• Obniżka
Szkolne standardy jakości procesu kształcenia

Szkolne standardy jakości procesu kształcenia

ISBN: 978-83-7587-014-5
28,38 zł
16,58 zł Oszczędzasz: 11,80 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 18,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Przedstawiony w książce zestaw standardów i wskaźników stanowi pełną, przemyślaną propozycję, dającą nauczycielom znakomite spojrzenie na jakość ich pracy i jakość uczenia się uczniów.

Wersja książki
Ilość

Książka dotyczy jakości szkolnego procesu kształcenia, a w szczególności standardów wyznaczających jakość przebiegu tego procesu. Wprowadzenie ich do praktyki szkolnej, pozwala spojrzeć na pracę dydaktyczną nauczycieli nie tylko w aspekcie uzyskiwanych wyników kształcenia. Standardy te bowiem, dotyczące tego „co się dzieje w klasie szkolnej", tworzą możliwości do uzyskiwania satysfakcjonującej oceny pracy dydaktycznej przez „dobrych" nauczycieli, którzy pracują w środowisku uczniów mających duże trudności w nauce i nie odnoszących spektakularnych sukcesów. Standardy te, tworzone przez nauczycieli „dla siebie" i wykorzystywane w samoocenie oraz modyfikacji ich pracy, a przez dyrektorów szkół w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego, mogą się znacznie przyczynić do rozwoju jakości pracy dydaktycznej w szkołach. W książce przedstawiona jest autorska koncepcja standardów jakości procesu kształcenia, wyprowadzonych ze wskazań współczesnej dydaktyki oraz wynikających z zaleceń współczesnej teorii jakości dla edukacji. Standardy te odnoszą się następujących elementów procesu kształcenia: celów, treści, metod, środków, form i zasad kształcenia.

Książka zawiera także opis badań przeprowadzonych w wybranych szkołach, które pozwoliły zdiagnozować w jakim stopniu proces uczenia się uczniów przebiega zgodnie ze wskaźnikami wyznaczonych standardów jakości procesu kształcenia.

200 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
PDF
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-7587-014-5

Koszmider Maria

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, wykładowca w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi, nauczyciel dyplomowany. Zainteresowania naukowe: dydaktyka ogólna, jakość kształcenia, zarządzanie jakością w placówkach edukacyjnych, pedagogika ekologiczna, pedeutologia.

Autorka podręczników szkolnych, zbiorów zadań i zeszytów ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także autorka poradników metodycznych dla nauczycieli, programów kształcenia i pakietów edukacyjnych dla szkół ogólnokształcących, zawodowych i policealnych. Pełnomocnik zarządzania systemami jakości w dziedzinie edukacji, audytor i menedżer jakości, asesor Kompleksowego Zarządzania Jakością, ekspert CERTQUA - upoważniona do audytacji systemów zarządzania jakością wg norm ISO w instytucjach oświatowych. Kilkukrotna laureatka nagrody Ministra Edukacji Narodowej, odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Honorową odznaką m. Łodzi.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Koszmider Maria

ISBN druk

978-83-7587-014-5

ISBN e-book

978-83-7587-014-5

Objętość

116 stron

Wydanie

I, 2008

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie


Rozdział 1

Jakość i standardy w edukacji szkolnej

1.1. Pojęcie jakości

1.2. Postulaty jakości dla placówek szkolnych

1.3. Standardy i wskaźniki jakości edukacji szkolnej

1.4. Rodzaje standardów jakości edukacji szkolnej

1.5. Rola standardów w rozwoju jakości edukacji szkolnej

Rozdział 2

Standardy jakości procesu kształcenia

2.1. Jakość procesu kształcenia

2.2. Tworzenie standardów jakości procesu kształcenia

2.2.1. Tworzenie standardów jakości dotyczących celów kształcenia

2.2.2. Tworzenie standardów jakości dotyczących treści kształcenia

2.2.3. Tworzenie standardów jakości dotyczących metod kształcenia

2.2.4. Tworzenie standardów jakości dotyczących środków kształcenia

2.2.5. Tworzenie standardów jakości dotyczących form organizacyjnych kształcenia

2.2.6. Tworzenie standardów jakości dotyczących zasad kształcenia

2.3. Zestaw standardów jakości procesu kształcenia

Rozdział 3 Wykorzystanie standardów jakości procesu kształcenia w badaniach edukacyjnych

3.1. Badanie jakości procesu uczenia się uczniów

3.2. Analiza uzyskanych wyników badań

3.3. Ocena jakości procesu uczenia się uczniów

3.4. Wnioski – 14 postulatów dotyczących szkolnych standardów jakości procesu kształcenia

Bibliografia

Aneks 1

Ankieta dla uczniów

Aneks 2

Powiązanie standardów i wskaźników jakości kształcenia z kwestionariuszem ankiety dla uczniów

Fragment

Przedstawiony w książce zestaw standardów i wskaźników stanowi pełną, przemyślaną propozycję, dającą nauczycielom znakomite spojrzenie na jakość ich pracy i jakość uczenia się uczniów. Otrzymują oni racjonalną propozycję do samokontroli i samooceny oraz do obserwowania działań uczniów oraz osiąganych efektów edukacyjnych. [...] do zalet książki zaliczam:

- bardzo rzetelny, oparty na bogatej literaturze przegląd problematyki związanej z tworzeniem standardów,

- interesujące propozycje procedur jakościowej standaryzacji,

- spójną i pożyteczną dla praktyki szkoły koncepcję standardów jakości procesu kształcenia.

Z recenzji dr Stefana Wlazło

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło