Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym

Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym

ISBN: 978-83-7850-911-0
19,05 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

ROZDZIAŁ TRZECI ZAWIERA 30 SCENARIUSZY ZAPLANOWANYCH NA JEDNĄ LUB DWIE JEDNOSTKI LEKCYJNE W ZALEŻNOŚCI OD TEMATU ORAZ KILKANAŚCIE PROPOZYCJI NA DODATKOWE ĆWICZENIA DO WYKORZYSTANIA W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU.

Wersja książki
Ilość

Książka dostępna w wersji elektronicznej e-book.

Książka wpisuje się w nurt współczesnych koncepcji metodycznych w zakresie rozwijania umiejętności psychospołecznych dzieci i młodzieży. Umiejętności te wydają się szczególnie istotne w świecie zdominowanym przez przemoc, świecie, w którym zatracane są prawidłowe relacje interpersonalne. Dlatego warto już od najmłodszych lat wyposażać w nie dzieci oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości. W odpowiedzi na ten postulat powstała niniejsza książka, której głównym celem jest prezentacja programu zajęć z dziećmi w młodszym wieku szkolnym umożliwiającego rozwijanie ich poczucia własnej wartości.

Książka składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy, teoretyczny, omawia rozumienie pojęcia poczucia własnej wartości, ukazuje także czynniki mające wpływ na jego rozwój oraz charakterystykę zachowań jednostek posiadających prawidłowe i nieprawidłowe poczucie własnej wartości.

Drugi rozdział zajmuje się metodami i strategiami pracy z grupą. Dokonano w nim klasyfikacji tych metod oraz przeglądu wybranych spośród nich, uwzględniając zwłaszcza te, które zostały zastosowane w niniejszej propozycji zajęć dla dzieci. Ważnym zagadnieniem w tym rozdziale jest prezentacja etapów, strategii i obowiązujących zasad pracy z grupą. Ukazano w nim także zagadnienia dotyczące ewaluacji programów profilaktyczno-wychowawczych.

Ostatni, trzeci rozdział zawiera charakterystykę dziecka w młodszym wieku szkolnym oraz przygotowaną na podstawie literatury przedmiotu, a także własnych doświadczeń autorek, propozycję programu rozwijania poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym.

ROZDZIAŁ TRZECI ZAWIERA 30 SCENARIUSZY ZAPLANOWANYCH NA JEDNĄ LUB DWIE JEDNOSTKI LEKCYJNE W ZALEŻNOŚCI OD TEMATU ORAZ KILKANAŚCIE PROPOZYCJI NA DODATKOWE ĆWICZENIA DO WYKORZYSTANIA W TRAKCIE REALIZACJI PROGRAMU.

491 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-911-0

Lewandowska-Kidoń Teresa

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Pedagogiki i Pedagogiki Specjalnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie. Jej główne zainteresowania naukowe skupiają się wokół następujących zagadnień: edukacja i terapia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, psychospołeczne funkcjonowanie dzieci chorych, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Autorka i współautorka książek Drama w kształceniu pedagogicznym (2001, 2003), Style wychowania i postawy rodzicielskie wobec dzieci z zaburzeniami oddawania moczu (2015).


Wosik-Kawala Danuta

doktor habilitowany nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Pracuje w Zakładzie Teorii Wychowania Instytutu Pedagogiki na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Jej główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki wychowania dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ich kompetencjami psychospołecznymi, a także funkcjonowania instytucjonalnych i rodzinnych form opieki nad dzieckiem. Autorka i współautorka książek: Korygowanie samooceny uczniów gimnazjum (2007), Rozwijanie kompetencji emocjonalnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych (2013), Wychowanie w szkole. Wskazówki dla nauczycieli (2010, 2012). Redagowała i współredagowała naukowo monografie: Komunikacja i edukacja – ku synergiczności porozumiewania się (2009, 2011), Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze (2011, 2012), Internet w psychologii – psychologia w Internecie (2011), Wychowanie wobec wyzwań współczesności (2011), Kompetencje diagnostyczne i terapeutyczne nauczyciela (2011, 2013), Wieloaspektowość komunikacji społecznej w środowisku wielu kultur (2012), Wychowawcza rola szkoły (2012).

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Lewandowska-Kidoń Teresa, Wosik-Kawala Danuta

ISBN druk

978-83-7850-845-8

ISBN e-book

978-83-7850-911-0

Objętość

170 stron

Wydanie

II, 2015

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wstęp    


Rozdział I
Poczucie własnej wartości w świetle literatury psychopedagogicznej   


1.1. Poczucie własnej wartości według Nathaniela Brandena   
1.2. Czynniki determinujące poczucie własnej wartości    
1.2.1. Wpływ rodziców (opiekunów) na kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka 
1.2.2. Znaczenie szkoły w kształtowaniu poczucia własnej wartości dziecka    
1.3. Rozwój poczucia własnej wartości w ontogenezie   
1.4. Poczucie własnej wartości a zachowanie człowieka    


Rozdział II
Metodyka pracy z grupą    


2.1. Etapy pracy z grupą    
2.2. Zasady pracy z grupą    
2.3. Metody pracy z grupą    
2.4. Strategie pracy z grupą    
2.5. Ewaluacja    


Rozdział III
Program rozwijania poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym   


3.1. Charakterystyka dziecka w młodszym wieku szkolnym    
3.2. Cele i treści programu 

3.3. Scenariusze   

Scenariusz  1   
Scenariusz  2    
Scenariusz  3    
Scenariusz  4    
Scenariusz  5    
Scenariusz  6    
Scenariusz  7    
Scenariusz  8    
Scenariusz  9    
Scenariusz 10    
Scenariusz 11    
Scenariusz 12    
Scenariusz 13    
Scenariusz 14   
Scenariusz 15   
Scenariusz 16   
Scenariusz 17   
Scenariusz 18 
Scenariusz 19   
Scenariusz 20   
Scenariusz 21 
Scenariusz 22 
Scenariusz 23   
Scenariusz 24 
Scenariusz 25   
Scenariusz 26   
Scenariusz 27   
Scenariusz 28   
Scenariusz 29   
Scenariusz 30   

3.4. Propozycje dodatkowych ćwiczeń do wykorzystania w trakcie realizacji programu   

Zakończenie   

Aneks 

Bibliografia   

Fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło