• Obniżka
  • Nowy
Edukacja małego dziecka. Tom 18

Edukacja małego dziecka. Tom 18

ISBN: 978-83-8294-257-6
60,95 zł
44,95 zł Oszczędzasz: 16,00 zł

Najniższa cena w ciągu 30 dni przed aktualną promocją: 50,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 48,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Wsparcie pedagogiczne w trudnych sytuacjach społecznych i edukacyjnych

Oddajemy w Państwa ręce kolejny tom z serii „Edukacja małego dziec­ka”. Tom 18

Wersja książki
Ilość

Tom 18 serii Edukacja małego dziecka, zatytułowany Wsparcie pedagogiczne w trudnych sytuacjach społecznych i edukacyjnych, prezentuje kolejne rozważania teoretyczne i praktyczne nad współczesnymi problemami rozwoju twórczego dziecka.

Tym   zagadnieniom   w   głównej   mierze   poświęcony   został   aktualny 18 tom „Edukacji małego dziecka”, w którym autorzy poszczególnych tekstów zwrócili szczególną uwagę na następujące kwestie:

- kategorie zmarginalizowane i nieobecne w edukacji małego dziecka;
- wsparcie psychologiczne i pedagogiczne dzieci, nauczycieli i rodziców w trudnych sytuacjach społecznych i edukacyjnych;
- zmiany we współczesnej edukacji małego dziecka – w tym na sytuację dziecka i nauczyciela w procesie oceniania i jego psychospołeczne konsekwencje;
- zmiany społeczne warunkujące przekształcenia w instytucjach wspierających rozwój i wychowanie małych dzieci;
- twórczość i kreatywność jako niezbędne komponenty warunkujące prawidłowy, całościowy rozwój dzieci.

Tom został podzielony na pięć obszarów tematycznych. Otwiera go część zatytułowana Konteksty teoretyczne, zawierająca dwa niezwykle istotne teksty, w których autorki zwracają uwagę między innymi na alternatywne formy wczesnej edukacji. Małgorzata Muszyńska podkreśla fakt, że fenomeny alternatywności w kontakcie z alternatywną edukacją pozwalają nazwać to, co zmarginalizowane, niezauważone, często traktowane jako nieważne, zepchnięte czy pomijane i niebrane pod uwagę. W ujęcie to wpisuje się także edukacja domowa, będąca alternatywą dla obowiązującego systemu szkolnego, dająca rodzinie możliwość nieskrępowanego, naturalnego i samodzielnego kształcenia dziecka, które uwzględnia jego indywidualne możliwości, potrzeby i tempo rozwoju. Aleksandra Minczanowska formułuje tezę, zgodnie z którą edukacja domowa i dobrze działające szkoły parasolowe są współcześnie alternatywą wobec systemowej edukacji, a w przyszłości być może staną się głównym nurtem edukacji odzwierciedlającym – oczywiście nie dla wszystkich – Ivana Illicha koncepcję „społeczeństwa bez szkoły”.

Teksty umieszczone w drugiej części – Wsparcie pedagogiczne dzieci, nauczycieli i rodziców w trudnych sytuacjach społecznych i edukacyjnych – dotyczą realiów związanych z pracą terapeutyczną z dziećmi niepełnosprawnymi, jak również tymi z grup marginalizowanych czy pozbawionych właściwej opieki ojcowskiej. W trudnej sytuacji społecznej znajdują się między innymi dzieci z niepełnosprawnością wzroku. Wspomaganie ich rozwoju, w tym funkcjonowania społecznego, z wykorzystaniem metody tyflomuzykoterapii czy wideotreningu komunikacji uczy otoczenie rodzinne i szkolne rozumienia ich zachowań. 

W części trzeciej, zatytułowanej Edukacja wczesnoszkolna w kontekście zmian – założenia a realizacja, autorzy poszczególnych rozdziałów koncentrują się na zagadnieniach związanych ze zmianami wprowadzanymi w edukacji małych dzieci, jak również tymi, które stanowią efekt przemian społecznych i kulturowych – tak mocno rzutujących w ostatnich latach na system oświaty. Odnoszą się do oceniania i oceny szkolnej jako wypowiedzi o charakterze wartościującym wysiłek edukacyjny dzieci, a także do rozwojowych i wychowawczych skutków codziennego korzystania przez wychowanków z mediów i edukacji zdalnej czy pogarszającej się kondycji zdrowotnej oraz deficytów w sferze nabywanych kompetencji społecznych.

W kolejnej części – Przestrzenie kreatywności dziecka i nauczyciela – tematyka tekstów skupia się wokół rozwoju twórczego oraz twórczości dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jak stwierdziła już ponad dwie dekady temu Bronisława Dymara, współautorka i współredaktorka cenionej serii książek „Nauczyciele – Nauczycielom”: 

[...]   innowacyjne   nauczanie,   będące   bardziej   uczeniem   się   i   samokształceniem, wymaga przebudowy świadomości rodziców, nauczycieli, a w szczególności tych, którzy zajmują się opracowywaniem programów, podręczników oraz organizowaniem procesów edukacyjnych.

Tom zamyka zbiór tekstów poświęconych dzieciom najmłodszym. Trzy autorki w części pt. W trosce o edukację najmłodszych dzieci opisują działania pedagogiczne podejmowane w edukacji żłobkowej (mamy tu perspektywę słowacką i polską) oraz w wychowaniu przedszkolnym, podkreślając jednocześnie, że zadania dotyczące opieki i edukacji małego dziecka wymagają współcześnie praktycznych rozwiązań – innych niż schemat tradycyjnego myślenia o wychowanku.

_________________________________

Edukacja małego dziecka - SERIA:


Tom 1: Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy 

Tom 2: Wychowanie i kształcenie w praktyce 

Tom 3: Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia 

Tom 4: Konteksty rozwojowe i wychowawcze

Tom 5: Nauczyciel-wychowawca w przedszkolu i szkole

Tom 6: Wybrane obszary aktywności

Tom 7: Przemiany rodziny i jej funkcji 

Tom 8: Przedszkole - przemiany instytucji i jej funkcji 

Tom 9: Szkoła - przemiany instytucji i jej funkcji 

Tom 10: Wychowanie i kształcenie – kierunki i perspektywy zmian 

Tom 11: Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji

Tom 12: Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej

Tom 13: Konteksty oświatowe 

Tom 14: Konteksty społeczne i międzykulturowe

Tom 15: Pedagogika zmiany w edukacji dziecka

Tom 16: Teoria – badania – praktyka w działaniach międzyedukacyjnych

Tom 17: Sytuacja społeczna dzieci w rodzinie, przedszkolu i szkole

Tom 18: Wsparcie pedagogiczne w trudnych sytuacjach społecznych i edukacyjnych

Edukacja małego dziecka Edukacja małego dziecka
195 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-257-6

Urszula Szuścik
prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Ewa Ogrodzka-Mazur
prof. UŚ dr hab., Uniwersytet Śląski, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

Anna Szafrańska
dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji w Cieszynie

____________________________________________

Simoneta Babiaková, doc. PaedDr., PhD, Matej Bel University in Banská Bystrica, Faculty of Education, Slovakia
ORCID: 0000-0002-4038-7006

Agnieszka Betleja, mgr, Zespół Szkół nr 6 w Tychach, doktorantka Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Katedra Pedagogiki
ORCID: 0000-0001-9386-1544

Anna Boguszewska, dr hab., prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii
ORCID: 0000-0003-0971-1258

Paweł Cylulko, dr hab., Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii
ORCID: 0000-0003-1887-1376

Jan Czechowski, dr, Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego
ORCID: 0000-0001-8449-893

Joanna Gładyszewska-Cylulko, dr, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
ORCID: 0000-0001-8335-2172

Emila Jakubowska, dr, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Nauk o Edukacji
ORCID: 0000-0002-7924-3560

Ewa Jędrzejowska, dr, Uniwersytet Opolski, Wydział Nauk Społecznych
ORCID: 0000-0003-0669-152X

Milena Lipnická, doc. PaedDr., PhD, Matej Bel University in Banská Bystrica, Faculty of Education, Slovakia
ORCID: 0000-0003-3821-5771

Aleksandra Minczanowska, dr, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
ORCID: 0000-0001-5833-4300

Małgorzata Muszyńska, dr hab., prof. WSB, Uniwersytet WSB Merito w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania
ORCID: 0000-0001-7375-8371

Ewa Ogrodzka-Mazur, prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
ORCID: 0000-0001-9990-6176

Zofia Olek-Redlarska, dr, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Nauk o Edukacji
ORCID: 0000-0002-4282-4257

Jadwiga Oleksy, dr, Małopolska Uczelnia Państwowa im. rtm. Witolda Pileckiego w Oświęcimiu, Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych im. Jana Karskiego
ORCID: 0000-0003-2488-1474

Łucja Reczek-Zymróz, dr, Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku, Instytut Nauk Społecznych
ORCID: 0000-0003-2487-7707

Anna Szafrańska, dr hab., prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
ORCID: 0000-0001-9797-2591

Urszula Szuścik, prof. dr hab., Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
ORCID: 0000-0003-0817-4868

Regina Waszut, mgr, doktorantka Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, Katedra Pedagogiki
ORCID: 0000-0001-6579-9173

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Urszula Szuścik, Ewa Ogrodzka-Mazur, Anna Szafrańska (red. nauk.)

ISBN druk

978-83-8294-257-6

ISBN e-book

Objętość

228 stron

Wydanie

I, 2023

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wprowadzenie           

KONTEKSTY TEORETYCZNE

Małgorzata Muszyńska
Fenomeny alternatywności jako warianty akcentujące kategorie zmarginalizowane w edukacji małego dziecka      
Aleksandra Minczanowska
Edukacja domowa jako alternatywna forma wczesnej edukacji      

WSPARCIE PEDAGOGICZNE DZIECI, NAUCZYCIELI I RODZICÓW W TRUDNYCH SYTUACJACH SPOŁECZNYCH I EDUKACYJNYCH

Paweł Cylulko
Zastosowanie metody tyflomuzykoterapii w pracy z małymi dziećmi z niepełnosprawnością wzroku      
Joanna Gładyszewska-Cylulko
Zastosowanie metody wideotreningu komunikacji (VIT) we wspomaganiu rozwoju społecznego dzieci niewidomych    
Simoneta Babiaková
Vplyv kultúrneho kapitálu na školskú úspešnosť žiakov z rizikovej skupiny    
Łucja Reczek-Zymróz
Kryzys czy metamorfoza ojcostwa – raport z badań        

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W KONTEKŚCIE ZMIAN – ZAŁOŻENIA A REALIZACJA

Jan Czechowski
Ocena szkolna jako wypowiedź o charakterze wartościującym      
Agnieszka Betleja
Pokolenie Alfa w sieci Sieci      
Jan Czechowski
Wartość zdrowia w edukacji wczesnoszkolnej      
Jadwiga Oleksy
Nowy wymiar praktyk pedagogicznych w warunkach edukacji zdalnej – założenia a rzeczywistość   

PRZESTRZENIE KREATYWNOŚCI DZIECKA I NAUCZYCIELA

Anna Boguszewska
Tematyka wypowiedzi plastycznej uczniów jako możliwość wyrażenia stosunku do rzeczywistości we współczesnych realiach edukacyjnych  
Zofia Olek-Redlarska, Emilia Jakubowska
Liryczne spotkania z poezją. Ku dalekim portom, ku morzom i oceanom 

W TROSCE O EDUKACJĘ NAJMŁODSZYCH DZIECI

Milena Lipnická
Edukácia a starostlivosť o deti do troch rokov veku v Slovenskej republike    
Regina Waszut
Znaczenie wczesnej edukacji żłobkowej u dzieci do trzeciego roku życia    
Ewa Jędrzejowska
Buźki, gwiazdki, słoneczka... O ocenianiu dzieci w przedszkolu   

Informacja o autorach 

Nasze codzienne życie obfituje w sytuacje trudne. W takim samym stopniu, a może nawet większym, sytuacji trudnych doświadczają dzieci. Nie zawsze jesteśmy w stanie przewidzieć czekające je trudności i odpowiednio się na nie przygotować, ale należy pamiętać, że to od reakcji otaczających dziecko dorosłych zależy poczucie bezpieczeństwa i jakość życia najmłodszych. Sytuacja trudna występuje wówczas, gdy zadania rozwojowe przekraczają posiadane przez daną osobę możliwości ich wykonania. Wymagania środowiska, w którym funkcjonuje człowiek, mogą być źródłem problemów wynikających z niedopasowania tych wymagań do zasobów, jakimi dana jednostka dysponuje, a więc jej wiedzy, zdolności intelektualnych, kompetencji interpersonalnych, poczucia własnej wartości, przekonań, preferencji, bądź do jej oczekiwań i potrzeb. Tadeusz Tomaszewski wyróżnia trudności obiektywne, mające swe źródło w specyfice zadań lub warunków, w których zadania są wykonywane, oraz trudności subiektywne, których genezę stanowią cechy jednostki. W przypadku dzieci najmłodszych zarówno trudności obiektywne, jak i subiektywne w tym samym stopniu determinują ich codzienne funkcjonowanie, zanurzone w określonym środowisku społeczno-kulturowym.

W tym kontekście istotnego znaczenia nabierają wsparcie i wspomaganie społeczne oraz edukacyjne udzielane zarówno dzieciom, jak i ich wychowawcom, nauczycielom oraz rodzicom. Wsparcie społeczne – zdaniem między innymi Stanisława Kawuli – to rodzaj interakcji społecznej podejmowanej przez jedną lub dwie strony w sytuacji problemowej. Interakcja ta polega na wymianie informacji emocjonalnej bądź instrumentalnej i może być jednostronna lub dwustronna, stała lub zmienna. W takim układzie istnieją osoba lub grupa wspomagana oraz wspomagająca. Aby taka wymiana była możliwa i skuteczna, niezbędna jest spójność między potrzebami biorcy a rodzajem udzielanego wsparcia. Niemniej jednak wsparcie społeczne nie może zastępować inwencji dziecka czy dorosłego w pokonywaniu problemów – ponieważ istnieje ryzyko, że spowoduje to utratę zdolności do samodzielnego radzenia sobie w innych sytuacjach trudnych. Aby wspomaganie udzielane drugiemu człowiekowi było skuteczne, powinno przyczynić się do usunięcia problemu, w przypadku którego oczekiwano pomocy, oraz uruchomić wewnętrzne zasoby potrzebne do radzenia sobie z podobnymi sytuacjami w przyszłości. [...]

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło