Balukiewicz Małgorzata, Stankowski Adam

Balukiewicz Małgorzata

Doktor nauk humanistycznych, pracownik Katedry Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim.

Głównymi kierunkami jej badań są: organizacja i warunków działania pedagogicznego w ujęciu historycznym; wkład środowisk kresowych Drugiej Rzeczypospolitej w rozwój polskiej pedagogiki specjalnej; funkcje zawodowe nauczyciela szkoły specjalnej oraz jego kwalifikacje osobowościowe; szkolnictwo specjalne na ziemiach polskich pod zaborami i w czasach Drugiej Rzeczypospolitej.

Do najważniejszych publikacji autorki można zaliczyć:

Protektoraty lwowskie. Początki i rozwój praktyki opiekuńczo-wychowawczej we Lwowie i na ziemi lwowskiej od końca XVIII stulecia do wybuchu II wojny światowej, Katowice 2000

System opieki społecznej we Lwowie w czasach Drugiej Rzeczypospolitej [w:] E. Trafiałek, A. Kieszkowska, R. Stojecka - Zuber (red.), Pedagogika społeczna i praca socjalna wobec problemów współczesności. Tarnobrzeg 2004.

Koncepcje pedagogiczne Kazimierza Sośnickiego prezentowane na łamach "Muzeum" - organu Lwowskiego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych (1918-1939) [w:] E. Rodziewicz, K. Rzedzicka, E. Zalewska (red.), Gdańskie rodowody pedagogiczne. Gdańsk 2004.

opiece nad dzieckiem głuchoniemym w Galicji (na przykładzie Lwowa), „Chowanna” 2004, t. 1, nr 22.

potrzebie kształtowania elementarnych zdolności twórczych dziecka niepełnosprawnego [w:] Nadani a talentovani postihnuti jedinci. Bratislava 2005.

Wątki wielokulturowe w tradycji opieki nad dzieckiem we Lwowie [w:] K. Rędziński, I. Wagner (red.), Edukacja - różnica i tożsamość, Częstochowa 2004/2005. trudnej sztuce bycia razem, czyli różne oblicza integracji (red. nauk wraz z A. Stańskowskim), Kraków 2007. Na podstawie: http://www.pedagogika.us.edu.pl/pol/kbpo.htm

Stankowski Adam

Notka biograficzna w przygotowaniu.

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło