Zielińska-Pękał D., Siarkiewicz E., Trębińska-Szumigraj E.

Zielińska-Pękał Daria

Autorka książki jest doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki (Uniwersytet Zielonogórski). Napisała pracę doktorską na temat „Przekaz telewizyjny w odbiorze młodzieży gimnazjalnej”. Aktualnie pracuje jako adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Społecznej na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Jej zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień związanych z mediami oraz poradnictwem. W ostatnim czasie przedmiotem jej badań stało się tzw. poradnictwo zapośredniczone. Jest autorką wielu publikacji z tego zakresu.

Wybrana bibliografia:

Refleksje o poradnictwie debiutujących doradców, Oficyna Wyd. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2009. Poradnictwo a świat mediów [w:] „Poradoznawstwo – kontynuacja dyskursu” pod red A.Kargulowej, PWN 2009. Klient w poradnictwie telewizyjnym - między oglądaniem a doświadczaniem [w:] Dyskursy młodych andragogów. T. 10 / red. nauk. Małgorzata Olejarz - Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009. Zapośredniczone poradnictwo [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku: T. 7: V - Ż . - Warszawa: Wydaw. Akademickie "Żak", 2008. Od wirtualnego realis do symulakrum. Historia pewnego zniewolenia, „Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja” 2007, nr 3. Pomiędzy krzątactwem a rytualizacją - codzienne formy "bycia" z mediami [w:] Estetyka - Sztuka - Media: przestrzenie i konteksty pedagogiczne, praca zbiorowa red. M. Jabłońska, ATUT, Wrocław 2008. Poradnictwo zapośredniczone – rozważania definicyjne i pierwsze próby badawcze [w:] Dyskursy młodych andragogów, T.8/ red. nauk. Małgorzata Olejarz – Zielona Góra, Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007. Wykorzystanie hermeneutyki w badaniach nad tekstem medialnym [w:] Dyskursy młodych andragogów. T. 5 / red. nauk. Józef Kargul .- Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004; Telewizyjny "talk show" jako instytucja poradnicza [w:] Dyskursy młodych andragogów. T. 4 / red. nauk. Józef Kargul .- Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003.

Siarkiewicz Elżbieta

Pracownik naukowy Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadzi wykłady, ćwiczenia i seminaria dotyczące diagnozy pedagogicznej, metod pracy doradców, poradnictwa i poradoznawstwa. Pracuje z przyszłymi pedagogami, doradcami, pracownikami socjalnymi. Wykorzystuje bogate zawodowe doświadczenie zdobyte w pracy doradczej, terapeutycznej i diagnostycznej w działalności badawczej i naukowej. Oublikowała już kilka książek oraz liczne artykuły związane z problematyką poradniczą. Jest współzałożycielką Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego (NTP) orazstałą uczestniczką Letniej Szkoły Młodych Andragogów. Publikuje w dwujęzycznym czasopiśmie „Studia Poradoznawcze”.

Trębińska-Szumigraj Ewa

Pracownik naukowy Katedry Pedagogiki Społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadzi wykłady, ćwiczenia i seminaria dotyczące diagnozy pedagogicznej, metod pracy doradców, poradnictwa i poradoznawstwa. Pracuje z przyszłymi pedagogami, doradcami, pracownikami socjalnymi. Wykorzystuje bogate zawodowe doświadczenie zdobyte w pracy doradczej, terapeutycznej i diagnostycznej w działalności badawczej i naukowej. Oublikowała już kilka książek oraz liczne artykuły związane z problematyką poradniczą. Jest współzałożycielką Naukowego Towarzystwa Poradoznawczego (NTP) oraz stałą uczestniczką Letniej Szkoły Młodych Andragogów. Publikuje w dwujęzycznym czasopiśmie „Studia Poradoznawcze”.

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło