• Obniżka
Edukacja małego dziecka. Tom 17

Edukacja małego dziecka. Tom 17

ISBN: 978-83-8294-063-3
60,95 zł
46,95 zł Oszczędzasz: 14,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 50,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Sytuacja społeczna dzieci w rodzinie, przedszkolu i szkole

Oddajemy w Państwa ręce kolejny tom z serii „Edukacja małego dziec­ka”. Tom 17

Ilość

Tom 17 serii Edukacja małego dziecka, zatytułowany Sytuacja społeczna dzieci w rodzinie, przedszkolu i szkole , prezentuje kolejne rozważania teoretyczne i praktyczne nad współczesnymi problemami rozwoju twórczego dziecka.

W sytuacji zachodzących zmian społecznych zagadnienie kompetent­nego zachowania się dziecka w relacjach międzyludzkich staje się ważnym tematem i wyzwaniem współczesnej edukacji – ze względu na jej istotne znaczenie w procesie socjalizacji i kulturyzacji młodego pokolenia.

W licznych opracowaniach z zakresu psychologii społecznej i socjologii akcentuje się podejście, zgodnie z którym dziecko bierze czynny udział w tworzeniu części układu sieci związków społecznych, składających się na określone poziomy „złożoności społecznej”. Ich cechą charakterystyczną jest [...] podwójna dialektyka – między właściwościami jednostek i interakcji z jednej strony oraz między interakcjami i związkami z drugiej, z dwustronnymi przyczynowo-skutkowymi wpływami w każdym przypadku.

Relacje między związkami i interakcjami warunkowane są również społecznymi powiązaniami wyznaczanymi przez normy społeczne i wartości obecne w grupie oraz strukturę społeczno-kulturową, rozumianą jako system zwyczajów i przekonań podzielanych przez członków danej grupy.

Wiek przedszkolny i szkolny, w opinii psychologów i pedagogów społecznych, jest etapem mającym największe znaczenie z punktu widzenia rozwoju społecznego dziecka. Rozpoczęcie edukacji w przedszkolu i w szkole wiąże się bowiem ze znaczącymi zmianami w jego społecznym otoczeniu, a co za tym idzie – także w sposobie funkcjonowania. Charakter relacji, jakie dziecko nawiązuje na tym etapie rozwoju, w dużej mierze kształtuje przebieg jego dalszego życia w kontekście związków z innymi ludźmi, umiejętności współdziałania i stosunku do pracy

Tom został podzielony na pięć obszarów tematycznych. Otwiera go część zatytułowana Aktualne konteksty edukacji małego dziecka, w której autorzy poszczególnych rozdziałów koncentrują się na zagadnieniach związanych z uwarunkowaniami edukacji małego dziecka w zmieniającej się rzeczywistości społecznej. Ważne pytanie stawia Tadeusz Lewowicki w tekście Cywilizacja i edukacja. Esej z elementami krytyki i sugestiami edukacyjnego czynienia cywilizacji bardziej przyjaznej ludziom. Autor wskazuje na zróżnicowaną sytuację dzieci w różnych rejonach świata i na fakt, że po upływie 120 lat od ukazania się książki Ellen Key nie nastał jeszcze czas sprzyjający wszystkim dzieciom. 

Kolejna część – Różnorodność światów społecznych dziecka – zawiera zarówno teoretyczną, jak i praktyczną egzemplifikację zagadnień związanych z uczestnictwem małych dzieci w życiu społecznym. W poszczególnych tekstach odnajdziemy poglądy, prezentacje uzyskanych wyników badań i rozwiązania praktyczne dotyczące różnych obszarów funkcjonowania dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym we współczesnej rzeczywistości społecznej. Znalazło to również swoje odniesienia do sytuacji pandemicznej – tak trudnej i zmieniającej sposób funkcjonowania zwłaszcza małych dzieci. 

Trzecia część – Projekty edukacyjne w wychowaniu i kształceniu dziecka – obejmuje opracowania związane bezpośrednio z przygotowanymi przez autorki tekstów projektami edukacyjnymi. Prezentowane projekty ciekawych rozwiązań możliwych do wdrożenia w praktyce zarówno odnoszą się do kierunkowych edukacji (polonistycznej, matematycznej), jak i odzwierciedlają doświadczenia studentów, którzy je zaplanowali, przeprowadzili i poddali ewaluacji. 

Nauczyciel jest głównym przedmiotem zainteresowania w tekstach zawartych w czwartej części opracowania pt. Nauczyciel wobec aktualnych problemów edukacji małego dziecka. Jest to szczególny rozdział, w którym pojawiają się dodatkowo trzy perspektywy doświadczeń: słowacka, czeska i polska.

Tom zamyka część zatytułowana Działalność twórcza dziecka i nauczyciela, w której tematyka tekstów skupia się wokół rozwoju twórczego oraz twórczości w ramach edukacji przedszkolnej i szkolnej. Z całą pewnością w edukacji powinniśmy stwarzać jak najlepsze warunki do wyzwalania kreatywności – na co zwracają uwagę wszystkie autorki.

Mamy nadzieję, że zawarte w tomie teksty staną się inspiracją dla czytelników do szukania nowatorskich rozwiązań teoretycznych i praktycznych, które przyczynią się do poprawy jakości funkcjonowania małych dzieci w rodzinie, przedszkolu i szkole.

_________________________________

Edukacja małego dziecka - SERIA:


Tom 1: Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy 

Tom 2: Wychowanie i kształcenie w praktyce 

Tom 3: Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia 

Tom 4: Konteksty rozwojowe i wychowawcze

Tom 5: Nauczyciel-wychowawca w przedszkolu i szkole

Tom 6: Wybrane obszary aktywności

Tom 7: Przemiany rodziny i jej funkcji 

Tom 8: Przedszkole - przemiany instytucji i jej funkcji 

Tom 9: Szkoła - przemiany instytucji i jej funkcji 

Tom 10: Wychowanie i kształcenie – kierunki i perspektywy zmian 

Tom 11: Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji

Tom 12: Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej

Tom 13: Konteksty oświatowe 

Tom 14: Konteksty społeczne i międzykulturowe

Tom 15: Pedagogika zmiany w edukacji dziecka

Tom 16: Teoria – badania – praktyka w działaniach międzyedukacyjnych

Tom 17: Sytuacja społeczna dzieci w rodzinie, przedszkolu i szkole

Tom 18: Wsparcie pedagogiczne w trudnych sytuacjach społecznych i edukacyjnych

Edukacja małego dziecka Edukacja małego dziecka
102 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Urszula Szuścik
prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Ewa Ogrodzka-Mazur
prof. UŚ dr hab., Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Anna Szafrańska
dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie

____________________________________________

Małgorzata Bortliczek
dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Karin Fodorová
PhDr.Bc. PhD, University of Ostrava, Faculty of Education, Czech Republic

Angelina Górniak
mgr, Szkoła Podstawowa „Atena” w Sosnowcu

Alina   Górniok-Naglik
dr   hab.,   prof.   MUP,   Małopolska   Uczelnia ­Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego

Hewilia Hetmańczyk
dr, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych

Marta Kondracka-Szala
dr, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Helena Konowaluk-Nikitin
dr, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Aleksandra Kruszewska
dr, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Nauk Społecznych

Tadeusz Lewowicki
prof. dr hab., emerytowany pracownik Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Śląskiego

Marzenna Magda-Adamowicz
dr hab., prof. UZ, Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Nauk Społecznych

Dominika Molnárová
mgr, Matej Bel University in Banská Bystrica, Faculty of Education, Slovakia

Ewa Musiał
dr, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

Jana Navrátilová
PaedDr., University of Ostrava, Faculty of Education, Czech Republic

Stanisława Katarzyna Nazaruk
dr, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Ewa Pawłowicz-Sosnowska
dr, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Renata Raszka
dr, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Łucja Reczek-Zymróz
dr, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, Instytut Nauk Społecznych

Marek   Siwicki
dr   hab.,   Akademia   Pedagogiki   Specjalnej   im.   Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Instytut Pedagogiki

Joanna Waszczuk
dr, Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Urszula Szuścik, Ewa Ogrodzka-Mazur, Anna Szafrańska (red. nauk.)

ISBN druk

978-83-8294-063-3

ISBN e-book

Objętość

272 stron

Wydanie

I, 2022

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wprowadzenie         

AKTUALNE KONTEKSTY EDUKACJI MAŁEGO DZIECKA

Tadeusz Lewowicki
Cywilizacja i edukacja. Esej z elementami krytyki i sugestiami edukacyjnego czynienia cywilizacji bardziej przyjaznej ludziom   
Marek Siwicki
Zmierzch podwórka (i jego fenomen) a prawo dziecka do lenistwa w kontekście cyfrowej integracji świata oraz analogowej niewoli 
Marzena Magda-Adamowicz
Twórcze zabawy w przestrzeni dziecka. Źródła, sens, klasyfikacja i ich wartość       

RÓŻNORODNOŚĆ ŚWIATÓW SPOŁECZNYCH DZIECKA

Stanisława Katarzyna Nazaruk
Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci w wieku pięciu i sześciu lat w czasie pracy przedszkoli w warunkach pandemii    
Hewilia Hetmańczyk
Rozpoznawanie i kształtowanie gotowości społeczno-emocjonalnej dzieci w środowisku przedszkolnym   
Aleksandra Kruszewska
Różnorodność funkcji emoji w edukacji dzieci    
Łucja Reczek-Zymróz
Czy ojcostwa można się nauczyć? – wyniki badań przeprowadzonych wśród ojców dzieci w wieku wczesnoszkolnym 

PROJEKTY EDUKACYJNE W WYCHOWANIU I KSZTAŁCENIU DZIECKA

Angelina Górniak
Projekt czytelniczy „Czytam z klasą lekturki spod chmurki” Honoraty Szaneckiej. Wybrane wyniki badań własnych   
Renata Raszka, Małgorzata Bortliczek
Studenckie bajki matematyczne – specyfika akademickiego projektu edukacyjnego oraz dobór kategorii analitycznych    
Ewa Musiał
Doświadczenia studentów specjalności edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie realizacji autorskich projektów działań edukacyjnych w czasie praktyk pedagogicznych w okresie pandemii wirusa SARS-CoV-2 

NAUCZYCIEL WOBEC AKTUALNYCH PROBLEMÓW EDUKACJI MAŁEGO DZIECKA

Dominika Molnárová
Subjektívne pociťovaná pripravenosť učiteliek materských škôl na povinné predprimárne vzdelávanie na Slovensku      
Karin Fodorová, Jana Navrátilová
An increase in teachers’ competence in the area of logopaedic prevention      
Helena Konowaluk-Nikitin, Joanna Waszczuk, Ewa Pawłowicz-Sosnowska
Nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej wobec konsumpcji w muzyce      

DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA DZIECKA I NAUCZYCIELA

Urszula Szuścik
Praca twórcza dziecka w edukacji plastycznej – nowe propozycje kształcenia   
Alina Górniok-Naglik
Edwina E. Gordona sekwencyjna teoria uczenia się muzyki a edukacja małego dziecka   
Marta Kondracka-Szala
Muzyka popularna w edukacji formalnej dzieci – doświadczenia Polski i innych krajów      

Informacja o autorach

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło