• Obniżka
Przezwyciężając dualizm

Przezwyciężając dualizm

Podtytuł: Zaślubiny myślenia i postrzeżeń
ISBN: 978-83-7587-226-2
26,67 zł
21,67 zł Oszczędzasz: 5,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 23,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Jest to prawdopodobnie pierwsza książka w języku polskim przedstawiająca naukowe podejście zjawiskowe, w którego nurcie mieściły się również dziś po części zapomniane i często błędnie rozumiane prace Goethego dotyczące między innymi barwy, minerałów, metamorfozy roślin i typu zwierzęcego.

Wersja książki
Ilość

Książka szkicuje naukowo-teoretyczne i filozoficzne podstawy metody fenomenologicznej, z której korzysta się w naukach przyrodniczych i której używa się w nauczaniu poszczególnych przedmiotów w szkołach waldorfskich.

Przedmowa do wydania polskiego

Być może, mimo wielu niezwykłych osiągnięć współczesnej nauki, niejeden Czytelnik tej książki zadawał sobie pytania: „Czy jedyną formą poznania świata i siebie samego, która może zadowolić współczesnego człowieka, jest poznanie naukowe rozwijane w jego obecnej postaci? Czy nie istnieje inna forma poznania, spełniająca warunki, do których przywiązujemy dziś tak dużą wagę: poznania opartego na doświadczeniu, którego wyniki można przekazywać w zrozumiałej formie innym ludziom, rozwijanego przy użyciu wyraźnie określonych metod badawczych, dostępnych każdemu, kto chce podążyć tą drogą badawczą; poznania, którego wyniki rzeczywiście wzbogacają nasze rozumienie poznawanego i mają wartość dla codziennego życia oraz poszerzają i pogłębiają nasze spojrzenie na nie; poznania, które wyrasta z dotychczasowego toku rozwoju kultury ludzkiej i nie stoi w sprzeczności z duchowymi potrzebami człowieka, lecz w naturalny sposób stwarza dla nich miejsce?”. Być może niejeden z tych, którzy zadali sobie te pytania, zdecydował się porzucić współczesne poznanie, uznawszy, że nie tylko nie zaspokaja ono jego głębszych potrzeb, lecz wręcz z nimi koliduje. Książka Przezwyciężając dualizm. Zaślubiny myślenia i postrzeżeń przedstawia taką alternatywną drogę poznawczą. Autorzy pokazują, że istnieje poznanie równie precyzyjne jak to, które jest obecnie najszerzej rozwijane, nie neguje przy tym jego rzeczywistych odkryć i osiągnięć, a potrafi je wręcz ukazać w nowym świetle, nie jest obarczone błędami w postaci redukcjonizmu, intelektualistycznej abstrakcyjności, materializmu i eliminowania z czynności poznawczej wykonującego ją człowieka. W istocie oba ujęcia wyrastają z tego samego pnia kultury nowożytnej, jednak podejście autorów niniejszej publikacji konsekwentnie urzeczywistnia ideały poznania, dbając o dostosowanie metody poznawczej do przedmiotu poznania i pozostawanie zawsze w obszarze dostępnych człowiekowi doświadczeń.

Jest to prawdopodobnie pierwsza książka w języku polskim przedstawiająca naukowe podejście zjawiskowe, w którego nurcie mieściły się również dziś po części zapomniane i często błędnie rozumiane prace Goethego dotyczące między innymi barwy, minerałów, metamorfozy roślin i typu zwierzęcego.

Przezwyciężając dualizm nie jest podręcznikiem ani systematycznym wykładem nowego podejścia, lecz raczej ilustrowanym przykładami szkicem, pokazującym, że takie żywe podejście poznawcze do świata jest możliwe i, co więcej, współczesnemu człowiekowi bardzo potrzebne. Od lat uprawiam poznanie w sposób przedstawiony w niniejszej książce.

Zdaję sobie sprawę z jej odmienności oraz trudności, które może stwarzać komuś, kto przywykł do obecnie dominującej postawy poznawczej, zwłaszcza osobie z dużym stażem naukowym. Jednak kto nie szuka, ten nie znajduje, i może przejść obok propozycji, która – właściwe przyjęta – jest w stanie głęboko odmienić dotychczasowe spojrzenie na przyrodę i na człowieka. Ponad dwadzieścia lat temu miałem okazję bliżej poznać Stephena Edelglassa, nieco dłużej łączy mnie bliska znajomość z Georgiem Maierem, jedną z czołowych postaci przedstawionego w książce zjawiskowego podejścia do fizyki. Byłem i nadal jestem uczestnikiem i świadkiem procesu budowania nauki, o której mówi niniejsza książka. Zachęcam Czytelników, by zapoznając się z treścią książki Przezwyciężając dualizm, aktywnie włączyli się w tok narracji, by nie pozostali za biurkiem lub w fotelu, lecz przyjrzeli się zjawiskom, o których mówią autorzy, by sami wykonali część eksperymentów i samodzielnie przeszli wskazaną w książce drogę myślową. Dla opisywanego podejścia ważne jest bowiem połączenie w spójną całość doświadczenia, związanego z nim przeżycia i ogarniającego je myślenia.

Życzę owocnej lektury.

Tomasz Mazurkiewicz


Z języka angielskiego przełożyli: Irena Semeniuk i Tomasz Mazurkiewicz

Zaślubiny myślenia i postrzeżeń
71 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa twarda

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-226-2

Edelglass Stephen

Był dyrektorem naukowym w Th reefold Educational Fundation w Chestnut Ridge w Nowym Jorku. Jego badania i nauczanie (w Green Meadow Waldorf School i w Sunbridge College) koncentrowały się na metodologii naukowej opartej na zjawiskach. Przez wiele lat był wykładowcą w Cooper Union for Advancement of Science and Art w Nowym Jorku.

Maier Georg

Po ukończeniu studiów fizyki o specjalności fizyka ciała stałego pracował do 1969 roku nad metodami pomiarowymi w optyce neutronowej w Wurenlingen i centrum naukowo-badawczym w Julich. Po odejściu z ośrodka atomowego optykę neutronową zamienił na optykę światła i zajął się rozwijaniem zjawiskowego podejścia do fizyki w Instytucie Badawczym przy Goetheanum w Dornach w Szwajcarii. Jest autorem książek prezentujących rożne aspekty zjawiskowego ujęcia fizyki: Optik der Bilder, Durnau 1986 i późniejsze wznowienia, Blicken – sehen – schauen. Beiträge zur Physik als Erscheinungswissenschaft , Durnau 2004 oraz wspolnie z Ronaldem Bradym i Stephenem Edelglassem, Being on Earth, Berlin 2008.

Gebert Hans

Był jednym z dyrektorów w Waldorf Institute of Mercy College w Detroit w stanie Michigan. Wcześniej zajmował stanowisko dyrektora laboratorium fizycznego w Birmingham Technical University w Anglii.

Davy John

Był wicedyrektorem Emerson College w Forest Row w Anglii, a przedtem długo pracował jako redaktor naukowy czasopisma „Th e Observer”

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Edelglass Stephen, Maier Georg, Gebert Hans, Davy John

ISBN druk

978-83-7587-226-2

ISBN e-book

 

Objętość

126 stron

Wydanie

I, 2010

Format

B5 (160x235)

Oprawatwarda, szyta

Przedmowa do wydania polskiego

Przedmowa do wydania drugiego

Podziękowania

Przedmowa

1. Dwa uśmiechy

Pogląd naukowy

Doświadczenie wewnętrzne a środowisko zewnętrzne

2. Głębsze korzenie materializmu

Przestrzeń, materia, czas, siła, energia

Rzemieślnik i uczony

Stosunek materializmu do doznań zmysłowych

Zmysł dotyku

Zmysł somatyczny

Zmysł kinestetyczny

Zmysł równowagi

Ciało sięga na zewnątrz: oczy Galileusz: uczony i rzemieślnik

3. Zmiana stosunku do rzeczywistości fizycznej

Początki mechaniki ziemskiej i niebieskiej

Samotne „ja” Rozkwit technologii i pojęcie energii

Elektryczność rzuca wyzwanie myśleniu opartemu na mechanice

Zagadka realności kwantów

Także teoria względności rzuca wyzwanie zwykłemu myśleniu

Modele a tworzenie wiedzy naukowej

4. Świadome uczestnictwo

Burza z piorunami a akustyka

Myślenie naukowe prowadzi do pojęć ogólnych

Burza z piorunami ponownie

Dwa aspekty widzenia

Patrząc na jezioro

Patrząc w głąb wody – odbicia jako twórcy przestrzeni

Patrząc w głąb wody – obiekty widzialne i dotykalne już się nie pokrywają

Patrząc w głąb wody – aspekty barwne W poszukiwaniu barwy rzeczywistej

Geometryczne przedstawienia jakości nieprzestrzennych

Współdziałanie niezależnych zasad fizycznych

Wizyta w królestwie odwzorowania

Wizyta w królestwie oddziaływań chemicznych na odległość

5. Nauka osiąga stan dojrzałości

Fizyka matematyczna: ćwiczenie rozwijające myślenie wolne od zmysłów

Od przyrody do poznania

Obiektywistyczny pogląd na świat

Natura świata fizycznego

Biologia jako nauka o życiu

Holizm Moralność i wybór w nauce


Bibliografia

Indeks

O autorach

Od tłumaczy

fragment

Natura rzeczy i naukowiec?

Przyjmuje się założenie, iż nauka sama w sobie wymaga obiektywizmu, jednak brak jest powszechnej świadomości, że opiera się ona na pewnych przyjętych poglądach dotyczących natury Wszechświata, ustalonych na długo przed rozpoczęciem jakiegoś opisu czy dyskusji. Najważniejszym z tych poglądów jest ten dotyczący przekonania, że Wszechświat składa się z „obiektów”, dlatego też dążenie nauki do prawdy wymagało „obiektywizacji” przedmiotu badania. Dokonujemy zatem bezstronnych obserwacji, lecz naszej uwadze umyka sam bezstronny obserwator. Gdzie w tym procesie dochodzenia od poznania jest naukowiec?

Na to, a także na inne pytania dotyczące odkrywania Wszechświata, uzyskiwania wiedzy czy postrzegania świata, próbuje znaleźć odpowiedź książka „Przezwyciężając dualizm. Zaślubiny myślenia i postrzeżeń”. Autorzy: S. Edelglass, G. Maier, H. Gebert oraz J. Davy zgłębiają zjawisko rozdzielenia pomiędzy wewnętrznym doświadczeniem ludzkiej świadomości, a zewnętrznym światem zmysłów. Zwracają oni uwagę, iż za koncepcją indywidualnych naukowców, uzyskujących wiedzę we Wszechświecie, w którym sami niejako nie są obecni jako obserwatorzy, kryje się doświadczenie kartezjańskiej dychotomii. „Świadomość dotyczy zawsze czegoś innego niż tego, kto jest świadomy”, a my możemy doświadczyć tego, wyłaniając się każdego ranka z marzeń sennych, kiedy to pierwotna jedność świata naszego „ja” rozszczepia się na dwie części, kiedy zaczynamy aktywnie myśleć o rzeczywistości.

Powyższe zjawisko zrodziło u autorów wątpliwości dotyczące kwestii pojmowania „wewnątrz” tego, co zachodzi „na zewnątrz”. Przyjmując, że jest to możliwe, należy również założyć, iż tę dychotomię można przezwyciężyć, co z kolei oznaczałoby, że prywatny świat umysłu i świat publiczny mają wspólną podstawę. Pytanie: w jaki sposób te dwa światy są ze sobą powiązane zaprzątało filozofów od dawna, a nadzieja, że ową dychotomię można choć częściowo zminimalizować, jest wciąż w ludziach żywa.

Autorzy podkreślają, że prawdziwa nauka może być głęboką przygodą duchową, jednak jej prawdziwa istota została wyeliminowana, zgubiona. Dlatego też, by temu zaradzić, musimy wejrzeć w początki i rozwój szczególnych ludzkich zdolności – zarówno tych zatraconych, jak i obecnych oraz przyszłych. Ludzie nie mogą żyć dłużej z bezsensownym obrazem świata stworzonym przez człowieka, w którym jednak on sam nie istnieje. W poszukiwaniu tej nauki, rozpoczynając od jej klasycznych początków i wnikliwego poznania, zabiera nas właśnie książka„Przezwyciężając dualizm. Zaślubiny myślenia i postrzeżeń”.

S. Edelglass, G. Maier, H. Gebert oraz J. Davy uświadamiają nam, że badając świat, mamy wpływ na to, jaką metodę wybierzemy. Kładą jednak nacisk na fakt, iż praktykowanie nauki niesie z sobą konieczność wyboru moralnego i moralną odpowiedzialność. Jeśli zatem wybierzemy drogę zgłębiania świata w rozbiciu na atomy, to pomniejszymy nie tylko przyrodę, ale także społeczeństwo. Alternatywą jest zjednoczenie ze zjawiskami występującymi w przyrodzie, skutkujące zjednoczeniem z ludzkością.

„Przezwyciężając dualizm. Zaślubiny myślenia i postrzeżeń”, wbrew pozorom, nie jest podręcznikiem akademickim ani zapisem wykładu, lecz raczej obrazem myśli i zbiorem refleksji, rekomendujących poznawcze podejście do świata. Skierowana do studentów filozofii czy też socjologii pozycja jest doskonalą lekturą również dla wszystkich zainteresowanych otaczającym nas światem i zgłębianiem natury jego rzeczy. Nie sposób przejść obojętnie obok wniosków wysnutych przez autorów, dlatego też po lekturze chce się dyskutować, doświadczać, przeżywać. Tylko w ten sposób bowiem można przerzucić pomost nad przepaścią pomiędzy doświadczeniem wewnętrznym a zewnętrznym.

Justyna Gul
źródło: http://www.granice.pl/recenzja,Przezwyciezajac_dualizm,3338

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło