• Obniżka
Nauczyciel Czas – Przestrzeń Szkoła

Nauczyciel Czas – Przestrzeń Szkoła

ISBN: 978-83-8095-907-1
36,19 zł
27,19 zł Oszczędzasz: 9,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 29,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Podnoszenie efektywności procesu edukacji

Wartością publikacji, a zarazem osiągnięciem redaktorów naukowych oraz autorów jest próba interdyscyplinarnego, transdyscyplinarnego, perspektywicznego ujęcia kultury szkoły i „stanu” nauczycielskiego z ich wielowarstwowymi uwarunkowaniami...

Wersja książki
Ilość

Publikacja dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej e-book.

Jesteśmy świadkami przemian cywilizacyjnych na dużą skalę. Trudno przewidzieć, jak będzie wyglądał świat za kilka lat. Szkoła i nauczyciele również muszą nadążać za zmianami, aby przygotować uczniów do życia w nieznanej przyszłości oraz rozwiązywania problemów, których też jeszcze nie znamy. Potrzebne są innowacje, działania twórcze, wzmacniające motywację młodych ludzi do nauki w intencjonalnym środowisku wychowawczym, które dziś często przestaje być dla podopiecznych atrakcyjne. [...]

Każda zmiana w szkole musi być dobrze zaplanowana, zaakceptowana, systematycznie i konsekwentnie wprowadzana, a jej rezultaty ocenione. Potrzebni są kreatywni, utalentowani edukatorzy o wysokich kompetencjach i dużej motywacji do pracy. To oni mogą wprowadzać w życie nowatorskie projekty, wykorzystując własny potencjał oraz pomysły swoich uczniów, którzy będą dzięki temu osiągać sukcesy i czerpać radość z nauki.

Oddajemy w ręce szanownych Czytelników monografię zbiorową, która jest poświęcona poszukiwaniom nowych rozwiązań dydaktycznych. Autorzy poszczególnych artykułów zachęcają do dyskusji o efektywnej pracy nauczycieli. Znajdziemy tu rozważania na temat pełnionych przez szkolnych edukatorów ról (przewodnika, tutora, innowatora), ich kwalifikacji i kompetencji oraz pomysłów na usprawnienie procesu kształcenia przez stosowanie na co dzień nowoczesnych technologii i mniej znanych metod pracy.

Każdy wychowanek szuka oparcia w grupie rówieśniczej oraz u dorosłych osób znaczących. W klasach powinna panować dobra atmosfera, sprzyjająca integracji. Nauczyciele coraz lepiej radzą sobie ze współpracą z uczniami niepełnosprawnymi. Znajomość potrzeb oraz planów na przyszłość (także zawodową) podopiecznych pomaga skutecznie ich wspierać w procesie kształcenia. Również tym zagadnieniom poświęcamy uwagę w tej książce, która stanowi pokłosie podjęcia wspólnych działań przez osoby zaangażowane w projekt Szkoła Ćwiczeń w SP 18 w Zielonej Górze w województwie lubuskim

Ewa Pasterniak-Kobyłecka


Z recenzji dra hab. Mirosława Kowalskiego, prof. UZ

Wartością publikacji, a zarazem osiągnięciem redaktorów naukowych oraz autorów jest próba interdyscyplinarnego, transdyscyplinarnego, perspektywicznego ujęcia kultury szkoły i „stanu” nauczycielskiego z ich wielowarstwowymi uwarunkowaniami. Warte podkreślania jest również to, że poszukiwania poznawcze z pogranicza pedagogiki szkolnej, pedeutologii oraz innych obszarów wiedzy / dyscyplin naukowych mogą stanowić podłoże impulsów rozwojowych dla nauk pedagogicznych, mogą być także inspirujące dla innych subdyscyplin pedagogiki. Impulsy rozwojowe mogą występować zarówno w dziedzinie poznania naukowego, jak i metodologii nauki oraz metodologii badań naukowych, ujmowanych w wymiarze założeń i praktyki badawczej.

96 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-907-1

Redakcja naukowa

Ewa Pasterniak-Kobyłecka  i Anita Famuła-Jurczak

Dr hab. Ewa Pasterniak-Kobyłecka

Pasterniak-Kobyłecka Ewaprof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, polonista i pedagog; doktorat (UAM Poznań), habilitacja w zakresie nauk humanistycznych (Uniwersytet Warszawski). Pracownik badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej (kierownik Pracowni Dydaktyki Ogólnej) na Wydziale Pedagogiki, Psychologii i Socjologii (e.kobylecka@ipp.uz.zgora.pl). Zainteresowania naukowe: podmioty edukacji wobec wartości, praca nauczycieli przedmiotów humanistycznych i artystycznych, nowoczesne tendencje w dydaktyce.

W dorobku ma ponad 140 publikacji w tym pięć monografii i dwadzieścia redakcji lub współredakcji prac zbiorowych z zakresu pedeutologii, aksjologii edukacji oraz dydaktyki ogólnej.

Do najważniejszych należą: Rozpoznawanie wartości przez uczniów szkół średnich w procesie edukacji (2004); Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych (2005); O humanizacji pracy zawodowej nauczyciela (red., 2007); Nauczyciele i uczniowie gimnazjum wobec wyboru wartości. Między pewnością a zwątpieniem (2009); Edukacja. Jakość czy równość? (red., 2010); Teachers Training in the European Space of Higher Education (red., 2012); (Nie)codzienność wychowawcza i dydaktyczna nauczyciela w szkole (red., 2016); Modern Teachers' Responsibilities in the Days of Global Cultural Transformation (red., 2017); Nauczyciel - przestrzeń - czas - szkoła (zadania, funkcje, role dawniej i dziś) (red., 2018); Aksjologiczne konteksty edukacji szkolnej i pozaszkolnej (red., 2019).


Anita Famuła-Jurczak

Absolwenta Wyższej Szkoły Pedagogicznej, im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze, adiunkt w Zakładzie Teorii Wychowania i Pedeutologii na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Ewa Pasterniak-Kobyłecka, Anita Famuła-Jurczak

ISBN druk

978-83-8095-907-1

ISBN e-book

978-83-66990-10-4

Objętość

148 stron

Wydanie

I, 2020

Format

B5 (160x235). E-book: epub i mobi

Oprawamiękka, klejona

Wstęp      

Małgorzata Kabat 
Asertywność nauczyciela wobec problemu efektywności działań      
Wprowadzenie      
Interdyscyplinarność określeń asertywności       
(Nie)asertywne zachowanie nauczyciela    
Efektywność i jej znaczenie dla nauczyciela   
Wskaźniki efektywności a trening asertywności nauczyciela    
Podsumowanie   
Bibliografia     

Ewa Pasterniak-Kobyłecka
Uwagi o roli nauczyciela we współczesnej szkole    
Wstęp  
Predyspozycje i kwalifikacje szkolnego wychowawcy pożądane z perspektywy społecznej   
Autorytet nauczyciela    
Wizerunek nauczyciela konstruowany przez uczniów   
Rola nauczyciela wspierającego wszechstronny rozwój uczniów    
Podsumowanie   
Bibliografia    

Katarzyna Smoter 
„Kto chce nauczyć Johna matematyki, musi znać matematykę, znać Johna… i samego siebie”. Kompetencje relacyjne i emocjonalne w pracy nauczyciela   
Wprowadzenie   
Relacje i relacyjność w pracy nauczyciela    
Kompetencje relacyjne i kompetencje emocjonalne  
Kompetencje relacyjne nauczycieli    
Możliwości rozwijania kompetencji relacyjnych uczniów    
Zakończenie       
Bibliografia   

Mirosław Kisiel 
Multimedia wsparciem nauczyciela edukacji muzycznej pierwszego etapu kształcenia   
Edukacja muzyczna i media dydaktyczne w klasach początkowych    
Edukacja muzyczna w przestrzeni multimedialnej – obraz rzeczywisty i postulowany    
Podsumowanie      
Bibliografia    

Krzysztof Zajdel
Praca z wykorzystaniem podcastu i wideocastu w klasach nauczania wczesnoszkolnego    
Wprowadzenie    
Proces poznawania    
Wspieranie dziecka       
Idea podcastu i wideocastu      
Praca na lekcji z podcastem    
Konkluzja    
Bibliografia    

Ewa Szymanowska
zakodowana edukacja, czyli o kodowaniu w edukacji wczesnoszkolnej    
Wprowadzenie      
Edukacja informatyczna w klasach I–III  
Nauka programowania    
Zakończenie   
Bibliografia    

Urszula Karwalajtys 
Nowoczesne metody nauczania przyrody i biologii w szkole podstawowej. Wybrane przykłady 
Wstęp      
Metody stosowane na lekcjach przyrody i biologii   
Przykłady nowoczesnych technik i pomocy dydaktycznych  
Podsumowanie   
Bibliografia    

Anita Famuła-Jurczak
Wsparcie społeczne udzielane w szkole   
Wprowadzenie    
Wsparcie społeczne – założenia teoretyczne  
Wiedza potoczna – jako źródło naszych działań    
Obszary wsparcia udzielanego w szkole     
Na co możemy liczyć? – wiedza rodziców na temat obszarów pomocy udzielanej w szkole     
Podsumowanie       
Bibliografia     

Aleksandra Kopańska
PISAK jako narzędzie wspomagające efektywność procesu kształcenia osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi    
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi   
Komunikacja alternatywna i technologie asystujące  
Polski Integracyjny System Alternatywnej Komunikacji   
PISAK w edukacji formalnej    
Bibliografia    

Regina Korzeniowska 
Awans zawodowy w opinii nauczycieli pracujących z uczniami z niepełnosprawnościami w szkołach podstawowych ogólnodostępnych
Wstęp    
Awans zawodowy nauczyciela w aspekcie prawnym   
Awans zawodowy w opiniach nauczycieli pracujących z uczniami z niepełnosprawnościami – badania własne  
Zakończenie   
Bibliografia  

Anna Lis-Zaldivar
Kształcenie uczniów w systemie szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim w kontekście rynku pracy 
Wstęp    
Sytuacja społeczno-gospodarcza w kraju  
Reformy edukacji w latach 1999–2016    
Kształcenie zawodowe w województwie lubuskim   


Zakończenie    

Bibliografia

fragment

Wartością publikacji, a zarazem osiągnięciem redaktorów naukowych oraz autorów jest próba interdyscyplinarnego, transdyscyplinarnego, perspektywicznego ujęcia kultury szkoły i „stanu” nauczycielskiego z ich wielowarstwowymi uwarunkowaniami. Warte podkreślania jest również to, że poszukiwania poznawcze z pogranicza pedagogiki szkolnej, pedeutologii oraz innych obszarów wiedzy / dyscyplin naukowych mogą stanowić podłoże impulsów rozwojowych dla nauk pedagogicznych, mogą być także inspirujące dla innych subdyscyplin pedagogiki. Impulsy rozwojowe mogą występować zarówno w dziedzinie poznania naukowego, jak i metodologii nauki oraz metodologii badań naukowych, ujmowanych w wymiarze założeń i praktyki badawczej.

Z recenzji dra hab. Mirosława Kowalskiego, prof. UZ

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło