• Obniżka
Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym

Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym

Podtytuł: TOM 12 serii
ISBN: 978-83-7587-373-3
26,67 zł
22,67 zł Oszczędzasz: 4,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 24,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Podtytuł: Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. TOM 12 serii

Tom ten poświęcono w głównej mierze różnorodnym formom oddziaływania podmiotów środowiska społecznego, w tym głównie rodziny, na rzecz usamodzielniania, upodmiotowiania osób niepełnosprawnych...

Ilość

Oddajemy do rąk Czytelników 12 z 17, tom serii „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”, zatytułowany: Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym

Oddajemy do rąk Czytelników 12, ostatni już tom serii „Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepełnosprawnych”, zatytułowany: Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym. Tom ten poświęcono w głównej mierze różnorodnym formom oddziaływania podmiotów środowiska społecznego, w tym głównie rodziny, na rzecz usamodzielniania, upodmiotowiania osób niepełnosprawnych. W stosowanych zabiegach terapeutycznych ukierunkowanych na treści modelu społecznego coraz częściej korzysta się z wiedzy i przesłanek nauk humanistycznych, w których to jednostka, w naszym przypadku niepełnosprawna, postrzega świat subiektywnie, uczestnicząc w nim na zasadzie własnej aktywności, podejmowania różnorodnych zadań, poszukiwania swojego miejsca. Tak jak Stanisław Ossowski (1962) pisze w O osobliwościach nauk społecznych, tak i my dzisiaj, chcąc zrozumieć postępowanie ludzkie, zrozumieć „mechanizm” ludzkiego postępowania, wczuwamy się w sytuację działającej osoby i staramy się zrozumieć jej motywy działania. W oddanym do rąk czytelnika tomie staramy się ukazać, na ile różnorodne zabiegi stosowane na co dzień w terapii osób niepełnosprawnych modyfikują postawy wobec problematyki niepełnosprawności, na ile wyzwalają w nich motywację do wyrównywania szans społecznych, na ile rehabilitacja dostosowuje swoje zabiegi do potrzeb upodmiotowienia jednostki niepełnosprawnej i uaktywnienia jej potencjału do satysfakcjonującego działania. Wiele zawartych tu opracowań dotyczy zabiegów stosowanych przez najbliższe środowisko osoby niepełnosprawnej, czyli rodziny. […]

[…] W oddanym do publikacji tomie autorzy podkreślili rolę rodziny i środowiska w uspołecznianiu lub, mówiąc inaczej, przygotowaniu do funkcjonowania w nie zawsze przyjaznym jednostkom niepełnosprawnym środowisku.

Część I. zawiera artykuły dotyczące zabiegów stosowanych przez rodzinę w celu wyrównywania szans społecznych osób niepełnosprawnych.

Część II. pokazuje, na ile rodzina pomaga osobom niepełnosprawnym w uspołecznianiu ich do życia w środowisku społecznym.

Część III. omawia różnorodne formy działania środowiska społecznego w dostosowywaniu się do potrzeb i możliwości jednostki niepełnosprawnej.

Jestem głęboko przekonana, że ten zamykający cały cykl publikacji poświęconych problemom edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych tom dobrze wpisuje się w tę tematykę, dając przemyślenia zarówno głęboko teoretyczne, jak i praktyczne. Jestem zatem pewna, że dobrze uzupełnia wiedzę na temat osobliwości pracy z niepełnosprawnym.

Anna Klinik

Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych - SERIA 17 książek:

Tom I: Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi

Tom II: Wielowymiarowość procesu rehabilitacji

Tom III: Rozwój i funkcjonowanie osób niepełnosprawnych. Konteksty edukacyjne i prawne

Tom IV: W stronę podmiotowości osób niepełnosprawnych

Tom V: Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły

Tom VI: Między wsparciem doraźnym a wspieraniem racjonalnym, czyli o uwarunkowaniach socjalizacji społecznej osób niepełnosprawnych

Tom VII: Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością

Tom VIII: Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

Tom IX: Zmaganie się z niepełnosprawnością – kolejne wyznaczniki

Tom X: Edukacja jako proces socjalizacji osób niepełnosprawnych

Tom XI: Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej

Tom XII: Osobliwości zabiegów terapeutycznych w otwartym środowisku społecznym

Tom XIII: Wokół problemów edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych – idee, koncepcje, badania

Tom XIV: Człowiek ze specjalnymi potrzebami w przestrzeni edukacyjnej i społecznej Polski oraz Republiki Czeskiej

Tom XV: Problematyka osób niepełnosprawnych w oglądzie teoretyków i praktyków

Tom XVI: Racjonalność oraz uwarunkowania procesów terapeutycznych osób niepełnosprawnych

Tom XVII: Rozwój usług asystenta osoby niepełnosprawnej w Polsce

Edukacja małego dziecka
TOM 12 serii
50 Przedmioty

Opis

Książka papierowa
oprawa miękka

Klinik Anna

doktor nauk o kulturze fizycznej, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu organizacji pomocy społecznej, adiunkt Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Wydziału Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie. Od 27 lat jest dyrektorem dużego kompleksu pomocowego mieszczącego się Skoczowie, który organizowała od podstaw. Tworzyła nie tylko bazę materialną, ale również procedury i programy terapeutyczne. Wymienione programy tworzone są dla różnych grup wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli), różnorodnych niesprawności i wielorakich form wsparcia. Przez lata praktycznego działania i uzupełniania wiedzy zdobyła duże doświadczenie w kompleksowym rozwiązywaniu problemów pomocowych, której efektem jest mnogość wspólnych inicjatyw z różnymi organizacjami pozarządowymi w celu zapobiegania izolacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych w środowisku. Współorganizatorka czterech towarzystw społecznych – dwóch ogólnopolskich: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Warszawie, Sztuka Niepełnosprawnych Wśród Nas Galeria w Warszawie, oraz dwóch towarzystw regionalnych: Akademickie Stowarzyszenie Pomocy Społecznej w Cieszynie, Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks” w Skoczowie.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Klinik Anna

ISBN druk

978-83-7587-373-3

ISBN e-book

Objętość

150 stron

Wydanie

I, 2010

Format

B5 (160x235)

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie (Anna Klinik)

Introduction (Anna Klinik)

Część I

Rodzina wyznacznikiem modyfikacji postaw wobec problemów osób niepełnosprawnych w wyrównywaniu ich szans społecznych

Dorota Kornaś

Doświadczenia rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie w procesie wczesnej interwencji

Agnieszka Hamerlińska

Rola postaw rodzicielskich w rozwoju mowy dziecka z dyslalią

Danuta Jankowska

Życiowe konsekwencje nadopiekuńczej postawy rodziców dziecka niepełnosprawnego intelektualnie w stopniu lekkim

Elżbieta M. Minczakiewicz

Objawy zachowań agresywnych u młodzieży niepełnosprawnej odbiciem postaw i więzi uczuciowych w rodzinie

Część II

Rodzina jako środowisko uspołecznienia jednostki niepełnosprawnej

Anna Wojnarska, Magdalena Monist-Czerwińska

Kompetencje społeczne a poczucie kontroli młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

Jolanta Baran

Samodzielność osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną i jej uwarunkowania rodzinne

Małgorzata Więcek

Funkcjonowanie społeczne osoby niepełnosprawnej z uwzględnieniem osób z wrodzoną łamliwością kości

Część III

Różnorodne formy działań środowiska społecznego w dostosowaniu się do potrzeb i możliwości jednostki niepełnosprawnej

Zenon Gajdzica

O roli sztuki w życiu osób niepełnosprawnych

Kilka uwag z punktu widzenia pedagoga specjalnego

Grzegorz Żymła

Zatrudnienie osób z niepełnosprawnością – mity i stereotypy

Anna Wójcik

Wsparcie dziecka z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi

Joanna Wieja

Zarządzanie jakością w domach pomocy społecznej

Piotr Krakowiak, Szymon Formela

Edukacja społeczna o końcu życia. Od zajęć dla wolontariuszy do kampanii społeczno-edukacyjnej „Hospicjum to też życie”

Lidia Wollman

Edukacja ekologiczna dzieci niepełnosprawnych

Jerzy Rottermund, Edward Saulicz, Mariola Saulicz, Andrzej Knapik

Prozdrowotne wykorzystanie wolnego czasu przez nauczycieli

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło