• Obniżka
Kształcenie nauczycieli – perspektywa studentów w Polsce i Portugalii

Kształcenie nauczycieli – perspektywa studentów w Polsce i Portugalii

ISBN: 978-83-8294-016-9
64,76 zł
51,76 zł Oszczędzasz: 13,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 55,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Przedstawione w polecanej publikacji badania pozwalają spojrzeć na specyfikę przygotowania do pracy w zawodzie nauczyciela przez pryzmat dominujących trendów, a także dynamiki zmian współczesnego świata. […] Książka Joanny Michalak-Dawidziukjest wartościowa poznawczo, wnosi nowe treści zarówno do wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej...

Ilość

Niniejsza monografia składa się z sześciu rozdziałów. Rozdział pierwszy prezentuje teoretyczny kontekst pojęcia kształcenia i kształcenia nauczycieli oraz zawiera przegląd różnych modeli i teorii, z uwzględnieniem tendencji następujących zmian. 

W rozdziale drugim zostały scharakteryzowane systemy kształcenia w Polsce i w Portugalii na poziomie szkolnictwa wyższego, przy czym szczególną uwagę poświęcono kształceniu nauczycieli. Rozdział trzeci opisuje uwarunkowania pracy nauczyciela w Polsce i Portugalii, w tym: zasady zatrudniania, status zawodowy, wymiar czasu pracy, stosunek liczby uczniów do liczby pracowników dydaktycznych, wynagrodzenie, urlopy, uprawnienia emerytalne. Zaprezentowano tutaj także opinie nauczycieli na temat ich satysfakcji z wykonywanego zawodu. 

Rozdział czwarty przybliża wybrane koncepcje z zakresu pedagogiki porównawczej. Charakterystyka poszczególnych etapów rozwoju subdyscypliny uwzględnia poglądy głównych jej przedstawicieli. W rozdziale piątym omówiono metodologię: temat, cel i przedmiot badań, sformułowane problemy badawcze, określone zmienne zależne i niezależne, a także zastosowane metody, techniki oraz narzędzia badawcze. Ponadto scharakteryzowano teren badań i grupę badawczą. Ta część publikacji zawiera też opis organizacji i przebiegu badań. 

W rozdziale szóstym zostały przedstawione wyniki badań dotyczących oczekiwań studentów wobec studiów, ich aktywności międzynarodowej w trakcie studiowania oraz planów zawodowych po ukończeniu studiów.

Książkę zamykają wnioski z przeprowadzonych badań ukazujące podobieństwa i różnice w kształceniu nauczycieli w Polsce i Portugalii, a także obszary badawcze dla kolejnych badaczy, którzy będą chcieli pogłębić eksploracje podjętej w niniejszej monografii problematyki.

W Polsce i Portugalii motywacja do wyboru studiów pedagogicznych jest podobna. Również sposób postrzegania wielu aspektów kształcenia nauczycieli wykazuje liczne podobieństwa wśród studentów w obu krajach. Jednak różnice, m.in. w systemie rekrutacji na studia oraz zasadach przyjmowania do pracy w szkole, powodują, że opinie studentów w Polsce i Portugalii na temat ważnych obszarów kształcenia nauczycieli są odmienne. [...]

Monografia jest adresowana do przedstawicieli środowiska akademickiego, decydentów w zakresie szkolnictwa wyższego, a także do studentów. Może ona również stanowić punkt wyjścia do dyskusji w środowisku oświatowym, w tym wśród kadry kierowniczej oraz nauczycieli placówek oświatowych, takich jak szkoły i ośrodki doskonalenia nauczycieli.

79 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Joanna Michalak-Dawidziuk

ISBN druk

978-83-8294-016-9

ISBN e-book

Objętość

282 stron

Wydanie

I, 2022

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

Wstęp                

Rozdział 1
Teoretyczne uwarunkowania kształcenia nauczycieli           
1.1.    Kształcenie – kontekst teoretyczny          
1.2.    Kształcenie nauczycieli         
1.2.1.    Modele, teorie i koncepcje kształcenia nauczycieli        
1.2.2.    Kierunki i tendencje zmian w edukacji nauczycielskiej          

Rozdział 2
Kształcenie nauczycieli w Polsce i Portugalii w ujęciu historycznym oraz uwarunkowaniach współczesności           
2.1.    System szkolnictwa wyższego w Polsce – ogólna charakterystyka            
2.1.1.    Uwarunkowania historyczne szkolnictwa wyższego w Polsce        
2.1.2.    Współczesny system szkolnictwa wyższego w Polsce            
2.1.3.    Współczesny system kształcenia nauczycieli w Polsce         
2.2.    System szkolnictwa wyższego w Portugalii – ogólny zarys         
2.2.1.    Uwarunkowania historyczne szkolnictwa wyższego w Portugalii         
2.2.2.    Współczesny system szkolnictwa wyższego w Portugalii         
2.2.3.    Współczesny system kształcenia nauczycieli w Portugalii       

Rozdział 3
Uwarunkowania zawodowe nauczycieli z Polski i Portugalii        
3.1.    Nauczyciel w Polsce i Portugalii – wybrane zagadnienia       
3.2. Uwarunkowania zawodowe nauczyciela w Polsce i Portugalii     
3.2.1.    Zatrudnienie  
3.2.2.    Status     
3.2.3.    Wymiar czasu pracy     
3.2.4.    Stosunek liczby uczniów do liczby pracowników dydaktycznych       
3.2.5.    Wynagrodzenie        
3.2.6.    Urlopy     
3.2.7.    Uprawnienia emerytalne   
3.2.8.    Satysfakcja zawodowa       

Rozdział 4
Międzynarodowe badania porównawcze – główne koncepcje i poglądy    
4.1.    Okres pożyczania    
4.2.    Okres prognozowania        
4.3.    Okres analizy       

Rozdział 5
Metodologiczne podstawy badań własnych    
5.1.    Przedmiot i cel badań     
5.2.    Problemy badawcze    
5.3.    Zmienne zależne i niezależne    
5.4.    Metody, techniki i narzędzia badawcze       
5.5.    Charakterystyka metod statystycznego opracowania badań       
5.6.    Opis terenu badań        
5.6.1.    Polska i Portugalia – zarys z uwzględnieniem podobieństw i różnic    
5.6.2.    Warszawa i Braga – rys        
5.6.3.    Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie (Polska) i University of Minho w Bradze (Portugalia) – historia i współczesność (rys)  
5.6.4.    Wybrane podobieństwa i różnice występujące w terenie badań  
5.7.    Dobór i opis próby badawczej       
5.8.    Organizacja i przebieg badań     

Rozdział 6
Kształcenie nauczycieli w opinii studentów studiów pedagogicznych w Polsce i Portugalii  
6.1.    Oczekiwania studentów wobec studiów     
6.2.    Aktywność międzynarodowa w trakcie studiów – perspektywa studentów na kierunku pedagogika w Polsce i Portugalii       
6.3.    Plany zawodowe studentów na kierunku pedagogika w Polsce i Portugalii po ukończeniu studiów     

Wnioski    

Bibliografia   

Aneks 

fragment

[…] tematyka książki Joanny Michalak-Dawidziuk może zainteresować wszystkich bezpośrednio lub pośrednio związanych z kształceniem nauczycieli, a zwłaszcza osoby odpowiedzialne za realizację tego procesu. Publikacja koncentruje się na badaniu przeprowadzonym w Polsce i Portugalii. Autorka bardzo dobrze podsumowuje jego wyniki. Monografia umożliwia wgląd w system nauczania i kształcenia nauczycieli w obu krajach, a także prezentuje powody, dla których studenci wybierają studia pedagogiczne.

Z recenzji prof. Marii Assunção Flores


Publikacja Kształcenie nauczycieli – perspektywa studentów w Polsce i Portugalii jest niezwykle ważna, chociażby z tego powodu, że uzupełnia lukę badawczą w pedeutologii komparatystycznej. […] Przedstawione w niej badania pozwalają spojrzeć na specyfikę przygotowania do pracy w zawodzie nauczyciela przez pryzmat dominujących trendów, a także dynamiki zmian współczesnego świata. […] Książka Joanny Michalak-Dawidziuk jest wartościowa poznawczo, wnosi nowe treści zarówno do wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej, a także daje podstawę do sformułowania i wdrożenia działań naprawczych w zakresie rekrutacji i zatrudniania nauczycieli w Polsce.

Z recenzji dr hab. Joanny M. Łukasik, prof. UP

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło