• Obniżka
STRES w pracy zawodowej nauczyciela

STRES w pracy zawodowej nauczyciela

ISBN: 978-83-7850-688-1
23,81 zł
18,81 zł Oszczędzasz: 5,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 20,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Praca nauczyciela jako zawód w szkole do łatwych nie należy. Nauczyciel narażony jest na stres na każdym poziomie przekazywania swojej wiedzy uczniom. Stanisław Korczyński podjął to pedagogiczne wyzwanie i na łamach swej książki przedstawił z bliska zawód nauczyciela oraz związany z nim stres.

Publikacja dostępna w elektronicznej e-book.

Wersja książki
Ilość

Czym jest stres?

Stałym elementem życia codziennego, od wczesnej młodości – a nawet dziecięctwa – do późnej starości. Ta „światowa epidemia współczesnych czasów”, jak określiło zjawisko ONZ, przypadła w szczególnym udziale nauczycielom jako grupie zawodowej żyjącej w ciągłym stanie podwyższonej gotowości. Stres w pracy nauczyciela płynie z rozmaitych źródeł: psychicznych, umysłowych, emocjonalnych, a nawet fizycznych – sami pedagodzy obserwują jego działanie i zgubne skutki, z którymi zmagają się na co dzień, bez wsparcia ze strony społeczeństwa (co więcej: opinia społeczna, a raczej rządzące nią stereotypy, to kolejny czynnik stresogenny). I chociaż stres zawodowy pedagogów stał się przedmiotem dociekań naukowych już w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku, to polska bibliografia przedmiotu pozostaje wyjątkowo szczupła. Lukę tę znakomicie uzupełnia publikacja Stanisława Korczyńskiego, oparta na przesłankach metodologicznych, wykorzystująca współczesne teorie stresu i badania własne.

Zasadniczym celem niniejszego opracowania jest ukazanie pracy pedagogicznej z punktu widzenia społecznego jej odbioru przez nauczycieli, z uwzględnieniem płci i stażu pracy zawodowej. Starano się poznać sytuacje najbardziej obciążające w zawodzie nauczyciela, które są źródłem stresu, oraz dostrzegane przez nauczycieli skutki dla ich zdrowia i psychicznego funkcjonowania, a także sposoby ich radzenia sobie ze stresem. Przedmiotem badań uczyniono nie tylko źródła nauczycielskiego stresu, ale także konsekwencje długotrwałego stresu i sposoby radzenia sobie z nim.

211 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

ean13
2
isbn
978-83-7850-728-4

Korczyński Stanisław

notka w przygotowaniu

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Korczyński Stanisław

ISBN druk

978-83-7850-688-1

ISBN e-book

978-83-7850-728-4

Objętość

168 stron

Wydanie

I, 2014

Format

B5 (160x235). E-book: pdf, epub i mobi

Oprawamiękka, klejona

Wstęp    


Rozdział 1. Teoretyczne wprowadzenie do problematyki stresu

1.1. Wybrane koncepcje stresu 

1.1.1. Koncepcje biologiczne   

1.1.2. Koncepcje medyczne 

1.1.3. Koncepcje psychologiczne   

1.2. Definicje stresu 

1.3. Źródła stresu

1.4. Czy Polacy są zestresowani? 

1.5. Stres w środowisku pracy 

1.6. Następstwa stresu   

1.7. Odporność na stres   

1.8. Radzenie sobie ze stresem 

1.9. Syndrom wypalenia zawodowego   


Rozdział 2. Stres i wypalenie zawodowe nauczycieli w literaturze przedmiotu
   

2.1. Stres nauczycielski   

2.2. Stresory w pracy pedagogicznej 

2.3. Wypalenie się zawodowe nauczycieli   

Rozdział 3. Podstawy metodologiczne własnych badań

3.1. Przedmiot i cel badań   

3.2. Problemy badawcze 

3.3. Zmienne zależne i niezależne oraz ich wskaźniki   

3.4. Metoda badań   

3.5. Organizacja badań   

Rozdział 4. Opis wyników badań – źródła nauczycielskiego stresu i wypalenie się zawodowe   

4.1. Poziom nauczycielskiego stresu    

4.2. Czynniki stresogenne w ocenie nauczycieli    

4.2.1. Poczucie braku wewnętrznych nagród    

4.2.2. Uciążliwości fizyczne źródłem nauczycielskiego stresu 

4.2.3. Poczucie psychicznego obciążenia pracą zawodową   

4.2.4. Uciążliwości związane z pełnieniem funkcji dydaktycznej i wychowawczej jako stresor zawodowy   

4.2.5. Zachowania uczniów generujące stres 

4.2.6. Sytuacje konfliktowe jako źródło stresu zawodowego nauczycieli 

4.2.7. Stres zagrożenia 

4.2.8. Presja czasu jako stresor w pracy pedagogicznej   

4.2.9. Presja odpowiedzialności 

4.2.10. Brak wsparcia społecznego   

4.3. Wypalenie się zawodowe w percepcji pedagogów 

Rozdział 5. Konsekwencje stresu i sposoby radzenia sobie ze stresem Praktyczne wnioski   

5 5.1. Następstwa stresu dostrzegane przez badanych nauczycieli

5.2. Sposoby przezwyciężania stresu   

5.3. Podsumowanie wyników badań 

5.4. Praktyczne wnioski. Zapobieganie skutkom stresu w pracy edukacyjnej nauczycieli 

Zakończenie   

Spis rysunków, tabel i wykresów 

Bibliografia

 Aneks   

Impuls

Praca nauczyciela jako zawód w szkole do łatwych nie należy. Nauczyciel narażony jest na stres na każdym poziomie przekazywania swojej wiedzy uczniom. Stanisław Korczyński podjął to pedagogiczne wyzwanie i na łamach swej książki przedstawił z bliska zawód nauczyciela oraz związany z nim stres.

Pierwszy rozdział książki dotyczył definicji stresu, źródła, czy Polacy są zestresowani, stres w środowisku pracy, następstwa stresu., odporność na stres, radzenie sobie ze stresem , syndrom wypalenia się zawodowego.

Uwaga w rozdziale drugim została skupiona na zawodzie nauczyciela – literatura przedmiotu.

Trzeci rozdział ma na celu zapoznać nas z postawami metodologicznych autora.

Czwarty rozdział zawiera opis wyników badań opracowanych przez autora.

Piąty rozdział umieszczone jest omówienie koncepcji stresu i radzenie sobie z nim podczas pracy zawodowej.

Na podstawie własnego rysunku autora w ujęciu T. Tomaszewskiego stres został ujęty w sposób zrozumiały w sytuacjach trudnych: przeciążenie, zagrożenie, zakłócenie, deprywacja- źródło stresu. Dokonana analiza stresu, a zarazem informacje oparte zostały również na wiedzy psychologicznej, stanowiącą zakres pracy zawodowej nauczyciela w stresie jako element, który nie zawsze wpływa na pozytywny aspekt podczas pracy. Z punktu widzenia możemy zauważyć plus i minus pracy zawodowej nauczyciela. Autor wspomniał również o tym na łamach tej książki o tych czynnikach. Plusem pracy zawodowej nauczyciela jest to, że posiada motywację, w momencie kiedy widzi rezultaty swojej pracy w zespole wśród grupy koleżeńskiej i uczniów – rezultaty nauczania. Minusem pracy zawodowej nauczyciela jest to, że istnieje możliwość przeciążenia nowymi wymaganiami tzw. zmiany w reformach szkolnych, brak współpracy i wsparcia od innych grup nauczycieli, niespełnienie się zawodowe. Szczególną uwagę zwróciłam na rozdział III – badania własne autora- metodologia badań dotycząca stresu i jak on wpływa na funkcjonowanie pracy zawodowej nauczyciela. Wnioski można uzyskać po dokładnej analizie przedstawionych w rozdziale. Badania te potwierdzają wiarygodność tego faktu, że stres obecny nie tylko w życiu zawodowym, lecz w każdym zawodzie stawia przed nami pytanie: Czy unikniemy stresu? Odpowiedź znajdziemy w rozdziale ostatnim – piątym. Język przekazu książki jest przejrzysty, zrozumiały. Autor nie tylko przekazał w sposób merytoryczny swoją wiedzę, ale przybliżył nam z bliska jak wygląda praca zawodowa nauczyciela wykonywana w stresie. Wydawnictwo Impuls zaprosiło nas czytelników, przyszłych nauczycieli, doświadczonych nauczycieli do przełamania tego stresu dzięki autorowi, który zachęca nas aby samemu spróbować przeciwstawić się stresowi w pracy zawodowej nauczyciela.

Drogi czytelniku jeśli w swoim życiu zawodowym miałeś styczność ze stresem to dzięki tej książce nie zawiedziesz się czytając ją. Zachęcam do jej przeczytania.

Anna Sz.
źródło: http://bonito.pl/k-90369661-stres-w-pracy-zawodowej-nauczyciela?abpid=11&abpcid=155

                                                                                                                                                                                         

Stres – to słowo niestety jest dobrze znane każdemu z nas! Wszyscy bowiem się stresujemy i to z najróżniejszych, czasem nawet absurdalnych powodów... Najpierw stresujemy się w szkole – głównie ocenami, następnie w pracy, a później już wszędzie – nawet podczas wakacji!

Możecie uznać, że przesadzam... Ale po lekturze tej książki wiem, że Polacy są narodem bardzo zestresowanym. Ma na to wpływ przede wszystkim pośpiech, w jakim musimy żyć – ciągłe zmiany, brak czasu, wiele obowiązków, nowe wyzwania.... Nasze życie jest pełne niespodzianek, ryzyka i właśnie stresu! Autor dokładnie wyszczególnia, jakie wydarzenia w życiu sprawiają, że jesteśmy zestresowani oraz pokazuje, jak należy ze stresem walczyć.

Dodatkowo książka opowiada o tym, że stres może powodować znaczące zmiany w psychice człowieka, a nawet prowadzić do chorób psychicznych. Wpływa on również na funkcjonowanie naszych organizmów i może sprawiać, że nagle zaczniemy chorować! Każdy z nas na pewno pamięta jak przed egzaminem bolał go brzuch czy głowa, a ręce się trzęsły i pociły! Wypadanie włosów, osłabione paznokcie czy blada skóra również mogą być spowodowane długotrwałym stresem. Warto również zauważyć, że stresujące są także te pozytywne wydarzenia z życia człowieka, takie jak wyjazd na wakacje, nowa praca czy małżeństwo! Autor prezentuje nam pewnego rodzaju skalę – wiele wydarzeń, które mogą mieć miejsce w życiu człowieka (śmierć kogoś bliskiego, rozwód, wakacje, małżeństwo itp.) zostały tutaj opisane i przyporządkowane do liczby, która ma wskazywać na natężenie stresu. Osoba (starsza), która zbierze ponad 300 punktów może być narażona na chorobę psychiczną! Wśród młodszych osób duże natężenie stresu jest normalne... Ich życie jest bowiem pełne zmian (szkoły, pracy, miejsca zamieszkania), a każdej zmianie towarzyszy stres. Jego duże i długotrwałe natężenie również prowadzą do powstawania wielu niekorzystnych zmian w organizmie, które zostały tutaj dokładnie opisane.

Książka Stanisława Korczyńskiego opowiada jednak przede wszystkim o stresie w pracy zawodowej nauczyciela! Autor pokazuje nam tutaj świat pedagogów i uświadamia, jak wiele stresu spotyka ich na drodze zawodowej. Warto tutaj zauważyć, że autor przeprowadził bardzo wnikliwe badania na ów temat! Informacje o stresie nauczycieli nie są zatem „wyssane z palca", tylko poparte dokładnymi liczbami. Cieszę się, że książka jest przepełniona danymi i wykresami – dzięki temu znacznie łatwiej zinterpretować wyniki badań i odnieść je do własnego życia zawodowego. Bardzo wyraźnie widać, że autor włożył w badania wiele czasu, energii i przede wszystkim serca!

Autora trzeba tutaj pochwalić za wiele rzeczy – przede wszystkim za spostrzegawczość, wnikliwość i brak patetyzmu. Stanisław Korczyński uczy nas najpierw czym jest stres, cierpliwie tłumaczy jakie są jego źródła, następstwa i rodzaje, a później nawet sugeruje, jak powinniśmy sobie z owym stresem radzić. Wszystkie te informacje są zaczerpnięte z badań innych pedagogów i psychologów.

Autor porusza również trudny temat wypalenia zawodowego... W pracy nauczyciela jest to niestety bardzo częste zjawisko! Dzięki tej pozycji możemy się bronić przed wypaleniem zawodowym i szukać takiej drogi, która zawsze będzie nam dawać satysfakcję.

Jestem bardzo zadowolona z tej lektury i wiem, że zawarte w niej informacje na pewno mi się przydadzą! Warto być świadomym tego, że żyjemy w czasach pełnych stresu, napięcia i pośpiechu... Dzięki temu będziemy wiedzieć, jak sobie należy z nim radzić.

źródło: http://sztukater.pl/ksiazki/item/16409-stres-w-pracy-zawodowej-nauczyciela.html

                                                                                                                                                                                         

Odstresuj się!

Efektywność każdego z nas jest w dużej mierze uzależniona od nasilenia stresu. Można zatem stwierdzić, że to, w jaki sposób radzimy sobie ze stresem, znacząco wpływa na nasze funkcjonowanie i osiąganie sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym. Podłożem anatomicznym zaburzeń stresowych jest głównie mózg człowieka, który odbiera zewnętrzne czynniki psychiczne pod postacią tzw. bodźców psychospołecznych. Stres początkowo może wzmacniać mechanizmy odpornościowe organizmu, mobilizować zasoby energetyczne i poprawiać sprawność funkcji poznawczych. Jednak w sytuacji nasilenia stresu bądź jego charakteru przekraczającego możliwości człowieka dochodzi do rozwoju chorób psychicznych i/lub psychosomatycznych. Niestety, jak i w przypadku innych problemów, również i tu nie stosujemy prewencji. Konsekwencją tego jest długotrwały stres, prowadzący do wypalenia zawodowego, licznych chorób czy zaburzenia relacji z bliskimi.

Stres jest uważany za rosnący problem społeczny XXI wieku, ale zanim rozpoczniemy z nim walkę, warto poznać naturę wroga. Zwłaszcza, jeśli pracujemy w zawodach narażonych szczególnie na stres, tj. górnik, policjant, strażak, czy…nauczyciel. Właśnie do reprezentantów tej ostatniej grupy zawodowej adresowana jest publikacja Stanisława Korczyńskiego Stres w pracy zawodowej nauczyciela. Opublikowana nakładem Oficyny Wydawniczej Impuls książka pozwala zrozumieć źródła i mechanizmy stresu, omawia konsekwencje odczuwania długotrwałego stresu, a także metody radzenia sobie z nim. Choć przedmiotem badań autora był stres zawodowy nauczycieli, w tym sytuacje edukacyjne postrzegane jako źródło nauczycielskiego stresu, to tak naprawdę książka jest cenną lekturą dla wszystkich, którzy zaczynają odczuwać pierwsze negatywne skutki stresu, a także dla tych, przed którymi dopiero otwiera się droga zawodowa, choć i teraz już doświadczają stresu związanego z egzaminami czy przyszłymi perspektywami pracy. Lektura ta stanowić może również bodziec do dalszych badań nad stresem oraz materiał źródłowy, służący konstruowaniu programów profilaktycznych w zakładach pracy (nie tylko w szkołach).

Jak pisze autor: zasadniczym celem niniejszego opracowania jest ukazanie pracy pedagogicznej z punktu widzenia społecznego jej odbioru przez nauczycieli, z uwzględnieniem płci oraz stażu pracy zawodowej. Korczyński podjął starania w celu rozpoznania sytuacji najbardziej obciążających nauczyciela, będących źródłem stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim.

Praca składa się z pięciu rozdziałów, z czego pierwszy poświęcony jest wybranym koncepcjom stresu, definicjom oraz źródłom stresu. Autor stara się również odpowiedzieć na pytanie, czy Polacy są zestresowani i omawia konsekwencje stresu oraz sposoby radzenia sobie z nim. Rozdział drugi traktuje o stresie w pracy nauczyciela oraz o wypaleniu zawodowym, zaś w kolejnym Korczyński przedstawia przedmiot i cel badań, problemy badawcze, identyfikuje zmienne zależne oraz niezależne. Ostatnie dwa rozdziały stanowią omówienie wyników badań oraz praktyczne wnioski i wskazówki dotyczące zapobiegania skutkom stresu w pracy edukacyjnej nauczycieli.

Współczesny świat przyspieszył, zaś wymagania stawiane każdemu z nas są coraz większe. Ilość sytuacji konfliktowych, trudnych, z którymi każdego dnia zmaga się nauczyciel, połączonych z brakiem stabilizacji, koniecznością nieustannego podążania za rozwojem społeczeństwa, technologii – wszystko to sprawia, że polski nauczyciel jest coraz bardziej zestresowany. Biorąc pod uwagę koszty stresu – zarówno osobiste, jak i społeczne oraz ekonomiczne, należy pilnie zagadnienie to przeanalizować, a także uświadamiać ludzi, mówić nie tylko o tym, czym jest stres i co go powoduje, ale także o tym, jak z nim walczyć. Działania takie podejmuje już Korczyński w swojej książce Stres w pracy zawodowej nauczyciela. Dzięki temu jest to publikacja niezwykle potrzebna na współczesnym rynku pracy i w przestrzeni edukacyjnej, godna dokładnej analizy zarówno przez samych nauczycieli, jak i studentów pedagogiki, a także przedstawicieli innych grup zawodowych.

źródło: http://www.granice.pl/recenzja,stres-w-pracy-zawodowej-nauczyciela,13580

                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                             

Praca Stanisława Korczyńskiego stanowi interesujące i wartościowe opracowanie niezwykle istotnych kwestii dotyczących funkcjonowania współczesnych nauczycieli w zawodzie, problemów mających decydujący wpływ na sukcesy uczniów i wychowanków, a także na możliwości spełniania się w zawodzie przez samych nauczycieli.

Bardzo wysoko należy ocenić praktyczny wymiar przeprowadzonych badań i wskazówki dla nauczycieli, jak radzić sobie w sytuacjach stresowych, jak zapobiegać skutkom stresu edukacyjnego oraz jak się bronić przed wypaleniem zawodowym. Praca warta jest polecenia szerokim kręgom nauczycieli i kandydatom na nauczycieli.

Z recenzji prof. zw. dr. hab. Zenona Jasińskiego

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło