• Obniżka
Między linearnością a klikaniem. O społecznych konstrukcjach podejść do uczenia się.

Między linearnością a klikaniem. O społecznych konstrukcjach podejść do uczenia się.

ISBN: 978-83-7850-117-6
55,24 zł
45,24 zł Oszczędzasz: 10,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 47,50 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka stanowi rodzaj projektu ukierunkowanego na inne odczytanie teorii uczenia się. Inne, bo z jednej strony socjologiczne, z drugiej natomiast wykorzystujące bardzo rzadko stosowane w pedagogice narzędzie – autorski program komputerowy. Jest ona także pewną próbą odejścia od konwencji pisania o uczeniu się.

Ilość

Czym jest uczenie się człowieka? Dlaczego ludzie uczą się w różny sposób? Czy sytuacja społeczna może kształtować podejścia do uczenia się? Czy podejścia do uczenia się mogą mieć konstytucję historyczną? Jak podejście do uczenia się wpływa na kształt ludzkiej biografii? Próba odpowiedzi na pytania stanowiła cel tej książki.

W książce postawiono hipotezę zakładającą, że podejścia do uczenia się są konstruowane społecznie. Procedurą sprawdzenia tej hipotezy była analiza sposobów uczenia się (rodzajów podejść do uczenia się) młodzieży posiadającej odmienny kapitał kulturowy.

Książka stanowi rodzaj projektu ukierunkowanego na inne odczytanie teorii uczenia się. Inne, bo z jednej strony socjologiczne, z drugiej natomiast wykorzystujące bardzo rzadko stosowane w pedagogice narzędzie – autorski program komputerowy. Jest ona także pewną próbą odejścia od konwencji pisania o uczeniu się.

Najważniejszym wnioskiem książki jest potwierdzenie stawianej w niej hipotezy. Podejścia do uczenia się są konstruowane społecznie – większość młodzieży o niskim kapitale kulturowym uczy się w sposób linearny, natomiast większość tej o wysokim – klikany.

100 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Przedmowa (Zbyszko Melosik)   

Wstęp   

Część I. Uczenie się – od neurobiologii do socjologii Teoretyczne podstawy badań

Rozdział 1. Uczenie się w perspektywie neurobiologicznej 

Wprowadzenie   

1.1. Kształtowanie się myśli neurobiologicznej – rys historyczny   

1.2. Neuroanatomia i neurolokalizacja uczenia się   

1.3. Neurobiologia pamięci i procesy generatywne a uczenie się   

1.4. Plastyczność mózgu jako neurobiologiczna podstawa społecznych konstrukcji podejść do uczenia się   

Podsumowanie   

Rozdział 2. Uczenie się w perspektywie psychologicznej   

Wprowadzenie   

2.1. Pojęcie Arystotelesowskiej epigenezy w interpretacji predeterministycznej i probabilistycznej jako baza psychologicznej teorii uczenia się   

2.2. Behawioryzm – uczenie się w wizji inżynierów społecznych   

2.3. Arystotelesowska epigeneza w interpretacji konstruktywistycznej a uczenie się   

2.4. Uczenie się samorzutne i dyskursy dynamiki zainteresowań – w poszukiwaniu matrycy analitycznej podejść do uczenia się   

Podsumowanie   

Rozdział 3. Uczenie się w perspektywie socjologicznej   

Wprowadzenie   

3.1. Społeczny konstruktywizm jako socjologiczna podstawa społecznych konstrukcji podejść do uczenia się   

3.2. Teoria reprodukcji kulturowej Pierre’a Bourdieu i Jeana-Claude’a Passerona a uczenie się    

3.3. Teoria reprodukcji ekonomicznej Samuela Bowlesa i Herberta Gintisa oraz cyfrowa nierówność w Polsce (digitariat – hipertekstualność versus proletariat – linearność) a uczenie się    

3.4. Zwrot lingwistyczny w dyskursie humanistycznym w kontekście linearności i klikania – w poszukiwaniu matrycy analitycznej podejść do uczenia się    

Podsumowanie    

Część II. Społeczne konstruowanie podejść do uczenia się – studium empiryczne

Rozdział 4. Metodologiczna charakterystyka badań własnych   

4.1. Cele badań, problemy i hipotezy badawcze   

4.2. Zmienne, ich kategorie i wskaźniki   

4.3. Metoda, techniki i narzędzia badawcze   

4.4. Dobór próby   

Rozdział 5. Eksploracja i tworzenie tekstu w trakcie uczenia się osób o niskim i wysokim kapitale kulturowym   

Wprowadzenie   

5.1. Eksploracja tekstu w trakcie uczenia się a kapitał kulturowy   

5.1.1. Czas fiksacji na wybranych fragmentach tekstu w trakcie uczenia a kapitał kulturowy   

5.1.2. Korzystanie w trakcie uczenia się z planu tekstu a kapitał kulturowy   

5.1.3. Rodzaj sekwencji korzystania z hipertekstu w trakcie uczenia się a kapitał kulturowy   

5.2. Tworzenie tekstu w trakcie uczenia się a kapitał kulturowy   

5.2.1. Deklarowany rodzaj stosowanych strategii tworzenia notatek w trakcie uczenia się a kapitał kulturowy   

Wnioski   

Rozdział 6. Dynamika zainteresowań osób o niskim i wysokim kapitale kulturowym   

Wprowadzenie   

6.1. Przejawiana dynamika zainteresowań a kapitał kulturowy   

6.1.1. Znaczenia nadawane zainteresowaniom a kapitał kulturowy   

6.1.2. Treści zainteresowań deklarowane na aktualnym oraz wcześniejszych etapach edukacji szkolnej a kapitał kulturowy 

6.1.3. Struktura zainteresowań przejawiana na aktualnym oraz wcześniejszych etapach edukacji szkolnej a kapitał kulturowy   

6.1.4. Poziom aplikacji zainteresowań w szkole deklarowany na aktualnym oraz wcześniejszych etapach edukacji szkolnej a kapitał kulturowy   

6.1.5. Poziom aplikacji zainteresowań w szkole przejawiany w przebiegu edukacji szkolnej a kapitał kulturowy   

6.1.6. Profil rozwoju zainteresowań przejawiany w przebiegu edukacji szkolnej a kapitał kulturowy   

Wnioski   

Rozdział 7. Społeczne konstrukcje podejść do uczenia się – między linearnością a klikaniem   

Wprowadzenie   

7.1. Podejścia do uczenia się a kapitał kulturowy   

7.2. Weryfikacja hipotez – zestawienie podsumowujące 

Zakończenie   

Bibliografia   

Strony internetowe   

Aneks 

Załącznik 1. Treść poszczególnych stron InteractiveStory-Trackera   

Załącznik 2. Kwestionariusz   

Summary (Between the linear and the clicking About the social constructs of approaches to learning)   

fragment

Przedstawiana książka jest w mojej ocenie dziełem imponującym. Mam na myśli nie tylko jej fizyczny rozmiar […], ale przede wszystkim jej wartość naukową w wymiarze prezentowanych w niej rekonstrukcji wiedzy o różnych aspektach uczenia się oraz w wymiarze poznawczych wartości i wkładu, jaki wnosi w zakres wiedzy o społecznych uwarunkowaniach procesu uczenia się, a wręcz ogólniej – funkcjonowania we współczesnym świecie. […] Postawiony przez Autora problem badawczy ma charakter nader oryginalny, a jednocześnie ma ogromne znaczenie społeczno-wychowawcze. Dotyczy wszak rzeczywistych zjawisk nierówności społecznych w obliczu korzystania z możliwości cyfryzującego się świata oraz wnikania technologii cyfrowych we wszelkie dziedziny i sfery życia.

Z recenzji dr hab. Ewy Jarosz

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło