• Obniżka
By dziecko było geniuszem

By dziecko było geniuszem. Wprowadzenie do edukacji komplementarnej

ISBN: 978-83-7850-150-3
57,14 zł
27,14 zł Oszczędzasz: 30,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Dzięki książce „By dziecko było geniuszem” dowiemy się, w jaki sposób zapewnić równie wielką mądrość i sławę własnym potomkom.

Książka dostępna w wersji papierowej i e-book:

Wersja książki
Ilość

Pojawiające się do tej pory różnego rodzaju książki, podręczniki czy poradniki dotyczące rozwoju zdolności, talentu czy geniuszu człowieka miały – oczywiście nie wszystkie – jedną zasadniczą wadę: kurczowo trzymały się bądź to jednej dyscypliny wiedzy (najczęściej psychologii lub/i pedagogiki), bądź to zredukowanego obszaru problemów (rozwoju umysłowego, percepcyjnego, emocjonalnego, intuicyjnego). Przypominało to czasami podawanie przepisów w książce kucharskiej. Tyle że każdy, kto chociaż raz gotował lub piekł ad hoc, mając nawet bardzo dobry model działania, przekonał się, iż trudno być od razu kulinarnym geniuszem. Na ogół musiał stwierdzić, że albo nie ma określonych zdolności percepcyjnych, albo operacyjnych, albo brakuje mu pewnej wiedzy o produktach, narzędziach i technikach oraz ich właściwościach, albo, wreszcie, brakuje mu odpowiedniej motywacji do podejmowania tego rodzaju czynności. Okazuje się, iż stworzenie w miarę optymalnego podręcznika wymaga szerszego przygotowania z kilku, a nawet z bardzo wielu dyscyplin naukowych (nie mówiąc o subdyscyplinach) głębokiego wglądu w kulturę, a w zasadzie w to, co transkulturowe, jak również konkretnych obserwacji i doświadczeń w wielu różnych praktykach i dziedzinach życia.

Stąd niniejsza książka nie jest typowym poradnikiem odpowiadającym na praktyczne pytania typu „jak”, nie jest również typowym podręcznikiem historiozoficznym zbierającym wszystkie możliwe teorie i pytania typu „co”, a tym bardziej nie jest typowym dziełem zasad i reguł kanonicznych odpowiadających apodyktycznie na najważniejsze pytania typu „dlaczego”. Chociaż w jakiejś mierze stara się odpowiedzieć na nie wszystkie jednocześnie, jakby powiedział Erich Fromm, w metajęzyku logiki paradoksalnej, aby w każdym kroku rodzica, opiekuna, wychowawcy i nauczyciela ukazywać możliwie największą głębię i dynamikę rozwoju oraz strukturalną złożoność przeciwstawnych procesów edukacyjnych. Z jednej strony, ma prowadzić do ukazania najnowszych tendencji, strategii i technik stymulowania zdolności, a z drugiej – wzbudzić refleksję nad historią tego, co istotne w edukacji człowieka; z jednej strony, ma pokazać wielowątkową i wielowarstwową rolę edukowanych, a z drugiej – przedstawić bardzo złożoną i odpowiedzialną rolę edukujących w procesie współtworzenia osobowości dziecka na miarę jego talentu, a nawet geniuszu. Powinno to zainteresować nie tylko faktycznych rodziców i wychowawców, ale również potencjalnych rodziców i tych, którzy mogą i powinni z nimi współpracować: studentów pedagogiki, nauczycieli, opiekunów społecznych, urzędników, dziennikarzy czy polityków, w trudnym procesie optymalnego rozwijania i formowania każdej ludzkiej istoty...[...]

Niniejsza książka rozczaruje tego czytelnika, który oczekuje na podstawie atrakcyjnego jej tytułu gotowych (p)odpowiedzi, wskazówek czy metod, dzięki którym mógłby uczynić ze swojego dziecka geniusza. Autor sam o książce pisze tak: Z jednej strony ma ona prowadzić do ukazania najnowszych tendencji, strategii i technik stymulowania zdolności, a z drugiej strony ma wzbudzić refleksję nad historią tego, co istotne w edukacji człowieka, z jednej strony ma pokazać wielowątkową i wielowarstwową rolę edukowanych, z drugiej strony bardzo złożoną i odpowiedzialną rolę edukujących, w procesie współtworzenia osobowości dziecka na miarę jego talentu, a nawet geniuszu.

300 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-150-3

Wiesław Andrukowicz

Tytuł naukowy: doktor

Obecne miejsce pracy i zajmowane stanowisko: Uniwersytet Szczeciński - adiunkt

Specjalizacja: teoria kształcenia integralnego

Najważniejsze publikacje: 1. Antycypacja kierunku i modelu edukacji (1994) 2. Dydaktyka wartości, faktów i sposobów działania (1995) 3. Edukacja w ponowoczesności (1997) 4. Wokół fenomenu i istoty twórczości (1999) 5. Edukacja integralna (2001)

Inne osiągnięcia: Autor 8 książek, współautor 14 oraz autor 90 artykułów

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Wiesław Andrukowicz

ISBN druk

978-83-7850-074-2

ISBN e-book

978-83-7850-150-3

Objętość

504 stron

Wydanie

I, 2012

Format

B5 (160x235). E-book: epub i mobi

Oprawamiękka, klejona

Wstęp      

Część pierwsza
Odyseja ludzkiego geniuszu

Rozdział 1
Ten, który przekroczył granicę wyobraźni 

Rozdział 2
Paideia jako wyzwanie dla „śmiertelnych bogów”   

Rozdział 3
Ubóstwienie człowieka w trudnej jedności przeciwieństw  

Rozdział 4
Geniusz jednostkowy i geniusz wspólnoty   

Rozdział 5
Geniusz mówiący swojej woli „nie”   

Rozdział 6
Geniusz różnojedni   

Rozdział 7
Geniusz intuicji      

Rozdział 8
Geniusz wychowania całościowego

Rozdział 9
Nie tylko duchowy wymiar w grze o geniusza    

Rozdział 10
Geniusz a szaleństwo      

Rozdział 11
Zdolność, talent i geniusz   

Część druga
Edukacyjne zadania i etapy rozwoju

Rozdział 1
Geny usprawiedliwieniem czy wyzwaniem?

Rozdział 2
Kiedy rodzi się człowiek?   

Rozdział 3
Jakie są szanse i zagrożenia rozwojowe u progu ontogenezy? 

Rozdział 4
Jaki model rozwoju pionowego i poziomego w cyklu życia człowieka?  

Rozdział 5
Mózg jako genialny mechanizm czy żywy kosmos?    

Rozdział 6
Jaka filozofia edukacyjnej pomocy?   

Część trzecia
Zdolności w ujęciu komplementarnym


Rozdział 1
Dostrzegać całego człowieka i dążyć do pełni możliwości    

Rozdział 2
Meandry myślenia   

Rozdział 3
Fenomen pamięci zintegrowanej      

Rozdział 4
Znaki i znaczenia 

Rozdział 5
Kompetencje językowe  

Rozdział 6
Zdolność do przeprowadzenia optymalnych transakcji społecznych  

Rozdział 7
Wartościowanie, wartościowy, wartościujący i wartości w perspektywie różnojedni   

Rozdział 8
Autokreacja, czyli dynamiczna tożsamość 

Część czwarta
Strategie rozwoju jako coincidentia oppositorum


Rozdział 1
Charakterystyka dynamiki rozwoju synchronicznego 

Rozdział 2
Strategia retrospektywna  

Rozdział 3
Strategia deskryptywna    

Rozdział 4
Strategia transgresyjna    

Rozdział 5
Strategia prospektywna   

Zakończenie 

Bibliografia      

https://issuu.com/impuls53b/docs/andrukowicz_by_dziecko_bylo_geniuszem

„By dziecko było geniuszem. Wprowadzenie do edukacji komplementarnej” Wiesława Andrukowicza jest książką naukową, której wydanie zostało sfinansowane przez Uniwersytet Szczeciński. Składa się z czterech części: „Odyseja ludzkiego geniuszu”, „Edukacyjne zadania i etapy rozwoju”, „Zdolności w ujęciu komplementarnym” i „Strategie rozwoju jako coincidentia oppositorum”. Autor pisze o umyśle ludzkim w kontekście filozofii, sposobach uczenia się oraz o etapach rozwoju ludzkiego, począwszy od zarodka. Obficie cytuje przy tym klasyków filozofii oraz wielu innych naukowców, którzy podejmowali ten temat przed nim.

Trudno mi krytykować lub chwalić tę książkę, ponieważ z całą pewnością nie jest ona przeznaczona dla tzw. zwykłych ludzi. Jest napisana w akademickim stylu, niezwykle hermetycznym i trudnym w odbiorze językiem i mimo ogromnej erudycji autora niewiele wnosi w życie czytelnika zainteresowanego tematem od strony praktycznej. Oto próbka jednego zdania: Edukacja komplementarna jest funkcją stosunku tego, co retrospektywne, i tego, co prospektywne, deskryptywne i transgresyjne, i nie dysponuje żadnym obiektywnym testem pozwalającym ostatecznie rozstrzygnąć, który element tej dynamicznej całości najbardziej pretenduje do posiadania prawdy (s. 490). Zaręczam, że wszystkie inne zdania w książce wyglądają podobnie.

Jest to zatem propozycja dla tych czytelników, którzy dokładnie wiedzą, że właśnie takie dzieło chcą przeczytać. „Niniejsza książka rozczaruje tego czytelnika, który oczekuje na podstawie atrakcyjnego jej tytułu gotowych (p)odpowiedzi, wskazówek czy metod, dzięki którym mógłby uczynić ze swojego dziecka geniusza.” - pisze wydawca. Przyznaję, czuję się rozczarowana. Być może brakuje mi inteligencji czy wykształcenia, by ją zrozumieć. Ale ostrzegam innych – to pozycja tylko dla akademików.

Anna Rycaj
źródło: http://lubimyczytac.pl/oficjalne-recenzje-ksiazek/2216/tylko-dla-akademikow
Jak wychować geniusza?

Recenzja książki „By dziecko było geniuszem. Wprowadzenie do edukacji komplementarnej”. Geniusz kształtuje się w każdym z nas i tylko od nas i od naszych wychowawców zależy, w jaki sposób potoczy się nasza dalsza kariera w dziedzinach, jakie tylko sobie zamarzymy.

Geniusz to osoba obdarzona tajemniczymi, ogromnymi, wybitnymi zdolnościami przejawiającymi się w jednej bądź wielu dziedzinach życia czy nauki. Geniuszem byli z pewnością Einstein i Chopin. Dzięki książce „By dziecko było geniuszem” dowiemy się, w jaki sposób zapewnić równie wielką mądrość i sławę własnym potomkom. Wiesław Andrukowicz wprowadza czytelnika w reguły edukacji komplementarnej, czyli uzupełniającej edukację wczesnoszkolną i szkolną przez rodziców w ich własnym zakresie.

„By dziecko było geniuszem” to książka napisana językiem prostym, zrozumiałym dla przeciętnego czytelnika. Według mnie jest to publikacja bardziej popularnonaukowa niż ściśle naukowa. Porusza zagadnienia dotyczące pedagogiki i wychowania, ale w sposób przystępny i poglądowy. Pomimo bardzo dużych gabarytów i aż 500 stron przez tekst dało się przebrnąć, nie miałam większych problemów ze znudzeniem podczas lektury. Mimo to należy zaznaczyć, iż jest to książka zdecydowanie przeznaczona dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego oraz dla rodziców już w pierwszych chwilach posiadania potomka. „By dziecko było geniuszem” służyć może prowadzeniu ścieżką nauki i rozwoju zarówno dzieci szczególnie uzdolnionych jak i tych na pierwszy rzut oka przeciętnych. Autor zaznacza, iż geniusze nie rodzą się geniuszami. Geniusz kształtuje się w każdym z nas i tylko od nas i od naszych wychowawców zależy, w jaki sposób potoczy się nasza dalsza kariera w dziedzinach, jakie tylko sobie zamarzymy.

Odczytując sam tytuł najnowszej książki Wiesława Andrukowicza, nie byłam zbyt entuzjastycznie nastawiona do dzieła. Zapowiadał się bowiem kolejny przewodnik ze złotymi radami dla niezbyt rozgarniętych rodziców. Według mnie rodzic oczywiście odgrywa bardzo dużą rolę w procesie kształtowania inteligencji i osobowości swojego dziecka, ale nie powinien na siłę robić z potomka inteligenta, powodowany wyłącznie własnymi pragnieniami (a na to właśnie wskazywał tytuł). W czasie czytania spotkała mnie jednak miła niespodzianka. Autor nie podaje bowiem recepty na wychowanie zdolnego dziecka, którym będziemy mogli pochwalić się wśród znajomych. Czytelnik odkrywa wyłącznie odpowiedzi na pytania, które często dręczą młodych rodziców, a których nie poznamy bez udziału wykształconego w danej kwestii eksperta, jakim bez wątpienia jest autor.

Joanna Swojak
źródło: http://dlalejdis.pl/artykuly/jak_wychowac_geniusza

 Recenzowana książka powinna odegrać inspirującą rolę w debacie na temat ludzkiego geniuszu. Wiesław Andrukowicz stwierdza we wstępie: (…) edukacja nie tyle powinna maksymalnie zniwelować różnicę między pragmatykami i teoretykami, twórcami i konformistami, społecznikami i indywidualistami, lecz może i powinna stworzyć warunki i okazje do poznawania i wartościowania na pograniczu osobistego przeżycia i intelektualnego przebudzenia, odtwórczego działania i myślenia oraz odważnej zmiany, tym samym przygotowując jak najbardziej wszechstronnie każdą jednostkę, do zajęcia najdogodniejszego dla niej i dla innych miejsca w społeczeństwie i kulturze.

Zachęca zatem czytelników do tego, by nie zatracili swojej tożsamości, indywiduum, być może nawet drzemiącego w nich geniuszu, tylko aktywnie podjęli wysiłek na rzecz własnej inkulturacji. Wymaga to jednak (…) sięgania po osobiste zadania i sposoby ich realizacji, by jedność nie zgubiła różnicy i odwrotnie, mówiąc inaczej, wymaga to inwestowania w zasoby szeroko rozumianego ludzkiego geniuszu (zbiorowego i indywidualnego, wrodzonego i wypracowanego). Tak ujęta myśl przewodnia projektu badawczego, który został ujęty w formie niniejszej rozprawy, logicznie wpisuje się w merytoryczną konstrukcję każdego z rozdziałów.[...]

[...] Nie ulega dla mnie wątpliwości, że W. Andrukowicz staje się w naszym kraju wyjątkowym badaczem, analitykiem i komparatystą filozofii wychowania, w tym szczególnie Bronisław F. Trentowskiego, kiedy proponuje nam w kolejnej ze swoich rozpraw odczytanie jej dla ponowoczesnej współczesności w kontekście ewolucji filozofii wychowania. W jego dziele łączy się wyjątkowa pasja poznawania, zgłębiania i eksplorowania dla kolejnych pokoleń myśli tego wybitnego filozofa, by nie umknęła z nich najdrobniejsza, a jakże głęboka idea, której wartość, znaczenie i sens w różnych ich wymiarach można odczytywać w nieskończoność i dla nieskończoności. Tę rozprawę warto wydać właśnie po to, by kolejne generacje humanistów mogły dostrzec na czym polega „rozkoszowanie się rzeczywistością, wydawałoby się, że już minionego dzieła”, jak można w procesie własnej pracy twórczej zastosować jego triadę: przeżycie-przebudzenie-przemiana.

Warto tę książkę przeczytać właśnie ze względu na bogactwo analizowanych w niej źródeł wiedzy i jej transformacji w projekt ambitnej, otwartej i elastycznej zarazem (auto)edukacji, dzięki której każdy może znaleźć piękno, dobro i mądrość własnego istnienia. Mamy tu bardzo interesującą podróż w krainę filozofii idei oraz uwarunkowań ludzkiego geniuszu, sposobów rozpoznawania jego istoty, prowadzonych na ten temat przez humanistów - od starożytności po czasy nam współczesne - sporów między racjonalizmem a empiryzmem, naturą i kulturą o zakres ich znaczenia. Dopiero dzięki tak historyczno-problemowej i wieloaspektowo ujętej strukturze analizowanych treści widać, jak w różnych epokach opisywano i charakteryzowano te same zjawiska inaczej, jak dociekano prawdy o geniuszu, talencie, zdolnościach człowieka w różny sposób i z odmiennych perspektyw... [...]

Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
Katedra Podstaw Pedagogiki APS

 

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło