• Obniżka
Ćwiczę, bo chcę. Program nauczania wychowania fizycznego do liceum i technikum

Ćwiczę, bo chcę. Program nauczania wychowania fizycznego do liceum i technikum

Podtytuł: Program WF - liceum i technikum
ISBN: 978-83-8095-703-9
32,38 zł
28,38 zł Oszczędzasz: 4,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Istotą programu jest wdrażanie do świadomego nabywania, przetwarzania i przyswajania przez uczniów nowej wiedzy i umiejętności, korzystania z wcześniejszych doświadczeń życiowych, a także […] ze wskazówek nauczyciela w celu pokonywania przeszkód w dbałości o swoje zdrowie.

Ilość

Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum i technikum jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia. Program jest napisany w oparciu o trzy koncepcje: personalistyczną koncepcję wychowania, pedagogiczną wersję wychowania fizycznego oraz koncepcję sprawności fizycznej ukierunkowaną na zdrowie. Uwzględnia także założenia edukacji olimpijskiej.

Program obejmuje wszystkie treści zapisane w podstawie programowej wychowania fizycznego i koncentruje wokół budowania świadomości ucznia w kontekście bycia aktywnym i dbania o swoje zdrowie. Program jest autorskim spojrzeniem na prowadzenie wychowania fizycznego w szkole. Uzupełniony jest o plany pracy (dla liceum i technikum), które mogą być dowolnie modyfikowane przez nauczycieli bez konieczności dokonywania modyfikacji programu.

Publikacja składa się z części papierowej i płyty CD:

Załącznik 1. Podstawa programowa dla liceum i technikum z ponumerowanymi wymaganiami   
Załącznik 2. Plan pracy dydaktycznej z wychowania fizycznego dla klas I–IV liceum ogólnokształcącego  (na płycie CD)
Załącznik 3. Plan pracy dydaktycznej z wychowania fizycznego dla klas I–V technikum  (na płycie CD)

Program zalecany jest dla:

- nauczycieli szkół podstawowych planujących podjęcie pracy w liceum lub technikum,
- nauczycieli wychowania fizycznego planujący napisanie własnego programu nauczania,
- nauczycieli akademiccy w Akademiach Wychowania Fizycznego lub innych uczelniach kształcących na kierunku wychowanie fizyczne prowadzący zajęcia z metodyki wychowania fizycznego.

Program WF - liceum i technikum
279 Przedmioty
2019-07-30

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Małgorzata Plichcińska

Małgorzata Plichcińskadr nauk o kulturze fizycznej, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz Instytutu Badań Edukacyjnych MEN; nauczycielka wychowania fizycznego w szkole ponadgimnazjalnej, obecnie dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Warszawie, wieloletni doradca metodyczny miasta stołecznego Warszawy w zakresie wychowania fizycznego; wieloletni członek Komisji Kultury i Edukacji Olimpijskiej Polskiego Komitetu Olimpijskiego; sędzia Polskiego Związku Tenisowego; trener fitnessu i dietetyki, trener personalny, uczestniczka wielu konferencji naukowo – metodycznych; autorka wielu publikacji dotyczących m.in.: różnych obszarów metodyki wychowania fizycznego, edukacji zdrowotnej, fair play i olimpizmu, pozycji społeczno – zawodowej nauczyciela wychowania fizycznego, postaw nauczycieli wobec sportu i olimpizmu, organizatorka i realizatorka wielu form doskonalenia nauczycieli.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Plichcińska Małgorzata

ISBN druk

978-83-8095-703-9

ISBN e-book

 

Objętość

58 stron

Wydanie

I, 2019

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, fola matowa


Do książki w wersji papierowej dołączona jest płyta CD (na której znajdują się Załącznik 2 i 3 w formacie PDF)

Wstęp      

1. Charakterystyka programu   

Koncepcja teoretyczna programu   
Założenia organizacyjne 
Warunki wdrożenia i realizacji 

2. Cele kształcenia i wychowania   

3. Treści kształcenia (opis założonych osiągnięć ucznia)  

4. Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania      

5. Ocena z wychowania fizycznego   

A. Przedmiot i kryteria oceny z wychowania fizycznego   
B. Poprawianie oceny przez ucznia  
C. Ocena klasyfikacyjna (śródroczna i końcoworoczna)   
D. Egzamin klasyfikacyjny   
E. Usprawiedliwienia    

6. Ewaluacja programu      

Bibliografia    

Załącznik 1. Podstawa programowa dla liceum i technikum z ponumerowanymi wymaganiami 

Załącznik 2. Plan pracy dydaktycznej z wychowania fizycznego dla klas I–IV liceum ogólnokształcącego  (na płycie CD)

Załącznik 3
. Plan pracy dydaktycznej z wychowania fizycznego dla klas I–V technikum
(na płycie CD)

 

Fragment

Program „Ćwiczę, bo chcę” […] uwzględnia problem dbałości ucznia o swoje zdrowie, a także zagadnienie świadomości i aktywności uczniów oraz ich zaangażowania w proces edukacyjny. Dokument jest napisany w sposób czytelny. Zawiera interesujące propozycje dla nauczycieli i uczniów, z możliwością modyfikowania systemu prowadzenia zajęć z uwagi na warunki panujące w poszczególnych szkołach. W ciekawy sposób umożliwia pełną realizację podstawy programowej z wzięciem pod uwagę zainteresowań uczniów. Autorski program nauczania wychowania fizycznego dla liceum i technikum […] we wszechstronnym zakresie powinien wpłynąć na rozwój uczniów oraz ich przygotowanie do całożyciowego uczestnictwa w kulturze ruchu i dbałości o zdrowie.

Z recenzji dr Marii Skonieckiej


Program nauczania wychowania fizycznego „Ćwiczę, bo chcę” dla liceum i technikum […] jest zgodny z merytorycznymi i metodycznymi założeniami zawartymi w nowej podstawie programowej. Jest on rzetelnie przemyślany. Ułatwi realizację celów, zadań, funkcji i wymagań szczegółowych nowej podstawy programowej wychowania fizycznego dla III etapu edukacyjnego. Istotą programu jest wdrażanie do świadomego nabywania, przetwarzania i przyswajania przez uczniów nowej wiedzy i umiejętności, korzystania z wcześniejszych doświadczeń życiowych, a także […] ze wskazówek nauczyciela w celu pokonywania przeszkód w dbałości o swoje zdrowie. Kluczowym celem publikacji jest rozwinięcie u ucznia motywacji i wiary we własne możliwości. Zdobycie istotnych kompetencji społecznych w zakresie przedsiębiorczości i dbałości o siebie pozwoli mu zyskać odporność i zdolność dostosowania się do zmian współczesnego świata.

Z recenzji mgr Lidii Korpak
Wychowanie fizyczne to szkolny przedmiot, który wbrew zaskoczeniu wielu, stał się dziś chyba jednym z najważniejszych. Najważniejszy za sprawą epidemii otyłości i chorób kręgosłupa, na które to cierpią dziś coraz młodsi ludzie. Dlatego też ważnym jest, by lekcje te były nie tylko efektywne w swoim przebiegu, ale też i zachęcały uczniów do brania w nich udziału. I tu z pomocą - nauczycielom wychowania fizycznego, przychodzi znakomity poradnik pt. "Ćwiczę, bo chcę. Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum i technikum", autorstwa Małgorzaty Plichcińskiej.

Ta wydana nakładem Wydawnictwa Impuls, pozycja, oferuje sobą kompleksowy program prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, który obejmuje sobą wszelkie wytyczne nowej podstawy programowej. Podstawy, która została tutaj niezwykle szczegółowo scharakteryzowana, a następnie przeniesiona na grunt szkolnej sali gimnastycznej. Jest tu mowa o stawianiu wymagań wobec ucznia, oceny jego możliwości, czy też wreszcie interesujących przykładów samych zajęć, które realizują program, angażują ucznia, jak i też wpływają korzystnie na stan jego sprawności fizycznej.

Całość książki została podzielona tu na kilka głównych części, z których to każda podejmują sobą odrębne zagadnienie tematu tej publikacji. I tak oto pierwsza z nich - "Charakterystyka programu", skupia się w głównej mierze na ukazaniu tu idei niniejszej podstawy, której przewodnią myślą jest przeprowadzenie zajęć w-fu w taki sposób, by sami uczniowie chcieli brać w nich udział i stanowili jak najbardziej aktywną część tych zajęć. Trzy kolejne rozdziały - tj. "Cele kształcenia i wychowania"; "Treści kształcenia" oraz "Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania", skupiają się na bezpośrednio na celach, jakie nauczyciel, a pośrednio i jego uczniowie, chcą i powinni tu osiągnąć, sposobach ich realizacji, jak i kwintesencji tej pozycji - ukazanych w postaci przejrzystej tabeli przebiegów kolejnych zajęć. I wreszcie ostatnia z głównych części - "Ocena z wychowania fizycznego", podejmują sobą kryteria oceny ucznia - tak z poszczególnych zajęć, jak i chociażby sprawdzianów okresowych, czy też oceny całego półrocza nauki. Co więcej, do książki tej dołączono także płytę CD z planem pracy w ramach zajęć z wychowania fizycznego - zarówno z uczniami z liceum, jak i z technikum.

Teoria i praktyka - te dwa elementy stanowią sobą główną treść tej oto książki, która w bardzo prosty, czytelny i w pełni zrozumiały sposób prowadzi nauczyciela przez całoroczny okres jego pracy, pomagając mu, inspirując go i pomagając wypełniać podstawę programową, a do tego czynić to w jak najbardziej skuteczny, nowoczesny i interesujący dla ucznia, sposób. Wielką siłą tej pozycji jest bowiem to, że podane tu informacje, porady i wskazówki, są jak najbardziej czytelne dla każdego odbiorcy. Dzięki temu też lektura tego poradnika jest o wiele bardziej przyjemną, jak i przede wszystkim łatwiejszą, co zawsze ma bardzo duże znaczenie.

Na słowa uznania zasługuje również wydanie tej książki, które cechuje prostota, ale też i duża solidność. Mam tu na myśli bardzo ładną okładkę, doskonałej jakości papier, przejrzysty układ treści, jak i pomocne dodatki graficzne - m.in. w postaci licznych tabel. Dzięki temu łatwiej jest odnaleźć w tej pozycji te dane i informacje, które interesują nas w danej chwili w największym stopniu.

Reasumując - niniejsza książka pt. "Ćwiczę, bo chcę. Program nauczania wychowania fizycznego dla liceum i technikum", to bezsprzecznie pozycja obowiązkowa dla każdego nauczyciela wychowania fizycznego, który pracuje na poziomie szkoły średniej. Pomocna, niezwykle przydatna w codziennej pracy, a przy tym inspirująca do działania.

źródło: https://sztukater.pl/ksiazki/item/29091-cwicze-bo-chce-program-nauczania-wychowania-fizycznego-do-liceum-i-technikum.html

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło