• Obniżka
Edukacja małego dziecka. Tom 1

Edukacja małego dziecka. Tom 1

ISBN: 978-83-7850-098-8
42,67 zł
32,67 zł Oszczędzasz: 10,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 34,80 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy

Książka poświęcona jest kontekstom teoretycznym, tendencjom i problemom edukacji małego dziecka – poświęcone są opracowania zamieszczone w tym tomie. W poszczególnych tekstach znajdują się poglądy, propozycje oraz wyniki badań i studiów dotyczące różnych obszarów funkcjonowania dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Ilość

Książka poświęcona jest kontekstom teoretycznym, tendencjom i problemom edukacji małego dziecka – poświęcone są opracowania zamieszczone w tym tomie. W poszczególnych tekstach znajdują się poglądy, propozycje oraz wyniki badań i studiów dotyczące różnych obszarów funkcjonowania dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym we współczesnej rzeczywistości społeczno-kulturowej.

Prezentowany tom składa się z czterech części. W pierwszej – noszącej tytuł Konteksty teoretyczne – Czytelnicy mogą znaleźć autorskie propozycje dotyczące edukacji małego dziecka. Zwraca się w nich uwagę m.in. na relacje między zaleceniami płynącymi z teorii (czy – szerzej – wiedzy) pedagogicznej, poczynaniami w zakresie polityki oświatowej i praktyką edukacyjną w zakresie kształcenia i wychowania małych dzieci w naszym kraju. Właśnie te relacje w znacznej mierze wyznaczają współcześnie zadowolenie i/lub niezadowolenie z edukacji oraz oddziałują na społeczne oczekiwania wobec poczynań władz oświatowych, nauczycieli, grup społecznych decydujących o kondycji edukacji dzieci. Mają temu służyć również działania Ministerstwa Edukacji Narodowej, które powołało zespół ekspertów do opracowywania nowych podstaw programowych wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Autorzy podejmują także istotne kwestie wielopłaszczyznowości integracji oraz swoistego fenomenu pedagogiki współbycia w edukacji małego dziecka.

Kolejna część – Dziecko wobec zmieniającego się świata kultury – zawiera zarówno teoretyczną, jak i praktyczną egzemplifikację zagadnień związanych z edukacją kulturalną i artystyczną dziecka. Nakreślone perspektywy i możliwości uwzględniają problemy dotyczące z jednej strony – słabości, błędów i ich przyczyn w obszarze praktyki polskiej edukacji kulturalnej dziecka, a z drugiej – wskazują na pozytywne doświadczenia i prognozy. Uzupełnienie tych kwestii stanowią rozważania na temat estetyzacji doświadczeń etycznych i obyczajowych dzieci. 

Trzecia część – Wartości w wychowaniu i kształceniu małego dziecka – obejmuje opracowania traktujące o przygotowaniu dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do nazywania, urzeczywistniania i realizacji różnych wartości, w tym pojmowania wartości miłości, rodziny, wiary w Boga i śmierci. Czytelnicy znajdą również odpowiedź na pytanie, czy autorzy wybranych podręczników do kształcenia zintegrowanego wskazują w nich na istnienie wartości? oraz Czy formułowane polecenia i zadania mobilizują ucznia do zwrócenia uwagi na świat wartości, możliwość ich wybierania, a także oceny i ich hierarchizowania? Wychowywanie do wartości staje się ważnym celem i zadaniem współczesnej pedagogiki i będzie zapewne długo pozostawać w zasięgu zainteresowania rodziny, przedszkola i szkoły, ze względu na jego aksjologiczny i praktyczny (edukacyjny) charakter. 

Tom zamyka część – Nauczyciel a edukacja małego dziecka – w której Czytelnicy mogą znaleźć autorskie odczytania uwarunkowań przygotowania i gotowości zawodowej nauczyciela. Praca z dzieckiem – jako forma specyficznej aktywności – jest czynnikiem kształtującym zarówno ucznia, jak i jego samego. Jej istotą stają się współcześnie „nowe kompetencje” i „nowy profesjonalizm”, wyrażające się w refleksyjnym podejściu i badaniu przez nauczycieli własnej praktyki. Autorzy poszczególnych tekstów zwracają również uwagę na brak nowatorskich rozwiązań i twórczej inicjatywy nauczycieli oraz umiejętności rzetelnego diagnozowania uczniów. Dostrzeżone zaniedbania i negatywne doświadczenia wyznaczają tym samym ważne oczekiwania i zadania w pracy nauczyciela.

Edukacja małego dziecka - SERIA:


Tom 1: Teoretyczne odniesienia, tendencje i problemy 

Tom 2: Wychowanie i kształcenie w praktyce 

Tom 3: Nowe konteksty, poglądy i doświadczenia 

Tom 4: Konteksty rozwojowe i wychowawcze

Tom 5: Nauczyciel-wychowawca w przedszkolu i szkole

Tom 6: Wybrane obszary aktywności

Tom 7: Przemiany rodziny i jej funkcji 

Tom 8: Przedszkole - przemiany instytucji i jej funkcji 

Tom 9: Szkoła - przemiany instytucji i jej funkcji 

Tom 10: Wychowanie i kształcenie – kierunki i perspektywy zmian 

Tom 11: Nauczyciel i dziecko w dobie kryzysu edukacji

Tom 12: Kierunki zmian w edukacji i stymulacji aktywności twórczej

Tom 13: Konteksty oświatowe 

Tom 14: Konteksty społeczne i międzykulturowe

Tom 15: Pedagogika zmiany w edukacji dziecka

Tom 16: Teoria – badania – praktyka w działaniach międzyedukacyjnych

Edukacja małego dziecka Edukacja małego dziecka
49 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Wprowadzenie

KONTEKSTY TEORETYCZNE

TADEUSZ LEWOWICKI

Edukacja małych dzieci – pomieszanie teorii pedagogicznej, polityki oświatowej i praktyki edukacyjnej

EDYTA GRUSZCZYK-KOLCZYŃSKA

Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna: wprowadzone zmiany oraz ich konsekwencje. Raport eksperta Ministra Edukacji

JADWIGA OLEKSY

Historyczne uwarunkowania aktualnych przemian w kształceniu zintegrowanym

BRONISŁAWA DYMARA

Współbycie interpersonalne dzieci i dorosłych jako fenomen i zadania edukacji. Bliżej pedagogiki współbycia

DZIECKO WOBEC ZMIENIAJĄCEGO SIĘ ŚWIATA KULTURY

KATARZYNA OLBRYCHT

Edukacja kulturalna dziecka – zapomniany obszar edukacji?

URSZULA SZUŚCIK

Wielowymiarowość podejścia do twórczości plastycznej dziecka

MAŁGORZATAMUSZYŃSKA

O estetyzację doświadczeń etycznych i obyczajowych – perspektywy i możliwości

ALINA GÓRNIOK-NAGLIK

Metafory w edukacji estetycznej

WARTOŚCI W WYCHOWANIU I KSZTAŁCENIU MAŁEGO DZIECKA

EWA OGRODZKA-MAZUR

Miłość w językowym obrazie świata wartości preferowanych przez dzieci żyjące w środowiskach zróżnicowanych kulturowo

WIESŁAWA A. SACHER

Źródła wartości wychowawczych w procesie kształcenia muzycznego dzieci

URSZULA KLAJMON-LECH

Wartości przekazywane w podręcznikach do edukacji zintegrowanej

ANNA JAKUBOWICZ-BRYX

Rodzina jako wartość przedstawiana w podręcznikach edukacji wczesnoszkolnej

NATALIAMARIA RUMAN

Wartości w edukacji i katechizacji małego dziecka. Rozważania filozoficzno-teologiczne

SONIA CZUDEK-ŚLĘCZKA

Wychowawcze dylematy przygotowania dzieci do pojmowania tematu śmierci

NAUCZYCIEL A EDUKACJA MAŁEGO DZIECKA

BRONISLAVA KASÁČOVÁ

Educating a teacher „researcher” for the research of teacher’s professional activities

IRENA ADAMEK

Rozwijanie myślenia pytajnego u dzieci

SIMONETA BABIAKOVÁ

Profesijné činnosti učiteľa primárneho vzdelávania ako východisko k autoevalvácii

MARIANA CABANOVÁ

Profesia učiteľa primárneho vzdelávania a diagnostické kompetencie učiteľa

EWA KOCHANOWSKA

Rozpoznawanie uczniów zdolnych w kształceniu zintegrowanym

BEATA OELSZLAEGER

Działania i czynności nauczyciela w relacjach z dziećmi Informacja o autorach

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło