• Obniżka
Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym. Program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć

Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym. Program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć

Podtytuł: Program terapii, scenariusze
ISBN: 978-83-8095-664-3
40,00 zł
33,00 zł Oszczędzasz: 7,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 35,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Program do pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo w wieku przedszkolnym, ukazujący propozycje kontrolowania dziecięcej energii poprzez odpowiednio zorganizowane zabawy i ćwiczenia relaksacyjne, zawarte w praktycznych scenariuszach...

Publikacja dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej e-book.

Wersja książki
Ilość

Program do pracy z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo w wieku przedszkolnym, ukazujący propozycje kontrolowania dziecięcej energii poprzez odpowiednio zorganizowane zabawy i ćwiczenia relaksacyjne, zawarte w praktycznych scenariuszach zajęć dostosowanych do poszczególnych grup wiekowych.

Książka ukazuje przyczyny niewłaściwego zachowania dzieci i sposoby radzenia sobie z nimi. Omawia następujące metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo:

1. Techniki relaksacyjne - według Jakobsona - oparte na treningu autogennym Schultza

2. Metodę Symboli Dźwiękowych

3. Techniki parateatralne

    - technikę zamiany ról

    - teatr palcowy

    - teatrzyk kukiełkowy

    - teatrzyk wyboru

4. Metodę malowania dziesięcioma palcami

5. Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborn.

Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo sprawiają rodzicom i wychowawcom wiele problemów wychowawczych. Zdarza się często, że dorośli są nieświadomi głównych przyczyn niewłaściwego zachowania dzieci. Z tego powodu winą za złe zachowanie obarczają dzieci. Tymczasem znajomość i świadomość przyczyn nieodpowiedniego zachowania dzieci jest niezwykle ważna. Dzieciom nadpobudliwym należy poświęcać dużo uwagi. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, w czym tkwi problem dzieci nadpobudliwych, ponieważ bez tego nie można im pomóc. Należy przede wszystkim nauczyć dzieci kontrolowania swojej energii. W osiągnięciu tego celu pomogą odpowiednio zorganizowane zabawy ruchowe i ćwiczenia relaksacyjne, w czasie których dzieci uczą się różnych sposobów rozładowania swojej energii (np. swobodna ekspresja ruchowa, ekspresja ruchowa kontrolowana, „zabawa w słabego i silnego” – relaksacja metodą Jacobsona). Istotne też jest, aby nauczyć dzieci korzystania z nagromadzonej w swoim ciele energii we właściwym kierunku. W niniejszej pracy – napisanej w formie programu – autorka zajęła się zagadnieniem nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci w wieku przedszkolnym. W części teoretycznej (rozdziały I–V) starała się wykazać, na czym polega problem nadpobudliwości oraz jak sobie z nim radzić. W części praktycznej (rozdziały VI–IX) natomiast zamieściła scenariusze zajęć dla poszczególnych grup wiekowych.

Program jest uzupełnieniem indywidualnych oddziaływań terapeutycznych – jak pisze bowiem M. Bogdanowicz: „ważne jest tu uspołecznienie dzieci nadpobudliwych psychoruchowo, nadmiernie skupionych na realizacji swoich potrzeb. Zajęcia w grupie pomagają im w rozwijaniu empatii i uczeniu się współpracy z innymi” (M. Bogdanowicz i in., 1992, s. 86).

Tak skonstruowany program będzie pomocny w postępowaniu z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo. Zgodnie z poglądami H. Nartowskiej, „tylko od nas, dorosłych, zależy, czy dziecko nadpobudliwe psychoruchowo będzie tylko trudniejszym wychowawczo dzieckiem, czy też dzieckiem o zaburzonym zachowaniu” (H. Nartowska, 1976).

Polecamy!

Program terapii, scenariusze
141 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-664-3

Renata Wiącek

Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studiów podyplomowych w zakresie edukacji emocjonalnej. Pracuje jako nauczyciel w Przedszkolu nr 178 w Krakowie.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Renata Wiącek

ISBN druk

978-83-8095-664-3

ISBN e-book

978-83-8095-721-3

Objętość

94 stron

Wydanie

VIII, 2019

Format

B5 (160x235). E-book: pdf

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

Wstęp

Rozdział pierwszy
Nadpobudliwość psychoruchowa dziecka w wieku przedszkolnym.

Rozdział drugi
Przyczyny nadpobudliwości psychoruchowej dziecka.

Rozdział trzeci
Wychowanie dziecka nadpobudliwego w wieku od 3 do 6 lat.

Rozdział czwarty
Metody pracy z dzieckiem nadpobudliwymi psychoruchowo.

Rozdział piąty
Cele programu korekcji zachowań dzieci nadpobudliwych psychoruchowo.

Rozdział szósty
Scenariusze zajęć dla dzieci trzyletnich nadpobudliwych psychoruchowo.

Rozdział siódmy
Scenariusze zajęć dla dzieci czteroletnich nadpobudliwych psychoruchowo.

Rozdział ósmy
Scenariusze zajęć dla dzieci pięcioletnich nadpobudliwych psychoruchowo.

Rozdział dziewiąty
Scenariusze zajęć dla dzieci sześcioletnich nadpobudliwych psychoruchowo.

Bibliografia

Praca składa się z dwóch podstawowych części, w których Autorka prezentuje problem nadpobudliwości psychoruchowej dzieci w wieku przedszkolnym (pojęcie, przyczyny, metody pracy z dziećmi nadpobudliwymi, wychowanie dzieci nadpobudliwych) oraz skonstruowany przez siebie oryginalny program terapii i wspomagania rozwoju. Program ten jest w pracy demonstrowany poprzez scenariusze zajęć zróżnicowane ze względu na wiek dzieci, a więc scenariusze dla 3-, 4- i 5-latków.

Część przeglądowa jest bardzo dobrze skonstruowana, z wykorzystaniem najistotniejszych źródeł. Daje ona podstawę do zrozumienia problemu nadpobudliwości psychoruchowej przedszkolaków oraz tego, w jaki sposób, przy pomocy jakich metod wychowania i terapii można im pomóc.

Podstawowa, szczególnie wartościowa część pracy, stanowi demonstrowany przez Autorkę program. Składa się on z w sumie 18 scenariuszy zajęć (po 6 na poziom 3, 4 i 5 lat). Zajęcia te dopasowane są do możliwości dzieci w danym wieku, uczą dzieci kontrolowania własnej aktywności, mają właściwości wyciszające, rozwijają tendencje prospołeczne, bazują na podstawowych potrzebach dzieci. Scenariusze te powinny być wykorzystywane w codziennej pracy przedszkola. Mają wartości uniwersalne. Niektóre z nich można też stosować w terapii dzieci zahamowanych.

Dr Wojciech Soborski


Twoje dziecko wciąż jest pobudzone, wierci się, porusza rękami, nogami, nie umie dostosować swojego zachowania do okoliczności, nie potrafi „wysiedzieć w jednym miejscu“, jest nadmiernie gadatliwe nawet w sytuacjach, kiedy takie zachowanie jest niewłaściwe? A może podczas nauki, odrabiania zadań czy wykonywania domowych obowiązków nie zwraca uwagi na szczegóły, jest mało staranne, ma trudności w postępowaniu według instrukcji, przerywa wykonywanie zadań i nie kończy ich? Często odpowiada na pytanie, zanim pytająca osoba skończy je zadawać, zaś w sytuacjach grupowych nie potrafi spokojnie czekać na swoją kolej? To wszystko mogą być objawy ADHD, czyli zespołu nadpobudliwości psychoruchowej. ADHD to jedno z najczęstszych zaburzeń wieku rozwojowego, a im szybciej dziecko zostanie zdiagnozowane, tym wcześniej można podjąć odpowiednie kroki, które mają na celu nauczyć dziecko opanować niewłaściwe reakcje. Istotne jest to, by uniknąć przypięcia łatki „niegrzecznego” dziecka, by dostrzec – co istotne zarówno dla rodziców, jak i dla nauczycieli – prawdziwą przyczynę niewłaściwego zachowania dzieci oraz problemów z tym związanych.

O tym, czym jest ADHD, co powinno nas zaniepokoić i jak sobie z nim radzić, pisze Renata Wiącek w swojej książce Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo w wieku przedszkolnym. Program terapii i wspomagania rozwoju oraz scenariusze zajęć. Opublikowana nakładem Oficyny Wydawniczej IMPULS pozycja to nieoceniona pomoc zarówno dla rodziców / opiekunów, którzy znajdą to wskazówki postępowania z dzieckiem nadpobudliwym, jak i dla nauczycieli, którzy otrzymują gotowe scenariusze zajęć adresowanych do dzieci w różnym wieku(od trzech do sześciu lat). Również w domu możemy wykorzystywać fragmenty przedstawionych scenariuszy, zapraszając dziecko do różnych aktywności szczegółowo w nich opisanych, tak by w jak największym stopniu zniwelować problemy wychowawcze i pomóc dziecku.

Książka Wiącek napisana została w formie programu i podzielona na dwie części. Pierwsza, teoretyczna (rozdziały od I do V) stanowi krótki omówienie zagadnienia ADHD, z uwzględnieniem najważniejszych kwestii związanych z nadpobudliwością oraz dostarczeniem szeregu wskazówek, w jaki sposób pracować z dzieckiem nadpobudliwym, zarówno w domu, jak i w szkole. Część druga, praktyczna (rozdziały VI do IX) zawiera scenariusze zajęć dla poszczególnych grup wiekowych.

Autorka pisze o nadpobudliwości psychoruchowej dziecka w wieku przedszkolnym, tłumacząc, czym ta nadpobudliwość jest, w jakich sferach się objawia i jaka jest rola dorosłych w korygowaniu zachowań dzieci. Porusza również temat przyczyn nadpobudliwości psychoruchowej, zwracając uwagę na mnogość czynników zaburzających prawidłowy rozwój dziecka. Niezmiernie istotny jest rozdział trzeci, w którym Wiącek pisze o wychowaniu dziecka nadpobudliwego w wieku od 3 do 6 lat. Podkreśla również, że niewłaściwe podejście do dzieci nadpobudliwych nasila tylko pobudliwość i wzmaga nieprawidłowe zachowania, a na dodatek wytwarza postawy lekowo-obronne. W kolejnym, czwartym rozdziale, autorka opisuje metody pracy z dzieckiem nadpobudliwym, poczynając od technik relaksacyjnych, poprzez niezwykle interesującą Metodę Symboli Dźwiękowych, po Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. W piątym rozdziale natomiast krótko charakteryzuje cele programu korekcji zachowań dzieci nadpobudliwych proponując w kolejnych rozdziałach książki scenariusze zajęć dla trzy-, cztero-, pięcio- oraz sześciolatków.

Praktyczny wymiar książki autorstwa Renaty Wiącek, poprzedzony merytoryczną podbudową sprawia, że jest to pozycja niezwykle przydatna, która może być wykorzystywana zarówno w środowisku domowy, jak i w przedszkolu czy świetlicy. Podbudowa merytoryczna dostarcza nam podstawowej wiedzy na temat nadpobudliwości, natomiast część praktyczna, pokazuje, jak wiedzę tę można wykorzystać w codziennej pracy z dzieckiem. Jest to o tyle istotne, że dzieci nadpobudliwych psychoruchowo jest coraz więcej…

Justyna Gul
źródło: http://www.qulturaslowa.pl/2019/07/renata-wiacek-dzieci-nadpobudliwe.html


Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło