• Obniżka
Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka

Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka

ISBN: 978-83-8095-879-1
47,43 zł
37,63 zł Oszczędzasz: 9,80 zł

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 35,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Małgorzata Miksza w swojej znakomitej książce z ogromną pasją, rzetelnie i szczegółowo prezentuje kluczowe w łonie nowoczesnej pedagogiki przesłanie pedagogiczne Marii Montessori.

Publikacja dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Książka Zrozumieć Montessori ma na celu wyjaśnienie Czytelnikowi przesłania pedagogicznego Marii Montessori. Jednym z głównych terminów w pracach Montessori jest pojęcie „metoda”, skrywające nakaz niesienia dziecku wszechstronnej pomocy w trudzie indywidualnego rozwoju oraz postulat włączenia dziecka do społeczności kulturowej i cywilizacyjnej, z założenia przesyconej miłością i pokojem. Aby taka pomoc zaistniała, konieczne jest, zdaniem Montessori, odpowiednie przygotowanie dorosłych (nauczycieli, rodziców, pedagogów), którzy znając prawa rozwojowe dziecka (m.in. „polaryzację uwagi”, „wrażliwe fazy” etc.), będą je wspierać w rozwoju, kochać rozumnie i darzyć szacunkiem. Środkiem do tego ma być „przygotowane otoczenie”, a warunkiem sukcesu – respektowanie zasady porządku (samo- dyscypliny) i wolności, która, odpowiednio wyważona, prowadzi człowieka do optimum rozwojowego, czyli montessoriańskiej „normalizacji”.


Przedmiotem rozważań książki pt. Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori  o wychowaniu dziecka jest zaprezentowanie kluczowych pojęć tworzących podstawy teorii pedagogicznej Marii Montessori. Podjęto zatem przede wszystkim zagadnienie wyjaśnienia rozumienia wychowania przez M. Montessori przy uwypukleniu koncepcji rozwoju dziecka i środowiska edukacyjnego( przygotowanego otoczenia). W rozdziale pierwszym, po krótkim nakreśleniu postaci M. Montessori w świetle jej biografii , ukazano jej drogę rozwoju jako pedagoga( od medycyny, poprzez psychiatrię, pedagogikę specjalną do pedagogiki ogólnej). W kolejnym rozdziale scharakteryzowano koncepcję rozwoju dziecka. Podkreślono te składniki poglądów M. Montessori, które stanowią o ich oryginalności w ujmowaniu aspektów rozwoju człowieka(„wrażliwe fazy”, „absorbująca psychika’, „polaryzacja uwagi’, „normalizacja’, „horme’, ‘mneme”). Uwypuklono cechy charakterystyczne w rozwoju dziecka w okresie niemowlęctwa, dzieciństwa i okresu szkolnego. Za punkt centralny w opisie rozwoju dziecka przyjęto jego dążenie do samodzielności i niezależności ( zagadnienie podmiotowości). Charakterystyka rozwoju dziecka stała się podstawą do opisu w rozdziale trzecim przygotowanego otoczenia, w którym dziecko odnajduje potrzebne impulsy do indywidualnego i społecznego rozwoju. W opisie uwzględniono aspekt materialny środowiska edukacyjnego( budynek, wyposażenie, pomoce rozwojowe Montessori), aspekt strukturalno – dynamiczny, tj. zasady konstrukcji otoczenia z naciskiem na zasadę porządku i wolności oraz aspekt osobowy, na który składa się grupa dzieci wymieszana wiekowo, nauczyciel, rodzice. W tym fragmencie książki skoncentrowano się na opisie przygotowanego otoczenia w przedszkolu. Scharakteryzowano grupy pomocy rozwojowych Montessori wraz z przykładami ich zastosowania w konkretnej pracy. Zamiarem było tu także  ukazanie korelacji pomiędzy specyfiką  rozwoju dziecka w ujęciu M. Montessori a aranżacją przygotowanego otoczenia w pomoce montessoriańskie zgodnie z wrażliwymi fazami.

W zakończeniu , analiza metateoretyczna doprowadziła do próby  zdefiniowania wychowania w ujęciu M. Montessori i wyjaśnienia jej przesłania pedagogicznego . Uwypuklono także wartości pedagogiki M. Montessori, by wykazać  aktualność tej koncepcji we współczesnych naukach o wychowaniu. Książkę zamyka biogram M. Montessori, wybór literatury przedmiotu w języku polskim oraz aneksy.

246 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi, PDF
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-879-1
Nowy tytuł

Miksza Małgorzatadr Małgorzata Miksza (ur. 1957) – absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej Uniwersytetu Łódzkiego, na którym pracowała w latach 1980–2018, ostatnio jako starszy wykładowca w Zakładzie Pedagogiki Filozoficznej. Z końcem września 2018 roku przeszła na emeryturę. Ukończyła Międzynarodowy Kurs Pedagogiki Montessori (posiada dyplom akredytowany przez AMI). Była jednym z założycieli Polskiego Stowarzyszenia Montessori, które w roku 2019 obchodziło jubileusz dwudziestopięciolecia działalności. Aktualnie pełni w Stowarzyszeniu funkcję prezesa. W ramach działalności statutowej PSM organizuje kursy, studia podyplomowe, szkolenia, seminaria i konferencje. Od roku 2013 współorganizuje Polskie Dni Montessori (do 2019 odbyło się siedem edycji). Wcześniejsze doświadczenie zawodowe autorki obejmuje m.in. pracę w grupie innowacyjnej Montessori w Przedszkolu Miejskim nr 220 oraz w innowacyjnej klasie nauczania początkowego Montessori w Szkole Podstawowej nr 1 w Łodzi. Małgorzata Miksza pracowała także jako nauczyciel montessoriański kształcenia zintegrowanego w Szkole Ł.O. Polskiego Stowarzyszenia Montessori. W latach 2000–2010 aktywnie działała w zarządzie europejskiego stowarzyszenia „Montessori – Europa. Wychowanie dla Życia”. Współpracuje z placówkami, instytucjami i stowarzyszeniami montessoriańskimi w wielu krajach europejskich.

Jest autorką licznych artykułów o pedagogice Marii Montessori, publikowanych w językach polskim, niemieckim i angielskim, a także pomysłodawczynią pomocy typu Montessori. Autorka książki Żyć, ale jak? ABC o tobie, o mnie, o nas (Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 1994).

Nadal się dokształca, ukończyła m.in. kurs z zakresu wychowania małego dziecka, w Austrii certyfikowany kurs L³M przygotowujący do pracy z seniorami z wykorzystaniem zasad pedagogicznych Montessori, zaś w Lublinie certyfikowany kurs psychoterapeutyczny: logoterapia I stopnia, specjalizacja: psychoterapia integralna i noo-psychoterapia. Planuje powiązać koncepcję pedagogiczną Marii Montessori z logoterapią, głównie w pracy z seniorami.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Miksza Małgorzata

ISBN druk

978-83-8095-879-1

ISBN e-book

978-83-7587-727-4

Objętość

140 stron

Wydanie

IX, 2020

Format

B5 (160/235). Wersja e-book: epub, mobi, pdf

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

 

 

Wstęp       

Rozdział I
Droga Marii Montessori do pedagogiki
(od medycyny do pedagogiki, od pedagogiki specjalnej do pedagogiki normalnie rozwijających się dzieci, od metody do rozbudowanej teorii pedagogicznej)   

Rozdział II
Koncepcja wychowania w kontekście rozwoju dziecka
(pojęcie wychowania, wychowanie w kontekście pojęć charakteryzujących rozwój dziecka: horme, plan budowy wewnątrzpsychicznej, duchowy zarodek, nebule, mneme, absorbujący duch, wrażliwe fazy, polaryzacja uwagi, trójfazowy cykl pracy, normalizacja)  

Rozdział III
Wychowanie w przygotowanym otoczeniu
(materialny aspekt przygotowanego otoczenia: budynek, wyposażenie sal, pomoce rozwojowe Montessori, ich wychowawczy  sens, strukturalno-dynamiczny aspekt przygotowanego otoczenia  dotyczący pedagogicznych zasad jego budowy ze szczególnym uwzględnieniem zasady porządku i wolności, osobowy aspekt przygotowanego otoczenia z podkreśleniem zadań i roli nauczyciela)

Zakończenie

Wartości pedagogiki Marii Montessori 

Biogram życia i działalności Marii Montessori    

Literatura dotycząca pedagogiki Marii Montessori dostępna w języku polskim  

Aneksy

O pedagogice Montessori głośno jest już od kilkunastu lat, konsekwentnie też- również w Polsce – podbija ona serca rodziców, pragnących zapewnić dziecku jak najlepszy start w życiu. Nazwa tej pedagogiki pochodzi od nazwiska Marii Montessori, pionierki nowej metody wychowawczej, która przez ponad pięćdziesiąt lat pracowała z dziećmi różnych ras narodowości i o różnych możliwościach, bacznie obserwując ich rozwój i dobierając takie środki, które ten rozwój wspomagały. Stworzona przez nią pedagogika jest oparta właśnie na dokładnej obserwacji dzieci oraz zindywidualizowanym podejściu do każdego z nich. Tak zwane „dzieci montessoriańskie”, czyli wychowane zgodnie z założeniami tej pedagogiki, są: skoncentrowane na swoich zadaniach, dążące do samodzielności, wierzące w siebie, ciekawe świata, odpowiedzialne, pomocne i wykazujące się dużą inicjatywą społeczną. To dzieci dążące do wybranego celu, ale nie kosztem innych, takie, które dokładnie potrafią dobierać środki i metody do realizacji stawianych przed nimi zadań.

O tym, czym tak naprawdę jest (i czym nie jest) pedagogika Montessori, jak wygląda odpowiednio przygotowane otoczenie do pracy z tą metodą, jaka jest rola rodzica i nauczyciela, możemy dowiedzieć się z książki pt. „Zrozumieć Montessori, czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka”, opublikowanej nakładem Oficyny Wydawniczej IMPULS. Autorka, Małgorzata Miksza, absolwentka pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, jest jednym ze współzałożycieli Polskiego Stowarzyszenia Montessori, którym pełni funkcję prezesa. Tym bardziej cenna jest wiedza zgromadzona na łamach książki, bowiem założenia pedagogiki weryfikowane są od lat przez Mikszę w praktyce. Dlatego też warto polecić książkę zarówno studentom kierunków pedagogicznych (szczególnie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej – nie tylko koncentrującej się na pedagogice Montessori), ale i psychologom, rodzicom oraz opiekunom dzieci, których zachowanie ma znaczący wpływ na rozwój małego człowieka.

Książka składa się z trzech rozdziałów, ilustrowanych między innymi zdjęciami zabawek i sposobów zabawy dzieci wychowanych w duchu Montessori, a także otoczenia, w jakim funkcjonują. Rozdział pierwszy wprowadza nas w świat Marii Montessori, autorka przybliża nam jej osobę, podkreślając, że (wbrew przeciwnościom i oporowi ze strony ojca) została ona pierwsza kobietą we Włoszech, która studiowała medycynę. Czytamy o drodze zawodowej tej lekarki i pedagoga, o odkryciu przez nią zjawiska polaryzacji uwagi oraz o efektach uważnej obserwacji dzieci i wnioskach z tej obserwacji wysuniętych.

W rozdziale drugim zgłębiać będziemy „Koncepcję wychowania w kontekście rozwoju dziecka”, bowiem podejście Montessori zakładało pomoc dziecku w osiąganiu niezależności, rozumianą jako wspieranie, nie zaś kształtowanie czy wyręczanie dziecka. Autorka dokładnie omawia filozofię, którą kierowała się lekarka pracując z dziećmi, jej poglądy oraz wyjaśnia wagę zestrojenia bodźców środowiska z fazami rozwoju dziecka.

W rozdziale trzecim, pt. „Wychowanie w przygotowanym otoczeniu”, autorka podkreśla, jak ważne – według Montessori – jest otoczenie dziecka. Rozpatruje je w aspekcie materialnym, strukturalno-dynamicznym oraz osobowym, zaś Miksza krótko charakteryzuje te aspekty, wiele miejsca poświęcając charakterystycznym cechom takiego otoczenia. Integralną częścią książki jest biogram życia i działalności Marii Montesori, zestawienie literatury dotyczącej pedagogiki Marii Montessori wydanej w języku polskim, oraz scenariusze scenek teatralnych oraz historia o częściach mowy, ułatwiająca rozbiór zdania.

Książka pt. „Zrozumieć Montessori” - jak podkreśla Małgorzata Miksza – ma na celu wyjaśnienie przesłania pedagogicznego Marii Montessori. Dzięki tej publikacji, która oczywiście ze względu na swoją objętość, stanowi zaledwie wstęp do naszych studiów nad znaczeniem tej pedagogiki w rozwoju dziecka. Ale wstęp jakże zachęcający – jeśli to pierwsza nasza książka na temat pedagogiki Montessori, to z pewnością nie ostatnia.

Justyna Gul
źródło: http://www.qulturaslowa.pl/2019/04/magorzata-miksza-zrozumiec-montessori.html


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Tam, Gdzie Matka Mówi Dobrano

Ogólna koncepcja

Ogólna koncepcja wychowania dzieci Marii Montessori wzbudza wśród pedagogów zwykle pozytywne odczucia. Większość zdecydowanie opowiada się za stosowaniem proponowanego przez nią sposobu wychowywania dzieci, ale są i tacy, którzy nie do końca się zgadzają ze wszystkimi postulatami... Wydaje się jednak intuicyjnie, iż nauka jaka płynie z ogólnej myśli Montessori, dociera w wiele miejsc na świecie i daje pozytywne efekty. Ma ona wśród wielu osób ogromne poparcie. Korzystają z niej rzesze nauczycieli, rodziców oraz osób pracujących z dziećmi. Jedno jest pewne, odpowiednio zrozumiana i zinterpretowana, może wnieść wiele dobrego do życia zarówno dzieci jak i rodziców.

System edukacyjny

Książka "Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka" autorstwa Małgorzaty Miksza wydana została przez Oficynę Wydawniczą Impuls. Jest to przede wszystkim propozycja dla tych, którzy interesują się samą Marią Montessori i jej pomysłem na wychowanie i wspieranie rozwoju dziecka. Książka ta, to zbiór informacji, w jaki sposób ta włoska lekarka, kobieta która poświęciła swoje życie dla nauki ale przede wszystkim dla dobra dzieci, dochodziła do swoich tez. Autorka książki Małgorzata Miksza w sposób bardzo jasny wykłada w publikacji Oficyny Wydawniczej Impuls podstawy myśli znanej lekarki i robi to dosyć szczegółowo. Książka prezentuje nie tylko ogólną myśl Montessori, ale także podaje przykłady i odnosi się do źródeł, dzięki czemu może stać się dla wielu wprowadzeniem do jej pedagogiki. Choć Montessori nie miała zamiaru stwarzać systemu, to jednak dziś zdecydowanie pedagogika montesoriańska jest praktykowana. Odrzuca ona podręczniki i twarde zasady, skupia się raczej na naturalnych potrzebach dziecka i bazuje na samodzielnym działaniu, tworzeniu. Przede wszystkim podstawą pedagogiki jest wiara w dziecko, któremu wystarczy tylko pomóc w rozwoju i w realizacji potencjału, jaki już posiada. Trzeba umieć jednak pomagać a nie przeszkadzać! Stąd też autorka często mówi o mądrej roli nauczyciela, który pomaga umiejętnie. Częste przykłady i przejrzyste tezy związane z pedagogiką Montessori są przez Małgorzatę Mikszę odpowiednio zinterpretowane oraz wyjaśnione.

Holistyczne spojrzenie

Holistyczne spojrzenie na dziecko Marii Montessori, to jedno z ważnych założeń. Dzięki właśnie takiemu wstępnemu podejściu Maria Montessori była w stanie ostatecznie zbudować system teorii pedagogicznej. Małgorzata Miksza z perspektywy czasu szczegółowo go opisuje i pokazuje kolejne etapy budowy tegoż systemu. Choć sama Montessori (jak wspomniałam) od początku nie miała na myśli worzenie systemu edukacyjnego, to jednak jej praca była na tyle spójna i ciekawa, iż zaczęły nawet powstawać szkoły, których system opierał się na podejściu lekarki. Całość pracy natomiast zaowocowała ciekawym, bardzo głębokim zrozumieniem potrzeb dziecka.

Ważne w książce

Autorka książki "Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka" w ostatnim rozdziale skupia się także na potrzebach, jakie ma szkoła proponująca system edukacyjny Marii Montessori. Jak powinna być prowadzona, na czym powinna się skupiać. Wsparcie rozwoju dziecka, uwalnianie jego potencjału, ma się odbywać przy nauczycielu, który nie zmusza a wspomaga. Małgorzata Miksza z pewnością bardzo jasno przedstawiła potrzeby dziecka według Marii Montessori, książka jest więc (odnosząc się do słów samej Montessori "Pomóż mi, abym mógł samemu pomóc") kluczem do tego, aby zrozumieć jak wspomagać rozwój dziecka.

Autorka zaopatrzyła książkę także w "Biogram życia i działalności Marii Montessori" ale również (o czym wspomniałam) w "Literaturę dotyczącą pedagogiki Marii Montessori dostępną w języku polskim", na uwagę zasługują również aneksy dotyczące scenek oraz myśli Marii Montessori. Lektura Małgorzaty Mikszy z pewnością zasługuje na uwagę tych, którzy zgłębiają jej system i korzystają z proponowanych przez lekarkę elementów.

Polecam
źródło: https://sztukater.pl/ksiazki/item/26220-zrozumiec-montessori-czyli-montessori-o-wychowaniu-dziecka.html


_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Coraz częściej mamy okazję usłyszeć o metodyce Montessori, która zadomowiła się już w amerykańskim sektorze szkół publicznych i zaczyna być widoczna także w naszym systemie edukacji. Mamy „montessoriańskie” przedszkola i pomoce edukacyjne, kursy dla nauczycieli, o takim profilu powstają także szkoły (klasy w szkołach).

Cały czas brakuje jednak pełnej jasności, co do interpretacji założeń pedagogiki włoskiej pedagog dr Marii Montessori. Jest to przyczyną licznych nadużyć i źródłem nieporozumień. Na naszym rodzimym rynku wydawniczym brakuje wartościowych publikacji, które przybliżałyby wspomniane zagadnienia czy chociażby postać pierwszego włoskiego lekarza-kobiety, na którego nagrobku w Noorwijk możemy przeczytać niezwykle piękną i sugestywną sentencję: „Proszę kochane dzieci, które wszystko potrafią, aby razem ze mną budowały pokój między ludźmi i na świecie”.

Książka Małgorzaty Mikszy wypełnia tę lukę, dostarczając rzetelnych informacji, które powinny rozwiać wszelkie wątpliwości i obawy - zarówno tych nie do końca przekonanych do nieco rewolucyjnych koncepcji edukacyjnych, jak i osób, które nigdy nie spotkały się z montessoriańską metodyką. P

raca pani Mikszy jest także próbą odpowiedzi na pytanie o „geniusz” Marii Montessori, który wynika nie tyle na jej zdolności nauczania, ale „z odkrycia ważności tego, co można zaobserwować”, ponieważ nie bez powodu została ona uznana przez potomnych za „genialnego ucznia rozwoju dziecka”.

W założeniu autorki publikacja powstała w celu wyjaśnienia przesłania pedagogicznego Montessori i obecnych w nim terminów, np. metoda, prawa rozwojowe i wiążące się z nimi: polaryzacja uwagi czy wrażliwe fazy. Terminy te tworzą konstrukcję teorii wychowania w duchu Montessori i zostały opisane z podaniem konkretnych przykładów, co czyni publikację niezwykle przystępną. Plusem są także sugestywne zdjęcia dzieci w trakcie pracy z wybranymi pomocami edukacyjnymi, które pomaga ją zobrazować wybrane zagadnienia.

Po przeczytaniu „Zrozumieć Montessori...” wielu czytelników z pewnością„podpisze się” pod takim systemem edukacji, w którym uczeń jest w centrum zainteresowania, a nauczyciel pełni jedynie skromną, usłużną rolę „przewodnika”, niosącego pomoc, bez narzucania własnej inicjatywy. Wszystko w myśl zasady: „pomóż mi zrobić to samodzielnie”i „nikt nie może rosnąć za dziecko”, a „każda niepotrzebna pomoc jest przeszkodą w rozwoju”. Dlatego też w koncepcji tej konieczne jest odpowiednie przygotowanie dorosłych (nauczycieli, pedagogów, ale i rodziców). To oni, znając omówione w książce prawa rozwojowe dziecka (wrażliwe fazy czy polaryzacja uwagi), mają podążać za podopiecznymi, wpierać ich w rozwoju i „rozumnie kochać”.

Do tego, aby wspierać dziecko w rozwoju wbrew pozorom nie potrzeba wiele, ponieważ według włoskiej pedagog wystarczy do tego odpowiednio przygotowane otoczenie. Warunkiem sukcesu jest respektowanie zasady porządku (samodyscypliny) i wolności. Zasada ta w wyważonych klamrach prowadzi młodego człowieka do „optimum rozwojowego”, czyli normalizacji.

Nauczyciel powinien więc przystosować otoczenie dziecka do tego, by proces swobodnego odkrywania świata i eksperymentowania nie był niczym ograniczony. Wówczas mamy do czynienia z procesem edukacji, która „nie jest czymś, co robi nauczyciel, ale jest to naturalny proces, który rozwija się spontanicznie w istocie ludzkiej”. Proces ten następuje dzięki eksperymentom, pozwalającym dzieciom doświadczać – tak właśnie, przy użyciu wszystkich zmysłów odbywa się nauka...

W książce znajdziemy użyteczne dodatki, które taką naukę mogą ułatwić, np. „Królestwo części mowy” (omówienie historii i zestawienie kolorowych piktogramów - symbolicznych wyobrażeń często trudnych do zrozumienia przez dzieci terminów). Jej domknięciem jest natomiast biogram życia i działalności Marii Montessori, który uzmysławia całe bogactwo i intensywność jej twórczości, która do dziś jest źródłem analiz, badań, ale i kontrowersji.

Katarzyna Głowacka
źródło: http://www.egodziecka.pl/Zrozumiec-Montessori...-dzieki-lekturze-ksiazki-recenzja.html

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Małgorzata Miksza w swojej znakomitej książce pod tytułem „Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka” z ogromną pasją, rzetelnie i szczegółowo prezentuje kluczowe w łonie nowoczesnej pedagogiki przesłanie pedagogiczne Marii Montessori. Oferuje przy tym niezwykle przystępne przedstawienie właściwych mu dyrektyw, które mogą być z powodzeniem wykorzystywane nie tylko przez praktykujących pedagogów, ale również przez każdego z nas – we własnym domu. Przede wszystkim jednak daje bardzo cenne wskazówki dotyczące odpowiedzialnego wychowania i zmierzania ku dobru podopiecznych.

Autorka – na łamach swojego systematycznego i spójnego wykładu – pokazuje terminy pedagogiczne stosowane w pracach Marii Montessori. Najwięcej uwagi – słusznie zresztą – poświęca centralnemu pojęciu „metody”. Sprowadza się ono do postulowania konieczności dawania dziecku szeroko pojętej pomocy w wysiłkach prowadzących do indywidualnego rozwoju. Do dążenia do akulturacji dziecka, czyli włączenia do społeczności kulturowej i cywilizacyjnej, przesyconej miłością oraz pokojem. Ma to wszakże zniwelować wszelkie szkodliwe skutki zabiegów podejmowanych zwłaszcza przez destruktywnie oddziałujące środki masowego przekazu i inne źródła destrukcji psychicznej, albowiem prowadzą one do wykorzenienia człowieka.

Bardzo ważne jest to, że książka jest pełna możliwych do zastosowania wskazań. Małgorzata Miksza stroni od niezrozumiałego żargonu na rzecz prostoty i czytelności przekazu. Pokazuje zróżnicowanie wyzwań stojących przed: rodzicami, nauczycielami itp. – w zależności od roli, jaką pełnią. Uczy, na czym polegają prawa rozwojowe dziecka takie jak choćby „polaryzacja uwagi” polegająca na głębokiej, skoncentrowanej pracy, szczególnym skupieniu na zajęciu czy „wrażliwe fazy” – krytyczne momenty zachodzące w rozwoju dziecka będące odpowiedzią na impulsy z otoczenia. Uzmysławia sposoby uczenia dzieci szacunku, empatii, miłosierdzia, odpowiedzialności. Jednym słowem, pokazuje jak owocnie być z dzieckiem.

Tym, na co warto zwrócić uwagę w niniejszej polecanej lekturze są wyraźnie wyszczególnione charakterystyki „wrażliwych faz”. Autorka wskazuje, że wówczas, gdy mają one miejsce dochodzi do polaryzacji uwagi, czyli są to momenty najbardziej efektywnego uczenia. Małgorzata Miksza uwrażliwia zatem odbiorców na sytuacje w rozwoju dziecka, których odpowiedzialnemu, kierującego się dobrem podopiecznego pedagogowi wprost nie wolno przegapić.

Z wielu kwestii poruszonych na kartach książki czytelnik mógł sobie nie zdawać sprawy. Stąd też cenne jest, że zostały przedstawione nie tylko ich cechy charakterystyczne, ale i wskazania dotyczące postępowania wobec nich. Przykładowo Małgorzata Miksza pisze o hrome, czyli energii witalnej, nebuli – wrodzonej gotowości do uczenia się czy mneme – pamięci witalnej. Tutaj trzeba bardzo wyraźnie zaznaczyć, że wszystkie koncepcje zostały podparte wieloletnimi badaniami empirycznymi, a także praktyką. Wdrażanie przedstawionych dyrektyw na przestrzeni lat dowodzi z kolei ich efektywności w praktyce pedagogicznej.

Monografia naukowa Małgorzaty Mikszy pod tytułem „Zrozumieć Montessori. Czyli Maria Montessori o wychowaniu dziecka” jest bez wątpienia lekturą obowiązkową dla rodziców, którzy chcą dać dzieciom wszystko, co najlepsze, a niekoniecznie posiadają wykształcenie pedagogiczne. Lektura pomoże uniknąć błędów wynikających z niewiedzy i nieznajomości pewnych procesów znamiennych dla kolejnych czterech faz rozwoju dziecka. W tak ważnych kwestiach nie warto ufać poradnikom pisanym przez niesprawdzonych autorów i warto skierować swą uwagę na dzieło specjalisty. Takie właśnie jak polecana książka.

Krzysztof Wróblewski
źródło: http://www.konserwatyzm.pl/artykul/12696/malgorzata-miksza-zrozumiec-montessori-czyli-maria-montessor

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jak pisze sama autorka, ta książka ma za zadanie pokazanie szerszego obrazu Montessori. Nie jako metody, która ma jakieś swoje techniki, których celem jest edukacja dziecka. Ale jako pedagogiki, u której podstaw leżą głębsze założenia. Z tej książki dowiadujemy się więc jak Maria Montessori patrzyła na dzieci i ich rozwój. Poznajemy tłumaczenia takich kluczowych słów jak horme, nebule, mneme, absorbujący duch, wrażliwe fazy czy polaryzacja uwagi. W książce znajdziesz też informacje biograficzne Marii Montessori oraz krótką historię Montessori w Polsce.

Ale w tej książce znajdziesz nie tylko czystą teorię. Znajdziesz też tu cały rozdział, poświęcony temu, czego szuka obecnie wielu rodziców – jak przygotować w domu takie otoczenie i takie pomoce, które pomogą dziecku uczyć się, rozwijać i wzrastać w duchu pedagogiki Montessori. I wydaje mi się, że właśnie ten ostatni rozdział (50 stron) będzie najbardziej interesujący dla większości rodziców. To tu znajdziecie wytłumaczenie jak i po co tworzyć przestrzeń przyjazną dzieciom. Nie jest to może zbiór prostych wskazówek w którym miejscu postawić szafkę i co postawić na której półce, ale po przeczytaniu tego rozdziału można już mieć wyobrażenie na temat tego, czym jest przestrzeń w pedagogice Montessori i w jakim kierunku należy iść, żeby dobrze ją wypełnić. Ale oczywiście znajdziecie tu też opis konkretnych pomocy i zabaw, które w tej przestrzeni powinny się znaleźć zdaniem Marii Montessori.

źródło: http://www.naszekluski.pl/2017/04/polskie-ksiazki-o-montessori/

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło