• Obniżka
Zdrowie - wartość - edukacja

Zdrowie - wartość - edukacja

ISBN: 978-83-7308-799-6
28,57 zł
18,57 zł Oszczędzasz: 10,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Książka składa się z dwóch części, których kolejność jest podyktowana dążeniem do możliwie pełnego, a zarazem merytorycznie uzasadnionego przedstawienia problematyki zdrowia w kontekście wartości i oddziaływań edukacyjnych.
Część pierwsza skoncentrowana jest wokół tematów zdrowie – wartość. Podjęto tu rozważania na temat historycznie, cywilizacyjnie i dyscyplinarnie uwarunkowanych sposobów konceptualizacji zdrowia. Poruszono także problematykę kultury zdrowotnej...

Ilość

Książka składa się z dwóch części, których kolejność jest podyktowana dążeniem do możliwie pełnego, a zarazem merytorycznie uzasadnionego przedstawienia problematyki zdrowia w kontekście wartości i oddziaływań edukacyjnych.

Część pierwsza skoncentrowana jest wokół tematów zdrowie – wartość. Podjęto tu rozważania na temat historycznie, cywilizacyjnie i dyscyplinarnie uwarunkowanych sposobów konceptualizacji zdrowia. Poruszono także problematykę kultury zdrowotnej.

Część druga jest uzupełnieniem wcześniejszych rozważań o koncept edukacyjny. Zawarto tu uzasadnienia dla uznania zdrowia za niezbywalny przedmiot współczesnej edukacji w rodzinie i szkole oraz nakreślono kierunki i metody edukacji w tym zakresie.

Książka powinna zainteresować specjalistów zajmujących się problematyką zdrowia , wartości i edukacji, studentów pedagogiki oraz naukowców zajmujących się tą dziedziną.

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Kowalski Mirosław

Kowalski Mirosławdr hab., profesor Uniwersytetu Zielonogórskiego; kierownik Katedry Teorii i Filozofii Wychowania; członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk; zastępca przewodniczącego Zespołu Teorii Wychowania przy KNP PAN. Jest autorem, współautorem, redaktorem lub współredaktorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i książek, m.in.: Zdrowie – wartość – edukacja; Przemoc i zdrowie w obrazach telewizyjnych. Edukacja przez codzienność telewizyjną; Przestrzeń edukacyjna. Oczekiwania, doświadczenia i dylematy społeczne; Edukacja w przebiegu życia. Od dzieciństwa do starości; Świadomość aksjologiczna i podmiotowość etyczna. Analizy i impresje; Myśleć o zdrowiu. Między wolnością a zniewoleniem; Santé – maladie et jeunesse – vieillesse (Dans le contexte des préoccupations, attentes et espoirs de l’homme moderne) /Health – Illness and Youth – Old Age (in the Context of Concerns, Expectations and Hopes of Modern Man); Fenomenologie: socjologia versus pedagogika. Przesłanki instytucjonalizowania się pedagogiki fenomenologicznej.

Członek rad naukowych i redakcyjnych krajowych i zagranicznych czasopism naukowych, m.in.: „Studia z Teorii Wychowania”, „Społeczeństwo i Rodzina”, „Review of European Studies”, „Problems of Education in the 21st Century”, „ACC JURNAL”, „Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives”.

http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=119810〈=p

 

 

Gaweł Anna

Gaweł Annadr Anna Gaweł - Zastępca Dyrektora ds. studiów niestacjonarnych. Zainteresowania naukowe: edukacyjne aspekty promocji zdrowia, świadomość zdrowotna, kultura zdrowotna szkoły, teoria wychowania zdrowotnego.

Prowadzone zajęcia: biomedyczne podstawy wychowania i rozwoju, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia w środowisku lokalnym, podstawy neurofizjologii.

Inne informacje: Ukończyła biologię na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktoryzowała się w zakresie pedagogiki. Pozazawodowo interesuje się muzyką oraz neurobiologicznymi aspektami świadomości. Publikacje: Monografie:

· Zdrowie – Wartość - Edukacja, Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2006. (współautorstwo)

· Pedagodzy wobec wartości zdrowia, Kraków 2003, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Artykuły: http://www.pedagogika.uj.edu.pl/index.php/pl/instytut/zakady/zakad_teorii_wychowania/kadra_naukowa/dr_anna_gawe/

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Kowalski Mirosław, Gaweł Anna

ISBN druk

978-83-7308-799-6

ISBN e-book

Objętość

240 stron

Wydanie

II, 2007

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp

Część I

Zdrowie i kultura zdrowotna – różne perspektywy poznawcze

Rozdział I

Teoretyczne podstawy refleksji o zdrowiu

Tradycyjne i współczesne modele zdrowia

Biomedyczny model zdrowia

Holistyczny model zdrowia. Systemowy obraz świata

Pojęcie zdrowia w medycynie i naukach społecznych

Socjologiczne modele zdrowia

Model socjomedyczny

Model socjoekologiczny

Zdrowie – wybrane aspekty perspektywy psychologicznej

Rozdział II

Aksjologiczne konteksty zdrowia

Znaczenie wartości w problematyce edukacyjnej

Zdrowie jako kategoria aksjologiczna

Wokół pojęć „wartość zdrowie” i „wartość zdrowia”

Płaszczyzny zdrowia w ujęciu aksjologicznym

Zdrowie jako wartość socjalizowana

Wartość zdrowia – przedmiot pragnień i cel dążenia człowieka?

Zdrowie jako wartość – perspektywa medialno-edukacyjna (opis medialny)

Rozdział III

Kultura zdrowotna jako obszar refleksji pedagogicznej

Od kultury ogólnej do ujęcia wartości w kulturze

Kulturowe ujęcie wartości

Miejsce i funkcjonowanie wartości zdrowie i wartości zdrowia w kulturze

Kształtowanie kultury zdrowotnej – zadanie i wyzwanie współczesnej edukacji. Kultura dla zdrowia – zdrowie dla kultury

Część II

Zdrowie w perspektywie pedagogicznej. Indywidualne wybory i społeczne interesy

Rozdział I

Zdrowie jako przedmiot edukacji

Pedagogiczne implikacje holistycznego modelu zdrowia

Styl życia – współczesną kategorią wychowawczą

Podmiotowe uwarunkowania aktywności zdrowotnej człowieka

Wiedza na temat zdrowia

Przekonania zdrowotne i ich korelaty osobowościowe

Umiejętności życiowe

Zachowania problemowe dzieci i młodzieży jako wyzwanie dla edukacji

Rozdział II

Edukacja zdrowotna w perspektywie nauk pedagogicznych i promocji zdrowia Wokół pojęcia „edukacja zdrowotna”

Edukacja zdrowotna a promocja zdrowia

Pojęcie i zakres promocji zdrowia

Modele edukacji zdrowotnej. Wnioski dla praktyki pedagogicznej

Teleologiczne aspekty edukacji zdrowotnej

Rozdział III

Zdrowie i jego promocja w edukacji dzieci i młodzieży. Zdrowotny wymiar edukacji wyzwaniem XXI wieku

Szkoła jako środowisko edukacji zdrowotnej

Założenia i strategia szkolnej edukacji zdrowotnej

Środowisko psychospołeczne szkoły a zdrowie uczniów

Rodzina wobec wyzwań współczesnej edukacji zdrowotnej

Rodzinne konteksty zdrowia

Udział rodziny w edukacji zdrowotnej dzieci i młodzieży

Zakończenie

Bibliografia

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło