• Obniżka
Obudowa metodyczna programu wychowania fizycznego „Rusz się człowieku”. Klasa II szkoły podstawowej

Kl. II Obudowa metodyczna programu wychowania fizycznego „Rusz się człowieku”. Klasa II szkoły podstawowej

Podtytuł: Edukacja wczesnoszkolna kl. II
ISBN: 978-83-8294-201-9
57,14 zł
42,14 zł Oszczędzasz: 15,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 45,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Rusz się człowieku kl. II: Obudowa metodyczna programu wychowania fizycznego „Rusz się człowieku”. Klasa III szkoły podstawowej. Edukacja wczesnoszkolna: Plan pracy: 120 scenariuszy zajęć.

Książka dostępna w wersji elektronicznej - e-book:

Wersja książki
Ilość

Oddajemy w Państwa ręce drugą część cyklu poradników dla nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, stanowiących obudowę metodyczną programu wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej „Rusz się człowieku”. Tym razem jest to materiał przeznaczony dla klasy II.

Prezentowane scenariusze zajęć stanowią zwartą całość, mogą być jednak realizowane jako pojedyncze lekcje lub stanowić inspirację do budowy własnych pomysłów. Nauczyciel może w dowolny sposób zmieniać kolejność zajęć lub ich układ, dostosowując treści do tematów z innych edukacji.

Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone w ramach edukacji wczesnoszkolnej powinny być dla uczniów przyjemnością i zabawą, a przede wszystkim wyzwalać radość z ruchu. Specyfika wychowania fizycznego umożliwia poznanie wartości oraz norm społecznych, zapewnia właściwy rozwój emocjonalny, wspiera kreatywność, wdraża do zachowań zapewniających bezpieczeństwo własne i innych. Zajęcia ruchowe sprzyjają kształtowaniu sprawności fizycznej, samodzielności oraz poczucia odpowiedzialności i obowiązku. Każde zajęcia powinny służyć rozwojowi fizycznemu, psychicznemu oraz społecznemu. Ponadto powinny wywoływać zaciekawienie, zdumienie, zadowolenie, a także kształtować umiejętność rozumienia uczuć i emocji swoich oraz innych osób. Organizacja lekcji wychowania fizycznego powinna być dostosowana do indywidualnych możliwości oraz potrzeb rozwojowych każdego dziecka.

W realizacji celów określonych w podstawie programowej najważniejsze jest właściwe zaplanowanie pracy przez nauczyciela. Materiał podzielono na cykle tema­tyczne, a każdy z nich omówiono w postaci szczegółowych scenariuszy kolejnych zajęć.

W niniejszym poradniku zamieszczono 120 scenariuszy zajęć. W każdym konspekcie podano: temat zajęć, zakres umiejętności ruchowych, przekazywanych wiadomości i kształtowanych postaw, miejsce zajęć, przy­bory do wykorzystania oraz dokładną charakterystykę czynności uczniów.

Proponowane gry i zabawy zaczerpnięto z książki Romana Trześniowskiego Zabawy i gry ruchowe (w konspektach podano jedynie ich nazwy). Pozostałe – oparte na pomysłach własnych lub innych autorów – opisano szczegółowo.

Mam nadzieję, że poradnik umożliwi realizację zadań określonych w podstawie programowej oraz ułatwi sprostanie wymogom postawionym nauczycielom edukacji wczesnoszkolnej w dziedzinie wychowania fizycznego. Podane przykłady metod i form pracy, ćwiczeń, zabaw, gier i całych scenariuszy powinny nie tylko pomóc w prowadzeniu zajęć wychowania fizycznego, ale także zachęcić do tworzenia własnych ciekawych rozwiązań metodycznych.

Autorka

(wszelkie zapytania prosimy kierować na adres zamowienia@impulsoficyna.com.pl lub tel. 506-624-220).

Edukacja wczesnoszkolna kl. II
485 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-201-9

Urszula Kierczak

Wykształcenie -AWF Katowice, kier nauczycielski, Studium Kulturalno - Oświatowe we Wrocławiu na wydz turystyki i rekreacji, studia podyplomowe z przyrody- Uniwersytet Opolski, studia podyplomowe - biologia i dydaktyka biologii - Uniwersytet Opolski, Studia podyplomowe - Zarządzanie w oświacie - Wyższa Szkoła Zarządzania - Katowice, ponadto liczne kursy, warsztaty i inne formy doskonalenia.

Zatrudnienie w oświacie od 1982 roku w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Obecnie nauczyciel Gimnazjum im. Jana Pawła II w Istebnej, oraz dziekan, dyrektor Zamiejscowego Instytutu Sportu i Rekreacji w Wiśle Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie.

Przez wiele lat pełniłam funkcję doradcy metodycznego z wychowania fizycznego, a obecnie prowadzę zajęcia dla nauczycieli (szkolenie rad pedagogicznych), jako edukator Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku - Białej.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Urszula Kierczak 

ISBN druk

ISBN e-book

978-83-8294-201-9

Objętość

386 stron

Wydanie

I, 2018

Format

E-book: PDF

Oprawa

Wstęp   

Nieco teorii   

Metody realizacji zadań w wychowaniu fizycznym 

Plan Realizacji zajęć wychowania fizycznego w klasie II 

Szczegółowe scenariusze zajęć wychowania fizycznego w klasie II 

Cykl 1. Jestem uczniem klasy II 

Cykl 2. Las zaprasza 

Cykl 3. Współdziałanie w zespole. Gry drużynowe 

Cykl 4. Wyżej, dalej, szybciej 

Cykl 5. W dal i wzwyż 

Cykl 6. Zabawa ruchem    

Cykl 7. Na basenie   

Cykl 8. Sposób na jesienną szarugę 

Cykl 9. Jestem coraz sprawniejszy 

Cykl 10. Jesteśmy drużyną 

Cykl 11. Sprawny jak…

Cykl 12. Zimą na podwórku i w parku 

Cykl 13. Co mi w duszy gra? 

Cykl 14. My się zimy nie boimy 

Cykl 15. W drużynie 

Cykl 16. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz

Cykl 17. W poszukiwaniu wiosny 

Cykl 18. Tanecznym krokiem   

Cykl 19. Wodny świat 

Cykl 20. Piłka w grze 

Cykl 21. Widzę, słyszę, czuję 

Cykl 22. Lekkoatletyczne rozmaitości 

Cykl 23. Oceniamy swoją sprawność 

Cykl 24. Bezpiecznie, aktywnie i zdrowo podczas wakacji 

Bibliografia

Fragment

W życie weszła nowa podstawa programowa dla szkół. Zmianom podlega także nauczanie wychowania fizycznego. Rusz się człowieku to propozycja programu WF-u dla szkoły podstawowej z uwzględnieniem podziału na etap wczesznoszkolny (klasy 1-3) i późniejszy. Zawiera treści nauczania oraz przewidywane osiągnięcia uczniów w trzech aspektach: „Wiem" (teoretyczna wiedza), „Potrafię" (umiejętności praktyczne), „Jestem" (pożądane cechy charakteru i postawy, na przykład godzenie się z porażką).

Książka ma założenie szlachetne. Pomaga nauczycielowi WF-u ułożyć zajęcia tak, żeby zadbać o wszechstronny rozwój maluchów. Może dzięki temu nie dołączą one w dorosłym życiu do podgatunku ludzkiego „kanapowiec pospolity". Trzeba jednak pamiętać, że jest to praca dotycząca metodyki kształcenia, a więc napisana jest stylem pracy naukowej. Cytaty z dzienników ustaw, sporo terminologii, nie ma tu emocji znanych ze zmagań sportowych. Jest za to – niestety, dość smutny – obraz pracy nauczyciela w polskiej szkole. Mnóstwo bardzo szczegółowych wymagań, papierologia. Łatwo w tym wszystkim zgubić podstawowy cel – dbanie o rozwój ruchowy młodzieży. Publikacja Rusz się człowieku pomoże sobie o nim przypomnieć, pomoże zadbać o jego realizację, ale też wesprze nauczyciela, by nie zagubił się w gąszczu edukacyjnych wymogów czy formalnych niuansów.  

dr Kalina Beluch
źródło: https://www.granice.pl/recenzja/rusz-sie-czlowieku-program-wychowania-fizycznego-dla-szkoly-podstawowej/25340


Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że z kondycją fizyczną naszych dzieci i naszej młodzieży nie jest najlepiej... Komputer, telewizja, sztuczne słodkie przekąski i siedzący tryb życia sprawiają, że coraz więcej młodych ludzi cierpi na nadwagę, kłopoty z kręgosłupem i inne tego typu dolegliwości. Dlatego też tym większe znaczenie ma czas spędzony na szkolnych lekcjach wychowania fizycznego, który często stanowi jedyną formę ruchu dla współczesnej młodzieży. A o tym, jak takie zajęcia powinny wyglądać - tak by przyniosły pożądany efekt i jednocześnie były dla dzieci atrakcyjne, opowiada świetna książka Urszuli Kierczak pt. "Rusz się człowieku. Program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej".

Zgodnie z tytułem tej publikacji, stanowi on sobą cenny program zajęć wychowania fizycznego dla klas pierwszych szkoły podstawowej, oparty na nowej podstawie programowej. I tak oto każdy nauczyciel odnajdzie tu pokaźny zestaw cennych materiałów w postaci szczegółowego planu pracy dla klasy, przykładowe konspekty zajęć wraz ze szczegółowym opisem każdego ćwiczenia, standardy wymagań i oczekiwań, jak i wreszcie liczne materiały do diagnozy i ewaluacji. Całość przyjmuje zaś bardzo czytelną, przejrzystą, jak i również dodatkowo popartą pokaźną porcją materiałów graficznych całość!

Niniejsza publikacja przyjmuje tu formę interesującego i nowoczesnego podręcznika dla nauczycieli wychowania podstawowowgo, którzy mogą zaczerpnąć tu wiedzy na temat współczesnych, a nierzadko i dość nowatorskich technik prowadzenia szkolnych zajęć. Otóż książka ta proponuje sobą pokaźną porcję ciekawych, pomysłowych i odkrywczych rozwiązań z zakresu ćwiczeń, gier i zabaw, które uczynią lekcją w-fu nie tylko atrakcyjnymi, ale też i przynoszącymi jak najbardziej wymierne efekty w zakresie kondycji, sprawności i zdrowia fizycznego dzieci. I choć całość przyjmuje bardzo fachowy charakter, to forma tej książki sprzyja jak najbardziej temu, by z wielką łatwością i przystępnością czerpać z niej wiedzę, a następnie wprowadzać do szkolnej sali gimnastycznej.

Całość książki została podzielona na dwie zasadnicze części, czyli wstęp, teoretyczne wprowadzenie, plan wykazu zajęć dla klasy z jednej strony, z drugiej zaś meritum tej publikacji - szczegółowe scenariusze zajęć wychowania fizycznego. Pierwsza część pozwala na przygotowanie się do działania, nabycie odpowiedniej wiedzy, jak i też rozpisanie ćwiczeń zgodnie z przyjętymi wytycznymi. Druga skupia się już zaś na czystej praktyce, czyli szczegółowych opisach ćwiczeń, podpartych cennymi rysunkami i grafikami. Warto tu zauważyć, iż każde z nich opiera się na podziale na części wstępne, główne i końcowe, a więc odpowiednią rozgrzewkę, faktyczny przebieg ćwiczeń oraz ich etap końcowy, stanowiący swoiste podsumowanie danej lekcji, a dla chętnych także i przydział zadań domowych.

Wielką siłą tej książki jest z pewnością różnorodność ćwiczeń, jakie ona sobą proponuje. Mam tu na myśli inteligentny rozkład związany m.in. z porami roku, czy też podziałem na zajęcia w sali, jak i na otwartym powietrzu. To dobre, ciekawe i z pewnością urozmaicające szkolną rutynę rozwiązanie, które przypadnie do gustów dzieci, jak i nauczycieli. Co do samych ćwiczeń, to znajdziemy ich tu naprawdę mnóstwo, gdyż w liczbie 120 godzin lekcyjnych, a kilka z nich wydaje się szczególnie intrygującymi - m.in. ćwiczenie polegająca na naśladowaniu ruchów zwierząt, nauka bezpiecznej jazdy na sankach, czy też zabawa w berka w warunkach leśno-parkowych. Co więcej, w wielu przypadkach zajęcia te łączą się z cenną edukacją dzieci - jak chociażby w zakresie prawidłowego przechodzenia przez jednię. To także idealne dopasowanie zajęć do wieku, wyobraźni i inteligencji pierwszoklasistów, co w przypadku tak młodych osób, ma wielkie znaczenie.

Na duże słowa uznania zasługuje także samo wydanie tej książki, które jest tyleż praktyczne w korzystaniu zeń, jak i efektowne wizualnie. Począwszy od pięknej okładki, poprzez przejrzysty druk i czytelny układ treści, a na bogatej szacie graficznej w postaci rysunków i rycin, skończywszy. To wszystko sprawia, że podręcznik ten prezentuje się bardzo okazale i udanie, a tym samym zachęcająco do korzystania z jego bogactwa porad, wskazówek i pomysłów.

"Rusz się człowieku...", to książka którą powinien poznać każdy nauczyciel wychowania fizycznego w naszym kraju. Poznać, a następnie przełożyć jej treść na swoją lekcyjną codzienność, gdyż dzięki temu nasze dzieci będą nie tylko chętniej uczęszczać na zajęcia w-fu, ale też i dysponować lepszą sprawnością fizyczną i - co najważniejsze, zdrowiem. To doskonała pomoc dydaktyczna, łącząca w sobie fachowość z atrakcyjnością, co wcale nie zdarza się tak często...

źródło: https://sztukater.pl/ksiazki/item/26151-rusz-sie-czlowieku-program-wychowania-fizycznego-dla-szkoly-podstawowej.html

 

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło