• Obniżka
Jestem nie po to, aby mnie kochać i podziwiać, ale po to, abym ja działał i kochał

Jestem nie po to, aby mnie kochać i podziwiać, ale po to, abym ja działał i kochał

Podtytuł: Dzieło i życie Janusza Korczaka
ISBN: 978-83-7850-293-7
45,71 zł
37,71 zł Oszczędzasz: 8,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 40,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Teksty dotyczące Korczaka, jego życia, dzieła i myśli zostały napisane głównie przez pedagogów, ale mają również charakter filozoficzny, prawny i literacki. Są interesujące poznawczo, wartościowe merytorycznie. Jest to kompendium wiedzy na temat dorobku wybitnego pedagoga, spuścizny po nim i inspiracji we współczesnej pedagogice.

Wersja książki
Ilość

Korczak

Publikacja, sygnowana nazwiskami naukowców reprezentujących rozmaite dziedziny humanistyki, powstała w związku z obchodzonym na całym świecie Rokiem Korczakowskim (2012). Obszerne, składające się z czterech części wydawnictwo, opatrzone po prostu cytatem w funkcji tytułu – Jestem nie po to, aby mnie kochać i podziwiać, ale po to, abym ja działał i kochał – jest nie tylko wyrazem hołdu dla jednego z największych pedagogów i humanistów w dziejach, ale i potwierdzeniem, że liczące blisko sto lat teorie i przemyślenia pozostają uniwersalne, czyli – ponadczasowe.

Monografia życia i myśli Janusza Korczaka, lekarza i społecznika, wyprzedzającego swą, opartą wciąż na dziewiętnastowiecznych schematach i rygorach, epokę, wciąż zaskakuje; przekute w legendę życie i śmierć, Dom Sierot przy Krochmalnej i marsz na Umschlagplatz niosą coś więcej niż prostą opowieść biograficzną, fenomenu Korczaka nie sposób jednak zgłębić, można jedynie próbować naświetlić go z różnych stron i perspektyw, snuć cząstkowe interpretacje z cichą nadzieję, że rozsypane fragmenty układanki stworzą pewnego cudowną całość.

Dzieło i życie Janusza Korczaka
10 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-293-7

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Banach Marek, Bogacka-Lubińska Magdalena

ISBN druk

978-83-7850-293-7

ISBN e-book

 

Objętość

380 stron

Wydanie

II, 2014

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie

Podziękowania

CZĘŚĆ PIERWSZA

Ponadczasowość myśli i dorobku literacko-pedagogicznego Janusza Korczaka

Rabin Boaz Pash

O Januszu Korczaku

Krystyna Gąsiorek

Janusz Korczak – człowiek i pedagog

Małgorzata Chrobak

Powieś ci Janusza Korczaka dla dzieci o „niespokojnych chłopcach”

Marek Banach, Katarzyna Ornacka

Dziecko i jego dzieciństwo w perspektywie dorosłych – postulat kształtowania kultury pedagogicznej rodziców

Małgorzata Mądry-Kupiec

O rozmowie pedagoga z dzieckiem w ujęciu Janusza Korczaka

Alicja Janiak

Janusza Korczaka koncepcja wychowania dziecka i jej implikacje dla współczesności

Marta Kosowska

Mój świat, mój dom – wizja świata dziecka oparta na przemyśleniach Janusza Korczaka zawartych w Prawidłach życia

Lucyna Smółka

Godność dziecka w obliczu śmierci w kontekście działalności i pism Janusza Korczaka

CZĘŚĆ DRUGA

Idee Janusza Korczaka – paralele i odniesienia w międzynarodowej refleksji i dorobku pedagogicznym

Jiří Prokop

Př emysl Pitter swoje życie poświęcił dzieciom

Elżbieta Maria Mach

Dziecię ce transporty Nicholasa Wintona

Bogdan Stańkowski

Mistrzowie wychowania oko w oko – rzecz o księdzu Janie Bosko i Januszu Korczaku

Anna Kamińska

Dzieł o pedagogiczne Janusza Korczaka jako przykład Lévinasowskiej wrażliwości na Innego

CZĘŚĆ TRZECIA

„Naprawa świata” – implikacje dla teraźniejszości

Ewa Pająk-Ważna

„Naprawianie świata trzeba zacząć od naprawiania spraw dzieci” – ponadczasowość idei Janusza Korczaka w kontekście wyzwań Milenijnych Celów Rozwoju (MDG) oraz edukacji globalnej

Klaudia Cenda-Miedzińska

Wybrane aspekty bezpieczeństwa społecznego dzieci

Joanna Wnęk-Gozdek

Prawo dziecka do niewiedzy w dobie społeczeństwa wiedzy

Anna Kawula, Kinga Stawarz-Popek

Potrzeba posiadania we współczesnych oddziaływaniach wychowawczych na przykładzie zastępczych środowisk opiekuńczych

CZĘŚĆ CZWARTA

Rezonans dzieła Starego Doktora w praktyce pedagogicznej

Inna Leonidovna Fedotenko, Irina Aleksandrovna Yugfeld

The use of pedagogical heritage Janusz Korczak in professional and personal development of future teachers

Małgorzata Zalewska-Bujak

Nauczyciel inspirowany ideami pedagogicznymi Janusza Korczaka

Walentyna Wróblewska

Implikacje założeń pedagogiki Janusza Korczaka dla autoedukacji człowieka

Edyta Widawska

Podmiotowo, z szacunkiem, ku człowiekowi – Korczakowskie przesłanie dla współczesnej szkoły w perspektywie działań animacyjnych

Anna Zadęcka-Cekiera

Dzieło i życie Janusza Korczaka w opinii studentów kierunku pedagogika

CZĘŚĆ PIĄTA

W stronę praw dziecka

Ewa Kantowicz

Idee Janusza Korczaka a międzynarodowa ochrona praw dziecka

Magdalena Lubińska-Bogacka, Jolanta Urbanek

Sytuacja prawna dziecka – implikacje koncepcji korczakowskiej

Maria Jordan, Małgorzata Rozenbajgier

Realizacja i powszechność praw dziecka z perspektywy Rzecznika Praw Dziecka. Prawa dziecka w ocenach i w postulatach młodzieży

Ewa Sierankiewicz-Miernik

Problem jawności adopcji a prawo dziecka przysposobionego do wiedzy o swoim pochodzeniu i własnej tożsamości

Józefa Matejek, Ewelina Zdebska

Dziecko i jego prawa w rodzinnej opiece zastępczej

Ewa Zawisza-Masłyk

Prawa i potrzeby dziecka w sytuacji rozbicia rodziny

Małgorzata Rozenbajgier, Maria Jordan

Prawne aspekty ochrony dzieci niepełnosprawnych

Bibliografia

fragment

Janusz Korczak to postać znana nie tylko w Polsce, ale i za granicą. To przykład życia i twórczości, który należy/powinno się znać i wykorzystywać we współczesnych koncepcjach wychowania dzieci i młodzieży w ogóle, ale przede wszystkim dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domach dziecka). Głębia myśli Starego Doktora, jego poglądów na dziecko i wychowanie ma sens humanistyczny i personalistyczny oraz aktualna jest do dzisiaj. […] Dzięki takim publikacjom jego życie i twórczość nie „ulegają zapomnieniu” (Ida Merżan). Cieszy zatem fakt, że żywa pamięć o Korczaku występuje zarówno wśród historyków, w tym historyków wychowania, literaturoznawców, jak i w działalności naukowo-badawczej polskich uczelni, wśród nauczycieli, wychowawców-praktyków oraz ludzi, którzy na co dzień pracują z dziećmi i młodzieżą, wykorzystując spuściznę Starego Doktora.

Przygotowanie książki o Korczaku to bardzo cenne przedsięwzięcie, które na nowo, ze współczesnego punktu widzenia, przybliża nie tylko życie Starego Doktora, ale i jego poglądy, system wychowania, twórczość pedagogiczną i literacką; inspiruje do pracy z dzieckiem, w tym także sierocym. […] Tym bardziej że powstało dzieło obszerne i wielowątkowe. […] Teksty dotyczące Korczaka, jego życia, dzieła i myśli zostały napisane głównie przez pedagogów, ale mają również charakter filozoficzny, prawny i literacki. Są interesujące poznawczo, wartościowe merytorycznie. Jest to kompendium wiedzy na temat dorobku wybitnego pedagoga, spuścizny po nim i inspiracji we współczesnej pedagogice.

Z recenzji prof. dr hab. Bożeny MatyjasNiezwyczajna biografia, oryginalne idee, twórczość literacka i pedagogiczny dorobek Starego Doktora wymagają stałych analiz i – co szczególnie istotne – włączania dziedzictwa korczakowskiego do praktyki wychowawczej nowoczesnej pedagogiki. O myśli Janusza Korczaka nie wolno zapomnieć. […] Nieliczne teksty oparte są na autorskich analizach empirycznych, co jest szczególnie cenne w kontekście ponadczasowości myśli i dorobku Korczaka. W większości przypadków wartość prezentowanych artykułów tkwi w solidnym rozpoznaniu literatury przedmiotu, dobrych podstawach teoretycznych. […] Zgromadzone w książce teksty dobrze oddają myśl korczakowską – trwałe idee wybitnego humanisty i pedagoga. Wielowątkowe analizy zwiastują renesans zainteresowania dorobkiem Korczaka w polskiej refleksji i praktyce pedagogicznej. Pozycja ta powinna się stać podstawową lekturą dla osób zainteresowanych wątkami wychowawczymi zarówno w sferze teoretycznej, jak i praktyce edukacyjno-wychowawczej.

Z recenzji dr hab. Zofii Szaroty, prof. nadzw. UP

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło