Metoda projektów w nauczaniu języków obcych

Metoda projektów w nauczaniu języków obcych

Podtytuł: 978-83-7308-951-8
ISBN: 978-83-8095-727-5
14,29 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 15,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Bardzo istotne jest zwrócenie przez autorkę uwagi na to, że przestrzeń uczenia się powinna być tak ukształtowana, aby mogła odpowiadać rzeczywistości. Funkcja komunikatywna języka […] jawi się szczególnie wyraźnie, gdy staramy się opanować jakiś nieznany nam język.

Wersja książki
Ilość

Nauczyciele bezustannie poszukują nowatorskich metod nauczania. Popularność zdobyły sobie zarówno metody aktywizujące jak i metody praktyczne. W omawianej poniżej publikacji autorka Małgorzata Niemiec-Knaś analizuje metodę projektów w nauczaniu języków obcych.

Bardzo istotne jest zwrócenie przez autorkę uwagi na to, że przestrzeń uczenia się powinna być tak ukształtowana, aby mogła odpowiadać rzeczywistości. Funkcja komunikatywna języka […] jawi się szczególnie wyraźnie, gdy staramy się opanować jakiś nieznany nam język. Wówczas musimy się nauczyć jego używania, tak jak musimy się nauczyć używania innych narzędzi. Trzeba wiedzieć, jak posługiwać się językiem jako systemem znaków w określonych sytuacjach poznawczych i życiowych związanych z komunikowaniem się […].

Działanie językowe obejmuje jednak nie tylko czynne używanie języka, czyli produkowanie tekstów fonicznych i graficznych, ale także rozumienie tych tekstów oraz refleksję nad językiem.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Krzysztofa Janikowskiego

978-83-7308-951-8
191 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-727-5

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Niemiec-Knaś Małgorzata

ISBN druk

978-83-7308-951-8

ISBN e-book

978-83-8095-727-5

Objętość

102 stron

Wydanie

I, 2011

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Słowo wstępne

 

1.      Ogólna charakterystyka nauczania projektem

 

1.1. Rys historyczny metody projektów

1.2. Pedagogiczne, psychologiczne i filozoficzne podstawy metody projektów

1.3. Metoda projektów – koncepcje i definicje

1.3.1. Projekt jako eksperyment pedagogiczny w konfrontacji z rzeczywistością

1.3.2. Metoda projektów – idealna droga ku kształceniu

1.3.3. Projekt jako otwarta, skierowana na działanie forma zajęć lekcyjnych

1.3.3.1. Otwartość i działanie na lekcji

1.3.3.2. Cechy projektu jako otwartej formy skierowanej na działanie

1.3.4. Projekt jako działanie lekcyjne wspierające autonomię

1.3.4.1. Autonomia w procesie uczenia się i nauczania

1.3.4.2. Autonomia uczenia się w projekcie

1.3.5. Nauczanie projektopodobne

 

2.      Zastosowanie metody projektów w praktyce

 

2.1. Czas trwania i zakres projektów w szkole

2.2. Ważne założenia lekcji projektowej

2.2.1. Warsztatowy charakter przestrzeni projektowej

2.2.2. Nauczyciel jako moderator

2.2.3. Dynamika pracy w grupie

2.3. Planowanie i przebieg projektu

2.4. Ocenianie podczas działania projektowego

2.5. Korzyści i granice metody projektów

2.5.1. Inderdyscyplinarność a projekt

2.5.2. Metoda projektów szansą dla nowej szkoły

2.5.3. Granice metody projektów

 

3.      Metoda projektów w nauczaniu języków obcych

 

3.1. Zasady psychologii kognitywnej i konstruktywizmu w nauczaniu języków obcych

3.2. Zasady autonomii w projekcie językowym

3.3. Założenia akwizycji języka drugiego a nauczanie projektem

3.4. Cele i treści działania projektowego na lekcji języka obcego

3.5. Propozycja modelu projektu w nauczaniu języków obcych

 

4.      Typologia zadań projektowych

 

4.1. Charakterystyka zadań projektowych dla lekcji języka obcego

4.2. Zadania typu projektowego

4.2.1. Małe projekty

4.2.2. Praca projektowa z tekstem

4.2.3. Pisanie kreatywne

4.2.4. Kreatywne mówienie

4.2.5. Lekcja gramatyki jako projekt

4.2.6. Projekty zorientowane na rozwiązywanie problemu

4.2.7. Przedstawienia teatralne

4.2.8. Projekty skierowane na rozwój kompetencji interkulturowej

4.2.8.1. Projekty-wywiady

4.2.8.2. Autentyczne spotkanie z rodzimym użytkownikiem języka docelowego

4.2.8.3. Wymiana młodzieży jako projekt


Bibliografia

Fragment

Nauczyciele bezustannie poszukują nowatorskich metod nauczania. Popularność zdobyły sobie zarówno metody aktywizujące jak i metody praktyczne. W omawianej poniżej publikacji autorka Małgorzata Niemiec-Knaś analizuje metodę projektów w nauczaniu języków obcych.

W czterech rozdziałach została ujęta istota nauczania metodą projektów. W rozdziale pierwszym autorka skupia się na charakterystyce nauczania z wykorzystaniem metody projektem. Między innymi omówione zostały problemy autonomii w procesie nauczania i uczenia się, cechy projektu jako formy skierowanej na działanie a także podstawowe koncepcje i definicje. Z przygotowanego przeglądu najważniejszych informacji wyraźnie widać pozytywny stosunek autorki do opisywanego problemu. Dokonując przeglądu myśli pedagogicznej dotyczącej przedmiotowego problemu wyraźnie zostaje wyakcentowane, iż metoda projektu musi odpowiadać potrzebom uczniów ich zainteresowaniom oraz warunkom, w jakich zostanie zrealizowana.

Część druga książki to odniesienie do praktyki. Powodzenie nauczania tą metodą zależy od zrozumienia odmienności mechanizmów nią rządzących. I tak nauczyciel staje się moderatorem, nie ocenia każdego etapu, zmienia się dynamika pracy, a uczniowie muszą nauczyć się pracować w grupie. W tej części wywodu czytelnik zostaje szczegółowo poinformowany, na jakie rzeczy powinno zwrócić się uwagę w tego typu nauczaniu oraz z jakimi ograniczeniami musimy się liczyć. To bardzo wartościowa część dla praktyków stawiających pierwsze kroki w tej metodyce.

Przedostatnia część książki skupia się na omówieniu zastosowania metod projektów w nauczaniu języków obcych. Trzeci rozdział stał się z jednej strony instrukcją działania (model projektu) , z drugiej omówieniem wybranych zagadnień z psychologii uczenia i po trzecie omówieniem doboru celów i treści nauczania. To klarowny wywód, wyzbyty zbędnych informacji. Czwarty rozdział autorka poświęciła typologii zadań projektowych. Pozwala ona zrozumieć wieloaspektowość tego typu nauczania.

W publikacji wielokrotnie zostaje podkreślone, że nauczanie projektem wymaga od nauczyciela wielu kompetencji. Jedną z nich jest sprawna, uzasadniona komunikacja.

„Metoda projektów” należy do publikacji, z którą powinni zapoznać się nauczyciele różnych szczebli nauczania. Sposób prowadzenia wywodu, dobór zagadnień i powściągliwość autorki zdają się być zaletami książki. Czytając książkę odnosi się wrażenie, że słuchamy wykładu, ułożonego według metody od ogółu do szczegółu.

Katarzyna Bocheńska-Włostowska

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło