Dziecko w świecie tradycji

Dziecko w świecie tradycji

ISBN: 978-83-7587-237-8
25,00 zł
Czas dostawy publikacji papierowych kurierem InPost 24 godziny

Jest to dwunasty tom serii książek pedagogicznych "Nauczyciele-Nauczycielom". Pozycja podzielona jest na trzy części, które różnią się od siebie, a zarazem dopełniają.

Wersja książki
Ilość

Jest to dwunasty tom serii książek pedagogicznych "Nauczyciele-Nauczycielom". Pozycja podzielona jest na trzy części, które różnią się od siebie, a zarazem dopełniają.

W pierwszej części "Istota i ewolucja pojęcia tradycji - dzieci i młodzież w świecie tradycji", autor Franciszek Ziemski, skupia uwagę na interpretacji pojęcia wielkiej i małej tradycji.

Zgodnie z tytułem części drugiej: "Bogactwo i różnorodność tradycji w kulturze polskiej", Wiesława Korzeniowska, charakteryzuje różne nurty tradycji, akcentując jej aspekty etnograficzno-przestrzenne, społeczne i religijne. 

Część trzecia pt. "Tradycja, obyczaje i obrzędy w edukacji dziecka. Poliestetyczne przestrzenie edukacji" jest autorstwa Bronisławy Dymary. Autorka uzasadnia, że dziecko może odczuć i zrozumieć tradycję, uczestniczyć w obrzędach i zwyczajach, dzięki twórczej integracji słowa, muzyki, tańca, ruchu i plastyki.

50 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-237-8

Wstęp

Preface

 

Część I

Istota i ewolucja pojęcia tradycji — dzieci i młodzież w świecie tradycji

 

Rozdział I

O istocie pojęcia tradycji — studnia bez dna

     1. Potoczne rozumienie pojęcia tradycji

     2. Tradycja jako stała wartość ludzkiego życia

     3.  Pojęcie tradycji w pedagogice i szkole

     4. Ewolucja znaczenia pojęcia tradycji

     5.  Na drodze poszukiwania nowych znaczeń

 

Rozdział II

Życie społeczne jako źródło tradycji — zakres, problematyka badawcza

     1. Potrzeba interdyscyplinarnego spojrzenia na pojęcie tradycji

     2.. Różnorodność poglądów

     3.  Spory o pojęcie i rozumienie tradycji

     4. Niektóre odmiany tradycjonalizmu

     5.  Próba podsumowania

 

Rozdział III

Niektóre problemy tradycji międzypokoleniowej i ich uwarunkowania
— dziecko a tradycje w rodzinie

     1.  Uwagi wprowadzające

     2.  Pojęcie komunikacji międzypokoleniowej

     3. Komunikacja międzypokoleniowa
w rodzinach chłopskich

     4. Ewolucja pojęcia tradycji i przekazów międzypokoleniowych

     5.. Dziecko w świecie tradycji rodzinnych
i środowiskowych

Rozdział IV

Dzieci i młodzież w świecie małej i wielkiej tradycji

     1.  Pojęcie wielkiej i małej tradycji

     2.  Dzieci i młodzież w rodzinie

     3.. Konteksty historyczne wielkiej i małej tradycji

     4.  Rola nauczyciela i edukacji w rozwijaniu wiedzy o tradycji
rodziny i ojczyzny

     5.. Dziecko w świecie ważnych kategorii — u podstaw wartości

 

Rozdział V

Bliżej praktyki i codziennego życia

     1. Poznajemy siebie

     2.  Mała ojczyzna, czyli bliżej rodziny

     3.  Dom rodzinny

     4.  Mała i wielka ojczyzna a wartości

     5.  My i nasz region — refleksje końcowe

 

Problemy — Poszukiwania — Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

Summary

 

Część II

Bogactwo i różnorodność tradycji w kulturze polskiej

 

Rozdział I

Zakres problematyki, podstawowe pojęcia

 

Rozdział II

Nurty tradycji

 

Rozdział III

O niektórych formach tradycji

     1. Tradycje ludowe

     2.  Relikty tradycji szlacheckich

     3. Tradycje narodowe

 

Rozdział IV

Dziecko w świecie tradycji domu rodzinnego

     1.  Wzorce zachowań oraz zwyczaje i obrzędy
w rodzinnym domu dziecka

     2. Tradycje, wróżby i przekazy w życiu dziecka

 

Rozdział V

Tradycje doroczne: rok obrzędowy

 

Rozdział VI

Dziecko i młodzież w świecie folkloru

     1. Legendy, podania, pieśni i mikroformy folkloru

     2.  Folklor dziecięcy

 

Rozdział VII

Miejsce tradycji w kulturze współczesnej i życiu dziecka

 

Problemy — Poszukiwania — Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

Summary

 

Część III

Tradycje, obyczaje i obrzędy w edukacji dziecka. Poliestetyczne
przestrzenie edukacji

 

Rozdział I

Tradycja jako spotkanie dziecka z miejscem, przestrzenią i czasem

     1.  Tu mieszkam, czyli dziecięce widzenie miejsca, przestrzeni
i czasu

     2.  Domy i siedliska jako miejsca pielęgnowania zwyczajów,
obrzędów i tradycji

     3.  Blisko i daleko, czyli od rodzinnego domu do rodziny
człowieczej

     4. Poszukiwanie uniwersaliów i wartości

     5. Globalizm jako szansa i zagrożenie dla narodowych tradycji

 

Rozdział II

Dźwięk, barwa, smak i zapach tradycji, czyli poliestetyczne
przestrzenie edukacji

     1.  Wokół pojęć podstawowych

     2. Literatura źródłem wiedzy o tradycji i inspiracją
do działań twórczych

     3.. Poliestetyczne wymiary edukacji i jej konsekwencje
dla związków dziecka z tradycją

     4.  Bliżej znaczeń ukrytych

     5.  Smak, zapach, barwa i dźwięk tradycji, czyli w kręgu ludzi,
zdarzeń i przedmiotów

 

Rozdział III

Tradycje, obrzędy i zwyczaje w treściach nauczania; tradycja
a regionalizm i folklor

     1.  Wokół edukacji regionalnej i interdyscyplinarności folklorystyki

     2.  Treści nauczania a językowe aspekty tradycji,
regionalizmu i… folkloru

     3. Tradycje, obrzędy i obyczaje w wybranych podręcznikach

     4. Dziecięce widzenie tradycji, zwyczajów i obrzędów

     5.  Zamiast pointy — pytań kilka

 

Rozdział IV

„Ziemio ojczysta, ziemio jasna”…

„Kraju mój barwy, pelargonii i malwy”…,

czyli problematyka tradycji w uczeniu się – nauczaniu kompleksowym

     1.  Uczymy się kompleksowo — piszą studenci nauczania
początkowego

     2.. Projektujemy zajęcia kompleksowe na temat kompleksu
w klasie VI: „Kraju mój barwy, pelargonii i malwy…”
lub „Ziemio ojczysta, ziemio jasna…”

     3. Współdziałamy, badamy i dzielimy się wiedzą

     4. Propozycje na przyszłość: Co poprawić? Co zmienić?
Co kontynuować? Jak pomagać sobie i innym w zespole, klasie,
domu?

     5. Poszukiwanie pointy czasami bywa sensowne

 

Rozdział V

W poszukiwaniu integracji niepozornej,
czyli studenckie projekty zajęć o tradycji, obrzędach, obyczajach i…

     1. Bogactwo pomysłów integracyjnych w scenariuszach zajęć
kompleksowych

     2.  Moi rodzice i ja — scenariusz zajęć w klasie III

     3. Zwyczaje wielkanocne w naszej miejscowości — kompleks zajęć
w klasie III

     4. Najmilsze sercu słowo „matka” — kompleks zajęć w klasie III
lub II

     5.  Zamiast podsumowania wiersz Krystyny Wydry: Innowacje

 

Problemy — Poszukiwania — Inspiracje

Przypisy

Streszczenie

Summary

 

 

Spis aneksów — czytanek

 

     1.. Wiesława Korzeniowska — Dziecko w kulturze ludowej

     2.  Anna Branicka-Wolska — Zachować tradycję

     3.  Irena Bukowska-Floreńska — Społeczno-kulturowe funkcje
tradycji w społecznościach industrialnych Górnego Śląska

     4.  Michał Żółtowski — Co zawdzięczam wychowaniu w rodzinie?

     5.  Michał Żółtowski — Wielkanoc w kulturze i tradycji
ziemiańskiej

     6.  Teksty wielu autorów — Wielkanoc w tradycji ludowej
według różnych źródeł i autorów

     7.. Bronisława Dymara — Dom i rodzina w dziecięcym
poetyzowaniu

     8. Franciszek Ziemski — Wybrane problemy tradycji wychowania

     9.. Kazimierz Denek — Wspólnota wartości — podstawowe pytania dotyczące dużej i małej ojczyzny

   10.. Kazimierz Denek — Wartości uniwersalne

   11.  Karol Daniel Kadłubiec — Metodologiczne aspekty
interdyscyplinarności folklorystyki

   12. Witold Jerzy Molicki — Tradycja domu rodzinnego

Zobacz także

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło