Jak uczyć uczenia się?

Jak uczyć uczenia się?

ISBN: 978-83-7308-658-6
10,00 zł
Czas dostawy publikacji papierowych kurierem InPost 24 godziny

Środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny w edukacji wczesnoszkolnej

Książka jest głosem w dyskusji o zmianach na pierwszym etapie edukacji. Może pełnić funkcję podręcznika uzupełniającego zarówno dla studentów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej przygotowujących się do podjęcia pracy w klasach I-III, jak i nauczycieli –praktyków.

Wersja książki
Ilość

Książka jest głosem w dyskusji o zmianach na pierwszym etapie edukacji.Może pełnić funkcję podręcznika uzupełniającego zarówno dla studentów zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej przygotowujących się do podjęcia pracy w klasach I-III, jak i nauczycieli–praktyków.

Podręcznik ten wychodzi naprzeciw potrzebom nauczycieli zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, którzy wraz z wprowadzeniem reformy oświatowej stanęli w obliczu nowych wymagań programowych. Wiele treści odnosi się do dydaktyki i metodyk przedmiotów szczegółowych, do wszystkich bloków przedmiotowych, które wraz ze zmianami w drodze ku „społeczeństwu uczącemu się” powinny posiłkować się innymi niż dotychczas przesłankami – wynikającymi z przemian między innymi w zakresie sposobów i środków gromadzenia wiedzy.

W książce znajdują się liczne przykłady, zestawienia, scenariusze, schematy uwzględniające zarówno pewne propozycje literatury źródłowej, jak i organizację, przebieg i rezultaty badań empirycznych.

Całość dopełniają przypisy, streszczenie w języku polskim, francuskim i angielskim oraz Aneksy.

299 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB

Specyficzne kody

isbn
978-83-7308-658-6

Oelszlaeger Beata

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Pracuje jako adiunkt w Pracowni Edukacji Wczesnoszkolnej Instytutu Nauk o Edukacji na uniwersytecie Śląskim, Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie.

Przez 13 lat pracowała jako nauczycielka nauczania początkowego, prowadząc klasy freinetowskie. Jej zainteresowania naukowe wiążą się z podmiotowością uczniów klas młodszych w edukacji.

Opublikowała liczne artykuły na temat praktycznych rozwiązań w edukacji wczesnoszkolnej oraz problemu aktywnego uczenia się.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Oelszlaeger Beata

ISBN druk

978-83-7308-658-6

ISBN e-book

978-83-7308-658-6

Objętość

276 stron

Wydanie

I, 2007

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie

Rozdział 1. W stronę edukacji zorientowanej na dziecko uczące się

                1.1. Kilka uwag o uczeniu się dzieci

                1.2. Systemy edukacyjne a podmiotowe działania uczniów – trochę historii Rozdział

2. Rodzaje działań samokontrolnych i samooceniających – ich edukacyjne konsekwencje

                2.1. Samokontrola i samoocena w działaniach podmiotowych dzieci

                2.2. Działania samokontrole i samooceniające jako nieodzowne składniki podmiotowego uczenia się dzieci

                2.3. O środkach i metodach kształcenia działań podmiotowych dzieci w wybranych koncepcjach edukacyjnych

Rozdział 3. Od adaptacji do samodzielności – z badań nad kształceniem działań podmiotowych

                3.1. Samokontrola i samoocena w działaniach podmiotowych dzieci – zarys problematyki i sposobów jej badania

                3.2. Środki i metody kształcenia działań podmiotowych dzieci

                3.3. Przejawy i zakres podmiotowości dzieci w działaniach edukacyjnych

                3.4. Samokontrola i samoocena w planowaniu i realizacji zadań edukacyjnych

Rozdział 4. Wiedza o uczeniu się – charakter działań podejmowanych przez nauczyciela i uczniów

                4.1. Działania nauczyciela a działania uczniów

                4.2. Działania uczniów a działania nauczyciela

                4.3. Inne aspekty kształcenia działań podmiotowych

Podsumowanie

Bibliografia

Spis tabel

Spis przykładów

Spis aneksów

Aneksy

Streszczenie

Resumé

Summary

Fragment

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło