Praca przedszkola

Praca przedszkola. Wybrane zagadnienia teoretyczne, praktyczne i organizacyjne

ISBN: 978-83-8095-045-0
17,14 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 18,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Publikacja spełnia założenia poradnika-informatora dla rodziców, nauczycieli czy osób zainteresowanych pracą placówek wychowania przedszkolnego.

Wersja książki
Ilość

Publikacja dostępna w wersji elektronicznej e-book.

Przedszkole jest takim miejscem, gdzie dziecko zdobywa wiedzę i różne umiejętności w ramach systematycznych, zamierzonych oddziaływań pedagogicznych, jak również niezamierzonych wpływów środowiska. Jest to pierwsza w życiu dziecka instytucja oświatowa, kulturowa i społeczna, do której ono należy. Siła tej przynależności ma znaczący wpływ na jego rozwój i późniejsze funkcjonowanie psychospołeczne, gdyż doświadczenia z okresu dzieciństwa są ważnym składnikiem wyposażania jednostki.

Dyskusje, rozmowy i spotkania prowadzone w gronie studentów, nauczycieli, rodziców oraz pracowników naukowych zaowocowały pomysłem przygotowania wspólnej publikacji, ukazującej edukację przedszkolną zarówno od strony pedagogicznej, jak i formalno-prawnej i organizacyjnej. Jej celem jest prezentacja instytucji przedszkolnej, obejmująca: uwarunkowania historyczne rozwoju form opieki nad dzieckiem, zagadnienia związane z planowaniem i organizacją pracy w przedszkolu, wybrane sposoby stymulowania rozwoju dziecka przez biblioterapię i świadomy dobór zabaw z dzieckiem oraz informacje istotne dla osób planujących uruchomić przedszkole niepubliczne. Na publikację składa się 7 artykułów, których autorzy analizują wspomniane zagadnienia.

Mamy nadzieję, że zawarte w książce informacje, przemyślenia i osobiste refleksje pomogą w poznaniu specyfiki pracy przedszkola w różnych obszarach jego działalności, zrozumieniu ich celowości oraz będą przydatne zarówno dla rodzica, jak i osób zainteresowanych uruchomieniem niepublicznej placówki przedszkolnej.

Zbigniew Ostrach

292 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB
Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-095-5

Ostrach Zbigniew

doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie. Jest nauczycielem w Publicznej Szkole Podstawowej w Ciepielowie, pow. lipski woj. mazowieckie. Przez wiele lat swoją działalność naukową prowadził na Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym im. K. Pułaskiego w Radomiu. Jest także wykładowcą w Europejskiej Uczelni Społeczno – Technicznej w Radomiu. Jego zainteresowania naukowe dotyczą wybranych obszarów pedagogiki specjalnej, społecznej i ekologicznej. W sumie jest autorem ponad 50 artykułów, które opublikowano w literaturze krajowej i zagranicznej. Ponadto wydał jedną monografię pt. „ Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna”.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Ostrach Zbigniew

ISBN druk

978-83-8095-045-0

ISBN e-book

978-83-8095-095-5

Objętość

144 stron

Wydanie

I, 2016

Format

B5 (160x235). E-book: epub i mobi

Oprawamiękka, klejona

Zbigniew Ostrach
Wstęp   

Zbigniew Ostrach
Rozwój praktyki przedszkolnej w ujęciu historycznym    

Karolina Janeczek, Zbigniew Ostrach
Organizacja środowiska przedszkolnego 

Ewelina Mordka
Organizacja przestrzeni przedszkola – aspekty teoretyczne i praktyka    

Małgorzata Skoczylas-Sokół
Planowanie działań pedagogicznych w przedszkolu   

Anna Klas-Markiewicz
Poczytaj mi, mamo! O potrzebie czytania dzieciom 

Barbara Skałbania
Zabawa jako forma wspierania rozwoju dziecka   

Anna Kucharska
Prawne aspekty organizowania niepublicznych placówek przedszkolnych 

fragment

Zmiany w społeczeństwie wymuszają obecnie bardzo liczne powstawanie kolejnych placówek przedszkolnych. Obok jednostek publicznych przedszkola tworzą także osoby prywatne, które po prostu lubią pracować z dziećmi, ale też przedsiębiorcy, nastawieni przede wszystkim na zysk. Tymczasem przedszkole pełnić powinno naprawdę dużą rolę w rozwoju dziecka. Nie jest ono wyłącznie „wstępem” do edukacji szkolnej. O teoretycznych, praktycznych i organizacyjnych aspektach funkcjonowania przedszkola piszą autorzy siedmiu artykułów, zebranych w publikacji Praca przedszkola pod redakcją naukową Zbigniewa Ostracha.

Z książki, opublikowanej nakładem Oficyny Wydawniczej Impuls, dowiemy się więcej o historii praktyki przedszkolnej, o zmieniających się formach i realiach funkcjonowania przedszkoli. Następnie przechodzimy o organizacji środowiska przedszkolnego, które ma niebagatelny wpływ na efekty pracy wychowawczej i postępy, jakie osiągają dzieci. Jeśli ktoś podejmuje się założenia prywatnego przedszkola, znajdzie tu wszystkie informacje o niezbędnym wyposażeniu, o organizacji dnia i zajęć, o roli zabawy w pracy przedszkola. Bezcenny dla osoby planującej założenie prywatnej placówki przedszkolnej okaże się z pewnością rozdział ostatni, w którym Anna Kucharska omawia prawne aspekty organizowania niepublicznych placówek przedszkolnych. Rozdział drugi to niejako ujęcie praktycznych aspektów pracy przedszkola „w pigułce”, natomiast bardziej szczegółowo poszczególne kwestie omawiają kolejne artykuły. Przeczytamy więc o właściwym zaplanowaniu i zagospodarowaniu przestrzeni przedszkola, o planowaniu działań pedagogicznych, o potrzebie czytania dzieciom, którą - w obliczu coraz bardziej napiętych „grafików” zajęć rodziców - bardzo często zaspokaja się właśnie w przedszkolu. Z kolei Barbara Skałbania w kolejnym tekście wskazuje, jak można wykorzystać zabawę w rozwoju dziecka.

Autorzy poszczególnych artykułów posługują się, oczywiście, aparatem naukowym, piszą jednak przystępnie, powołując się na bardzo obszerną bibliografię. Ta z pewnością okaże się bezcenna dla wszystkich, pragnących zgłębić poszczególne tematy, poruszone w publikacji. Praca przedszkola, choć więc niewielka objętościowo (książka liczy niespełna 150 stron!), obfituje w treści i z pewnością okaże się bardzo przydatną lekturą dla osób pragnących prowadzić praktykę przedszkolną, dla nauczycieli wychowania przedszkolnego, studentów pedagogiki czy rodziców, którym publikacja ta ma szansę uświadomić, jak ważną rolę pełnić może przedszkole w rozwoju ich dzieci. Publikacja pod redakcją Zbigniewa Ostracha może też pełnić wstęp do badań własnych, inspirując bogatym materiałem bibliograficznym.

źródło: http://www.granice.pl/recenzja,praca-przedszkola-wybrane-zagadnienia-teoretyczne-praktyczne-i-organizacyjne,16079
 Przedszkole jako instytucja wychowawczo-dydaktyczna spełnia coraz większą rolę w systemie oświatowym naszego kraju. Dlatego istotna staje się wysoka jakość placówek przedszkolnych. […] Problematyką edukacji przedszkolnej, zarówno od strony pedagogicznej, jak i formalno-prawnej, zajęli się autorzy pracy zbiorowej pod redakcją naukową Zbigniewa Ostracha. […]

Publikację tworzą rozważania dotyczące teoretycznych, praktycznych i prawnych zagadnień pracy przedszkola. Podjęta problematyka jest aktualna, poznawczo interesująca i praktycznie użyteczna. […] Należy stwierdzić, że materiał opracowania stanowi istotny krok w kierunku doskonalenia działań pedagogicznych nauczycieli wychowania przedszkolnego. Książka wpisuje się w ważny współcześnie nurt rozważań o jakości edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i warta jest szerokiego upowszechnienia.

Z recenzji dr hab. Anny Klim-Klimaszewskiej, prof. nadzw. UP-H w Siedlcach


Publikacja jest wyrazem ożywionego zainteresowania teoretyków i praktyków problematyką wychowania przedszkolnego, która w ostatnim czasie nabiera szczególnego znaczenia. Treści opracowania wpisują się w nurt rozważań teoretyczno-praktycznych nad funkcjonowaniem przedszkola w aspekcie organizacyjnym, prawnym i metodycznym. W książce […] ukazana jest podstawowa wiedza dotycząca regulacji prawnych i zasad organizacji instytucji przedszkolnej, a także specyfiki pracy nauczyciela przedszkola. Przedstawione są również przykładowe zajęcia stymulujące rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, możliwe do realizacji przez rodziców. Zawiera ona zatem opis kilku różnych obszarów, odsłaniających organizację i pracę pedagogiczną nauczycieli przedszkola. […] Publikacja spełnia założenia poradnika-informatora dla rodziców, nauczycieli czy osób zainteresowanych pracą placówek wychowania przedszkolnego. […] może stanowić doskonałe uzupełnienie literatury tematycznej, dostępnej na rynku wydawniczym.

Z recenzji dr hab. Barbary Skałbani, prof. nadzw. WSP w Warszawie

 

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło