Szkice do teorii wychowania kreatywnego

Szkice do teorii wychowania kreatywnego

ISBN: 978-83-7850-412-2
47,43 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 49,80 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Kreatywność, twórczość i rozwój to procesy, które nierozerwalnie wiążą się z życiem ludzkim, zarówno w wymiarze społecznym, jak i jednostkowym. Wyróżniają one człowieka spośród innych istot żywych i wynoszą go ponad świat materialny. Stanowią jednocześnie warunek sine qua non kultury ujmowanej nie socjologicznie czy etnograficznie, ale normatywnie, a więc widzianej w optyce wartościującej, która pozwala snuć refleksję o kulturze wysokiej.

Wersja książki
Ilość

Książka poświęcona została niezwykle ważnej problematyce. Walory naukowe, poznawcze i edukacyjne pracy podkreślają autorskie tabele i rysunki. Podejmując ciekawą formę szkicu, Autor w sposób inspirujący skłania do refleksji, dyskusji i dalszych poszukiwań. Szkic to w istocie swej projekt czegoś, to zakreślenie ram problematyki bez wnikania w jej szczegóły. W sztuce szkic oznacza swobodny rysunek, zazwyczaj koloru czarno-białego, „podkład” pod realizację większego dzieła, później wypełnianego barwami. Przyjęcie przez Autora książki konwencji szkicu skłania nie tylko do kreatywnego pochylenia się nad niezwykle ważną problematyką, ale także inspirująco zachęca do twórczej refleksji oraz do podejmowania autorskich prób realizacji zasygnalizowanych koncepcji w praktyce wychowawczej.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Urszuli Ostrowskiej Książka

Szkice do teorii wychowania kreatywnego powstawała w latach 2010–2012. Autor wykorzystał w niej artykuły lub ich fragmenty wcześniej już publikowane w innych pracach zbiorowych, na użytek niniejszej pracy zebrane, uporządkowane i zmodyfikowane. Całość została wzbogacona o fragmenty referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych.

Kreatywność, twórczość i rozwój to procesy, które nierozerwalnie wiążą się z życiem ludzkim, zarówno w wymiarze społecznym, jak i jednostkowym. Wyróżniają one człowieka spośród innych istot żywych i wynoszą go ponad świat materialny. Stanowią jednocześnie warunek sine qua non kultury ujmowanej nie socjologicznie czy etnograficznie, ale normatywnie, a więc widzianej w optyce wartościującej, która pozwala snuć refleksję o kulturze wysokiej. Może być ona udziałem i doświadczeniem wielu, nie tylko elit, jeśli wyrasta z ideałów i aspiracji do doskonalenia moralnego właściwych każdemu człowiekowi. Taka kultura jest zdolna podnieść życie ludzkie, a razem z nim i kondycję moralną społeczeństwa na wyższy poziom...

100 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi
Książka papierowa
oprawa twarda

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-412-2

Wstęp     

Przedmowa    

Rozdział 1 Prymarność wychowania w rodzinie

1.1. Uwarunkowania autonomii wychowawczego funkcjonowania rodziny    

1.1.1. Rodzina jako środowisko życia i wychowania    

1.1.2. Podmiotowy walor wychowania rodzinnego    

1.1.3. Psychospołeczna przestrzeń rodziny    

1.2. Rodzina jako wartość w orientacji życiowej młodzieży   

1.2.1. Wychowanie moralne a wartości    

1.2.2. Rodzina w hierarchii wartości. Wyniki badań    

1.2.3. Rodzina jako wartość autoteliczna i źródło wartości    

1.2.4. Orientacja prorodzinna    

1.3. Nauki edukacyjne o wychowaniu do życia w rodzinie    

1.3.1. Zadania nauk edukacyjnych a swoistość wychowania w rodzinie   

1.3.2. Funkcja edukacyjna i demaskatorska nauk edukacyjnych   

Rozdział 2 Rozwój moralny człowieka w aspekcie podmiotowości

2.1. Niepełnosprawność w dziedzinie moralnej z perspektywy podmiotu    

2.1.1. Niepełnosprawność moralna zawiniona i niezawiniona    

2.1.2. Przesłanki prakseologiczno-etyczne zjawiska niepełnosprawności    

2.1.3. Sprawność moralna osób niepełnosprawnych    

2.1.4. Niepełnosprawność moralna osób sprawnych    

2.2. Podmiotowość w wychowaniu i samowychowaniu   

2.2.1. Idea podmiotowości   

2.2.2. Podmiotowy charakter stosunku wychowawczego    

2.2.3. Kategorie „podmiot” i „przedmiot” w piśmiennictwie pedagogicznym 

2.2.4. Interpretacja relacji podmiot – przedmiot w wychowaniu i samowychowaniu    

2.2.5. Typologia wychowania w kontekście podmiotowości (zarys)    

Rozdział 3 Trud autokreacyjny

3.1. Koncepcja samowychowania młodzieży w nauczaniu Jana Pawła II. Próba rekonstrukcji   

3.1.1. Ogólna charakterystyka koncepcji „więcej być”    

3.1.2. Struktura samowychowania w ujęciu Jana Pawła II    

3.1.3. Znaczenie i aktualność samowychowania    

3.2. O pracy studenta nad sobą     

3.2.1. Metodologiczne ujęcie problematyki samokształcenia i samowychowania    

3.2.2. W kierunku integracji procesów samokształcenia i samowychowania   

3.2.3. Struktura pracy nad sobą (zarys)    

3.2.4. Studiowanie a praca nad sobą   

Rozdział 4 Aksjologiczne i etyczne problemy wychowania i samowychowania

4.1. Ideały i cele wychowania wobec wartości transcendentnych   

4.1.1. Człowiek w świecie wartości   

4.1.2. Wartości a cele życia   

4.1.3. Wartości a cele wychowania i samowychowania  

4.1.4. Ideał wychowania a wartości i cele   

4.2. Idea pracy nad sobą w poglądach młodzieży   

4.2.1. Idee pedagogiczne 

4.2.2. Świadomość idei pracy nad sobą  

4.3. Literatura i media w perspektywie pedagogicznej   

4.3.1. Literatura i media wobec zagrożeń   

4.3.2. Relacja: literatura – medium – człowiek  

4.3.3. Literatura i media objęte stosunkiem wychowawczym   

Rozdział 5 Literackie inspiracje autokreacji

5.1. Literacki wzór monologu kreatywnego 

5.1.1. Monolog wewnętrzny   

5.1.2. Warunki monologu kreatywnego  

5.1.3. Efekty monologu kreatywnego   

5.2. Podmiotowy charakter dialogu wychowawczego   

5.2.1. O potrzebie dialogu   

5.2.2. Rodzaje i odmiany dialogu   

5.2.3. Zarys wybranych typów dialogu wychowawczego   

5.2.4. Podmiotowy dialog wychowawczy   

5.2.5. Spotkanie i dialog   

5.3. Cisza i milczenie – implikacje pedagogiczne  

5.3.1. Natura ciszy   

5.3.2. Odmiany i funkcje milczenia   

Rozdział 6 Charakter aktywności wolnoczasowej

6.1. Dobrowolność zachowań wolnoczasowych   

6.1.1. Dobrowolność uczestnictwa   

6.1.2. Dobrowolność uczestnictwa w grupie   

6.1.3. Dobrowolność uczestnictwa a samowychowanie   

6.2. Ekspresja w wychowaniu i samowychowaniu   

6.2.1. Ekspresja w wychowaniu   

6.2.2. Ekspresja w samowychowaniu   

6.2.3. Wychowawca wyzwalający ekspresję  

Rozdział 7 Czas wolny ważny dla rozwoju człowieka

7.1. Autokreacja w sferze aktywności fizycznej  

7.1.1. Wychowanie fizyczne jako dziedzina teorii wychowania   

7.1.2. Praca nad sobą w aktywności fizycznej   

7.1.3. O kulturze fizycznej człowieka  

7.2. W poszukiwaniu ideału osobowości wolontariusza   

7.2.1. Działalność związana z wolontariatem, wolontariat, wolontariusz  

7.2.2. Osobowość wolontariusza   

7.2.3. Ideał a charakter człowieka   

Rozdział 8 Kreator edukacji wyzwalającej 

8.1. Nauczyciel w roli wychowawcy klasy   

8.1.1. Zagrożona wychowawcza funkcja szkoły   

8.1.2. Rola wychowawcy klasy i jej model   

8.1.3. Model jako wizja normatywna   

8.2. Samopoznanie nauczyciela-wychowawcy w kontekście jego kompetencji pedagogicznych   

8.2.1. Znaczenie samopoznania   

8.2.2. Samopoznanie i samowiedza 

8.2.3. Pojęcie i model kompetencji pedagogicznych   

8.2.4. Kompetencje dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze   

Rozdział 9 Państwo – patriotyzm – wychowanie

9.1. Państwo jako podmiot wychowania patriotycznego  

9.1.1. Zdrowe państwo – podmiot wychowania   

9.1.2. Państwo a naród  

9.1.3. Wychowanie patriotyczne   

9.1.4. Stosunek państwa do innych podmiotów wychowania  

9.2. Patriotyzm – wymiar osobowej tożsamości  

9.2.1. Patriotyzm jako wartość kultury narodowej   

9.2.2. Tożsamość osobowa a patriotyzm   

9.2.3. Walor patriotyzmu w ideale wychowania   

Rozdział 10 Wartości kultury akademickiej

10.1. Kultura akademicka w perspektywie pedagogicznej   

10.1.1. Normatywy charakter kultury akademickiej   

10.1.2. Związki kultury z wychowaniem i pedagogiką   

10.1.3. Ku pedagogice szkoły wyższej   

10.2. Prawda i profesjonalizm w kulturze akademickiej 

10.2.1. Prawda w przestrzeni wyższej edukacji   

10.2.2. Relacja: prawda – profesjonalizm – perfekcjonizm   

10.3. Wiedza i mądrość w edukacji akademickiej   

10.3.1. Wiedza – atrybut szkoły wyższej   

10.3.2. Mądrość jako wartość kultury akademickiej   

Bibliografia   

Spis rysunków i tabel 

fragment

Książka Szkice do teorii wychowania kreatywnego powstawała w latach 2010–2012. Autor wykorzystał w niej artykuły lub ich fragmenty wcześniej już publikowane w innych pracach zbiorowych, na użytek niniejszej pracy zebrane, uporządkowane i zmodyfikowane. Całość została wzbogacona o fragmenty referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych." To właśnie kawałek przedmowy. Jak widać, jest to kolejna książka naukowa o wychowaniu, życiu w społeczeństwie, kreatywności i twórczości. Zahacza ona o bardzo ważne aspekty wychowania. To właśnie rodzice, nauczyciele i środowisko kształtuje nas i mówi jacy jesteśmy. To właśnie oni uczą nas jak się zachować, jak żyć... Jednak, czasem coś idzie nie tak, ktoś sprowadzi nas na złą drogę... Jednak, czy zastanawialiśmy się kiedyś czym jest dla nas "zła droga"? Może ja palę papierosy i nie uważam, że to jest czymś złym. Może biorę narkotyki i uważam że jest to dobre? Każdy z nas ma inną definicję dobra i zła, choć statystyczna odpowiedź to taka, że i papierosy, i narkotyki są złe.

Książka jest napisana mocno naukowym językiem, z dużą ilością specjalistycznych zagadnień. Porusza jednak ważny temat, jakim jest wychowanie. Cóż, to od niego się wszystko zaczyna, w końcu rodzimy się z białą kartką i to rodzice nam ją zapisują. Muszą więc wiedzieć jak dobrze takie dziecko wychować i tutaj mają to napisane w sposób oficjalny, mało praktyczny, jednak skłaniający do refleksji i przemyśleń. Książka nadaje się zarówno dla rodziców, którzy mają wychować dziecko jak i dla takich, którzy sami chcą się o tym dowiedzieć czy zmienić coś w swoim wychowaniu. Pozycja jest też kierowana do pedagogów, socjologów i osób które pracują z dziećmi i młodzieżą. Osobiście ani nie jestem rodzicem, ani nie pracuję z dziećmi jednak książka skłoniła mnie do refleksji nad swoim własnym wychowaniem i być może w przyszłości moich dzieci. 

źródło: http://my-books-1220.blogspot.com/2013/04/recenzja-ksiazki-szkice-do-teorii.html

Książka poświęcona została niezwykle ważnej problematyce. Walory naukowe, poznawcze i edukacyjne pracy podkreślają autorskie tabele i rysunki. Podejmując ciekawą formę szkicu, Autor w sposób inspirujący skłania do refleksji, dyskusji i dalszych poszukiwań. Szkic to w istocie swej projekt czegoś, to zakreślenie ram problematyki bez wnikania w jej szczegóły. W sztuce szkic oznacza swobodny rysunek, zazwyczaj koloru czarno-białego, „podkład” pod realizację większego dzieła, później wypełnianego barwami. Przyjęcie przez Autora książki konwencji szkicu skłania nie tylko do kreatywnego pochylenia się nad niezwykle ważną problematyką, ale także inspirująco zachęca do twórczej refleksji oraz do podejmowania autorskich prób realizacji zasygnalizowanych koncepcji w praktyce wychowawczej. 

Z recenzji prof. zw. dr hab. Urszuli Ostrowskiej

Autor podjął w swojej pracy bardzo ważną i słabo rozpoznaną problematykę z zakresu teorii wychowana kreatywnego i w sposób pionierski interesująco ją zaprezentował, posługując się oryginalną oraz inspirującą wieloaspektowo formą szkicu. [...]

Książka Andrzeja Jakuba Sowińskiego: Szkice do teorii wychowania kreatywnego poświęcona została niezwykle ważnej problematyce. Walory naukowe, poznawcze i edukacyjne pracy podkreślają autorskie tabele i rysunki. Podejmując ciekawą formę szkicu Autor w sposób inspirujący skłania do refleksji, dyskusji i dalszych poszukiwań w zakresie poznawania istoty oraz imponderabiliów wychowania kreatywnego.

Szkic to w istocie swej projekt czegoś, to zakreślenie ram problematyki bez wnikania w jej szczegóły. W sztuce szkic oznacza swobodny rysunek, zazwyczaj koloru czarno-białego, „podkład" pod realizację większego dzieła, później wypełnianego barwami. Przyjęcie przez Autora książki konwencji szkicu skłania nie tylko do kreatywnego pochylenia się nad niezwykle ważną problematyką ale także inspirująco zachęca do twórczej „wielobarwnej" refleksji oraz do podejmowania autorskich prób realizacji zasygnalizowanych koncepcji w praktyce wychowawczej.[...]

Prof. zw. dr hab. Urszula Ostrowska

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut Pedagogiki

Autor w bardzo interesującym zbiorze traktatów i podejmujących je problemów dokonał prezentacji podstawowych problemów współczesnej teorii wychowania ukierunkowanego na kreatywność i twórczość. (...)Autor wskazuje na rolę wychowania w życiu i rozwoju człowieka, wiążąc z nim kwestię jakości ludzkiej egzystencji, jako wpisanej w jej możliwości a nie konieczność.[...]

Bardzo interesującym i oryginalnym aspektem książki jest połączenie rozwoju i twórczości w zjawisku kreatywności, które wydaje się stanowić zarazem swoisty kręgosłup analizowanych przez Autora zagadnień wpisujących się w rzeczywistość ludzkiej egzystencji naznaczonej wolnością człowieka, jego twórczą ekspresją i zwłaszcza autokreacją. Aby wyzwolić kreatywność w człowieku, potrzebuje on wychowania, ale odpowiednio zorganizowanego na rzecz stymulowania pełnego rozwoju i twórczej aktywności człowieka. W takim procesie człowiek współczesny powinien być wspierany w rozwijaniu swojej osobowości, godności i tożsamości.[...]

Publikacja w swoim obecnym kształcie jest dziełem dojrzałym i bardzo potrzebnym polskiej myśli pedagogicznej, stanowiącym wartościowy wkład do badań nad teorią wychowania w ogóle, a zwłaszcza teorią wychowania kreatywnego czy też jeszcze dokładniej mówiąc - teorii wychowania studentów do odpowiedzialnej kreatywności. [...] 

Ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL Instytut Pedagogiki KUL w Lublinie

Recenzja wydawnicza książki Pana Dr hab. Andrzeja SOWIŃSKIEGO, prof. USz

Coraz częściej kreatywność plasuje się na pierwszym miejscu wśród twórczych postaw współczesnego człowieka. Jako proces umysłowy, pociągający za sobą powstawanie nowych idei, koncepcji, projektów i skojarzeń, kreatywność prowadzi do tworzenia czegoś nowatorskiego, polegającego na uzyskaniu oryginalnych rozwiązań. Książka Szkice do teorii wychowania kreatywnego to kolejna nieszablonowa publikacja Oficyny Impuls, poprzez którą Andrzej J. Sowiński zaprasza czytelnika do przeanalizowania własnych zachowań, mających na celu rozbudzenie w sobie aktywności twórczej i – co za tym idzie – podjęcie konstruktywnych działań. Dodał/a recenzję:

Danuta Szelejewska

http://www.granice.pl/recenzja,szkice-do-teorii-wychowania-kreatywnego,7411

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło