• Obniżka
BIOETYKA. MIĘDZY PRAWEM A PEDAGOGIKĄ. Analizy i refleksje

BIOETYKA. MIĘDZY PRAWEM A PEDAGOGIKĄ. Analizy i refleksje

ISBN: 978-83-8095-115-0
28,57 zł
22,57 zł Oszczędzasz: 6,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 24,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka Mirosława Kowalskiego i Błażeja Kmieciaka Bioetyka. Między prawem a pedagogiką to niewątpliwie wyjątkowe opracowanie, ukazujące i analizujące wpływ regulacji prawnych na kształtowanie postaw moralnych, szczególnie w kontekście tworzenia norm prawnych z zakresu bioprawa, a także odziaływania bioetyki na różne fenomeny życia społecznego.

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Książka Mirosława Kowalskiego i Błażeja Kmieciaka Bioetyka. Między prawem a pedagogiką to niewątpliwie wyjątkowe opracowanie, ukazujące i analizujące wpływ regulacji prawnych na kształtowanie postaw moralnych, szczególnie w kontekście tworzenia norm prawnych z zakresu bioprawa, a także odziaływania bioetyki na różne fenomeny życia społecznego. […] jest unikatowe w skali rodzimego rynku wydawniczego, ale również na rynku międzynarodowym można dostrzec brak rzetelnych analiz dotyczących wskazanych problemów. […] zagadnienia związane z szeroko rozumianą polityką prawa i jego funkcjami należą do szczególnie istotnych (mających walory praktyczne). Ponadto rodzima myśl, zwłaszcza prawnicza, socjologiczna i pedagogiczna, ma pod tym względem bogate i piękne tradycje. Tym samym autorom należy się uznanie za podjęcie udanej próby jej przybliżenia i rozwinięcia. Książka napisana jest ,,lekko”, przejrzyście, a jednocześnie rzeczowo. Czytelnik odnajdzie w niej wiele interesujących kwestii zanalizowanych w pogłębiony i zarazem przyjazny dla niego sposób.

Książka stanowi pozycję bardzo potrzebną i bardzo oczekiwaną w naszych czasach. Jest to kompetentne, wysoce erudycyjne, przystępne, a jednocześnie pogłębione studium bioetyki ukierunkowane na zagadnienia związane z wychowaniem i nauczaniem dotyczącym zdolności podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Autorzy kreślą podstawy etycznego działania człowieka wobec problemów związanych z bioetyką, ze szczególnym wyeksponowaniem perspektywy prawniczej i pedagogicznej. […] odnoszą się do szerokiego tła zagadnień filozofii wychowania i etyki, ujmując je w interesującej perspektywie antropologicznej i skupiając swoją uwagę na filozofii wychowania do moralnego działania w obszarze bioetyki. […] Jest to dzieło bardzo potrzebne polskiej myśli filozoficznej, bioetycznej, antropologicznej i pedagogicznej, stanowiąc wartościowy wkład do badań nad filozofią wychowania w ogóle, a zwłaszcza nad bioetyką pedagogiczną i filozofią wychowania moralnego. Mam zatem nadzieję, że zawarte w książce tezy i promocja pedagogicznego podejścia do bioetyki, jak również moralnych aspektów wychowania i nauczania, pobudzą do głębokiej refleksji nie tylko naukowców, studentów kierunków pedagogicznych i etyki, lecz także praktyków.

Z recenzji

199 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-115-0

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Kowalski Mirosław, Kmieciak Błażej

ISBN druk

978-83-7850-764-2

ISBN e-book

978-83-8095-115-0

Objętość

178 stron

Wydanie

I, 2016

Format

B5 (160x235). E-book: epub i mobi

Oprawamiękka, klejona, folia matowa

Wstęp    

Rozdział 1

Prawo i wychowanie. Dwie „strony” człowieka    

Ogólne ukazanie problemu podejmowanego w książce i podstaw pedagogiczno-prawnej refleksji nad bioetyką

Rozdział 2

Bioetyka – współczesne spojrzenie    

Przedstawienie najistotniejszych debat dotyczących poruszanego zagadnienia

Rozdział 3

Pedagogika na szkle    

Szczegółowe podjęcie tematu in vitro: początek życia z perspektywy pedagogicznej, diagnoza zarodka, kontekst tak zwanego prawa do dziecka

Rozdział 4

Między matką a dzieckiem   

Ukazanie prawnych wyzwań adopcji prenatalnej w porównaniu z „klasycznym” przysposobieniem, a także nowych kontekstów rodzicielskich – matka rodzicielka, matka biologiczna, matka społeczna, pytania o tożsamość, postać ojca w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego

Rozdział 5

Nienarodzona pedagogika specjalna    

Omówienie takich zagadnień, jak: niepełnosprawny nienarodzony, paradoksy prenatalne, czyli stosowanie aborcji z uwagi na letalną diagnozę dziecka, alternatywy dla aborcji (na przykład hospicjum prenatalne), aborcja z perspektywy psychopedagogiki prenatalnej

Rozdział 6

Wyzwania klauzuli sumienia   

Analiza działań podjętych przez konkretne osoby prezentowane w mediach: Jérôme’a Lejeune’a i Bogdana Chazana; ukazanie przykładów położnych; omówienie problemu wychowania do sprzeciwu sumienia: czy działanie takie narusza prawo, czy też stanowi realizację idei praw człowieka – przyrodzonych i niezbywalnych?

Rozdział 7

Wychowanie do godnej śmierci 

Analiza problematyki dotyczącej śmierci w łonie matki (jak kształtować i edukować personel?), prawa do godnej śmierci, ortotanazji, czyli śmierci świadomej, śmierci w otoczeniu bliskich osób, eutanazji jako zaprzeczenia godności czy naruszenia praw

Bibliografia   

WSTĘP

W Polsce od blisko dwóch dekad trwa debata dotycząca współczesnych wyzwań bioetycznych. Kolejne dyskusje, medialne analizy oraz opinie ekspertów skupiają się wokół takich tematów, jak: prawno-etyczne aspekty przeprowadzania aborcji, legalizacja zabiegów wspomaganego rozrodu metodą in vitro, możliwość stosowania procedury adopcji prenatalnej oraz wyzwania współczesnej medycyny w kontekście problemu cierpienia oraz umierania. W dyskusjach najczęściej ukazywany jest kontekst prawny, społeczny oraz etyczny wyżej wymienionych zagadnień. Badacze zajmujący się wspomnianymi problemami zastanawiają się między innymi nad legalnymi podstawami wprowadzania nowych rozwiązań technicznych, analizują status ludzkiego zarodka, a także podejmują stałą debatę dotyczącą aksjologicznych fundamentów stosowania klauzuli sumienia.

W przywołanych dyskusjach niestety rzadko do głosu dochodzą pedagodzy, w tym także pedagodzy specjalni. Podczas badania zagadnień bioetycznych zasadne jest wskazanie, że każdy z tych wątków wprost odnosi się do praktyki wychowawczej. Debaty dotyczące diagnozy preimplantacyjnej zarodków w procedurze in vitro czy problemu diagnozy prenatalnej dziecka w dalszej fazie ciąży to przykłady bezpośrednio powiązane z kontekstem niepełnosprawności. Dyskusje na temat tak zwanych eugenicznych przesłanek stosowania aborcji powiązać można również z praktyką wychowawczą, którą pedagodzy specjalni podejmują w szkołach specjalnych. Najczęściej poruszane w tym obszarze „prawo do aborcji dziecka”, u którego stwierdzono prawdopodobieństwo ciężkich i nieodwracalnych uszkodzeń, ukazane może być również z perspektywy sytuacji aktualnie uczących się dzieci ze stwierdzonym zespołem Downa lub też innymi zaburzeniami genetycznymi albo rozwojowymi o nieznanym pochodzeniu. Podobny schemat warto zastosować również w odniesieniu do osób cierpiących, niepełnosprawnych, wobec których w części krajów europejskich stosuje się eutanazję. Z perspektywy pedagogicznej zasadne wydaje się wskazanie na wartość ludzkiego życia, w tym także takiego, które przez część społeczeństw określane jest jako gorsze jakościowo. 

W podobnych analizach nie może zabraknąć również refleksji poświęconej najnowszym osiągnięciom techniki oraz pojawiającym się pod tym względem konsekwencjom prawno-pedagogicznym. Mowa w tym miejscu o zagadnieniach adopcji prenatalnej, tak zwanego zastępczego macierzyństwa oraz procedurze „tworzenia” dzieci mających troje rodziców. Tematy te nasuwają automatycznie pewne pytania: Kto jest matką adoptowanego prenatalnie dziecka – matka, która urodziła, czy też matka, która była dawczynią komórki jajowej? Jak kształtować tożsamość dziecka, które nigdy nie będzie miało możliwości poznać swojego biologicznego pochodzenia? Jak budować u dziecka bezpieczeństwo emocjonalne w sytuacji, gdy – faktycznie rzecz ujmując – ma ono trzy matki (dawczynię komórki jajowej, kobietę, która je urodziła, oraz kobietę, która – sama nie mogąc urodzić – poprosiła o to inną kobietę) oraz dwóch ojców (dawcę nasienia oraz męża kobiety, która „zamówiła” zarodek)?

Zasadne jest, by powyższe konteksty, pytania oraz wątpliwości zostały przedstawione z perspektywy pedagogiki dziecka i pedagogiki prawa. Dzięki takiemu spojrzeniu zaistnieje możliwość ukazania wychowawczego działania prawa, jego roli w zakresie kształtowania się postaw wobec najnowszych problemów współczesnej biomedycyny, dotykających także indywidualne osoby. Proponowany kontekst będzie pomocny we wskazaniu, jak w sensie pedagogicznym mogą oddziaływać na człowieka konkretne przepisy prawne (ustawy, kodeksy) oraz szeroko komentowane orzeczenia sądów. Ponadto obserwując dynamiczny postęp nauki, warto rozważyć, jak dziś powinno wyglądać wychowanie do bioetyki, w jaki sposób kształtować moralność przyszłych ekspertów medycznych i samych pacjentów oraz jak dzięki powyższym działaniom uniknąć takich zjawisk, jak roszczeniowość i demoralizacja.

Książka Mirosława Kowalskiego i Błażeja Kmieciaka Bioetyka. Między prawem a pedagogiką to niewątpliwie wyjątkowe opracowanie, ukazujące i analizujące wpływ regulacji prawnych na kształtowanie postaw moralnych, szczególnie w kontekście tworzenia norm prawnych z zakresu bioprawa, a także odziaływania bioetyki na różne fenomeny życia społecznego. […] jest unikatowe w skali rodzimego rynku wydawniczego, ale również na rynku międzynarodowym można dostrzec brak rzetelnych analiz dotyczących wskazanych problemów. […] zagadnienia związane z szeroko rozumianą polityką prawa i jego funkcjami należą do szczególnie istotnych (mających walory praktyczne). Ponadto rodzima myśl, zwłaszcza prawnicza, socjologiczna i pedagogiczna, ma pod tym względem bogate i piękne tradycje. Tym samym autorom należy się uznanie za podjęcie udanej próby jej przybliżenia i rozwinięcia. Książka napisana jest ,,lekko”, przejrzyście, a jednocześnie rzeczowo. Czytelnik odnajdzie w niej wiele interesujących kwestii zanalizowanych w pogłębiony i zarazem przyjazny dla niego sposób.

Z recenzji dra hab. Oktawiana Nawrota, prof. UG 

Książka stanowi pozycję bardzo potrzebną i bardzo oczekiwaną w naszych czasach. Jest to kompetentne, wysoce erudycyjne, przystępne, a jednocześnie pogłębione studium bioetyki ukierunkowane na zagadnienia związane z wychowaniem i nauczaniem dotyczącym zdolności podejmowania odpowiedzialnych decyzji. Autorzy kreślą podstawy etycznego działania człowieka wobec problemów związanych z bioetyką, ze szczególnym wyeksponowaniem perspektywy prawniczej i pedagogicznej. […] odnoszą się do szerokiego tła zagadnień filozofii wychowania i etyki, ujmując je w interesującej perspektywie antropologicznej i skupiając swoją uwagę na filozofii wychowania do moralnego działania w obszarze bioetyki. […] Jest to dzieło bardzo potrzebne polskiej myśli filozoficznej, bioetycznej, antropologicznej i pedagogicznej, stanowiąc wartościowy wkład do badań nad filozofią wychowania w ogóle, a zwłaszcza nad bioetyką pedagogiczną i filozofią wychowania moralnego. Mam zatem nadzieję, że zawarte w książce tezy i promocja pedagogicznego podejścia do bioetyki, jak również moralnych aspektów wychowania i nauczania, pobudzą do głębokiej refleksji nie tylko naukowców, studentów kierunków pedagogicznych i etyki, lecz także praktyków.

Z recenzji ks. prof. dra hab. Mariana Nowaka

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło