• Obniżka
Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju

Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju

ISBN: 978-83-66990-87-6
43,81 zł
29,81 zł Oszczędzasz: 14,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 32,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Sięgając po książkę Oficyny Wydawniczej Impuls, otrzymujemy program wiążący treści programowe zawarte w przepisach z określonym na danym poziomie obszarem oddziaływań terapeutycznych, zaś szczególnie cenne są propozycje ćwiczeń, jakie można wykorzystać zarówno w pracy indywidualnej z dzieckiem, jak i w przypadku zajęć w małych grupach.

Publikacja dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

UWAGA! W NOWYM WYDANIU XI.2022 DOŁĄCZONA ZOSTAŁA PŁYTA CD: ANEKSY*

Zaproponowany program to ćwiczenia i zabawy do wykorzystania w pracy dydaktyczno-terapeutycznej dla nauczycieli i terapeutów pracujących z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Program przeznaczony jest do realizacji w pracy terapeutycznej w przedszkolach masowych, z grupami integracyjnymi oraz w przedszkolach integracyjnych, jak również w zajęciach terapeutycznych w klasach młodszych szkół podstawowych i specjalnych.

Celem programu jest umożliwienie dzieciom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy i umiejętności na miarę ich możliwości, w warunkach przedszkola ogólnodostępnego, kształtowanie właściwych interakcji międzyosobowych, kształtowanie postaw otwartości i samoakceptacji. Pełna realizacja tego celu da pedagogom możliwość stworzenia optymalnego planu psychostymulacji dzieci niepełnosprawnych i przygotowanie ich do względnie niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie.

W życiu małego dziecka szczególną rolę przypisuje się jego umie­jętności poznawania otaczającego świata, rozumienia go, dostrzegania związków w nim zachodzących i współdziałania. Nie każde dziecko przebywa tę trudną i pełną wyzwań drogę w taki sposób, jak byśmy tego oczekiwali. Przyczyny są różne. Dziecko może znajdować się pod wpływem różnych czynników patogennych, takich jak:

1. Geny (zaburzenia programu genetycznego).
2. Czynniki szkodliwe, działające na dziecko w okresie prenatalnym: niedotlenienie; zatrucie; wirusowe zakażenia płodu; awitaminozy i niedotlenienie matki w czasie ciąży; wylewy śródczaszkowe w czasie porodu i po porodzie; bezpośrednie urazy czaszki.
3. Przedwczesny poród.
4. Infekcje i choroby zakaźne przebyte we wczesnym dzieciństwie: zapalenie mózgu; zapalenie opon mózgowych; zaburzenia gruczołów dokrewnych.


* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w profilach w liceach profilowanych

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły

449 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-66990-87-6

Franczyk Anna

nauczyciel dyplomowany z trzydziestoletnim stażem pracy, neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, praktyk Tomatisa pedagog specjalny w przedszkolu z oddziałami integracyjnymi, wykładowca UNS, prezes Stowarzyszenia Animaloterapeutycznego "Dogo4Logo" zajmującej się dogoterapią i felinoterapią, instruktor dogoterapii III stopnia, autorka publikacji dotyczących pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (opublikowane w Oficynie Wydawniczej IMPULS i WIR) m.in.: Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym…, Animaloterapia, Skarbiec nauczyciela-terapeuty…, Zabawy na cały rok, Baw się przez animaloterapię, Zabawy z Figurkiem.

Ponadto regularnie bierze udział w Konferencjach dotyczących wspomagania rozwoju dzieci, prowadzi kursy doskonalące dla nauczycieli z zakresu prowadzenia działań dydaktyczno-terapeutycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.


Krajewska Katarzyna

nauczyciel dyplomowany z dwudziestoośmioletnim stażem pracy, pedagog specjalny, magister pedagogiki przedszkolnej i nauczania początkowego, ukończyła kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej oraz studia podyplomowe z zakresu „wspieranie rozwoju dziecka o specyficznych potrzebach edukacyjnych” terapeuta Integracji Sensorycznej, Specjalista wczesnego wspomagania rozwoju. Pracuje obecnie jako terapeuta SI , praktyk Tomatisa, pedagog specjalny w grupach integracyjnych w Przedszkolu z oddziałami integracyjnymi w Łodzi.

Autorka publikacji dotyczących pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wszystkie opublikowane w Oficynie Wydawniczej IMPULS): Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym…, Animaloterapia, Skarbiec nauczyciela-terapeuty…, Zabawy na cały rok, Baw się poprzez aniamaloterapię.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Franczyk Anna, Krajewska Katarzyna

ISBN druk

978-83-66990-87-6

ISBN e-book

978-83-7850-436-8

Objętość

162 stron

Wydanie

XI, 2022

Format

A5 (145X210). E-book: epub i mobi

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Przedmowa 

1. Dla kogo przewidziany jest program?
2. Cele programu
3. Metody, formy i zasady pracy wykorzystywane przy realizacji programu
4. Współpraca z rodzicami
5. Treść i struktura programu
6. Funkcjonowanie w środowisku
6.1. Czynności samoobsługowe
6.2. Nawiązywanie kontaktów społeczno-emocjonalnych
6.2.1. Dziecko poznaje siebie
6.2.2. Dziecko i jego rodzina
6.2.3. Dziecko wśród innych dzieci


I. Poziom zmysłowy – czyli poznawanie poprzez zmysły

1. Ćwiczenia rozwijające zmysł dotyku
1.1. Ćwiczenia zmierzające do poznania samego siebie
1.2. Ćwiczenia zmierzające do poznania doznań termicznych
1.3. Ćwiczenia zmierzające do rozpoznania różnych struktur powierzchniowych
1.4. Ćwiczenia zmierzające do poznania drugiej osoby, sposobów komunikowania się z drugim człowiekiem, przekazywania mu informacji i emocji

2. Ćwiczenia rozwijające zmysł smaku i węchu

3. Ćwiczenia rozwijające percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową

4. Ćwiczenia rozwijające percepcję słuchową
4.1. Ćwiczenia wrażliwości słuchowej
4.2. Ćwiczenia wstępne do nauki mowy

5. Ćwiczenia rozwijające sprawność ruchową

Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – na poziomie zmysłowym 


II. Poziom poznawczy  

1. Ćwiczenia rozwijające percepcję i pamięć wzrokową  

2. Ćwiczenia percepcji, pamięci słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej  
2.1. Ćwiczenia wrażliwości słuchowej  
2.2. Ćwiczenia spostrzegawczości słuchowej i koordynacji słuchowo-ruchowej  

3. Rozwój mowy i myślenia

4. Ćwiczenia motoryki dużej i małej  

5. Ćwiczenia orientacji przestrzennej  5.1. Ćwiczenia rozwijające orientację w schemacie własnego ciała  77 5.2. Ćwiczenia orientacji w schemacie ciała drugiej osoby stojącej naprzeciw  80 5.3. Ćwiczenia orientacji w przestrzeni  

Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – na poziomie poznawczym  


III. Poziom odkrywczo-badawczy

1. Ćwiczenia rozwijające i usprawniające percepcję wzrokową i koordynację wzrokowo-ruchową  

2. Ćwiczenia percepcji i pamięci słuchowej oraz koordynacji słuchowo-ruchowej  
2.1. Ćwiczenia wrażliwości słuchowej i różnicowanie dźwięków niewchodzących w skład mowy ludzkiej  
2.2. Ćwiczenia rytmizujące
2.3. Ćwiczenia rozwijające mowę, myślenie i wzbo­ga­ca­jące słownik

3. Ćwiczenia motoryki dużej i małej

4. Ćwiczenia orientacji przestrzennej
4.1. Zabawy doskonalące świadomość własnego ciała oraz ćwiczenia wdrażające do gospodarowania własnymi ruchami 
4.2. Zabawy rozwijające pojęcia dotyczące kierunków w przestrzeni
4.3. Ćwiczenia i zabawy wyrabiające orientację w schemacie drugiej osoby
4.4. Zabawy kształtujące określenia dotyczące położenia przedmiotów w przestrzeni (określanie miejsca, kierunku)
4.5. Zabawy rozwijające pamięć ruchową i koordynację wzrokowo-ruchową

Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – na poziomie odkrywczo-badawczym


IV. Poziom abstrakcyjno-symboliczny

1. Ćwiczenia z zakresu percepcji wzrokowej

2. Ćwiczenia w zakresie percepcji słuchowej
2.1. Ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny oraz analizę i syntezę słuchową
2.2. Ćwiczenia z zakresu rozwoju słuchu fonetycznego
2.3. Ćwiczenia doskonalące pamięć słuchową i słowną
2.4. Ćwiczenia doskonalące wypowiedzi dzieci (mowę i myślenie)

3. Ćwiczenia motoryki dużej i małej

4. Ćwiczenia orientacji przestrzennej i kierunkowej
4.1. Ćwiczenia kształtujące orientację w kierunkach oraz pamięć ruchową
4.2. Ćwiczenia rozwijające wyobraźnię kinestetyczno-wzrokowo-ruchową
4.3. Ćwiczenia wdrażające do zwalniania napięcia sta­wowo-mięśniowego motoryki małej dłoni i palców
4.4. Ćwiczenia grafomotoryczne przygotowujące do nauki pisania

Kwestionariusz obserwacyjny rozwoju dziecka – na poziomie abstrakcyjno-symbolicznym

Bibliografia


Aneks (na płycie CD)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół oraz kształcenia w profilach w liceach profilowanych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

Fragment

W trosce o rozwój

Rozwój dziecka jest uwarunkowany wieloma czynnikami, wśród których najbardziej istotne są te o znaczeniu biologicznym oraz środowiskowym. Oddziaływanie tych zmiennych na organizm jest ściśle powiązane – dziecko rośnie, dojrzewa, doskonali się jego funkcjonowanie, dzięki czemu wykonuje ono coraz bardziej złożone czynności. Proces ten jest wspomagany przez stymulację zewnętrzną, czyli oddziaływanie przedmiotów znajdujących się w bliższym lub dalszym otoczeniu malucha. Niestety, nie każde dziecko ma możliwość w pełni wykorzystywać wrodzony mechanizm, jakim jest jego aktywność, nie każde reaguje tak samo na bodźce zewnętrzne. Przyczyny tego stanu mogą być różne - zarówno zaburzenia programu genetycznego, czynniki szkodliwe, wpływające na płód, przedwczesny poród czy też infekcje i przebyte we wczesnym dzieciństwie choroby zakaźne.

Niezależnie od przyczyny oraz przejawów zmian i zaburzeń, niezbędne jest rozpoczęcie pracy terapeutycznej, a także stworzenie dziecku jak najlepszych warunków do jego rozwoju, z uwzględnieniem ograniczeń związanych z deficytami. O terapii, a dokładnie o programie psychostymulacji dzieci z deficytami, możemy przeczytać w opublikowanej nakładem Oficyny Wydawniczej Impuls książce autorstwa Anny Franczyk i Katarzyny Krajewskiej. Pozycja Program psychostymulacji dzieci w wieku przedszkolnym z deficytami i zaburzeniami rozwoju obejmuje liczne ćwiczenia oraz zabawy dydaktyczne, które mogą być wykorzystane zarówno przez nauczycieli przedszkolnych i wczesnoszkolnych, jak i terapeutów czy rodziców, szczególnie w pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Książka składa się z pięciu części, dotyczących funkcjonowania dziecka w środowisku oraz czterech poziomów postępowania terapeutycznego. Lektura przynosi odpowiedź na pytanie o cele szczegółowe programu, metody, formy i zasady pracy podczas jego realizacji. Poruszony został również problem współpracy z rodzicami oraz funkcjonowania dziecka w środowisku. Autorki podzieliły stymulowanie rozwoju dziecka w zakresie funkcjonowania w środowisku na dwie grupy, obejmujące czynności samoobsługowe oraz nawiązywanie kontaktów społeczno-emocjonalnych.

Zaproponowany w książce program psychostymulacji obejmuje natomiast takie poziomy pracy terapeutyczno-stymulacyjnej, jak: poziom zmysłowy (poziom pierwszy), poznawczy (poziom drugi), odkrywczo-badawczy (poziom trzeci) oraz abstrakcyjno-symboliczny (poziom czwarty). Na każdym z tych etapów autorki proponują ćwiczenia rozwijające właściwe obszary działań objęte programem, zaś uzupełnieniem samego programu są arkusze obserwacyjne, które zostały dołączone do każdego poziomu terapeutycznego. Książka zawiera również aneks (na płycie CD), zawierający przepisy prawne regulujące podstawę programową wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół i kształcenia w profilach w liceach profilowanych.

Sięgając po książkę Oficyny Wydawniczej Impuls, otrzymujemy program wiążący treści programowe zawarte w przepisach z określonym na danym poziomie obszarem oddziaływań terapeutycznych, zaś szczególnie cenne są propozycje ćwiczeń, jakie można wykorzystać zarówno w pracy indywidualnej z dzieckiem, jak i w przypadku zajęć w małych grupach. Ćwiczenia mogą służyć również jako podpowiedź i nieoceniona pomoc przy konstruowaniu własnych programów. To sprawia, że publikacja ma wszechstronne zastosowanie, zaś wszystkie proponowane przez autorki działania służą najważniejszemu celowi – dobru dziecka i pracy zarówno nad jego sferą poznawczą, jak i emocjonalno-społeczną czy ruchową.

Justyna Gul
źródło: http://www.granice.pl/recenzja,program-psychostymulacji-dzieci-w-wieku-przedszkolnym-z-deficytami-i-zaburzeniami-rozwoju,14856

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło