• Obniżka
Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej

Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej

ISBN: 978-83-7587-899-8

45,71 zł
32,71 zł Oszczędzasz: 13,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 35,00 zł

Złożona problematyka funkcjonowania szkoły i współczesnego nauczyciela w kontekście zmiany społecznej znajduje odbicie w treści niniejszej książki, która składa się z dwóch części.

Zapowiedź wydania III 2022!

Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

Złożona problematyka funkcjonowania szkoły i współczesnego nauczyciela w kontekście zmiany społecznej znajduje odbicie w treści niniejszej książki, która składa się z dwóch części. W części pierwszej analizie poddano specyfikę zmiany społecznej, scharakteryzowano funkcjonowanie społeczeństwa i człowieka w czasach późnej nowoczesności, omówiono edukacyjny wymiar przemian demokratycznych. Podkreślono znaczenie technologii informacyjnych w kształtowaniu się społeczeństwa wiedzy. Dużo miejsca poświęcono problematyce funkcjonowania człowieka w wymiarze społecznym i ekonomicznym. Zwrócono uwagę na edukacyjne problemy współczesności, zagrożenia zdrowotne i ekologiczne oraz wyzwania etyczne czasu przemian społecznych. Na ich tle ukazano zadania edukacji wobec zmiany społecznej. W części drugiej scharakteryzowano funkcjonowanie nauczyciela w nowych realiach społecznych. Przedstawiono rolę nauczyciela w kształtowaniu kapitału społecznego, zwrócono uwagę na jego funkcje, role i kompetencje oraz podmiotowe relacje w szkole. Omówiono zjawisko partnerstwa edukacyjnego nauczycieli, uczniów, rodziców i społeczności lokalnej. Wyeksponowano istotne zadanie nauczyciela w czasach zmiany społecznej: doradztwo społeczne i zawodowe. Zwrócono też uwagę na dylematy moralne nauczyciela w kontekście jego funkcjonowania w zmieniającym się społeczeństwie i w realiach otwartej, samorządnej i innowacyjnej szkoły. Zaproponowano także kierunki zmian w kształceniu nauczycieli dla potrzeb zmieniającej się szkoły i społeczeństwa.

Analiza wymienionych zjawisk wskazuje na związek dyscyplin pedagogicznych z innymi naukami, których postęp powinien być uwzględniany w badaniach empirycznych i dociekaniach teoretycznych w obrębie pedagogiki. Rozważania te mogą okazać się przydatne dla wszystkich, którzy stają przed trudnymi problemami i wyzwaniami teraźniejszości i przyszłości, a szczególnie dla nauczycieli, nadzoru pedagogicznego, polityków oświatowych, rodziców i innych osób zainteresowanych problemami funkcjonowania rodzimej edukacji i szkoły.

W Polsce trwa ożywiona debata edukacyjna. Dołączam do niej refleksje zawarte w niniejszej książce. Jeżeli w jakiś sposób ożywią tę debatę i skierują myślenie o edukacji – w kontekście zmian współczesnego świata i egzystencji człowieka – w dobrym kierunku, trud włożony w jej napisanie nie będzie daremny...

Autorka

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Jolanta Szempruch

Szempruch Jolanta

profesor nauk społecznych, zatrudniona w Uniwersytecie Rzeszowskim w Instytucie Nauk Socjologicznych, wcześniej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w Instytucie Edukacji szkolnej; kierownik studiów doktoranckich, kierownik Zakładu Dydaktyki Ogólnej i Wczesnej Edukacji. Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Przewodnicząca Sekcji Pedeutologii Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Również członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Kieleckiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjologii edukacji, pedeutologii, polityki oświatowej, polityki społecznej, pedagogiki ogólnej, pedagogiki (wczesno)szkolnej, dydaktyki. Realizatorka licznych projektów badawczych polskich i zagranicznych. Autorka wielu monografii, m.in.: Umiejętności czytania a osiągnięcia szkolne uczniów klas początkowych, Rzeszów 1997; Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce, Rzeszów 2000; Nauczyciel w zmieniającej się szkole. Funkcjonowanie i rozwój zawodowy, Rzeszów 2001; Теорія і практика розвитку педагогічної освіти вчителів у Польщі (1918–1999), Iвано-Франківськ 2003; Planowanie rozwoju szkoły, Lublin 2007; Założenia, zasady opracowania i modyfikacji programu kształcenia kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości, Lublin 2009, The School and the Teacher in the Period of Change, Kraków 2010; Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Kraków 2013; Od zapału do wypalenia? Funkcjonowanie nauczycieli w codzienności szkolnej (współautorstwo), Kielce 2017.

Ponadto redaktorka lub współredaktorka wielu publikacji książkowych, m.in.: Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Strategie rozwoju, Rzeszów 2006; Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Teoria i praktyka, Rzeszów 2006; Adaptacja zawodowa nauczyciela, Częstochowa 2009; Profesjonalne funkcjonowanie nauczyciela, Częstochowa 2010; Kultura – edukacja: ciągłość i tendencje zmian, Kielce 2011; Profilaktyka i terapia z perspektywy współczesnej pedagogiki, Kielce 2011; W trosce o nauki pedagogiczne i rozwój polskiej edukacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Czesławowi Banachowi, Lublin – Kraków 2011; Podmiotowość w edukacji – wymiary i konteksty, Kielce 2011; Nauczyciel i uczeń w przestrzeni edukacyjnej, Kielce 2011; Oblicza wychowania, Kielce 2011, Edukacja wobec wyzwań zmieniającego się świata. Diagnozy i projekcje rozwiązań, Kielce 2021, Wyzwania, dylematy i perspektywy edukacyjne. Konteksty zmian, Kielce 2021. Ponadto autorka ponad stu osiemdziesięciu artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w książkach oraz organizatorka wielu konferencji naukowych, w tym cyklicznych konferencji międzynarodowych Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości.

Ukończyła wiele kursów i szkoleń, zdobywając m.in. certyfikaty: Coaching i mentoring w pracy pedagoga (2018), Uprawnienia terapeutyczne z zakresu stosowania Metody Feuersteina – Instrumental Enrichment (2018), TRIZ – Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (2019), Międzynarodowy program: Higher education: Global trends and innovative practices Bukovel Academic Spring School, BASS-2020.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Jolanta Szempruch

ISBN druk

978-83-7587-899-8

ISBN e-book

Objętość

310 stron

Wydanie

II uzupełnione, 2012

Format

B5 (160/235)

Oprawamiękka, klejona, folia matowa + skrzydełka

Wprowadzenie     

Część pierwsza

Zmiana społeczna a edukacja 

1. Specyfika zmiany społecznej    

2. Społeczeństwo i człowiek w czasach „płynnej nowoczesności”    

3. Edukacyjny wymiar przemian demokratycznych    

4. Technologie informacyjne a kształtowanie się społeczeństwa wiedzy    

5. Funkcjonowanie człowieka w wymiarze społecznym    

6. Funkcjonowanie człowieka w wymiarze ekonomicznym   

7. Zagrożenia zdrowotne i ekologiczne problemami edukacyjnymi współczesności   

8. Wyzwania etyczne okresu przemian społecznych   

9. Zadania edukacji wobec zmiany społecznej   

Część druga

Nauczyciel w nowych realiach społecznych i edukacyjnych   

1. Nauczyciel w kształtowaniu kapitału społecznego   

2. Funkcje i role współczesnego nauczyciela   

3. Kompetencje nauczyciela   

4. Podmiotowość nauczyciela w szkole   

5. Partnerstwo edukacyjne w szkole   

6. Nauczyciel jako doradca społeczny i zawodowy         

7. Kwestie moralne nauczyciela 

8. Szkoła otwarta, samorządna i innowacyjna   

9. Kształcenie nauczycieli w kontekście zmian i prognoz społeczno-kulturowych   

Konstatacje i wnioski dla teorii i praktyki edukacyjnej   

Bibliografia   

fragment

Dzisiejszą recenzję pozwolę sobie otworzyć obiegowym stwierdzeniem: „ Na szkole, leczeniu i polityce zna się każdy Polak.” A w związku z tym ocieramy się często o wyeksploatowane poglądy, uproszczenia, truizmy. Na tym tle interesująco prezentuje się pozycja autorstwa Jolanty Szempruch pt. „Nauczyciel w warunkach zmiany społecznej i edukacyjnej”. W tej analizie realiów edukacyjnych urzeka sposób prowadzenia wywodu. Autorka obiektywnie, z dystansem pozbawionym ciążenia w kierunku narzekania na kondycję instytucji i kadry pedagogicznej prezentuje dokonujące się zmiany.

A przez szkołę przetacza się ich wiele i w sposób nieskończony. W dwóch rozdziałach Jolanta Szempruch omawia problem wpływu zmian społecznych na obraz edukacji oraz charakteryzuje funkcje, role, kompetencje nauczyciela zmuszonego do odnalezienia się w tym nowym świecie. W porównaniu z innymi publikacjami traktującymi o podobnej tematyce, książka „Nauczyciel w warunkach…” uwodzi przejrzystością wywodu. Autorka z niezwykłą umiejętnością łączy wątki, wyraźnie widać doświadczenie naukowe piszącej. Erudycja, przywoływanie nowej literatury przedmiotu, aktualnych badań czyni z omawianego tytułu opracowanie na miarę czasu. Z racji na klarowność omawianych zagadnień publikacja nadaje się zarówno dla odbiorcy praktykującego w zawodzie jak i osób przygotowujących się dopiero do jego wykonywania. Poszczególne podrozdziały charakteryzuje dyscyplina słowa, a więc nie nużą swą rozwlekłością i brakiem konkretności. No i w końcu język. Autorka nie sili się na wypełnianie treści słowami zawiłymi, modnymi w nauce czy obcymi tylko po to, aby podnieść prestiż publikacji. „Nauczyciel w warunkach zmiany…” wymusza na czytelniku (nauczycielu) refleksję dotyczącą jego miejsca w procesie edukacyjnym i może niejednej osobie uzmysłowi, że stagnacja w tym zawodzie to początek marazmu dydaktycznego.

Katarzyna Bocheńska-Włostowska

źródło: http://www.pitwin.edu.pl/centrum-edukacyjne/recenzje-ksiek/1613-jolanta-szempruch-nauczyciel-w-warunkach-zmiany-spoecznej-i-edukacyjnej

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło