Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny

Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny

ISBN: 978-83-7587-152-4
17,14 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 18,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka dostępna w wersji elektronicznej - e-book.

Książka pt. W świecie wielkiej i małej Ojczyzny stanowi dwudziesty tom serii "Nauczyciele – Nauczycielom" wydawanej od roku 1996 w Oficynie Wydawniczej „Impuls”. Mimo różnorodności stylów, sposobów dowodzenia oraz ilustrowania swoich przekonań i racji, publikacja, którą oddajemy Czytelnikowi jest spójna, merytorycznie ważna i potrzebna współczesnej szkole. Słowa, jak wezbrana rzeka, płyną tu niosąc smak, zapach i piękno polskiej ziemi. Poddajmy się ich sile i… urokowi.

Wersja książki
Ilość

Książka dostępna w wersji elektronicznej - e-book.

Książka pt. W świecie wielkiej i małej Ojczyzny stanowi dwudziesty tom serii "Nauczyciele – Nauczycielom" wydawanej od roku 1996 w Oficynie Wydawniczej „Impuls”. Mimo różnorodności stylów, sposobów dowodzenia oraz ilustrowania swoich przekonań i racji, publikacja, którą oddajemy Czytelnikowi jest spójna, merytorycznie ważna i potrzebna współczesnej szkole. Słowa, jak wezbrana rzeka, płyną tu niosąc smak, zapach i piękno polskiej ziemi. Poddajmy się ich sile i… urokowi.

Część pierwsza, autorstwa Prof. zw. dr hab. Kazimierza Denka pt. Poszukiwanie drogi, stanowi wyczerpującą charakterystykę głównych i kontekstowych pojęć, dotyczących różnych przestrzeni Ojczyzny. Wiele uwagi poświęca Autor tożsamości narodowej, określanej przez język, a ponadto prezentuje wyniki badań dotyczące miejsca Ojczyzny wśród innych wartości w opiniach studentów. Czytelnik znajdzie tu też opisy małych Ojczyzn Autora, a ponadto wiele znanych rozważań o drogach ludzkich poszukiwań wartości. Są one wpisane w tekst główny i cytowane utwory poetyckie, co uzasadnia tak ważną w serii N–N tezę o związkach nauki i sztuki z życiem codziennym.

Część druga Prof. zw. dr hab. Wiesławy Korzeniowskiej: Kulturowe przemiany w obrębie wielkich i małych Ojczyzn ukazuje współczesne tendencje unifikacyjne, a z drugiej strony dążenia autonomiczne, narodowościowe. Autorka przybliża głębokie związki człowieka z ziemią i obszarami swojskości w warunkach ścierania się kulturowych tradycji lokalnych z realiami programów Unii Europejskiej. Specyfikę życia małych Ojczyzn wnikliwie analizuje na przykładzie Górnego Śląska, stanowiącego „szczególny przypadek kultury”. Zwieńczeniem rozważań jest część końcowa, uzasadniająca potrzebę ocalania wielkiej i małej ojczyzny w świecie dziecka, w sercach i umysłach młodzieży. 

Ostatnia część dr Bronisławy Dymary pt. Mała i wielka Ojczyzna w humanistycznej edukacji nawiązuje do kluczowego w historii kultury pojęcia polskości jako sytuacji. Wyjaśniając rozumienie takich określeń jak patriotyzm, tradycja, bohaterstwo, wartość — autorka uzasadnia konieczność spojrzenia na wartości jako idee, czyny i obiekty. Z dokonanego przeglądu podręczników do języka polskiego wynika, że są one przydatne w poznaniu różnych barw polskości. W obszernej części końcowej ukazano szkołę będącą swoistą małą Ojczyzną wiedzy i więzi, a więc edukacyjną wspólnotą. Jej podstawą może być nauczanie kompleksowe i pedagogika współbycia. Pedagogika ta, będąca odmianą personalizmu opiera się na rozwoju życzliwych interpersonalnych przestrzeni. Są to: przestrzeń intelektualna, mentalna, światopoglądowa, emocjonalna, terapeutyczna i duchowa (metaprzestrzeń).

46 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-152-4

Bronisława Dymara

Dymara Bronisłąwaredaktorka serii książek Nauczyciele – Nauczycielom, nauczycielka o przeszło pięćdziesięcioletnim stażu pracy. Urodziła się w Ostrorogu na Wołyniu (27.VI.1932). Samokształcenie i poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w edukacji zostało wpisane w całe jej życie. Magisterskie studia polonistyczne ukończyła w roku 1959 na WSP w Krakowie. Doktorat z nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki obroniła na UAM w Poznaniu w roku 1980. 

Intensywną działalność innowacyjną rozwinęła w Lublinie w szkołach nr 15 i 31 (1951-1961). Z wielką pasją kontynuowała i wzbogacała swe próby i eksperymenty w zakresie kompleksowego nauczania, tworzenia systemu norm i kryteriów ocen, samorządności dzieci i młodzieży itd. Na terenie Pszczyny (1961-1976), dokąd przeniosła się po wyjściu za mąż za Jerzego Dymarę, nauczyciela geografii i działacza oświatowego, pracowała w wielu szkołach jako nauczycielka j. polskiego, wizytatorka i dyrektorka. Prowadzona przez Bronisławę Dymarę Szkoła Podstawowa nr 5 i Szkoła Ćwiczeń (1968-1972) stała się ośrodkiem znanych dotąd innowacji. Próba ich kontynuowania i wzbogacania o tzw. Młodzieżowe Forum w prowadzonym przez siebie LO im. Bolesława Chrobrego (1974-1976) – skończyła się dramatem; utratą stanowiska i pracy. 

W roku 1982 dr Bronisława Dymara została zatrudniona w Filii UŚ w Cieszynie na etacie adiunkta, gdzie pracowała jeszcze ćwierć wieku, w tym 15 lat na etacie (do emerytury w roku 1997). Tu skupili się wokół niej nauczyciele walczący z rutyną i schematyzmem. Intensyfikacja działań badawczych i innowacyjnych nastąpiła w związku z prowadzeniem prac magisterskich (ponad 450 obron) oraz objęciem kierownictwa Zakładu Teorii Wychowania (1992-1997). Procesowi rozwoju twórczych działań sprzyjał też prowadzony przez nią nowy przedmiot: innowacje edukacyjne! 

Długoletnia praktyka oraz intensywne poszukiwanie nowego paradygmatu pedagogiki, opartego na więzi nauczycieli akademickich z nauczycielami szkół różnego typu stały się podstawą otwarcia serii książek pedagogicznych Nauczyciele – Nauczycielom. Wśród jej 20 tomów (1996-2009) znajdują się trzy autorskie ksiązki redaktorki: Dziecko w świecie marzeń (1996, 1998, 2010); Dziecko w świecie edukacji. Podstawy uczenia się kompleksowego – nowe kształty i wymiary edukacji (2009), cz. I; Dziecko w świecie edukacji. Realizacja kompleksów. Bliżej integracji osoby i pedagogiki współbycia (2009), cz. II.

Wymienione książki o edukacji są syntezą niemałego dorobku publikacyjnego, wprowadzającego m.in. nowe spojrzenie na przestrzeń edukacyjną, pojęcie integracji, zasady nauczania, miejsce ucznia jako współtwórcy zajęć i procesu oceniania wyników, w toku kompleksowego uczenia się. 

Dorobek publikacyjny, zapoczątkowany debiutem sprzed pół wieku w „Teatrze Ludowym” i „Kurierze Lubelskim” obejmuje ponad 300 pozycji i jest szczególnie intensywny w ostatnim ćwierćwieczu. Na dorobek ten składa się: 8 książek autorskich i 5 współautorskich, zredagowanych 13 tomów opracowań zbiorowych, a ponadto wiele artykułów, rozpraw, esejów, recenzji, notatek, sprawozdań. 

Wydrukowano je w około 30 czasopismach, kilkunastu seriach naukowych i książkach „pokonferencyjnych” UŚ w Katowicach, UJ w Krakowie, uniwersytetach w Poznaniu, Szczecinie, Wrocławiu, Lublinie itp. 

Publikacje te dotyczą głównie następującej problematyki:

- teoretyczne podstawy nauczania;

- uczenia kompleksowego;

- system norm i kryteriów ocen, jego etyczna wartość;

- wartości w wychowaniu dzieci i młodzieży;

- edukacja jako sztuka bycia i tworzenia;

- szczęście i marzenie w opiniach dzieci i dorosłych;

- czas i przestrzeń jako kategorie pedagogiczne;

- pedagogika współbycia jako możliwość i konieczność;

- szkoła jako przestrzeń tworzenia kultury.

Dwa filary dorobku autorki – to uczenie się kompleksowe i książki serii N-N, z których każda z nich rozpoczyna się słowami: Dziecko w świecie (sztuki, przyrody, tradycji, wartości, współdziałania, rodziny itd.). Stanowi to istotną zmianę w patrzeniu na edukację, której podstawą jest jakość relacji dziecka z elementami świata zewnętrznego, ludźmi i sobą samym. Dla Autorki ważne jest więc nie tylko kształcenie, ale przede wszystkim kształtowanie człowieka, odkrywanie co dzieje się z dzieckiem pod wpływem szkolnej edukacji i innych działań w jego życiu. Wokół idei serii N-N skupiło się 100 osób, 19 profesorów i 20 nauczycieli różnych szkół. Jako autorzy przeważają adiunkci, ale są też rektorzy szkół wyższych.

Opisaną tu skrótowo działalność innowacyjną charakteryzują liczne recenzje, artykuły i wywiady – zebrane i zaprezentowane m.in. w książce Sztuka bycia człowiekiem. Została ona też zaprezentowana przez różnych autorów w kilku opracowaniach zwartych, do których należą:

Sztuka bycia uczniem i nauczycielem. Z zagadnień pedagogiki współbycia, red. Wiesława Korzeniowska, Andrzej Murzyn, Urszula Szuścik, Kraków 2009

Barbara Solarska: W stronę nauki i sztuki, Pszczyna 2005

Wiesława Korzeniowska: Słownik biograficzny historii myśli pedagogicznej, Bielsko-Biała 2006

Who is who w Polsce. Encyklopedia biograficzna z życiorysami znanych Polek i Polaków, Szczecin 2007, wyd. VI, s. 689-690

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Korzeniowska Wiesława, Dymara Bronisława, Denek Kazimierz

ISBN druk

978-83-7587-152-4

ISBN e-book

 

Objętość

196 stron

Wydanie

I, 2009

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

 Spis treści

Wstęp

Introduction

Część pierwsza

Kazimierz Denek

Poszukiwanie drogi

Rozdział I

Pojęcie Ojczyzny, jej rodzaje, funkcje i odniesienia

 

1. Rozumienie Ojczyzny

2. Profile Ojczyzny

3. Co zawiera pojęcie Ojczyzny?

4. Powinności wobec Ojczyzny

 

Rozdział II

Moja mała Ojczyzna

1. Krzemieniec

2. Tczew

3. Wielkopolska

4. Kształtowanie miłości do małej Ojczyzny

 

Rozdział III

Desygnat Ojczyzny

1. Język w społeczeństwie wiedzy

2. Funkcje języka w procesie edukacji

3. Najstarszy czynnik kształtujący tożsamość narodową

4. Opiewany w poezji i prozie

5. Czy nieuleczalne okaleczenie?

6. Inwazja nowomowy na edukację

7. Co przeszkadza szkole w byciu źródłem poprawnej polszczyzny?

8. Sprzężenie zwrotne między językiem teorii a praktyką edukacji

9. Kultura języka

 

Rozdział IV

Najwyższa wartość

1. Istota wartości, ich geneza i funkcje

2. Wartości poznawcze i uniwersalne

3. Wartości w edukacji

4. Spory o wartości

5. Ojczyzna wśród innych wartości w opinii 1872 respondentów

6. Konkluzje

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Streszczenie

Summary

 

Część druga

Wiesława Korzeniowska

Kulturowe przemiany w obrębie wielkich i małych Ojczyzn

 

Rozdział I

Mała i wielka Ojczyzna wobec współczesnych trendów unifikacyjnych

1. Globalizacja a glokalizacja

2. Rozważania o wielkiej i małej Ojczyźnie

3. Mała Ojczyzna – kształtowanie się i rozwój pojęcia

4. Mikrospołeczności z tradycyjną hierarchią wartości w realiach UE

 

Rozdział II

Mała ojczyzna i jej wybrane „obszary szczególne”(na przykładzie Górnego Śląska)

1. Górny Śląsk w rozważaniach o małej Ojczyźnie

2. Górny Śląsk – „szczególny przypadek kulturowy”

3. Współczesne „obszary szczególne” górnośląskiej małej Ojczyzny

 

Rozdział III

„By czas nie zaćmił i niepamięć” Świat dziecka – światem wielkiej i małej Ojczyzny

1. Wiedza o ojczyźnie lokalnej – hobby czy konieczność?

2. Edukacja o małej Ojczyźnie – stan dzisiejszy i potrzeby

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Streszczenie

Summary

 

Część trzecia

Bronisława Dymara

Mała i wielka Ojczyzna w humanistycznej edukacji

 

Rozdział I

Wielka Ojczyzna i małe ojczyzny – śladami różnych znaczeń i kontekstów

1. Stany rzeczy a sytuacje

2. „Polskość jako sytuacja”

3. Różne barwy i odmiany polskości

4. Dom rodzinny jako podstawa współbycia w małych ojczyznach

5. Wartości jako obiekty, czyny i idee

 

Rozdział II

Ojczyzna i ojczyźniane klimaty w tekstach szkolnych podręczników

1. Podręczniki do języka polskiego źródłem wiedzy

o polskości i Ojczyźnie

2. Polskość jako sytuacja historyczna

3. Bohaterstwo i bohaterowie

4. Ojczyźniane klimaty w podręcznikach i życiu

a rodzaje wrażliwości dziecka

5. Polska z oddali. Bohaterowie wygnańcy

 

Rozdział III

Różne barwy polskości w kompleksowej edukacji

1. Wspólnota uczniów i nauczycieli Uczenie się kompleksowe w pigułce

2. Dom niejedno ma imię i z tego właśnie słynie...Realizacja kompleksu w klasie VI

3. Tradycje, obyczaje i obrzędy Dynamika zajęć w klasie II gimnazjum

4. Literatura i plastyka jako opowieść o człowieku Inspiracje do zajęć w liceum

5. Pedagogika współbycia jako odmiana personalizmu, źródło humanistycznej edukacji oraz patriotycznego wychowania

Problemy – Poszukiwania – Inspiracje

Streszczenie

Summary

Seria „Nauczyciele – Nauczycielom” .

fragment

"Dziecko w świecie..." jest XX tomem serii "Nauczyciele - Nauczycielom", która ukazuje się już od 1996 roku.

W tomie poświęconym zagadnieniu Ojczyzny, ten dużej, ogólnonarodowej i tej niewielkiej, lokalnej, naleźć możemy teoretyczne wyjaśnienia tego, czym jest ojczyzna, co o niej stanowi, jakie są cechy konstytuujące ojczyznę. Autorzy zadbali o to, by ukazać czerpiąc bogato z polskiej poezji i prozy, dorobek kulturowy stworzony ku czci ojczyzny. 

Bardzo interesujący jest rozdział poświęcony małej Ojczyźnie - Górnemu Śląskowi, a także ta część książki, w której omówiona jest zależność "małych ojczyzn", ojczyzny i Unii Europejskiej - Autorzy zastanawiają się nad tym, na ile tożsamość regionów zostanie zachowana i na ile UE stanie się tworem złożonym z wielu oddzielnych kulturowo regionów, a na ile spróbuje ową tożsamość wchłonąć i zunifikować. 

Ostatnia część książki poświęcona jest realizacji tematyki dotyczącej ojczyzny w codzienności edukacyjnej. Przedstawione są propozycje zajęć lekcyjnych na poszczególnych etapach nauczania, podczas których można z dziećmi i młodzieżą rozmawiać na temat znaczenia Ojczyzny w ich rozumieniu i odczuwaniu. Autorka dokonała ciekawego zabiegu - przeanalizowała niektóre podręczniki szkolne pod kątem zawartości tematów związanych z budzeniem patriotyzmu.

"Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny" pozwala przygotować się do rozmawiania z dziećmi na kulturowych, historycznych i emocjonalnych konotacji pojęcia Ojczyzna, ale daje również asumpt do tego, by samemu zastanowić się, co dla mnie znaczy Ojczyzna i co jest moją małą Ojczyzną. 

źródło: http://prowincjonalnenauczycielstwo.blogspot.com/2010/01/k-denek-b-dymara-w-korzeniowska-dziecko.html 

Książka, pt. Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny napisana przez Kazimierza Denka, Bronisławę Dymarę oraz Wiesławę Korzeniowską, jest dwudziestym tomem z serii „Nauczyciele - Nauczycielom". Woluminy z serii N-N są wydawane od roku 1996 w Ofi­cynie Wydawniczej „Impuls". Recenzentem tomu dwudziestego jest Pola Kuleczka. Do publikacji dołączono odpisy dwóch listów Jana Pawła II z podziękowaniem za otrzymane książki z serii N-N i błogosławieństwem na dalsze etapy pracy. 

Książka składa się z trzech części. Każda z nich jest przypisana jednemu ze współautorów. W części pierwszej, zatytułowanej Poszukiwanie drogi, wypowiada się Kazimierz ~ Denek dokładnie opisując różne aspekty po­ jęcia „ojczyzna", poczynając od najbliższego otoczenia, a kończąc na kraju czy Europie. Ten Okładka - Dziecko w świecie wielkiej i malej rozdział to niemal antologia obrazów „dawnej" Ojczyzny Ojczyźnie pióra wybitnych poetów. Malownicze opisy pobudzają wyobraźnię czytelnika do stworzenia obrazu Naszego Kraju. Autor rozdziału nie tylko przytacza fragmenty utworów literatów, lecz wspomina również, czym dla Niego jest Ojczyzna. Pokazuje jak ważny jest język, który w dzisiejszych czasach, dla wielu Polaków, nie stanowi wartości. Język i umiejętność posługiwania się nim są ważnym elementem tworzenia kultury. Kazimierz Denek próbował odpowie­dzieć na pytanie, które miejsce zajmuje w naszej hierarchii wartości Ojczyzna, czy jest najważniejsza. Apelował, aby rozważania na temat aksjologii w wychowaniu wdrażać w codzienne życie. Jakie, bowiem, jest dziecko, taki będzie dorosły i jego świadomość oraz miłość do Ojczyzny. 

Część druga, której tytuł brzmi Kulturowe przemiany w obrębie wielkich i małych Ojczyzn jest autorstwa Wiesławy Korzeniowskiej, która przekonuje że aby stać się Europejczykiem, najpierw należy doskonale poznać swój obszar, swoją własną, pry­watną, małą Ojczyznę. Przybliżono także hierarchię wartości funkcjonującą w Unii Europejskiej, gdzie szczególnej wagi nabiera więź regionalna i małe Ojczyzny, a więc wspólne dziedzictwo, stroje, gwara, itp. Autorka wnikliwie zanalizowała, starając się ukazać specyfikę problemu tożsamości małej Ojczyźnie na przykładzie Górnego Śląska. Starała się ukazać problem tożsamości. Jedynym rozwiązaniem jest dobra edukacja, już od najmłodszych lat, a szczególnie rzetelne programy edukacyjne, których realizacja umożliwi rozwój wiedzy młodych ludzi o regionie, społeczeństwie, Ojczyźnie.

Ostatnia, trzecia część, napisana przez Bronisławę Dymarę, nosi tytuł Mała i wielka Ojczyzna w humanistycznej edukacji. Autorka zdefiniowała takie pojęcia, jak: „polskość", „tolerancja", „patriotyzm", „tradycja". Zwraca uwagę na istotną rolę podręczników do języka polskiego i wartości, które wynikają z nich dla młodego odbiorcy. Pięknym ję­zykiem opowiada o miejscu małej Ojczyzny w nauczaniu-uczeniu się, podkreślając rolę w edukacji polonistycznej i nie tylko. Pomocne czytelnikowi będą z pewnością cykle zajęć, które dotyczą, na przykład: domu, rodziny, więzi, itp. 

Książka ze względu na swoją zawartość i poruszane w niej problemy stanowi lekturę niezwykle istotną i ważną. Godna jest polecenia każdemu czytelnikowi, który rozumie sens słowa mała i wielka ojczyzna. Kompetencje autorów i interesujący sposób przeka­zu zmuszają czytelnika do rozmyślań na temat okolicy bliższej i dalszej a może nawet wędrówek po ojczystej naszej ziemi. Zachęcam do lektury tej książki. 

Jerzy Lewandowski 

Kwartalnik Naukowo-Pedagogiczny „Wędrujemy” Nr 3 (20).

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło