Waldorfski program nauczania

Waldorfski program nauczania. Cele i zadania edukacyjne oraz treści nauczania

ISBN: 978-83-8294-122-7
28,57 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 30,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Szkoły waldorfskie są znane ze swej awangardowej roli w dążeniach o niezależność szkół od instytucji państwowych oraz innych grup nacisku. Są również pionierami w zakresie struktur organizacyjnych opartych na kolegialnych samorządach złożonych z nauczycieli i rodziców.

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Szkoły waldorfskie są znane ze swej awangardowej roli w dążeniach o niezależność szkół od instytucji państwowych oraz innych grup nacisku. Są również pionierami w zakresie struktur organizacyjnych opartych na kolegialnych samorządach złożonych z nauczycieli i rodziców. Szkoły waldorfskie opracowują własne programy nauczania, korzystając przy tym z doświadczeń innych szkół. Książka pod redakcją Martyna Rawsona i Tobiasa Richtera jest udanym przykładem takiego programu nauczania. Został on samodzielnie opracowany przez zespół młodych angielskich nauczycieli we współpracy z Uniwersytetem w Plymouth i może stanowić inspirujący przykład dla tych wszystkich, którzy zadają sobie dziś następujące pytanie: Jak w nowy sposób wykorzystać to, co w dwudziestym wieku zainicjował ruch pedagogicznej reformy?

Johannes Kiersch

[…] Od czasu, gdy po raz pierwszy wydaliśmy tę książkę w roku jubileuszowym 2000, nie tylko wiele wody upłynęło w przysłowiowej rzece, ale także zmienił się świat, i to w sposób niemal niewyobrażalny. Nic nie wskazuje na to, aby stale zwiększające się tempo zmian społecznych miało ulec spowolnieniu. Globalizacja weszła do słownika powszechnie używanych terminów, a jej przełomowe skutki widać każdej dziedzinie życia, chociaż ludzie na ulicy, a nierzadko także profesorowie w swoich instytutach nie bardzo uświadamiają sobie, co się dzieje. Nadto świat nie jest miejscem bezpieczniejszym czy spokojniejszym. Opowieści o terroryzmie, wojnie, zmianach klimatycznych, „ruchach tektonicznych”, których źródłem są centra potęg ekonomicznych, i o widmie ekstremizmu politycznego wypełniają nadawane przez całą dobę serwisy informacyjne oraz nasze nocne koszmary. W edukacji zaś powszechne stają się klimat niepokoju, strach przed pozostaniem w tyle w wyścigu o dobre miejsce w testach PISA, pomiary i kontrole, coraz silniej kształtując myślenie urzędników instytucji oświatowych. […]

[…] Gdy wraz z Tobiasem Richterem wydaliśmy angielską wersję waldorfskiego programu nauczania, wyobrażaliśmy sobie, że po pięciu, najdalej siedmiu latach zostanie ona skorygowana. Zakładaliśmy, że nasza próba nakreślenia zrębów waldorfskiego programu nauczania pozostanie tym właśnie, czyli próbą. Myśleliśmy, że będzie podstawą, punktem wyjścia do dalszych modyfikacji, pewnego rodzaju wskaźnikiem sygnalizującym, jak sytuacja wygląda teraz; że po pięciu latach intensywnych badań zbierze się wystarczająco dużo obserwacji i ocen, które narzucą konieczność wprowadzenia znaczących zmian.

Stało się natomiast tak, że nasza książka została przetłumaczona na wiele innych języków. Powstały przekłady, które widziałem lub o których słyszałem: na język rosyjski, ukraiński, włoski, hiszpański, tajski, szwedzki, fiński, węgierski, gruziński, serbsko-chorwacki; słyszałem też o tłumaczeniu dużych partii tej Książki na język chiński i prawdopodobnie na koreański (przepraszam, jeśli czyjeś starania uszły mojej uwadze). Wiem, że w niektórych wypadkach tłumaczenie służyło tylko za podstawę do napisania adaptacji odpowiedniej dla danego kraju. Tak było w Rosji, gdzie długi proces adaptacji został dobrze udokumentowany. A teraz powstaje polski przekład. To wspaniałe – powstaje pewnego rodzaju globalna przeciwwaga dla stert państwowych programów nauczania i tabeli standardów.[…]

Martyn Rawson

249 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF

Specyficzne kody

isbn
978-83-8294-122-7

Rawson Martyn

Notka biograficzna w przygotowaniu.

Richter Tobias

Notka biograficzna w przygotowaniu.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Rawson Martyn, Richter Tobias

ISBN druk

978-83-7587-282-8

ISBN e-book

978-83-8294-122-7

Objętość

560 stron

Wydanie

I, 2011

Format

B5 (160x235). E-book: pdf

Oprawamiękka, klejona

Przedmowa do wydania angielskiego, M. Rawson

Przedmowa do wydania polskiego, M. Rawson

Wstęp, M. Rawson

1. Antropozofia jako podstawa edukacji waldorfskiej, M. Rawson

1.1. Antropologia antropozoficzna

1.2. Indywiduacja

2. Fazy rozwoju dziecka a program waldorfski, J. Burnett ,T. Mepham, M. Rawson

2.1. Okres od narodzin do 7 roku życia

2.2. Gotowość szkolna

2.3. Okres od 7 do 14 roku życia

2.4. Okres od 7 do 9 roku życia

2.5. 9/10 rok życia

2.6. Od 10 do 12 roku życia

2.7. Od 12 do 14 roku życia

2.8. Wiek młodzieńczy

2.9. Struktura szkoły

3. Metodyka nauczania w szkołach waldorfskich, J. Burnett , T. Mepham, M. Rawson

3.1. Nauczyciel klasowy

3.2. Struktura dnia szkolnego

3.3. Lekcja główna

3.4. Znaczenie rytmu w nauczaniu

3.5. Zapominanie i zapamiętywanie

3.6. Uczenie się etapami

3.7. Nauczanie całej klasy

3.8. Znaczenie opowiadania

3.9. Język obrazowy i wyobrażeniowy

3.10. Podręczniki

3.11. Autorytet nauczyciela

3.12. Dyscyplina 3.13. Wartości

4. Ewaluacja i ocenianie, T. Mepham, M. Rawson

4.1. Dokumentacja

4.2. Stale prowadzona obserwacja dziecka

4.3. Świadectwa opisowe

4.4. Opisowy obraz ucznia (sylwetka)

4.5. Obserwacja i omawianie dziecka

4.6. Obserwowanie i omawianie klasy

5. Samorządność w szkołach waldorfskich, M. Rawson, J. Swann

5.1. Republika nauczycieli

5.2. Współpraca rodziców i nauczycieli

5.3. Ciągłe podnoszenie jakości

6. Program nauczania przedszkolnego, S. Jenkinson

6.1. Przedszkole (wiek od 3 do 6 lat)

6.2. Ogólne zasady

6.3. Charakterystyka wczesnego dzieciństwa

6.4. Nauczanie w okresie wczesnego dzieciństwa – cele

6.5. Jeden dzień w przedszkolu (przykład)

6.6. Wprowadzenie do formalnego nauczania

7. Horyzontalny program nauczania, M. Rawson, K. Podirsky, T. Richter, H. Schirmer

7.1. Nauczanie początkowe: klasy 1–3

7.2. Klasy 4–6

7.3. Klasy 7–8

7.4. Sumaryczne ujęcie okresu szkoły średniej (klasy 9–12)

7.5. Klasa 9

7.6. Cele nauczania w 9 klasie

7.7. Klasa 10

7.8. Cele nauczania w klasie 10

7.9. Klasa 11 -04 09:23:31

7.10. Cele nauczania dla klasy 11

7.11. Klasa 12

7.12. Cele nauczania w 12 klasie

8. Wertykalny program nauczania

8.1. Matematyka, G. Kniebe, K. Podirsky, T. Richter, D. Urieli

8.2. Zajęcia artystyczne, T. Richter, U. Rolfi ng, M. van Santvliet, M. Rawson

8.3. Chemia, G. Kennish, W. Oppolzer

8.4. Prace ręczne i rzemiosła, M. Rawson (redakcja)

8.4.1. Prace ręczne, koszykarstwo, krawiectwo, przędzenie, batik, tkactwo, kartonaż i introligatorstwo, H. David, J. Milne

8.4.2. Stolarstwo, ciesielka, obróbka metali i wykonywanie masek, B. Graves, H. Seufert

8.4.3. Lalkarstwo, T. Richter

8.5. Język ojczysty i literatura, J. Alwyn, M. Rawson

8.6. Eurytmia, R. Bock, B. Reepmaker, E. Reepmaker

8.7. Języki obce, M. Rawson

8.7.1. Język niemiecki, W. Forward, M. McGovern, M. Rawson

8.7.2. Język francuski, A. Denjean, A. Kux, M. Scott , A. Tandree

8.8. Ogrodnictwo, S. Gill man, K. Matzke

8.9. Geografi a, C. Gopfert, M. Rawson, T. Richter

8.10. Historia, M.W. Gott e, R. Kneucker, C. Lindenberg, M. Rawson

8.11. Informatyka, R. Jarman, M. Rawson

8.12. Nauki biologiczne, G. Kennish, E.-M. Kranich, W. Schad

8.13. Zajęcia ruchowe, M. Baker, D. Harr ap, M. Rawson, R. Sim

8.14. Muzyka, B. Masters, P.M. Riehm, S. Ronner

8.15. Filozofi a, E. Dick, R. Zienko

8.16. Fizyka, G. Kniebe, K. Podirsky, D. Urieli

8.17. Praktyczne projekty i praktyki zawodowe, E. Dick, K. Podirsky, M. Rawson, T. Richter

8.18. Kompetencje społeczne, M. Rawson, C. Strawe

8.19. Nauka o sztuce i estetyka, M. Rawson, M. Schuchardt

8.20. Technologia, K. Hruza, R. Kneucker


Bibliografia, M. Rawson

Fragment

Datująca się na początek XX wieku szkoła waldorfska pod wieloma względami różni się od szkół innego typu. Żywiąc przekonanie, że w procesie kształcenia powinny być zaangażowane wszystkie siły wewnętrzne ucznia, zaprasza każde dziecko, niezależnie od stopnia posiadanych przez nie zdolności i umiejętności. Książka przybliża czytelnikowi specjalistyczny program nauczania opracowany przez pochodzących z wielu krajów przedstawicieli szkół waldorfskich.

Opierając się na zadaniach tego typu edukacji, autorzy analizują rolę nauczyciela w odniesieniu do dzieci zasilających poszczególne grupy wiekowe. Szczegółowy opis kolejno następujących po sobie etapów rozwojowych znajduje odzwierciedlenie w konkretnych działaniach pedagogów, zajmujących się równocześnie wychowywaniem i nauczaniem. Omawiany w książce „Waldorfski program nauczania” koncentruje się głównie na uczniach szkoły podstawowej oraz średniej (dzieci w wieku od 6 do 14 lat oraz od 15 do 18).

Podkreślając znaczenie rytmu w nauczaniu, autorzy przybliżają czytelnikowi cechy charakterystyczne prowadzonych lekcji, zasady uczenia się etapami oraz ewaluacji i oceniania. Systematyczna współpraca rodziców i nauczycieli, doskonalenie procesu nauczania, a także odpowiedzialne podejście do przydzielonych obowiązków, ma zasadniczy i bezpośredni wpływ na stałe podnoszenie jakości kształcenia w szkole waldorfskiej.

Powyższy wstęp prowadzi do części zasadniczej opracowania, koncentrującej się na programie horyzontalnym oraz wertykalnym. Pierwszy z nich integruje wszystkie przedmioty nauczania, które w sposób interdyscyplinarny zaspokajają potrzeby dzieci w danym wieku, drugi natomiast pokazuje, jak każdy przedmiot rozwija się z roku na rok, systematycznie przez kolejne grupy wiekowe. Pojawiające się każdorazowo cele służą rozwijaniu umiejętności, których zdobywanie rozpoczęło się w poprzednim roku nauki. Proponowane treści lekcyjne oraz dołączone wskazówki i techniki pracy z dziećmi ułatwiają osiągnięcie zamierzonych efektów.

Książka „Waldorfski program nauczania” przeznaczona jest przede wszystkim dla rodziców, stojących przed problemem posłania swojego dziecka do odpowiedniej placówki oświatowej. Jednak trudnym do pokonania wydaje się być fakt niewielkiej ilości przedszkoli i szkół kształcących opisywaną metodą (Warszawa, Kraków, Bielsko-Biała, Poznań i Olsztyn). Z porad autorów mogą skorzystać również nauczyciele, by udoskonalić prowadzone przez siebie zajęcia. Napisana językiem specjalistycznym zostanie całkowicie zrozumiana przez zainteresowanych. Zamieszczona w książce bardzo bogata bibliografia obejmuje literaturę podmiotową i przedmiotową, zawierającą prace w języku angielskim. Czytelnik pragnący pogłębić swoją wiedzę w omawianym zakresie, znajdzie wykaz tytułów (w języku polskim) aktualnie możliwych do nabycia, a także zapowiedzi wydawniczych. Pozostaje już tylko życzyć owocnej pracy tym, którzy zdecydują się skorzystać z omówionej pozycji.

Danuta Szelejewska
źródło: http://www.granice.pl/recenzja,Waldorfski-program-nauczania,3816

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło