• Obniżka
Życie z niepełnosprawnością w globalnym kryzysie

Życie z niepełnosprawnością w globalnym kryzysie

ISBN: 978-83-66990-73-9
50,48 zł
40,00 zł Zniżka 20,75%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 42,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Rok pandemii COVID-19 w doświadczeniach osób z niepełnosprawnością sensoryczną i ich rodzin

Premiera!

Ze względu na specyfikę i rangę społeczną omawianych zagadnień polecana publikacja spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony środowiska pedagogów, terapeutów, psychologów, nauczycieli, lekarzy, studentów, a także rodziców, dla których ważne jest zrozumienie złożoności omawianych problemów.

Publikacja dostępna w wersji papierowej oraz elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Dużym walorem książki jest […] starannie przemyślana struktura. Autorki podjęły ważny dyskurs dotyczący funkcjonowania osób z niepełnosprawnością sensoryczną w sytuacji pandemii SARS-CoV-2. Przedstawiając szczegółowo trudne, wręcz traumatyczne doświadczenia badanych, pokazały, jak bardzo komplikuje ona ich życie: uniemożliwia lub w znacznym stopniu opóźnia realizację planów, spełnianie marzeń oraz zmusza do rekonstrukcji sposobów radzenia sobie z wyzwaniami codzienności. [...]

Z recenzji dr hab. Katarzyny Pluteckiej, prof. UP


Niniejsza publikacja składa się z czterech części: dwóch teoretycznych, metodologicznej oraz analitycznej. Zwieńczona zaś jest podsumowaniem. W pierwszej części teoretycznej zajmujemy się zjawiskiem kryzysu. Analizujemy jego znaczenie w ujęciu:

- światowym – odwołujemy się do nauk socjopolitycznych oraz ekonomicznych, przyglądamy się zjawisku kryzysu społecznego, zjawisku globalizacji, jak też międzynarodowym sposobom radzenia sobie z kryzysem;
- rodzinnym – akcentujemy tu zmiany zachodzące w systemach rodzinnych, opisujemy współczesne modele rodzin, a także rodzinne procesy radzenia sobie z kryzysem (na przykład spowodowanym niepełnosprawnością jednego z członków rodziny), zwracamy również uwagę na specyficzną sytuację rodzin tworzonych przez dorosłe osoby z niepełnosprawnością;
- jednostkowym – analizujemy jednostkowe konsekwencje doświadczania kryzysu, definiujemy i opisujemy zdarzenia krytyczne oraz skutki stresu dla funkcjonowania człowieka, a zwłaszcza dla człowieka z niepełnosprawnością; pochylamy się nad koncepcją trajektorii losu ludzkiego, a także wskazujemy na możliwe strategie radzenia sobie z kryzysem.

Druga część teoretyczna poświęcona jest tematyce osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi. Opisujemy specyfikę funkcjonowania:

- osób z niepełnosprawnością wzroku – dokonujemy opisu dysfunkcji wzroku, a także analizujemy i charakteryzujemy konsekwencje niepełnosprawności wzroku dla osoby niewidomej, słabowidzącej oraz ociemniałej;
- osób z niepełnosprawnością słuchu – wskazujemy na różnice pomiędzy osobą głuchą a Głuchą, opisujemy kulturę Głuchych, uwzględniając proces dyskryminacji, emancypacji oraz izolacji, opisujemy również implantowanie w społecznej perspektywie;
- osób z jednoczesną niepełnosprawnością słuchu i wzroku – nawiązujemy tu do różnic definicyjnych, przedstawiamy następstwa jej rozumienia jako niepełnosprawności sprzężonej, wielorakiej, wielozakresowej, złożonej, wieloobjawowej, współobecnej.

Ponadto w drugiej części teoretycznej wskazujemy na obszary funkcjonowania tych grup osób, które wymagają tworzenia specjalnych warunków lub wsparcia zewnętrznego.

Trzecią częścią jest rozdział metodologiczny, w którym w sposób syntetyczny opisujemy naszą koncepcję badań, umiejscawiając ją w paradygmacie interpretatywnym. Nasz projekt badawczy łączy ze sobą kategorie scharakteryzowane w części teoretycznej – światowy kryzys, rodzinę oraz człowieka – z niepełnosprawnością sensoryczną. Wybrane przez nas studium indywidualnych przypadków w badaniach jawiło się jako droga do ukazania życia interesujących nas rodzin – w sposób zarówno wyczerpujący, emancypacyjny, oddający głos samym podmiotom badań, jak i antysensacyjny, pozbawiony stereotypu ofiary i bohatera. Badaniem objęłyśmy dziewięć rodzin osób z niepełnosprawnością sensoryczną. Dzięki prowadzonym wywiadom zbiorowym zebrałyśmy dość bogaty materiał badawczy, który prezentujemy w czwartej części naszej publikacji – rozdziale analitycznym.

W przeprowadzonych badaniach interesowało nas nie tylko to, jak badani doświadczają pandemii, lecz także to, jakie doświadczenia związane były z jej następstwami, które badani odczuwali w swojej codzienności. Z takiego podejścia wynikły dwie interesujące perspektywy, na których eksploracji nam zależało: ukazanie znaczenia, jakie ma pandemia dla życia badanych w szerokim spektrum oddziaływania (emocje, relacje, konstruowanie/rekonstruowanie/dekonstruowanie codzienności, wizje przyszłości), a także sprawdzenie, czy i w jaki sposób owe kategorie są znaczące dla doświadczania pandemii. W wypowiedziach badanych osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi miałyśmy nadzieję odnaleźć aspekty wskazujące zarówno na normalizacyjny, jak i stygmatyzujący charakter pandemii.

W części ostatniej przedstawiamy nasze analizy według wyłonionych kategorii głównych: pandemii, emocji, relacji, konstruowania codzienności oraz wizji przyszłości. Oprócz opisów kategorii stworzyłyśmy schematy, które prezentują także zależności zachodzące między poszczególnymi kategoriami. Nasze badania w sposób bardzo wyraźny ukazały zwyczajność życia poznanych rodzin, w bardzo wąskich obszarach wskazując na znaczenie niepełnosprawności dla funkcjonowania w kryzysie. W podsumowaniu każdego podrozdziału analitycznego starałyśmy się unaocznić, w jakim stopniu odpowiada on na szczegółowe problemy badawcze.

W podsumowaniu publikacji z kolei konstruujemy w sposób obszerny odpowiedź na problem główny, znalezioną dzięki empirycznym doświadczeniom oraz ich analizom. Wskazujemy również na mechanizmy ukrywania się i ujawniania kategorii niepełnosprawności.

Joanna Iza Belzyt, Joanna Doroszuk, Karolina Tersa

98 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Specyficzne kody

isbn
978-83-66990-73-9

Joanna Iza Belzyt

pedagog, absolwentka studiów podyplomowych z tyflopedagogiki (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) oraz studiów podyplomowych z zakresu edukacji dorosłych (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na zagadnieniach tyflopedagogiki, nabywania niepełnosprawności oraz na związanych z tym sytuacjach trudnych.
Poza pracą, która jest jej pasją, lubi kryminały Agathy Christie, żeglowanie, jazdę rowerem i samochodem, a także jazdę na nartach z osobami niewidomymi. Jest dumną właścicielką wspaniałego psa ze schroniska rasy „przegląd ulicy” i kolekcji dzwonków.

Joanna Doroszuk

Karolina Tersa

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Joanna Iza Belzyt, Joanna Doroszuk,
Karolina Tersa

ISBN druk

978-83-66990-73-9

ISBN e-book

978-83-8294-046-6

Objętość

256 stron

Wydanie

I, 2021. Kraków

Format

B5 (160x235 mm). E-book: epub i mobi

Oprawamiękka, klejona, fola matowa

Wstęp        

CZĘŚĆ PIERWSZA. Warstwy kryzysu

Rozdział I. Świat w kryzysie       
Rozdział II. Rodzina w kryzysie      
Rozdział III. Osoba z niepełnosprawnością wobec kryzysu      

CZĘŚĆ DRUGA. Wyzwania codzienności osób z niepełnosprawnością sensoryczną

Wprowadzenie      
Rozdział I. Uwarunkowania funkcjonowania osób z niepełnosprawnością wzroku    
Rozdział II. Osoby z niepełnosprawnością słuchu oraz Głusi w aspekcie emancypacyjnym i kulturowym    
Rozdział III. Osoby z jednoczesną niepełnosprawnością słuchu oraz wzroku – czyli o sumie, ilorazie i/lub sprzężeniu wyzwań i potrzeb   

CZĘŚĆ TRZECIA. Codzienność rodzin osób z niepełnosprawnością sensoryczną w kryzysie – projekt badań własnych

CZĘŚĆ CZWARTA. Rok pandemii COVID-19 w doświadczeniach osób z niepełnosprawnością sensoryczną i ich rodzin

Wprowadzenie    
Rozdział I. Prezentacja badanych rodzin     
Rozdział II. Obrazy pandemii w relacjach badanych rodzin      
Rozdział III. Emocje wzbudzane przez pandemię      
Rozdział IV. Relacje społeczne w dobie pandemii   
Rozdział V. Konstruowanie codzienności w warunkach pandemii     
Rozdział VI. Wizje przyszłości rysowane przez członków badanych rodzin      

Życie z niepełnosprawnością w kryzysie – podsumowanie projektu empirycznego   

Bibliografia    

Spis rysunków i tabel

fragment

Dużym walorem książki jest […] starannie przemyślana struktura. Autorki podjęły ważny dyskurs dotyczący funkcjonowania osób z niepełnosprawnością sensoryczną w sytuacji pandemii SARS-CoV-2. Przedstawiając szczegółowo trudne, wręcz traumatyczne doświadczenia badanych, pokazały, jak bardzo komplikuje ona ich życie: uniemożliwia lub w znacznym stopniu opóźnia realizację planów, spełnianie marzeń oraz zmusza do rekonstrukcji sposobów radzenia sobie z wyzwaniami codzienności.

[…] [Autorki] ukazały doświadczenia badanych rodzin wyczerpująco, w sposób emancypacyjny, antysensacyjny, pozbawiony stereotypu ofiary i bohatera. Oddały głos samym podmiotom badań. Przeprowadzone wywiady zbiorowe pozwoliły na zgromadzenie bogatego materiału klinicznego. Przyjęta metodyka interpretacji sprzyjała uchwyceniu rzeczywistości, która jest napełniona indywidualnością badanej osoby w sytuacji życiowej zdominowanej przez pandemię. Warto podkreślić czasochłonną i wnikliwą analizę danych według wyłonionych kategorii głównych, którymi były: pandemia, emocje, relacje, konstruowanie codzienności oraz wizje przyszłości. W części końcowej, podsumowaniu, badaczki uchwyciły mechanizmy ukrywania się i ujawniania następnej kategorii, którą stanowi niepełnosprawność. Zaprezentowane w monografii badania należy zaliczyć do nowatorskich badań jakościowych. Wykorzystane podejście pozwoliło na rzetelne analizowanie informacji o badanym zjawisku i tym samym na jego lepsze zrozumienie. Proces interpretacji uzyskanych danych narracyjnych jest bardzo uporządkowany […].

[…] ze względu na specyfikę i rangę społeczną omawianych zagadnień publikacja spotka się z dużym zainteresowaniem ze strony środowiska pedagogów, terapeutów, psychologów, nauczycieli, lekarzy, studentów, a także rodziców, dla których ważne jest zrozumienie złożoności omawianych problemów.

Z recenzji dr hab. Katarzyny Pluteckiej, prof. UP

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło