Kowalski Mirosław, Gaweł Anna

Kowalski Mirosław

Kowalski Mirosławdr hab., profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego; kierownik Katedry Teorii i Filozofii Wychowania; członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk; zastępca przewodniczącego Zespołu Teorii Wychowania przy KNP PAN. Jest autorem, współautorem, redaktorem lub współredaktorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i książek, m.in.: Zdrowie – wartość – edukacja; Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych. Edukacja przez codzienność telewizyjną; Przestrzeń edukacyjna. Oczekiwania, doświadczenia i dylematy społeczne; Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości; Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna. Analizy i impresje; Myśleć o zdrowiu. Między wolnością a zniewoleniem; Santé – maladie et jeunesse – vieillesse (Dans le contexte des préoccupations, attentes et espoirs de l’homme moderne) /Health – Illness and Youth – Old Age (in the Context of Concerns, Expectations and Hopes of Modern Man); Fenomenologie: socjologia versus pedagogika. Przesłanki instytucjonalizowania się pedagogiki fenomenologicznej.

Członek rad naukowych i redakcyjnych krajowych i zagranicznych czasopism naukowych, m.in.: „Studia z Teorii Wychowania”, „Społeczeństwo i Rodzina”, „Review of European Studies”, „Problems of Education in the 21st Century”, „ACC JURNAL”, „Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives”.

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=119810〈=p

 

 

Gaweł Anna

Gaweł Annadr Anna Gaweł - Zastępca Dyrektora ds. studiów niestacjonarnych. Zainteresowania naukowe: edukacyjne aspekty promocji zdrowia, świadomość zdrowotna, kultura zdrowotna szkoły, teoria wychowania zdrowotnego.

Prowadzone zajęcia: biomedyczne podstawy wychowania i rozwoju, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia w środowisku lokalnym, podstawy neurofizjologii.

Inne informacje: Ukończyła biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktoryzowała się w zakresie pedagogiki. Pozazawodowo interesuje się muzyką oraz neurobiologicznymi aspektami świadomości. Publikacje: Monografie:

· Zdrowie – Wartość - Edukacja, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2006. (współautorstwo)

· Pedagodzy wobec wartości zdrowia, Kraków 2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Artykuły: http://www.pedagogika.uj.edu.pl/index.php/pl/instytut/zakady/zakad_teorii_wychowania/kadra_naukowa/dr_anna_gawe/

Jest 1 tytuł.

Pokazano 1-1 z 1 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło