• Obniżka
Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym

Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym

Podtytuł: TOM 12 serii
ISBN: 978-83-7587-373-3
26,67 zł
22,67 zł Oszczędzasz: 4,00 zł
Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. TOM 12 serii

Tom ten poświęcono w głównej mierze różnorodnym formom oddziaływania podmiotów środowiska społecznego, w tym głównie rodziny, na rzecz usamodzielniania, upodmiotowiania osób niepełnosprawnych...

Ilość

Oddajemy do rąk Czytelników 12 z 17, tom serii „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”, zatytułowany: Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym

Oddajemy do rąk Czytelników 12, ostatni już tom serii „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”, zatytułowany: Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym. Tom ten poświęcono w głównej mierze różnorodnym formom oddziaływania podmiotów środowiska społecznego, w tym głównie rodziny, na rzecz usamodzielniania, upodmiotowiania osób niepełnosprawnych. W stosowanych zabiegach terapeutycznych ukierunkowanych na treści modelu społecznego coraz częściej korzysta się z wiedzy i przesłanek nauk humanistycznych, w których to jednostka, w naszym przypadku niepełnosprawna, postrzega świat subiektywnie, uczestnicząc w nim na zasadzie własnej aktywności, podejmowania różnorodnych zadań, poszukiwania swojego miejsca. Tak jak Stanisław Ossowski (1962) pisze w O osobliwościach nauk społecznych, tak i my dzisiaj, chcąc zrozumieć postępowanie ludzkie, zrozumieć „mechanizm” ludzkiego postępowania, wczuwamy się w sytuację działającej osoby i staramy się zrozumieć jej motywy działania. W oddanym do rąk czytelnika tomie staramy się ukazać, na ile różnorodne zabiegi stosowane na co dzień w terapii osób niepełnosprawnych modyfikują postawy wobec problematyki niepełnosprawności, na ile wyzwalają w nich motywację do wyrównywania szans społecznych, na ile rehabilitacja dostosowuje swoje zabiegi do potrzeb upodmiotowienia jednostki niepełnosprawnej i uaktywnienia jej potencjału do satysfakcjonującego działania. Wiele zawartych tu opracowań dotyczy zabiegów stosowanych przez najbliższe środowisko osoby niepełnosprawnej, czyli rodziny. […]

[…] W oddanym do publikacji tomie autorzy podkreślili rolę rodziny i środowiska w uspołecznianiu lub, mówiąc inaczej, przygotowaniu do funkcjonowania w nie zawsze przyjaznym jednostkom niepełnosprawnym środowisku.

Część I. zawiera artykuły dotyczące zabiegów stosowanych przez rodzinę w celu wyrównywania szans społecznych osób niepełnosprawnych.

Część II. pokazuje, na ile rodzina pomaga osobom niepełnosprawnym w uspołecznianiu ich do życia w środowisku społecznym.

Część III. omawia różnorodne formy działania środowiska społecznego w dostosowywaniu się do potrzeb i możliwości jednostki niepełnosprawnej.

Jestem głęboko przekonana, że ten zamykający cały cykl publikacji poświęconych problemom edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych tom dobrze wpisuje się w tę tematykę, dając przemyślenia zarówno głęboko teoretyczne, jak i praktyczne. Jestem zatem pewna, że dobrze uzupełnia wiedzę na temat osobliwości pracy z niepełnosprawnym.

Anna Klinik

Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych - SERIA 17 książek:

Tom I: Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi

Tom II: Wielowymiarowość procesu rehabilitacji

Tom III: Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Konteksty edukacyjne i prawne

Tom IV: W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych

Tom V: Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły

Tom VI: Między wsparciem doraźnym a wspieraniem racjonalnym, czyli o uwarunkowaniach socjalizacji społecznej osób niepełnosprawnych

Tom VII: Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością

Tom VIII: Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

Tom IX: Zmaganie się z niepełnosprawnością – kolejne wyznaczniki

Tom X: Edukacja jako proces socjalizacji osób niepełnosprawnych

Tom XI: Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej

Tom XII: Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym

Tom XIII: Wokół problemów edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych – idee, koncepcje, badania

Tom XIV: Człowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacyjnej i społecznej Polski oraz Republiki Czeskiej

Tom XV: Problematyka osób niepełnosprawnych w oglądzie teoretyków i praktyków

Tom XVI: Racjonalność oraz uwarunkowania procesów terapeutycznych osób niepełnosprawnych

Tom XVII: Rozwój usług asystenta osoby niepełnosprawnej w Polsce

Edukacja małego dziecka
TOM 12 serii
50 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Klinik Anna

doktor nauk o kulturze fizycznej, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu organizacji pomocy społecznej, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Od 27 lat jest dyrektorem dużego kompleksu pomocowego mieszczącego się Skoczowie, który organizowała od podstaw. Tworzyła nie tylko bazę materialną, ale również procedury i programy terapeutyczne. Wymienione programy tworzone są dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli), różnorodnych niesprawności i wielorakich form wsparcia. Przez lata praktycznego działania i uzupełniania wiedzy zdobyła duże doświadczenie w kompleksowym rozwiązywaniu problemów pomocowych, której efektem jest mnogość wspólnych inicjatyw z różnymi organizacjami pozarządowymi w celu zapobiegania izolacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych w środowisku. Współorganizatorka czterech towarzystw społecznych – dwóch ogólnopolskich: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Warszawie, Sztuka Niepełnosprawnych Wśród Nas Galeria w Warszawie, oraz dwóch towarzystw regionalnych: Akademickie Stowarzyszenie Pomocy Społecznej w Cieszynie, Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks” w Skoczowie.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Klinik Anna

ISBN druk

978-83-7587-373-3

ISBN e-book

Objętość

150 stron

Wydanie

I, 2010

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie (Anna Klinik)

Introduction (Anna Klinik)

Część I

Rodzina wyznacznikiem modyfikacji postaw wobec problemów osób niepełnosprawnych w wyrównywaniu ich szans społecznych

Dorota Kornaś

Doświadczenia rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w procesie wczesnej interwencji

Agnieszka Hamerlińska

Rola postaw rodzicielskich w rozwoju mowy dziecka z dyslalią

Danuta Jankowska

Życiowe konsekwencje nadopiekuńczej postawy rodziców dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu lekkim

Elżbieta M. Minczakiewicz

Objawy zachowań agresywnych u młodzieży niepełnosprawnej odbiciem postaw i więzi uczuciowych w rodzinie

Część II

Rodzina jako środowisko uspołecznienia jednostki niepełnosprawnej

Anna Wojnarska, Magdalena Monist-Czerwińska

Kompetencje społeczne a poczucie kontroli młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

Jolanta Baran

Samodzielność osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i jej uwarunkowania rodzinne

Małgorzata Więcek

Funkcjonowanie społeczne osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem osób z wrodzoną łamliwością kości

Część III

Różnorodne formy działań środowiska społecznego w dostosowaniu się do potrzeb i możliwości jednostki niepełnosprawnej

Zenon Gajdzica

O roli sztuki w życiu osób niepełnosprawnych

Kilka uwag z punktu widzenia pedagoga specjalnego

Grzegorz Żymła

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością – mity i stereotypy

Anna Wójcik

Wsparcie dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

Joanna Wieja

Zarządzanie jakością w domach pomocy społecznej

Piotr Krakowiak, Szymon Formela

Edukacja społeczna o końcu życia. Od zajęć dla wolontariuszy do kampanii społeczno-edukacyjnej „Hospicjum to też życie”

Lidia Wollman

Edukacja ekologiczna dzieci niepełnosprawnych

Jerzy Rottermund, Edward Saulicz, Mariola Saulicz, Andrzej Knapik

Prozdrowotne wykorzystanie wolnego czasu przez nauczycieli

fragment

Zobacz także

Skarbiec...

Cena podstawowa 51,43 zł -22,22% Cena 40,00 zł
Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło