Szempruch Jolanta

Szempruch Jolanta

Szempruch Jolantadoktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach (kierownik Zakładu Dydaktyki Ogólnej i Wczesnej Edukacji w Instytucie Edukacji Szkolnej) oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Członek Zespołu Pedeutologii i Zespołu Dydaktyki Ogólnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki funkcjonowania nauczyciela i szkoły w kontekście przemian społecznych i edukacyjnych. Autorka wielu prac z dziedziny pedeutologii, dydaktyki i pedagogiki wczesnoszkolnej. Należą do nich m.in.: Umiejętności czytania a osiągnięcia szkolne uczniów klas początkowych, Wyd. WSP, Rzeszów 1997; Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce, WSP, Rzeszów 2000; Nauczyciel w zmieniającej się szkole. Funkcjonowanie i rozwój zawodowy, Fosze, Rzeszów 2001; Теорія і практика розвитку педагогічної освіти вчителів у Польщі (1918–1999), Mісто НВ, Iвано-Франківськ 2003; Planowanie rozwoju szkoły, WSEI, Lublin 2007; Założenia, zasady opracowania i modyfikacji programu kształcenia kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości, WSEI, Lublin 2009, The School and the Teacher in the Period of Change, Impuls, Kraków 2010.

Ponadto jest redaktorem wielu publikacji książkowych, m.in.: Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Strategie rozwoju, Wyd. UR, Rzeszów 2006; Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości. Teoria i praktyka, Wyd. UR, Rzeszów 2006; Adaptacja zawodowa nauczyciela (współredakcja), Wyd. WSL, Częstochowa 2009; Profesjonalne funkcjonowanie nauczyciela (współredakcja), Wyd. WSL, Częstochowa 2010; Kultura – edukacja: ciągłość i tendencje zmian (współredakcja), Libron, Kielce 2011; Profilaktyka i terapia z perspektywy współczesnej pedagogiki (współredakcja), Libron, Kielce 2011; W trosce o nauki pedagogiczne i rozwój polskiej edukacji. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Czesławowi Banachowi (współredakcja), Innovatio Press Wyd. WSEI w Lublinie, Lublin – Kraków 2011; Podmiotowość w edukacji – wymiary i konteksty (współredakcja), Libron, Kielce 2011; Nauczyciel i uczeń w przestrzeni edukacyjnej (współredakcja), Libron, Kielce 2011; Oblicza wychowania (współredakcja), Libron, Kielce 2011.

Jest 3 produktów.

Pokazano 1-3 z 3 pozycji

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło