Szempruch Jolanta

Jolanta Szempruch

Szempruch Jolanta

profesor nauk społecznych, zatrudniona w Uniwersytecie Rzeszowskim w Instytucie Nauk Socjologicznych, wcześniej w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach w Instytucie Edukacji szkolnej; kierownik studiów doktoranckich, kierownik Zakładu Dydaktyki Ogólnej i Wczesnej Edukacji. Członek Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk oraz Przewodnicząca Sekcji Pedeutologii Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Również członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, Kieleckiego Towarzystwa Naukowego i Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych.

Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół socjologii edukacji, pedeutologii, polityki oświatowej, polityki społecznej, pedagogiki ogólnej, pedagogiki (wczesno)szkolnej, dydaktyki. Realizatorka licznych projektów badawczych polskich i zagranicznych. Autorka wielu monografii, m.in.: Umiejętności czytania a osiągnięcia szkolne uczniów klas początkowych, Rzeszów 1997; Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce, Rzeszów 2000; Nauczyciel w zmieniającej się szkole. Funkcjonowanie i rozwój zawodowy, Rzeszów 2001; Теорія і практика розвитку педагогічної освіти вчителів у Польщі (1918–1999), Iвано-Франківськ 2003; Planowanie rozwoju szkoły, Lublin 2007; Założenia, zasady opracowania i modyfikacji programu kształcenia kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości, Lublin 2009, The School and the Teacher in the Period of Change, Kraków 2010; Pedeutologia. Studium teoretyczno-pragmatyczne, Kraków 2013; Od zapału do wypalenia? Funkcjonowanie nauczycieli w codzienności szkolnej (współautorstwo), Kielce 2017.

Ponadto redaktorka lub współredaktorka wielu publikacji książkowych, m.in.: Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Strategie rozwoju, Rzeszów 2006; Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Teoria i praktyka, Rzeszów 2006; Adaptacja zawodowa nauczyciela, Częstochowa 2009; Profesjonalne funkcjonowanie nauczyciela, Częstochowa 2010; Kultura – edukacja: ciągłość i tendencje zmian, Kielce 2011; Profilaktyka i terapia z perspektywy współczesnej pedagogiki, Kielce 2011; W trosce o nauki pedagogiczne i rozwój polskiej edukacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Czesławowi Banachowi, Lublin – Kraków 2011; Podmiotowość w edukacji – wymiary i konteksty, Kielce 2011; Nauczyciel i uczeń w przestrzeni edukacyjnej, Kielce 2011; Oblicza wychowania, Kielce 2011, Edukacja wobec wyzwań zmieniającego się świata. Diagnozy i projekcje rozwiązań, Kielce 2021, Wyzwania, dylematy i perspektywy edukacyjne. Konteksty zmian, Kielce 2021. Ponadto autorka ponad stu osiemdziesięciu artykułów w czasopismach naukowych i rozdziałów w książkach oraz organizatorka wielu konferencji naukowych, w tym cyklicznych konferencji międzynarodowych Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości.

Ukończyła wiele kursów i szkoleń, zdobywając m.in. certyfikaty: Coaching i mentoring w pracy pedagoga (2018), Uprawnienia terapeutyczne z zakresu stosowania Metody Feuersteina – Instrumental Enrichment (2018), TRIZ – Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań (2019), Międzynarodowy program: Higher education: Global trends and innovative practices Bukovel Academic Spring School, BASS-2020.

Jest 3 produktów.

Pokazano 1-3 z 3 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło