapeutycznych należy stworzyć tę jedną, „własną” – indywidualną dla konkretnego dziecka z mutyzmem wybiórczym. […] Przedstawiają przypadki dzieci na różnych etapach rozwojowych: dwuletniej dziewczynki uczęszczającej do żłobka, pacjentów w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz chłopca w wieku gimnazjalnym. Ukazanie skali zaburzenia wśród dzieci jest ogromnie ważne dla logopedów, psychologów, pedagogów i rodziców. Mutyzm może bowiem pojawić się niezależnie od wieku dziecka, przeżyć, środowiska i miejsca.

Publikacja prezentuje wiele unikatowych i bardzo ciekawych propozycji oddziaływań, które opierają się na szerokiej literaturze przedmiotu oraz pogłębionych przez analizę rozwiązaniach praktycznych. […] Należy czerpać jak najwięcej z wiedzy i doświadczenia specjalistów prowadzących diagnozę i terapię mutyzmu wybiórczego, którzy reprezentują różne ośrodki terapeutyczne w Polsce, co podkreśla wagę podjętej tutaj problematyki.

Z recenzji dr Moniki Kozery-Wierzchoś

 

W niniejszej publikacji pragniemy przedstawić specjalistom, nauczycielom, rodzicom oraz wszystkim osobom zainteresowanym problematyką mutyzmu wybiórczego nasze doświadczenia i różne podejścia do tego zaburzenia. Uważamy, że każde dziecko dotknięte mutyzmem – choć zachowuje się podobnie jak inne dzieci niemówiące – wymaga odpowiednio dobranych metod i technik terapeutycznych, działań, które nazywamy „terapią szytą na miarę dziecka”. Należy pamiętać, że brak mowy w różnych sytuacjach społecznych jest tylko jednym z objawów mutyzmu, a jego kluczową przyczyną są zaburzenia lękowe. Ważne, aby w trakcie terapii uwzględnić inne aspekty funkcjonowania dziecka, przepracować z nim umiejętność radzenia sobie z lękiem w różnych sytuacjach, także tych, które nie zawsze są bezpośrednio związane z mówieniem. W książce przedstawiamy doświadczenia terapeutów dotyczące zarówno pracy indywidualnej, jak i grupowej. Dzielimy się również naszymi wątpliwościami i rozważaniami, które często towarzyszą naszej pracy w gabinecie, szkole czy przedszkolu.

Jako pierwszy został opisany przypadek dziecka uczęszczającego do żłobka, chociaż mutyzm wybiórczy diagnozuje się z reguły u starszych dzieci. Autorka pokazuje, że przez działania prewencyjne można nie dopuścić do sytuacji, aby niepokojące zachowania rozwinęły się w późniejszym okresie w mutyzm wybiórczy. Następnie przedstawiono przypadek chłopca w wieku przedszkolnym. Aneta Kiepiela-Koperek śledzi w swoim studium zmiany w zachowaniu dziecka oraz pokazuje korzyści płynące ze współpracy z rodziną i środowiskiem. Nieco odmienny przykład prezentuje Alicja Pilch, opisując swoje doświadczenia terapeutyczne z okresu pracy za granicą. Autorka podkreśla nie tylko rolę współdziałań, lecz także wdrożenie programu terapeutycznego. Odmienną, główną formę pomocy, którą jest terapia grupowa, prezentują Joanna Bala i Jadwiga Miękina-Pindur. Według autorek dobór różnorodnych metod pracy, a także współpraca na linii rodzic – terapeuta – nauczyciel przynoszą znakomite efekty. Katarzyna Szyszka przedstawia moment, w którym mutyzm wybiórczy ujawnia się w okresie dojrzewania. Iwona Młynarska będąca nauczycielką nauczania wczesnoszkolnego pomaga dziecku wspólnie z zaangażowaniem klasy. Natomiast opowieść Sylwii Szczęśniak ukazuje postępy syna przy wsparciu wychowawcy i terapeuty na odległość.

Jako ostatnia swoje doświadczenia opisuje Klaudia Giese-Szczap, która zwraca uwagę na fakt, jak istotna jest cierpliwość w pracy terapeutycznej – to równocześnie autorka bajki pomagajki. Optymistyczna historia Marysi i jej niecodziennego spotkania może być doskonałym punktem wyjścia do rozmowy o mutyzmie wybiórczym.

Bajka terapeutyczna, która została napisana przez jedną z współautorek (psychologa klinicznego) i przedstawiona na końcu publikacji, może pomóc dziecku z mutyzmem w zrozumieniu swoich trudności i ograniczeń oraz podjęciu kroków w kierunku zmian na lepsze.

Autorki

 

Publikacja uzyskała rekomendację Polskiego Związku Logopedów: Impuls

„Autorki […] podkreślają istotę szerokiego spojrzenia na indywidualne podejście terapeutyczne oraz stworzenie z wielu metod terapeutycznych tej jednej indywidualnej dla konkretnego dziecka z problemem mutyzmu wybiórczego".

 

               
                   Patronat honorowy:

Impuls

Terapie szyte na miarę
181 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Cabała Monika

magister filologii polskiej, neurologopeda, wykładowca akademicki, pracuje w krakowskim szpitalu klinicznym oraz w szkole podstawowej; współautorka książki Mutyzm wybiórczy. Trzy spojrzenia, artykułów naukowych; aktywnie propagująca tematykę mutyzmu wybiórczego, którym zajmuje się od siedmiu lat; w trakcie zbierania materiałów do pracy doktorskiej.

Szyszka Katarzyna

pedagog, nauczyciel dyplomowany z ponad trzydziestoletnim stażem pracy, specjalista z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej; pracuje głównie z dziećmi w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, a także z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym z różnorodnymi zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi; pracuje w poradni psychologiczno - pedagogicznej, gdzie prowadzi punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym oraz nauczycieli, a także grupę wsparcia dla rodziców dzieci z tym zaburzeniem.

Bala Joanna

magister psychologii w zakresie psychologia kliniczna, nauczyciel dyplomowany w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie oraz w Przedszkolu nr 2 – Integracyjnym w Cieszynie, wykładowca WSB w Dąbrowie Górniczej oraz RODN „WOM” w Bielsku-Białej, psycholog specjalizujący się w diagnozie i terapii dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym oraz w pracy z rodzinami; prowadzi porady i konsultacje, grupy terapeutyczne dla dzieci lękowych, zahamowanych emocjonalnie – w tym z mutyzmem wybiórczym, a także dla ich rodziców; autorka i współautorka programów edukacyjnych i terapeutycznych, innowacji pedagogicznych, narzędzi diagnostycznych oraz pomocy dydaktycznych.

Giese-Szczap Klaudia

specjalista psychologii klinicznej; pracuje zarówno z dziećmi i młodzieżą, jak i z osobami dorosłymi; w swojej pracy wykorzystuje elementy wielu metod terapeutycznych (terapię poznawczo-behawioralną oraz mindfulness); w wolnych chwilach autorka bajek.

Kiepiela-Koperek Aneta

pedagog, logopeda dyplomowany, neurologopeda, absolwentka: WSP w Słupsku w zakresie Pedagogiki Resocjalizacyjnej, UAM w Poznaniu w zakresie Pedagogiki i Studiów Podyplomowych w zakresie Pedagogiki Specjalnej – Logopedii; pracuje w przedszkolu i szkole podstawowej; prowadzi własny gabinet logopedyczny, a także szkolenia dla Rad Pedagogicznych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych z diagnozy i terapii mutyzmu wybiórczego.

Miękina-Pindur Jadwiga

doktor nauk humanistycznych, oligofrenopedagog, diagnosta i terapeuta pedagogiczny, dyrektor Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Cieszynie, wykładowca WSB w Dąbrowie Górniczej; prelegentka krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych; jej zainteresowania oscylują wokół problematyki mutyzmu, różnych form terapii, literatury, pamiętnikarstwa oraz regionalizmu związanego ze Śląskiem Cieszyńskim; autorka i redaktor kilkudziesięciu publikacji (w tym artykułów naukowych i opracowań).

Młynarska Iwona

dyplomowana nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej z trzydziestopięcioletnim stażem; bardzo cieszą ją sukcesy, które odnoszą dzieci, ich radość, uśmiech, szczerość oraz odkrywanie ich talentów; „małe zwycięstwa” są motorem do dalszego działania; jej priorytetem jest wydobycie z każdego ucznia potencjału, który w nim drzemie oraz rozwijanie jego kreatywności; od wielu lat prowadzi kółko teatralne; cały czas skupia się na zdobywaniu nowych umiejętności i dba o nieustanny rozwój zawodowy.

Pilch Alicja

magister, dyplomowany terapeuta behawioralny o uprawnieniach do terapii i edukacji dzieci i młodzieży z całościowymi i parcjalnymi zaburzeniami rozwoju, pedagog, oligofrenopedagog, członek SMIRA Professionals, ACBS Polska, ACBS Europe oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej; były nauczyciel akademicki Kolegium Nauczycielskiego w Wałczu i pracownik Poradni Zdrowia Psychicznego w Pile; od 2010 roku właściciel i terapeuta główny Specjalistycznej Pomocy Terapeutycznej „Alice in Wonderland” z siedzibą w Tychach; staż zawodowy odbywała w MSCD Dublin, Irlandia, staż terapeutyczny w CDIT Sopot; od 2015 roku współpracuje z zespołem naukowym NNB.project przy UŚ w Katowicach, a od 2017 roku z VERSO Centrum Pomocy Psychologicznej Terapii i Edukacji w Tychach.

Szczęśniak Sylwia

mama dziecka z mutyzmem wybiórczym aktywnie poszerzająca wiedzę na temat tego zaburzenia lekowego.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

  

Autor

Cabała Monika, Szyszka Katarzyna, Bala Joanna, Giese-Szczap Klaudia, Kiepiela-Koperek Aneta, Miękina-Pindur Jadwiga, Młynarska Iwona,
Pilch Alicja, Szczęśniak Sylwia

ISBN druk   

978-83-8294-032-9

ISBN e-book 

 

Objętość

110 stron

Wydanie

III, 2022. Kraków

Format

B5 (160x235)

Oprawa                miękka, klejona, folia matowa

Wstęp 


Monika Cabała

Czy w żłobku można mieć mutyzm wybiórczy? 

Aneta Kiepiela-Koperek

Studium przypadku dziecka z mutyzmem wybiórczym 

Alicja Pilch J

ohn – chłopiec, który nie mógł mówić 

Jadwiga Miękina-Pindur, Joanna Bala

Kto zrozumie Maciupka?   

Katarzyna Szyszka Wojtek    Iwona Młynarska

Mutyzm i co dalej?    

Sylwia Szczęśniak Dawid.

Opowieść rodzica 

  Klaudia Giese-Szczap

Moje spotkania z „niemówieniem”  Klaudia Giese-Szczap Marysia i jej historia.

Bajka terapeutyczna 

Zakończenie 

O autorkach 

fragment

Książka przedstawia doświadczenia terapeutów i ich różne spojrzenia na terapię w mutyzmie wybiórczym. Opisuje formy, techniki i metody pracy z dziećmi z tym zaburzeniem. Autorki wykorzystują zróżnicowane formy terapeutyczne i „szyją terapie na miarę dziecka”, a także podkreślają, że z wielu metod terapeutycznych należy stworzyć tę jedną, „własną” – indywidualną dla konkretnego dziecka z mutyzmem wybiórczym. […] Przedstawiają przypadki dzieci na różnych etapach rozwojowych: dwuletniej dziewczynki uczęszczającej do żłobka, pacjentów w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz chłopca w wieku gimnazjalnym. Ukazanie skali zaburzenia wśród dzieci jest ogromnie ważne dla logopedów, psychologów, pedagogów i rodziców. Mutyzm może bowiem pojawić się niezależnie od wieku dziecka, przeżyć, środowiska i miejsca. Publikacja prezentuje wiele unikatowych i bardzo ciekawych propozycji oddziaływań, które opierają się na szerokiej literaturze przedmiotu oraz pogłębionych przez analizę rozwiązaniach praktycznych. […] Należy czerpać jak najwięcej z wiedzy i doświadczenia specjalistów prowadzących diagnozę i terapię mutyzmu wybiórczego, którzy reprezentują różne ośrodki terapeutyczne w Polsce, co podkreśla wagę podjętej tutaj problematyki.

Z recenzji dr Moniki Kozery-Wierzchoś

Zdarza się, że dziecko, które z bliskimi osobami w bezpiecznym otoczeniu rozmawia swobodnie, przy obcych z powodu lęku nie jest w stanie wypowiedzieć słowa. Mówimy wtedy o mutyzmie wybiórczym. Jak pomóc takiemu dziecku? Na powyższe pytanie starają się odpowiedzieć terapeutki. Dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z pracą nad maluchami z mutyzmem. Poznajemy też problem z punktu widzenia rodzica. Na końcu zamieszczona jest piękna bajka terapeutyczna. Dzieci, których przypadki omówiono w opracowaniu, są w różnym wieku.

Dziewczynka chodząca do żłobka, przedszkolaki, gimnazjalista. Terapia jest grupowa lub indywidualna. Podstawy jednak są identyczne. Ciepło i zrozumienie okazywane dziecku. Stopniowe oswajanie ze stresującymi sytuacjami i podnoszenie poprzeczki. Dostrzeganie indywidualnych problemów. Skupianie się na mocnych stronach. Krótko mówiąc: terapia szyta na miarę. Istnieje wtedy szansa, że zalęknione dziecko stanie się rozgadanym, śmiałym maluchem. Z pewnością pomoże w tym publikacja Oficyny Wydawniczej Impuls, przeznaczona zarówno dla rodziców dzieci dotkniętych mutyzmem wybiórczym, jak i terapeutom pracującym z nimi.

dr Kalina Beluch

źródło: https://www.granice.pl/recenzja/mutyzm-wybiorczy-w-praktyce-terapeutycznej-terapie-szyte-na-miare/26477

źródło: Biuletyn Logopedyczny PTL, nr 32, 2018

Zobacz także

Polecane tytuły ( 6 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło