• Obniżka
Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu

Konstruowanie wiedzy na zajęciach w przedszkolu

ISBN: 978-83-7850-835-9
37,90 zł
28,10 zł Oszczędzasz: 9,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Niniejsza praca składa się z dwóch części, teoretycznej i badawczej. Część pierwsza zawiera trzy rozdziały. Pierwszy z nich dotyczy funkcji przedszkola i zmian, jakim ulegały od czasów powojennych do współczesnych...

Publikacja dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Niniejsza praca składa się z dwóch części, teoretycznej i badawczej.

Część pierwsza zawiera trzy rozdziały. Pierwszy z nich dotyczy funkcji przedszkola i zmian, jakim ulegały od czasów powojennych do współczesnych. Rozważania nad funkcjami prowadzone są z dwóch znacząco różniących się perspektyw: funkcjonalistycznej i krytycznej.

Rozdział drugi kieruje naszą uwagę na wiedzę i rozwój poznawczy dziecka we wczesnych latach życia. Jego zawartość została ustrukturyzowana na osi zidentyfikowanych przeze mnie zmian, jakie zachodziły w poglądach psychologów i pedagogów na temat czynników rozwoju poznawczego.

Rozdział trzeci jest poświęcony konstruktywizmowi i osobistym teoriom nauczycieli, analizowanym w kontekście ich potencjalnej otwartości/zamkniętości na idee konstruktywizmu.

Część druga niniejszej dysertacji przedstawia analizy materiału badawczego. Otwiera ją rozdział czwarty, poświęcony metodologii badań własnych. Znajdujemy w nim argumentację przemawiającą za wyborem jakościowej strategii badawczej, a także prezentację przedmiotu i celu badań, metod i technik badawczych oraz informacje na temat organizacji i przebiegu badań własnych. Cztery kolejne rozdziały zawierają analizy materiału badawczego. Rozdział piąty prezentuje wyniki badań nad uruchamianą w przedszkolu wiedzą nazewniczą, rozdział szósty – nad wiedzą wyjaśniającą, zaś rozdział siódmy – nad wiedzą interpretacyjną. Rozdział ósmy dotyczy nauczycielskiego rozumienia sytuacji dydaktycznych w przedszkolu; przedstawia refleksje nad udziałem wiedzy nazewniczej, wyjaśniającej i interpretacyjnej w przewodnikach metodycznych oraz analizy nauczycielskich narracji z punktu widzenia znaczeń, jakie nadają tworzeniu dziecięcej wiedzy w przedszkolu. W podsumowaniu przedstawione są wnioski z przeprowadzonych analiz materiału empirycznego.

Całość zamyka bibliografia wykorzystana w niniejszej pracy.

484 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-835-9

Sławińska Małgorzata

Dr Małgorzata Sławińska, pracownik naukowy Katedry Wczesnej Edukacji UWM w Olsztynie na stanowisku adiunkta, wcześniej przez wiele lat nauczycielka przedszkola. Zainteresowania badawcze: dziecko w procesie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem zaniedbanych i zaniechanych obszarów edukacji.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Sławińska Małgorzata

ISBN druk

978-83-7587-192-0

ISBN e-book

978-83-7850-835-9

Objętość

256 stron

Wydanie

I, 2010

Format

B5 (160x235)

Oprawatwarda, szyta

Podziękowania

Wstęp


I. Część teoretyczna

Rozdział 1. Przedszkole i jego rola w rozwoju dziecka

1.1. Funkcje przedszkola w perspektywie funkcjonalistycznej

1.2. Funkcje przedszkola w perspektywie krytycznej

Rozdział 2. Wiedza i rozwój poznawczy we wczesnych latach życia dziecka – zmiana pytań o czynniki rozwoju poznawczego

2.1. Pytania o rodzaje czynników rozwoju

2.2. Pytania o stopień udziału czynników

2.3. Pytania o zakres poznawczych zmian rozwojowych

2.4. Pytania o jakość oddziaływania środowiska

2.4.1. Środowisko materialne a rozwój poznawczy dziecka

2.4.2. Środowisko społeczne a rozwój poznawczy dziecka

Rozdział 3. Konstruktywizm jako teoria i postulat edukacyjny

3.1. Konstruktywizm jako perspektywa teoretyczna w refleksji nad wiedzą dzieci

3.2. Tworzenie warunków do pogłębionego konstruowania wiedzy – między teorią naukową a osobistą

3.2.1. Kompetencje nauczyciela jako warunek zmiany praktyki edukacyjnej

3.2.2. Osobiste teorie nauczycieli – ślepa uliczka dla zmian ku konstruktywizmowi

II. Część badawcza

Rozdział 4. Założenia metodologiczne badań własnych

4.1. Przedmiot i cel badań oraz ich uzasadnienie

4.2. Wybór strategii badawczej

4.3. Problematyka badawcza

4.4. Metody i techniki badawcze

4.5. Organizacja i przebieg badań

Rozdział 5. Wiedza nazewnicza jako znaczący obszar działań nauczycielki przedszkola

5.1. Wiedza nazewnicza jako główny cel zajęć

5.2. Wiedza nazewnicza w nieuświadomionej deformacji wyjaśnień i interpretacji

Rozdział 6. Konstruowanie wiedzy wyjaśniającej jako dominujący obszar działań nauczycielki przedszkola

6.1. Stymulacja dziecięcego wyjaśniania w uczeniu się przez badanie

6.2. Niewykorzystany potencjał wiedzy wyjaśniającej

Rozdział 7. Konstruowanie wiedzy interpretacyjnej jako zaniedbany obszar edukacji przedszkolnej

7.1. Próby tworzenia warunków do samodzielnych interpretacji znaczeń społeczno-kulturowych

7.2. Wygaszanie i zamykanie dziecięcych interpretacji

Rozdział 8. Nauczycielskie rozumienie sytuacji dydaktycznych

8.1. Wiedza nazewnicza, wyjaśniająca i interpretacyjna w przewodnikach metodycznych

8.2. Znaczenia nadawane przez nauczycielki tworzeniu dziecięcej wiedzy w przedszkolu

Podsumowanie

Bibliografia

Fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło