• Obniżka
Przestrzeń dla kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Przestrzeń dla kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

ISBN: 978-83-7850-471-9
26,67 zł
22,67 zł Zniżka 15%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 23,80 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Temat twórczości w kontekście niepełnosprawności, a szczególnie niepełnosprawności intelektualnej jest niezwykle rzadko poruszany w literaturze pedagogicznej, można wręcz rzec, że jest to temat zaniedbany, ujmowany powierzchownie lub traktowany z niedowierzaniem...

Ilość

Temat twórczości w kontekście niepełnosprawności, a szczególnie niepełnosprawności intelektualnej jest niezwykle rzadko poruszany w literaturze pedagogicznej, można wręcz rzec, że jest to temat zaniedbany, ujmowany powierzchownie lub traktowany z niedowierzaniem. Rozpoznanie przestrzeni sprzyjającej kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, to główny cel książki. Analiza indywidualnych, rodzinnych i edukacyjnych czynników warunkujących twórczość, została poprzedzona obiektywną i subiektywną diagnozą potencjału twórczego badanych osób. Rezultatem wieńczącym całość dociekań badawczych jest katalog uwarunkowań kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, zaprezentowany w podsumowaniu książki.

Opinie recenzentów:

Katarzyna Parys podjęła wyzwanie zmagania się z obszarem badawczym, w który pedagodzy specjalni wkraczają incydentalnie. Złożoność zjawiska kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim zdecydowała się rozważyć w szerokiej perspektywie, nakreślając program badawczy tak, by objąć uwagą badawczą różnorodne czynniki mogące mieć znaczenie dla kreatywności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Interesujące pole badań, szeroko zakrojony program badawczy, jak również prowadzone analizy świadczą o tym, że Autorka nie tylko odważnie podejmuje wyzwania badawcze, ale także wykazuje wysokie kompetencje badawcze, sprawnie porusza się po literaturze przedmiotu i – co ważne – potrafi przeprowadzić czytelnika zarówno przez dotychczasowe dociekania badawcze w badanym polu, jak i teoretyczne koncepty.

z recenzji dr hab. Sławomiry Sadowskiej, prof. UG


[…] bardzo wysoko oceniam pomysł badawczy i cel przedłożonej do recenzji pracy. Być może nie stanie się ona jeszcze opracowaniem przełomowym w zakresie myślenia o edukacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, ale bez wątpienia dostarcza wielu interesujących tez, treści, spójnej wiedzy, zachęcając do dalszych badań […] oraz zmiany utartych poglądów – nie tylko tych rozpowszechnionych w wiedzy potocznej, ale także konsekwentnie powielanych w obszarze wiedzy naukowej.

z recenzji dra hab. Zenona Gajdzicy, prof. UŚ

46 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Katarzyna Parys

doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych, pedagog specjalny. Jest zatrudniona na stanowisku profesora w Instytucie Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Od 2007 roku pełni funkcję kierownika Katedry Integracji Społecznej. Swoje zainteresowania badawcze koncentruje wokół: zagadnień związanych z kształceniem specjalnym, działań wspierających uczniów niepełnosprawnych w psychospołecznym rozwoju, kreatywności osób niepełnosprawnych oraz zmian terminologii w pedagogice specjalnej. Dorobek naukowy obejmuje: 2 monografie autorskie, 4 współautorskie oraz ponad 90 artykułów i rozdziałów opublikowanych w czasopismach i recenzowanych pracach zbiorowych.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Parys Katarzyna

ISBN druk

978-83-7850-471-9

ISBN e-book

Objętość

336 stron

Wydanie

II, 2013

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie     

Rozdział 1

Kreatywność uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim    

1.1. Twórczość a kreatywność w ujęciu psychopedagogicznym. Zakres znaczeniowy pojęć    

1.1.1. Twórczość    

17 1.1.2. Kreatywność    

1.1.3. Uzasadnienie wyboru kategorii badawczej   

1.2. Inteligencja a kreatywność. Przegląd stanowisk    

1.3. Kreatywność osób niepełnosprawnych intelektualnie w rozważaniach teoretycznych   

1.4. Kreatywność osób niepełnosprawnych intelektualnie w opracowaniach empirycznych    

Zamiast podsumowania. Specjalna psychopedagogika kreatywności oczekuje na zainteresowanie badawcze    

Rozdział 2

Przestrzeń uwarunkowań kreatywności Ku koncepcji projektu badawczego    

2.1. Wielowymiarowość przestrzeni uwarunkowań twórczości 

2.1.1. Wymiar psychologiczny 

2.1.2. Wymiar społeczny    

2.1.3. Wymiar czasowy   

2.1.4. Wymiar ekonomiczny    

2.1.5. Wymiar aksjologiczny    

2.2. Ekosystemy twórczości – różne ujęcia    

2.3. Zarys konceptu badawczego   

2.3.1. Uwarunkowania kreatywności uczniów – model autorski   

2.3.2. Zakres działań badawczych nad przestrzenią dla kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim 

2.3.3. Informacje o badanych osobach    

Rozdział 3

Kreatywność uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych dziedzinach aktywności    

3.1. Kreatywność badanych uczniów    

3.1.1. Dylematy dotyczące sposobu oceny kreatywności badanych   

3.1.2. Dziedziny aktywności. Od szczegółowych decyzji badawczych do obrazu wyników   

3.1.2.1. Aktywność werbalna   

3.1.2.2. Aktywność graficzna   

3.1.2.3. Aktywność konstrukcyjno-manipulacyjna   

3.1.2.4. Aktywność ruchowa 

3.1.2.5. Kreatywność badanych ujawniana w różnych dziedzinach aktywności. Analiza współzależności 

3.2. Typologia kreatywnych uczniów 

3.2.1. Typ wszechstronny 

3.2.2. Typ wielozakresowy   

3.2.3. Typ przeciętny 

3.2.4. Typ selektywny   

3.2.5. Typ minimalistyczny   

Podsumowanie 

Rozdział 4

Kreatywność uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia w samoocenie, ocenie kolegów i nauczycieli

4.1. Kreatywność badanych w ocenie własnej   

4.2. Kreatywność badanych w ocenie kolegów 

4.3. Kreatywność badanych w ocenie nauczycieli   

4.4. Związek między samooceną kreatywności badanych, oceną kolegów i nauczycieli   

4.5. Związek między wynikami obiektywnej i subiektywnej oceny kreatywności badanych uczniów 

Podsumowanie   

Rozdział 5

Kreatywność uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia w kontekście uwarunkowań indywidualnych 

5.1. Wybrane czynniki indywidualne a kreatywność badanych uczniów 

5.1.1. Płeć 

5.1.2. Wiek 

5.1.3. Wyniki w nauce 

5.1.4. Zainteresowanie zadaniem i stopień trudności proponowanych zadań w opiniach badanych uczniów 

Podsumowanie   

Rozdział 6

Kreatywność uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia w kontekście uwarunkowań rodzinnych   

6.1. Rodzinne uwarunkowania twórczości. Przegląd badań polskich 

6.2. Wybrane czynniki rodzinne a kreatywność badanych uczniów 

6.2.1. Struktura rodziny   

6.2.2. Liczba dzieci w rodzinie   

6.2.3. Kolejność narodzin   

6.2.4. Wykształcenie rodziców 

6.2.5. Aktywność zawodowa rodziców   

6.2.6. Postawy rodzicielskie   

6.2.7. Przestrzeń socjalizacyjna   

Podsumowanie 

Rozdział 7

Pedagodzy specjalni wobec kreatywności własnej i kreatywności uczniów 

7.1. Dlaczego pedagog powinien być twórczy?   

7.2. Twórczość w orientacjach życiowych pedagogów specjalnych 

7.3. Kreatywność uczniów z niepełnosprawnością intelektualną z perspektywy pedagoga specjalnego   

7.4. Atrybuty kreatywnego ucznia w świadomości pedagogów specjalnych  

7.5. Aktywność innowacyjna pedagogów specjalnych 

Podsumowanie   

Rozdział 8

Kreatogenny klimat w miejscu nauki i pracy

8.1. Klimat społeczny jako wyznacznik kreatywności   

8.2. Klimat szkoły w percepcji uczniów   

8.3. Klimat szkoły w percepcji pedagogów specjalnych 

8.4. Klimat szkoły a kreatywność uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim   

Podsumowanie   

Rozdział 9

Edukacja kreatywna uczniów z niepełnosprawnością intelektualną lekkiego stopnia w założeniach programowych

9.1. Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego   

9.2. Stara podstawa programowa kształcenia ogólnego 

9.3. Programy adresowane do uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim   

Podsumowanie 

Rozdział 10

Kreatywność uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Próba syntezy

10.1. Katalog uwarunkowań kreatywności   

10.2. Przestrzeń kreatywności w perspektywie indywidualnych przypadków 

Bibliografia   295

Aneks  315

Spis schematów, tabel i wykresów   331

fragment

Katarzyna Parys podjęła wyzwanie zmagania się z obszarem badawczym, w który pedagodzy specjalni wkraczają incydentalnie. Złożoność zjawiska kreatywności uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim zdecydowała się rozważyć w szerokiej perspektywie, nakreślając program badawczy tak, by objąć uwagą badawczą różnorodne czynniki mogące mieć znaczenie dla kreatywności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną. Interesujące pole badań, szeroko zakrojony program badawczy, jak również prowadzone analizy świadczą o tym, że Autorka nie tylko odważnie podejmuje wyzwania badawcze, ale także wykazuje wysokie kompetencje badawcze, sprawnie porusza się po literaturze przedmiotu i – co ważne – potrafi przeprowadzić czytelnika zarówno przez dotychczasowe dociekania badawcze w badanym polu, jak i teoretyczne koncepty.

z recenzji dr hab. Sławomiry Sadowskiej, prof. UG

[…] bardzo wysoko oceniam pomysł badawczy i cel przedłożonej do recenzji pracy. Być może nie stanie się ona jeszcze opracowaniem przełomowym w zakresie myślenia o edukacji uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, ale bez wątpienia dostarcza wielu interesujących tez, treści, spójnej wiedzy, zachęcając do dalszych badań […] oraz zmiany utartych poglądów – nie tylko tych rozpowszechnionych w wiedzy potocznej, ale także konsekwentnie powielanych w obszarze wiedzy naukowej.

z recenzji dra hab. Zenona Gajdzicy, prof. UŚ Wstecz

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło