IV ETAP EDUKACYJNY. SZKOŁY  PONADGIMNAZJALNE

Koncepcja edukacji fizycznej. Zdrowie-Sport-Rekreacja. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Podtytuł: IV ETAP EDUKACYJNY
ISBN: 978-83-7850-034-6
26,67 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 28,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Nauczyciel może stać się autorem własnego programu lub skorzystać z programów opracowanych przez innych. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia

Wersja książki
Ilość

PORADNIK METODYCZNY IV ETAP EDUKACYJNY – SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE: - PROGRAM NAUCZANIA - PLANY PRACY - PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Nowa podstawa programowa określona w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) zostaje wdrożona do szkół ponadgimnazjalnych od 01 września 2012 roku. Najważniejszą zmianą, wprowadzaną tym aktem prawnym, jest zapis treści nauczania w formie wymagań szczegółowych, co jednoznacznie określa, takie same dla całego kraju, efekty nauczania. W ten sposób rozporządzenie ministerialne definiuje wspólne dla wszystkich polskich szkół standardy edukacyjne, które muszą być realizowane w każdym programie nauczania, pozostawia natomiast do decyzji dyrekcji i nauczycieli zakres treści, i form, które pozwolą na osiągnięcie tych efektów.

Nauczyciel może stać się autorem własnego programu lub skorzystać z programów opracowanych przez innych.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 08 czerwca 2009 roku w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczenia do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730) program „ZDROWIE SPORT REKREACJA” stanowi opis realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych określonych w podstawie programowej oraz zawiera zgodne z podstawą programową, szczegółowe cele kształcenia i wychowania opisane jako przewidywane efekty nauczania, treści nauczania, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, opis założonych osiągnięć ucznia a także propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. Obligatoryjne treści tego programu, zgodne z podstawą programową, zostały uzupełnione o treści fakultatywne, możliwe do realizacji, w zależności od warunków środowiskowych i bazy materialnej. Integralną częścią programu jest szczegółowy plan pracy, czyli rozkład materiału nauczania dla poszczególnych klas oraz standardy wymagań i zasady oceniania tworzące przedmiotowy system oceniania z wychowania fizycznego.

Każdy nauczyciel powinien w swej pracy wykazać się innowacyjnością, zaangażowaniem, samodzielnością i twórczym podejściem do założeń programowych. Praktyczne wykorzystanie umiejętności i wiadomości dydaktyczno - wychowawczych winno zaowocować samodzielnie opracowanymi materiałami, w tym także własnymi programami nauczania. Dlatego proponowany materiał należy traktować, jako wskazówki i propozycje ułatwiające tworzenie własnych dokumentów pracy, a nie gotowe przepisy działania. Autorka wyraża zgodę na modyfikowanie programu w zakresie treści, metod i form oraz osiągnięć i sposobów ich sprawdzania, z uwzględnianiem potrzeb i możliwości uczniów oraz warunków w jakich program ma być realizowany z absolutną koniecznością zachowania wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej.

Polecamy koncepcja edukacji fizycznej do wszystkich etapów edukacji w wersji papierowej oraz elektroniczne (ePub, MOBI czy PDF):

1. Edukacja wczesnoszkolna
2. Gimnazjum
3. SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
4. SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV - VI
5. Metoda projektów w pracy nauczyciela WF

IV ETAP EDUKACYJNY
493 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-034-6

Kierczak Urszula

Wykształcenie -AWF Katowice, kier nauczycielski, Studium Kulturalno - Oświatowe we Wrocławiu na wydz turystyki i rekreacji, studia podyplomowe z przyrody- Uniwersytet Opolski, studia podyplomowe - biologia i dydaktyka biologii - Uniwersytet Opolski, Studia podyplomowe - Zarządzanie w oświacie - Wyższa Szkoła Zarządzania - Katowice, ponadto liczne kursy, warsztaty i inne formy doskonalenia.

Zatrudnienie w oświacie od 1982 roku w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Obecnie nauczyciel Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej, oraz dziekan, dyrektor Zamiejscowego Instytutu Sportu i Rekreacji w Wiśle Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie.

Przez wiele lat pełniłam funkcję doradcy metodycznego z wychowania fizycznego, a obecnie prowadzę zajęcia dla nauczycieli (szkolenie rad pedagogicznych), jako edukator Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku - Białej.

 

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Kierczak Urszula

ISBN druk

978-83-7850-819-9

ISBN e-book

978-83-7850-034-6

Objętość

182 stron

Wydanie

II, 2015

Format

A5 (235x160)

Oprawamiękka, klejona

ZMIANY W SZKOLNYM WYCHOWANIU FIZYCZNYM


PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO DLA IV ETAPU EDUKACYJNEGO

Założenia wstępne

Cele ogólne

Treści nauczania. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania

Propozycje treści fakultetów

Opis założonych osiągnięć uczniów

Sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania

Propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć uczniów

Procedury ewaluacji programu

Podstawa opracowania programu


SZCZEGÓŁOWE ROCZNE PLANY PRACY

Uwagi wstępne

Budżet godzin

Szczegółowy plan pracy dla klasy I

Szczegółowy plan pracy dla klasy II

Szczegółowy plan pracy dla klasy III technikum

Plan realizacji zajęć fakultetu sportowego – lekkoatletyka

Plan realizacji zajęć fakultetu sportowego - piłka siatkowa

Plan realizacji zajęć fakultetu sportowego - piłka nożna

Plan realizacji zajęć fakultetu turystycznego

Plan realizacji zajęć fakultetu rekreacyjnego

Uwagi o realizacji planów pracy


OCENIANIE

Uwagi

Zasady oceniania

Standardy wymagań dla klasy I

Standardy wymagań dla klasy II

Standardy wymagań dla klasy III

Diagnoza posiadanych umiejętności i wiadomości

Diagnoza rozwoju społeczno - emocjonalnego

Samoocena

Dzienniczek samooceny i samokontroli

Ewaluacja

PRZYKŁADOWE KARTY EWALUACJI LEKCJI

PRZYKŁADOWE KARTY EWALUACJI CYKLU


Bibliografia

Akty prawne

Fragment

Programy nauczania zgodne z nową podstawą programową dla klas IV-VI szkoły podstawowej oraz szkół ponadgimnazjalnych różnego typu.

Polecamy najnowsze poradniki metodyczne do Wychowania Fizycznego II etapy edukacyjnego dla Szkół Podstawowych - klas IV-VI oraz Szkoły Ponadgimnazjalne – IV Etap Edukacji autorstwa Urszuli Kierczak. Poradniki oparte są na nowej podstawie programowej, zawierają program nauczania, przykładowy plan nauczania oraz propozycję tematyki lekcji. Recenzja portalu wychowaniefizyczne.pl*

To dobrze, że powstały kolejne autorstwa Pani Urszuli Kierczak programy nauczania, z uwzględnieniem nowej podstawy programowej dla szkoły ponadgimnazjalnej i klas IV-VI szkoły podstawowej. Już sam tytuł: KONCEPCJA EDUKACJI FIZYCZNEJ – ZDROWIE SPORT REKREACJA, zachęca by tę pozycję wziąć do ręki i zapoznać się z jej zawartością.

Prawdą jest, że każdy nauczyciel powinien i może być autorem własnych przemyśleń, czyli autorem programu własnego, ale również każdy nauczyciel może gotowy program zaadoptować do możliwości bazowych w jakich pracuje, do zainteresowań, możliwości i potrzeb ucznia mając na względzie jego stan zdrowia. I taka możliwość daje nam niniejsza publikacja. Autorka bowiem daje przyzwolenie na modyfikowanie programu w zakresie treści, metod i form oraz sposobów sprawdzania i oceniania ucznia. To duża furtka w jakiej może poruszać się każdy nauczyciel. Jedyny warunek jaki muszą spełnić nauczyciele, to program musi być realizowany w zgodzie z podstawa programową.

Podstawa programowa to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, które określa, co uczeń o przeciętnych uzdolnieniach ma umieć po zakończeniu każdego etapu kształcenia. Należy pamiętać, że zgodnie z podstawą programową wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne. Wspiera rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny oraz zdrowie uczniów i kształtuje obyczaj aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okresie całego życia. Z tego względu dobrze byłoby pamiętać, że przekazywanie informacji i rozwijanie umiejętności niezbędnych, aby uczeń mógł sprostać wymaganiom szczegółowym jest ważnym, ale nie jedynym skutkiem udziału uczniów w obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego.

Jesteśmy przekonani, że zaproponowane programy oraz poradniki dobrze posłużą nauczycielom i pomogą im odnaleźć się w realiach nowej podstawy programowej.

* - Teresa Libiszewska-Gozdan – doradca metodyczny Łódzkiego Centrum Doskonalenia i Kształcenia Praktycznego i Wojciech Ulatowski – redaktor naczelny portalu wychowaniefizyczne.pl

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło