Doświadczanie życia codziennego. Narracje nauczycielek na przełomie życia

Doświadczanie życia codziennego. Narracje nauczycielek na przełomie życia

ISBN: 978-83-8095-740-4
23,81 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 25,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Jest to wartościowe dzieło naukowe, które świadczy o dużej dojrzałości teoretycznej i metodologicznej autorki oraz jej umiejętności prowadzenia interesującej narracji. Autorka dokonała analizy sześciu pamiętników aktywnych zawodowo nauczycielek znajdujących się na przełomie połowy życia.

Wersja książki
Ilość

Prezentowana praca składa się z czterech głównych części. Pierwsza ma charakter teoretyczny. Prezentuję tu najważniejsze teoretyczne założenia filozoficzne, socjologiczne, psychologiczne i pedagogiczne kształtujące mój sposób ujmowania życia codziennego, wyznaczające jednocześnie metodologiczne i empiryczne aspekty badań oraz analiz w obszarze pozazawodowego życia codziennego nauczycielek w okresie przełomu połowy życia.

W części drugiej przedstawiam metodologiczne założenia badań własnych, odwołując się do polskich tradycji pamiętnikarskich, udowadniając równocześnie zasadność ich osadzenia w paradygmacie badań jakościowych.

Kolejna część pracy to empiryczna weryfikacja wyników badań własnych. Pozazawodowe, codzienne życie nauczycielek ujmuję w kategorii sytuacji troski, odpoczywania i religijnych charakterystycznych dla sytuacji życia codziennego. Zaproponowane ujęcie poddanych analizie treści pamiętników i dzienników nauczycielek ma swoje uzasadnienie zaprezentowane w części teoretycznej.

Ostatni rozdział pracy stanowi indywidualne ujęcie życia codziennego każdej z badanych kobiet w okresie przełomu połowy życia, w kontekście postrzegania siebie zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej oraz znaczeń, jakie dla życia osobistego i zawodowego badanych mają doświadczenia codzienności pozazawodowej, jak i zawodowej.

Moja książka jest pierwszą pracą w dziedzinie pedeutologii, w której czytelnik może poznać codzienne życie pozazawodowe nauczycielek na przełomie połowy życia. Życie codzienne analizowane jest z perspektywy ich doświadczeń odnotowywanych każdego dnia (w ciągu dowolnie wybranego miesiąca) na kartach pamiętników i dzienników.

495 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-740-4

Łukasik Joanna Małgorzata

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Adiunkt w Instytucie Nauk o Wychowaniu na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki życia codziennego nauczycieli, zagadnień ich pedagogicznego kształcenia, a także efektywności metod aktywizujących w procesie nauczania. Autorka książek Między szkołą a domem. Role zawodowe i rodzinne współczesnego nauczyciela (Kraków 2009); Spoko lekcja, czyli 65 sposobów na oryginalne zajęcia (Kielce 2009); Spoko lekcja 2, czyli jeszcze więcej sposobów na oryginalne zajęcia (Kielce 2011); współautorka książki Nauczyciel – Wychowawca – Pedagog. Szkolne wyzwania (Kielce 2013), redaktorka książki Z codzienności nauczyciela (Jastrzębie Zdrój 2011); współredaktorka książek Edukacja. Równość czy jakość? (Toruń 2010), Zmiana społeczna. Edukacja – polityka oświatowa – kultura (Kraków 2012).

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Łukasik Joanna Małgorzata

ISBN druk

978-83-8095-116-7

ISBN e-book

978-83-8095-740-4

Objętość

308 stron

Wydanie

II, 2016

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp     

Rozdział 1. Codzienność w ujęciu teoretycznym   

1.1. Filozoficzno-socjologiczne zakorzenienie codzienności    

1.2. Codzienność – codzienna rzeczywistość   

1.2.1. Obszar codzienności    

1.2.2. Powszedniość – odświętność    

1.2.3. Styl życia   

1.2.4. Sytuacja jako kategoria życia codziennego     

1.2.5. Krzątactwo jako podstawowa kategoria życia codziennego wypływająca z troski    

1.3. Kobieta po godzinach pracy zawodowej 

1.3.1. Konflikt ról 

1.3.2. Kobieta na przełomie połowy życia   

Rozdział 2. Założenia metodologiczne badań    

2.1. Biografia w badaniach naukowych   

2.1.1. Biografia w naukach społecznych    

2.1.2. Biografia jako metoda i źródło wiedzy   

2.1.3. Mikroautonarracje   

2.1.4. Biografia, autobiografia w pedeutologii 

2.2. Cel, problemy badawcze i organizacja badań   

Rozdział 3. Codzienność pozazawodowa nauczycielek 

3.1. Sytuacja troski w przestrzeni domu 

3.1.1. Nauczycielki w przestrzeni pozazawodowej   

3.1.2. Codzienność – troska o innego   

3.2. Sytuacja odpoczywania

3.2.1. Czas wolny 

3.2.2. Czas dla siebie – pasje – zainteresowania – marzenia 

3.2.3. „Kim jestem?” – samorefleksja jako treść czasu wolnego 

3.3. Sytuacje religijne 

Rozdział 4. W kalejdoskopie codziennych doświadczeń – portrety indywidualne

Portret 1. „Odcienie miłości” 

Portret 2. „Refleksje na temat doświadczeń codziennego dnia przyprawione odrobiną buntu, okruchem radości i krztą satysfakcji” 

Portret 3. „W drodze...”   

Portret 4. „Przestawiam zwrotnice życia” 

Portret 5. „Jesienno-październikowe rozmyślania belfra”   

Portret 6. „Siłaczka?”   


Podsumowanie   

Bibliografia

fragment

Jest to wartościowe dzieło naukowe, które świadczy o dużej dojrzałości teoretycznej i metodologicznej autorki oraz jej umiejętności prowadzenia interesującej narracji. Należy przy tym podkreślić, że idea (i istota) recenzowanej przeze mnie książki dr Joanny Małgorzaty Łukasik z pewnością rozszerza znacząco wiedzę, która tworzy obszar badawczy w dziedzinie pedeutologii. W tym kontekście na podkreślenie zasługuje podjęcie przez autorkę niezwykle interesującej i merytorycznie znaczącej problematyki pozaszkolnego życia codziennego nauczycieli. […] Dokonane przez dr Joannę Małgorzatę Łukasik […] analizy codzienności nauczycielek są tym bardziej ważne i interesujące, że powstały w oparciu o metodę biograficzną. Autorka dokonała analizy sześciu pamiętników aktywnych zawodowo nauczycielek znajdujących się na przełomie połowy życia. Materiał badawczy pozyskała z nadesłanych prac na (ogłoszony z jej inicjatywy) ogólnopolski konkurs: „Miesiąc z życia nauczyciela” na pamiętnik, dziennik i reportaż. Już to samo w sobie nadaje pracy – w perspektywie recenzenta – w pewnym stopniu walor wyjątkowy. [...] Należy więc zdecydowanie pozytywnie ocenić zamysł i ideę całej pracy, tym bardziej że […] nie zawiera pozytywistycznej, beznamiętnej diagnozy, lecz jest przepojona „pasją pedagogiczną”, orientacją na zrozumienie społecznych konstrukcji tożsamości nauczycielek i ich codziennego życia. [...] Autorka bardzo swobodnie porusza się po poszczególnych zagadnieniach, wykazując duży potencjał intelektualny w zakresie konstruowania dyskursu naukowego, a przede wszystkim rozwiązywania problemów badawczych i prowadzenia narracji.

Z recenzji dr hab. Agnieszki Gromkowskiej-Melosik, prof. UAM


Badania jakościowe z trudem torują sobie drogę na gruncie pedagogiki, przełamując powoli nurt badań ilościowych. W tej sytuacji należy Autorce recenzowanej pracy wyrazić uznanie i podziw za podjęcie badań czysto jakościowych, które wymagają spojrzenia empatycznego, introspekcyjnego, stania „na równi” z badanymi osobami i analizowania rzeczywistości z pozycji badanych osób. Autorka podjęła w pełni udaną próbę refleksyjnego spojrzenia na codzienność nauczycielskiego życia pozazawodowego. Analiza codzienności dokonana na podstawie dostarczonych Autorce pamiętników zawiera wielowymiarowy i złożony obraz różnorodności życia codziennego, nacechowany daleko idącym indywidualizmem, zabarwionym emocjonalnie. Niezwykle refleksyjny tekst czyta się z dużym i rosnącym zainteresowaniem. Dobór autentycznych wypowiedzi badanych w uporządkowane logicznie segmenty stwarza spójną całość, spiętą klamrą literackiej analizy i refleksyjnej myśli Autorki.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Mariana Śnieżyńskiego

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło