• Obniżka
Mutyzm wybiórczy. Trzy spojrzenia

Mutyzm wybiórczy. Trzy spojrzenia

Podtytuł: Trzy spojrzenia
ISBN: 978-83-8095-635-3
30,48 zł
25,48 zł Oszczędzasz: 5,00 zł

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 21,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Niniejsze opracowanie jest próbą spojrzenia na mutyzm wybiórczy z różnych perspektyw. Punktem odniesienia stało się dziecko, ponieważ to właśnie z dziećmi pracuje każda z nas.

Publikacja dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Problematyka komunikacji i mowy (zarówno elementów werbalnych, jak i niewerbalnych) w kontekście ich istoty, rozwoju, doskonalenia, mechanizmów funkcjonowania stanowi ważny i niewątpliwie aktualny problem wielu dyscyplin wiedzy o człowieku, szczególnie logopedii i pedagogiki specjalnej. Istniejące powiązania pomiędzy rozwojem komunikacji i rozwojem psychoemocjonalnym, społecznym, sukcesem edukacyjnym w czasie kształcenia instytucjonalnego, a także samorealizacją czy autonomią osobową w sytuacji dziecka z mutyzmem są niezwykle istotne nie tylko w wymiarze teoretycznym, lecz także praktycznym. [...]

Niniejsza publikacja może posłużyć jako praktyczna pomoc dla wszystkich osób zajmujących się mutyzmem : nauczycieli, pedagogów, logopedów, a także rodziców dzieci z mutyzmem. Przybliża tematykę trudności komunikacyjnych dzieci z mutyzmem oraz możliwości organizacji i realizacji specjalistycznego wsparcia logopedycznego, medycznego, psychopedagogicznego dla dzieci z tym zaburzeniem.

Z recenzji dr Kariny Szafrańskiej

Niniejsze opracowanie jest próbą spojrzenia na mutyzm wybiórczy z różnych perspektyw. Punktem odniesienia stało się dziecko, ponieważ to właśnie z dziećmi pracuje każda z nas. Nie ma dwóch osób z takim samym przebiegiem mutyzmu – nawet wśród bliźniąt są spore różnice w funkcjonowaniu. Autorki proponują podejście do tego zaburzenia z wielu stron. Inaczej widzi je rodzic dziecka – często towarzyszą temu emocje, poczucie winy czy wreszcie refleksje, w jaki sposób najlepiej mu pomóc. Inaczej patrzy dziecko – nie rozumie wielu mechanizmów, które nim kierują, nie potrafi samo poradzić sobie z niemówieniem, często rządzą nim emocje, których nie umie opanować; zdarza się, że winy szuka w sobie. Jako ostatnie zaprezentowano binarne spojrzenie specjalisty. Pierwsza część zawiera opis tego, z czym zmaga się dziecko w placówce przedszkolnej czy szkolnej. Opowieść o chłopcu jak sopel lodu pokazuje zaś spojrzenie terapeuty, który wyposażony w wiedzę staje się wsparciem dla dziecka i jego rodzica w zmaganiach z mutyzmem. To specjalista po dokładnym wywiadzie zaproponuje dziecku terapię uszytą na jego miarę, często z wykorzystaniem elementów różnych metod terapeutycznych.

Trzy spojrzenia
88 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi, PDF
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-635-3

Cabała Monika

magister filologii polskiej, neurologopeda, wykładowca akademicki, pracuje w krakowskim szpitalu klinicznym oraz w szkole podstawowej; współautorka książki Mutyzm wybiórczy. Trzy spojrzenia, artykułów naukowych; aktywnie propagująca tematykę mutyzmu wybiórczego, którym zajmuje się od siedmiu lat; w trakcie zbierania materiałów do pracy doktorskiej.

Leśniak-Stępień Agnieszka

neurologopeda, oligofrenopedagog, pracownik Zespołu Szkół nr 1 w Przysietnicy. Powrót Wróć do autorów Szot Renata prezes Fundacji „Wchodzę w to!” zajmującej się między innymi propagowaniem problematyki mutyzmu wybiórczego oraz wsparciem osób związanych z tym zaburzeniem, mama dziecka z zespołem Aspergera.

Szyszka Katarzyna

pedagog, nauczyciel dyplomowany z ponad trzydziestoletnim stażem pracy, specjalista z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej; pracuje głównie z dziećmi w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, a także z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym z różnorodnymi zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi; pracuje w poradni psychologiczno - pedagogicznej, gdzie prowadzi punkt konsultacyjny dla rodziców dzieci z mutyzmem wybiórczym oraz nauczycieli, a także grupę wsparcia dla rodziców dzieci z tym zaburzeniem.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Cabała Monika, Leśniak-Stępień Agnieszka, Szot Renata, Szyszka Katarzyna

ISBN druk

978-83-8095-635-3

ISBN e-book

 978-83-8095-932-3

Objętość

48 stron

Wydanie

IV, 2019. Kraków

Format

B5 (160x235). E-book: pdf, epub i mobi

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wstęp

(Renata Szot)

Rozdział PIERWSZY

Mutyzm w ujęciu teoretycznym

(Agnieszka Leśniak-Stępień)   

Rys historyczny    Mutyzm wybiórczy w XXI wieku  

Terapia mutyzmu wybiórczego   

Rozdział DRUGI

Lilka z króliczej norki. Opowieść rodzica

(Monika Cabała) 

Rozdział TRZECI

Po prostu Kacper. Opowieść dziecka

(Monika Cabała, Agnieszka Leśniak-Stępień, Katarzyna Szyszka) 

Rozdział CZWARTY

Jedno spojrzenie. Dwie perspektywy   

Dziecko z mutyzmem w szkole masowej 

(Monika Cabała, Agnieszka Leśniak-Stępień)

Janek – chłopiec jak sopel lodu. Opowieść terapeuty

(Katarzyna Szyszka)   

Zakończenie (Monika Cabała) 

Bibliografia   

O Autorkach 

fragment

Problematyka komunikacji i mowy (zarówno elementów werbalnych, jak i niewerbalnych) w kontekście ich istoty, rozwoju, doskonalenia, mechanizmów funkcjonowania stanowi ważny i niewątpliwie aktualny problem wielu dyscyplin wiedzy o człowieku, szczególnie logopedii i pedagogiki specjalnej. Istniejące powiązania pomiędzy rozwojem komunikacji i rozwojem psychoemocjonalnym, społecznym, sukcesem edukacyjnym w czasie kształcenia instytucjonalnego, a także samorealizacją czy autonomią osobową w sytuacji dziecka z mutyzmem są niezwykle istotne nie tylko w wymiarze teoretycznym, lecz także praktycznym. [...]

Niniejsza publikacja może posłużyć jako praktyczna pomoc dla wszystkich osób zajmujących się mutyzmem : nauczycieli, pedagogów, logopedów, a także rodziców dzieci z mutyzmem. Przybliża tematykę trudności komunikacyjnych dzieci z mutyzmem oraz możliwości organizacji i realizacji specjalistycznego wsparcia logopedycznego, medycznego, psychopedagogicznego dla dzieci z tym zaburzeniem.

Z recenzji dr Kariny Szafrańskiej

Mutyzm wybiórczy to zaburzenie lękowe, polegajace na tym, iż dziecko lub osoba dorosła najczęściej swobodnie rozmawia w domu, ale milknie w różnych sytuacjach społecznych (w szkole, w pracy i in.). Jako że często błędnie kojarzone jest z niesmiałością lub dziecięcym uporem, diagnozowane jest dosyć późno.

Publikacja Mutyzm wybiórczy. Trzy spojrzenia podejmuje problematykę tego zaburzenia mowy w kontekście jego istoty.

Książka ta, choć niewielkich gabarytów, dobrze przybliża tematykę trudności komunikacyjnych, jakie napotyka osoba dotknięta mutyzmem. Prezentując je, może także stać się pomocą podczas tworzenia specjalistycznego wsparcia dla wszystkich go potrzebujących. Autorki spoglądają na zagadnienie z trzech perpektyw: teoretycznej, w ujęciu rodzica oraz w opowieści dziecka. Pozwalają sobie także na przybliżenie sposobów funkcjonowania dziecka z mutyzmem w szkole masowej. Dziecko, które nie chce mówić, napotka bowiem na szereg trudności komunikacyjnych, ale także społecnych – wielką trudnością będzie dla niego nawiązanie relacji i przebywanie wśród osób uznających je za „inne". Także i nad tym aspektem pochylają się autorki, kreśląc szerokie spektrum trudności, jakie napotka dziecko z mutyzmem, ale też dzieląc się wskazówkami, mogącymi znacząco ułatwić mu funkcjonowanie.

Publikacja ta pomocna może okazać się nie tylko dla rodziców dzieci z mutyzmem, ale także dla wszystkich osób pracujących z takimi osobami, a więc nauczycieli, pedagogów, logopedów. Jest spójna, rzeczowa i konkretna. Z całą pewnością ułatwi pracę terapeutyczną i odczaruje wiele mitów.

Anna Szczurek

źródło: https://www.granice.pl/recenzja/mutyzm-wybiorczy/24150


Obecnie, postęp w różnych dziedzinach wiedzy, dowodzi, że to, co było niemożliwe do osiągnięcia jeszcze kilkanaście lat temu, na dzień dzisiejszy może być realizowane. Również logopedia, jako interdyscyplinarna dziedzina nauki również zmieniła swoje oblicze rozwijając się i weryfikując pewne teorie. Ponadto większa jest świadomość społeczna, zarówno jeśli chodzi o prawidłową mowę u dziecka, jak i wszelkiego rodzaju zaburzenia.Jedne z nich są zbadane bardziej, inne mniej, jednak z każdym przypadkiem ta wiedza jest większa i pozwala na optymalne dobranie metod i technik oddziaływania tak, by przynosiły jak najlepsze rezultaty.

Jednym z takich zaburzeń, o których kilka lat temu niemal nikt nie słyszał, jest mutyzm. Obecnie pojawia się coraz więcej publikacji na ten temat, obalane są też wcześniejsze założenia chociażby dotyczące przyczyn i natury tych problemów. Jedną z takich książek, traktujących o mutyzmie, jest opublikowane nakładem Oficyny Wydawniczej IMPULS opracowanie, pozwalające spojrzeć na to zaburzenie niejako z trzech stron. Pozycja „Mutyzm wybiórczy. Trzy spojrzenia”, autorstwa: Moniki Cabały, Agnieszki Leśniak-Stępień, Renaty Szot oraz Katarzyny Szyszki, to przegląd informacji na temat mutyzmu, zarówno jeśli chodzi o przyczyny, diagnostykę oraz terapię, obejmujący również weryfikacje wcześniej funkcjonujących, błędnych teorii i założeń. Zaburzenie to zostało przedstawione z różnych perspektyw: rodzica, dziecka dotkniętego mutyzmem, a także specjalisty, co pozwala na uzyskanie pełnego obrazu tego schorzenia i zmianę podejścia, zastosowanych metod czy środków.

Książka składa się z czterech rozdziałów, z których pierwszy – autorstwa Agnieszki Leśniak-Stępień – traktuje o mutyzmie w ujęciu teoretycznym i prezentuje zarówno rys historyczny, jak współczesne ujęcie tematu, w tym terapię mutyzmu wybiórczego. Rozdział drugi, opracowany przez Monikę Cabałę, pt. „Lilka z króliczej norki. Opowieść rodzica”, stanowi spojrzenie rodzica na zagadnienia związane z mutyzmem, na przykładzie tytułowej Lilki i prezentuje zmagania dziewczynki z lękiem przed mówieniem. Rozdział trzeci, autorstwa Moniki Cabały, Agnieszki Leśniak-Stępień oraz Katarzyny Szyszki pt. „Po prostu Kacper. Opowieść dziecka”, to próba przedstawienia świata i emocji związanych z zaburzeniem przez pryzmat chłopca, który zarówno w szkole, jak i w różnych obcych miejscach nie jest zdolny do mówienia. Ostatni, czwarty rozdział, to spojrzenie specjalistów, Moniki Cabały, Agnieszki Leśniak-Stępień, na kwestię dziecka z mutyzmem w szkole masowej , a także opis przypadku, siedmioletniego Janka, z jakim zetknęła się Katarzyna Szyszka.

Mimo niewielkiej objętości książki (niewiele ponad czterdzieści stron), książka nie tylko prezentuje podstawową wiedzę na temat mutyzmu, ale również – dzięki przedstawieniu zaburzenia oczami dziecka i rodzica, pozwala nam lepiej zrozumieć, z jaką traumą wiąże się dla dziecka z mutyzmem usilne nakłanianie go do wypowiedzi, komentarze rodziców, rodziny, nauczycieli. Jednocześnie, w tekstach tych występują również takie przypadki nauczycieli, którzy powinni stać się wzorem dla innych, których celem jest przede wszystkim działanie na korzyść dziecka. Tym samym jest to publikacja, po którą mogą sięgnąć zarówno logopedzi, jak i rodzice dzieci dotkniętych mutyzmem, same osoby borykające się z tym zaburzeniem, a także wszyscy zainteresowani tematem.

źródło: http://www.qulturaslowa.pl/2019/05/monika-cabaa-agnieszka-lesniak-stepien.html


Polecam lekturę tej książki wszystkim. Podręcznik ten w sposób przystępny opisuje trudności komunikacyjne dzieci z mutyzmem wybiórczym. Ta publikacja będzie pomocna w pracy nie tylko nauczycieli, logopedów i pedagogów, ale także pozwoli rodzicom lepiej zrozumieć trudności ich dzieci z mutyzmem.

Ze wzruszeniem czytałam relację chłopca z mutyzmem, który opisywał to zaburzenie z własnej perspektywy. Cenne były również relacje rodzica i terapeutki. Oczywiście publikacja zawiera również teoretyczne ujęcie zaburzenia, jakim jest mutyzm.

Karolina Kwiatkowska

Zobacz także

Polecane tytuły ( 6 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło