Metoda projektów w pracy nauczyciela wychowania fizycznego

Metoda projektów w pracy nauczyciela wychowania fizycznego

Podtytuł: Praktyczny przewodnik
ISBN: 978-83-7587-965-0
23,62 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 24,80 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Ciekawa pouczająca praca Urszuli Kierczak powinna znaleźć uznanie tak wśród nauczycieli jak i pedagogów szkolnych. To zwięzłe kompendium teoretycznej i praktycznej wiedzy mogące stanowić inspirację nie tylko dla wychowania fizycznego.

Książka dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

„Metoda projektów w pracy nauczyciela wychowania fizycznego” to publikacja napisana przez nauczyciela praktyka, dla innych nauczycieli. Zawarte w przewodniku informacje umożliwią każdemu nauczycielowi realizację zadań edukacyjnych metodą projektów. Przepisy prawa oświatowego wprowadzają obowiązek realizacji metody projektów przez uczniów gimnazjum, ale także w szkole podstawowej i ponadgimnazjalnej warto realizować zadania tą metodą.

Metoda projektów jest najbardziej twórcza i jednocześnie najpełniej kształcąca kompetencje kluczowe. Każdy współczesny nauczyciel powinien włączyć ją do swojego warsztatu pracy. Także nauczyciele wychowania fizycznego powinni realizować zadania dydaktyczne z wykorzystaniem metody projektów. W pierwszej części przewodnika znajdują się podstawowe wiadomości teoretyczne dotyczące metody projektów. W zwięzły i prosty sposób zostały przedstawione informacje o tym, czym jest projekt edukacyjny i na czym polega metoda projektów.

W drugiej części przewodnika opisane są przykłady zrealizowanych projektów edukacyjnych. Publikacja zawiera wzory wszystkich dokumentów, które powinny powstać w czasie realizacji projektu. Opisane projekty są źródłem pomysłów i inspiracji, mogą być realizowane nie tylko przez nauczycieli wychowania fizycznego, ale także przez innych przedmiotowców.

Największe zalety przewodnika to jego przejrzystość, materiał teoretyczny opisany językiem prostym i czytelnym, przykłady praktycznych rozwiązań zawierają treści spójne z nową podstawą programową. Opisane przykłady projektów, wraz z dokumentacją, pozwolą każdemu nauczycielowi na sprawne i łatwe zrealizowanie swoich pierwszych projektów.

Polecamy koncepcja edukacji fizycznej do wszystkich etapów edukacji.

Praktyczny przewodnik
191 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-965-0

Urszula Kierczak

Wykształcenie -AWF Katowice, kier nauczycielski, Studium Kulturalno - Oświatowe we Wrocławiu na wydz turystyki i rekreacji, studia podyplomowe z przyrody- Uniwersytet Opolski, studia podyplomowe - biologia i dydaktyka biologii - Uniwersytet Opolski, Studia podyplomowe - Zarządzanie w oświacie - Wyższa Szkoła Zarządzania - Katowice, ponadto liczne kursy, warsztaty i inne formy doskonalenia.

Zatrudnienie w oświacie od 1982 roku w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Obecnie nauczyciel Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej, oraz dziekan, dyrektor Zamiejscowego Instytutu Sportu i Rekreacji w Wiśle Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie.

Przez wiele lat pełniłam funkcję doradcy metodycznego z wychowania fizycznego, a obecnie prowadzę zajęcia dla nauczycieli (szkolenie rad pedagogicznych), jako edukator Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku - Białej.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Urszula Kierczak

ISBN druk

978-83-7587-965-0

ISBN e-book

978-83-8294-199-9

Objętość

114 stron

Wydanie

I, 2012

Format

B5 (160x235). E-book: PDF

Oprawamiękka, klejona

Zamiast wstępu

Czym jest projekt edukacyjny?

Na czym polega metoda projektów?

Zalety i wady metody projektów

Jak pracować metodą projektów?

    Zanim cokolwiek rozpoczniesz

    Diagnoza i prognoza, poszukiwanie tematu

    Przygotowanie projektu

    Ewaluacja

    Podsumowanie

Kiedy może się nie udać?

Na zakończenie teoretycznych rozważań


Przykłady projektów

Projekt 1. „Na olimpiadzie w starożytnej Grecji”. Organizacja Szkolnych Igrzysk Olimpijskich

Projekt 2. „Znane – nieznane. Dzień Nauki bez Szkoły” Opracowanie ścieżki dydaktycznej w formie folderu wraz z konspektami zajęć i kartami pracy dla uczniów

Projekt 3. „I ty możesz zostać sędzią”. Zdobycie tytułu     młodzieżowego sędziego sportowego w wybranej dyscyplinie

Projekt 4. „Cudze chwalicie, swego nie znacie”. Organizacja ogólnoszkolnego rajdu turystyczno-krajoznawczego

Projekt 5. „Ćwicz i rozwijaj swoje ciało”.  Opracowanie i wykonanie ścieżki zdrowia na terenie przyszkolnym

Projekt 6. „Dobre jedzenie – zdrowe jedzenie. Good food – healthy food”. Opracowanie i wykonanie polsko-angielskiej książki kucharskiej


Bibliografia

Fragment

Nauczanie projektowe, to powrót do racjonalnej idei kształcenia umiejętności poszukiwania i zdobywania wiedzy. Uczy samodzielnego myślenia, wyciągania wniosków, co w w rzeczywistości prowadzi do samoedukacji. Po nauce w w ramach modelu edukacji projektowej powinniśmy umieć żyć w globalnym społeczeństwie informacyjnym i technologicznym. Gdzie wiedzę praktycznie uzupełnia się przez całe życie.

Edukację projektową określa i reguluje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. "zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DZ. U.Nr 156, poz. 1046) nakłada na każdego ucznia gimnazjum obowiązek uczestniczenia w realizacji przynajmniej jednego projektu edukacyjnego"... Tyle rozporządzenie.

Ta 113 stronicowa książeczka w zwięzły sposób wprowadza na w teorię nauczania projektowego. Poprzez aktywność, samodzielność uczniów a także kreatywność całej grupy pod kierunkiem nauczyciela, zmierzamy do końcowych rezultatów będących w dużej mierze umiejętnością dobrej, nowoczesnej organizacji pracy grupy. Końcowa ocena projektu musi być wypadkową tych wszystkich czynników, najwyżej oceniane są samodzielne poszukiwania rozwiązań konkretnych problemów.

Kiedy wybierzemy już i określimy jego temat pamiętajmy, że ustawodawca wymaga przedstawienia ich dyrekcji szkoły, gronu pedagogicznemu oraz rodzicom. Ma to za zadanie angażowanie w projekt lokalną społeczność, media. Jego upublicznienie ma pełnić również formę reklamy samej szkoły, jej potencjału.

W części drugiej autorka przedstawiła konspekty 5 różnych Projektów. Ich tematyka jest związana z wychowanie fizycznym. Od przedstawienia szkolnego mającego pokazać "Olimpiadę szkolną wzorowaną na starożytnych igrzyskach". To duży projekt, w który autorka radzi zaangażować też nauczycieli przedmiotów tj. język polski, historia, geografia, plastyka.

Drugą propozycją jest zorganizowanie ścieżki dydaktycznej w okolicy szkoły. Wykorzystanie wrodzonej ciekawości, dociekliwości uczniów może dać bardzo ciekawe i odkrywcze rezultaty. Autorka sugeruje tu opracowanie takiej ścieżki dla terenu wiejskiego.

Trzeci projekt odwołuje się do aktywności fizycznej młodzieży. "Gra w sędziego", umiejętność oceny własnej sprawności i sprawności kolegów może prowadzić do próby "wyrównania" poziomu sprawności w grupie. Szczególnie jest to szansa dla uczniów mniej sprawnych, odstających od grupy.

Czwarty projekt to próba zorganizowania ogólnoszkolnego rajdu turystyczno-krajoznawczego. Wcielenie się uczniów w rolę przewodników powinno dać szansę wychowankom na dostrzeżenie piękna i atrakcyjności tkwiącej w najbliższej okolicy lub trasie wycieczkowej pozwalając dostrzec atrakcyjność "małej ojczyzny".

Piąty i ostatni projekt to "Dobre jedzenie- zdrowe jedzenie" opracowanie i wykonanie polsko-angielskiej książki kucharskiej".

Myślę, że to autentyczny "projekt na czasie". Młodzież codziennie spotyka się ze złymi nawykami żywieniowymi. Bombardowana przez reklamy, zachęcana do spożywania fast foodowego pustego jedzenia tak przez własne środowisko, jak i "szybką domową kuchnię" cierpi na nadwagę, schorzenia gastryczne. Ten projekt zapewnia współpracę i integrację między nauczycielami języka angielskiego jak i wychowania fizycznego. To ciekawy przykład połączenia ich kompetencji. Powinien zachęcić uczniów do przyswojenia sobie językowej wiedzy na ten temat, a także zasad zdrowego żywienia.

Ciekawa pouczająca praca Urszuli Kierczak powinna znaleźć uznanie tak wśród nauczycieli jak i pedagogów szkolnych. To zwięzłe kompendium teoretycznej i praktycznej wiedzy mogące stanowić inspirację nie tylko dla wychowania fizycznego.

źródło: http://www.ksiazka.net.pl/index.php?id=49&tx_ttnews[tt_news]=14564

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło