• Obniżka
Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju

Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju

ISBN: 978-83-7850-692-8
49,80 zł
24,80 zł Oszczędzasz: 25,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 24,80 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka została przygotowana przez specjalistów różnych dziedzin – lekarzy, psychologów, pedagogów, logopedów, fizjoterapeutów. Przybliża wiele zagadnień, przede wszystkim diagnozę i terapię zaburzeń rozwojowych, głównie o podłożu genetycznym i metabolicznym, nieznane, rzadkie choroby wieku dziecięcego lub rozpoczynające się w dzieciństwie, nieprawidłowości rozwojowe i choroby, które prowadzą do niepełnosprawności...

Publikacja dostępna w wersji  elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

Trzydzieści osiem rozdziałów = trzydzieści osiem chorób, często przewlekłych i/lub nieuleczalnych, z którymi zmagają się najmłodsi z pacjentów. Niełatwo podjąć podobny temat, lecz grupa lekarzy, pedagogów, psychologów, fizjoterapeutów i logopedów, których dziełem jest niniejsza książka, postawiła sobie za cel ulżyć nieco chorym i ich rodzinom, jeśli nie w wymiarze fizycznym, to chociaż psychologicznym. Jak zauważyli we Wstępie Autorzy, część cierpień psychicznych wynika z niewiedzy, ze strachu lub braku akceptacji, przy czym kwestie te dotyczą nie tylko małych pacjentów, lecz także ich rodziców i, co gorsza, nierzadko i personelu medycznego. Autorzy postawili na jasność przekazu: każdy rozdział ułożony jest według tego samego schematu – wprowadzenie, rozpoznanie, etiogeneza, postępowanie lecznicze, bibliografia. Wybór jest nieprzypadkowy: zdaniem Autorów jedynie wiedza na temat źródeł choroby, jej rozwoju i wpływu na organizm oraz psychikę pacjenta, pozwala, przynajmniej w pewnym stopniu, oswoić lęki i obawy związane z chorobą oraz umożliwić w miarę normalne funkcjonowanie na łonie rodziny i społeczeństwa. Autorzy sięgają po schorzenia tak tajemnicze i mało znane jak sarkoidoza, której etiologii do dziś nie rozpoznano. Publikacja ta służy w równej mierze rozbiciu mitów i przesądów, jakie wciąż jeszcze towarzyszą niektórym chorobom i zaburzeniom, tym samym podnosząc poziom świadomości społecznej. Dzieci chore… stają się tym samym psychologiczną i socjologiczną koncepcją choroby. Publikacja powinna zainteresować pedagogów specjalnych, logopedów, rehabilitantów, terapeutów pracujących z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną, a także psychologów klinicznych, prowadzących psychoterapię z dziećmi i młodzieżą chorującą na rzadkie choroby genetyczne i deficyty rozwojowe. Zaciekawi ponadto rodziców i wychowawców dzieci cierpiące na te choroby oraz wyższe uczelnie pedagogiczne, psychologiczne, medyczne i pokrewne, jako źródło wiedzy dla studentów.

488 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-692-8

Winczura Barbara

dr nauk humanistycznych, pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji, oligofrenopedagog, dyplomowany specjalista w dziedzinie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (ASD), diagnosta i terapeuta dzieci z trudnościami w rozwoju i zachowaniu oraz dzieci przewlekle chorych, specjalista edukacji i terapii dzieci z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością. Jej główne zainteresowania naukowo – badawcze dotyczą: problematyki osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), wczesnego wykrywania autyzmu oraz wspomagania rozwoju małych dzieci z zaburzeniami w rozwoju, teorii umysłu w autyzmie, zarówno w aspekcie badawczym, jak i terapeutycznym, a także zaburzeń łączonych (współchorobowości) w obszarze psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży.

Jest autorką bądź współautorką wielu publikacji książkowych oraz licznych artykułów z zakresu psychopatologii rozwoju dziecka, szczególnie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD), zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń w komunikacji oraz problematyki dzieci zagrożonych niepełnosprawnością rozwojową w aspekcie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka.

Pracuje jako adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.


Cytowska Beata

doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie pedagogiki, profesor nadzwyczajny w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Edukacji Osób z Niepełnosprawnością. Główny obszar działalności naukowej to pedagogika specjalna oraz pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną. Autorka jest długoletnim współpracownikiem Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „Ostoja” i wicedyrektorem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych we Wrocławiu – prowadzonego przez Stowarzyszenie. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na takich zagadnieniach, jak: wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci oraz wsparcie ich rodzin, edukacja i rehabilitacja osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, problematyka dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną, zatrudnianie wspomagane osób z niepełnosprawnością, inkluzja osób z niepełnosprawnością. Autorka wielu uznanych publikacji książkowych i artykułów naukowych.

Najważniejsze publikacje:

- Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności: analiza badań - krytyka podejść - propozycje rozwiązań. (red. nauk) Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011

- Art therapy as an activity supporting the process of social adaptation of the menthally disabled persons. W: Umenie v kontexte špeciálnej pedagogiky. Ed. A. Gajdošíková. IRIS, Bratislava 2011

- Adaptacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną - analiza narracji. W: Wokół problemów edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych - idee, koncepcje, badania. Red.Z. Gajdzica, Kraków - Katowice: "Impuls", 2011

- Experience of disability - analysis of narrative interviews with adults with intellectual disability. W: Specjal [!] pedagogy: towards new challenges. Ed. by T. Żólkowska, D. Szarkowicz. Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski, 2011.

- The sense and meaning of work in the life of intellectually disabled adults. W: Special pedagogy in researches and scientific analysis. Ed. T. Żółkowska, I. Ramik-Mażewska, University of Stettin. Special Pedagogy Department. ZAPOL, Szczecin 2009

- Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju. (współred.) "Impuls", Kraków 2008

- Ewolucja wzorów zachowań i postaw wobec ludzi niepełnosprawnych intelektualnie. Kwartalnik Pedagogiczny. R. 53, nr 1/2008

The realization of the "supported employment for mentally disabled people-trainer" programme. W: Special pedagogy within theoretical and practical dimension. Ed. T. Żółkowska, M. Wlazło. Szczecin: ZAPOL, 2008

- Dziecko chore: zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne. (współred.) "Impuls", Kraków 2007 Idea integracji edukacyjnej w realiach szkół gimnazjalnych. W: Świat pełen znaczeń: kultura i niepełnosprawność. Red. J. Baran, S. Olszewski, Kraków: "Impuls", 2006

- Dziecko z zaburzeniami w rozwoju: konteksty diagnostyczne i terapeutyczne. (współred.) "Impuls", Kraków 2005

- Drogi edukacyjne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom - Wrocław 2002


Stawarski Andrzej

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji i rewalidacji, oligofrenopedagog, terapeuta dzieci z trudnościami w rozwoju, dyplomowany specjalista w dziedzinie diagnozy i terapii dzieci i dorosłych z autyzmem, specjalista terapii dzieci z głęboką, złożoną, wieloraką niepełnosprawnością.

Pracuje jako adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz jako terapeuta w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjnym dla Dzieci Niepełnosprawnych.

Autorka bądź współautorka kilku publikacji książkowych oraz licznych artykułów z zakresu psychopatologii rozwoju dziecka, szczególnie zaburzeń autystycznych oraz dzieci zagrożonych niepełnosprawnością rozwojową w aspekcie wczesnej interwencji.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Winczura Barbara, Stawarski Andrzej, Cytowska Beata

ISBN druk

978-83-7850-467-2

ISBN e-book

978-83-7850-692-8

Objętość

518 stron

Wydanie

II, 2013

Format

B5 (160x235). E-book: epub, mobi i pdf

Oprawamiękka, klejona

Przedmowa

Wstęp

Karolina A. Pesz,Robert Śmigieł

Dziecko z zespołem Pataua (trisomią chromosomu 13)

Krzysztof Szczęsny, Maria Wojdyło, Andrzej Stawarski

Dziecko z rdzeniowym zanikiem mięśni

Maria Wojdyło, Krzysztof Szczęsny, Andrzej Stawarski

Dziecko z dystrofią mięśniową

Robert Śmigieł, Karolina A. Pesz

Dziecko z zespołem Robinowa

Tomasz Pytrus

Dziecko z mukopolisacharydozą

Krzysztof Matusiewicz, Andrzej Stawarski

Dziecko z fakomatozą

Robert Śmigieł, Karolina A. Pesz

Dziecko z zespołem Seckela

Bernadeta Szczupał

Dziecko z zespołem Aperta

Adam A. Zych

Dziecko z przedwczesnym starzeniem się

Agata Gruna-Ożarowska

Dziecko z zespołem Nijmegen

Alina Czapiga

Dziecko z zespołem Cri du Chat

Krzysztof Matusiewicz, Andrzej Stawarski

Dziecko z zespołem Cornelii de Lange

Tomasz Hutyra, Krystyna Mowszet, Andrzej Stawarski

Dziecko z zespołem Silvera—Russella

Małgorzata Ruczka, Tomasz Pytrus, Małgorzata Jackowska-Adamska

Dziecko z chorobą von Hippela—Lindaua

Beata Wikiera, Anna Noczyńska

Dziecko z zespołem Turnera

Beata Wikiera, Anna Noczyńska

Dziecko z zespołem Klinefeltera i innymi formami polisomii chromosomów płciowych

Marta Sarnowska, Andrzej Stawarski

Dziecko z sarkoidozą

Krystyna Mowszet, Tomasz Hutyra

Dziecko z fenyloketonurią

Beata Cytowska

Dziecko z zespołem Angelmana

Tomasz Hutyra, Krystyna Mowszet, Andrzej Stawarski

Dziecko z zespołem Williamsa

Elżbieta Maria Minczakiewicz

Dziecko z zespołem Pradera-Williego

Aneta Kochanowicz

Dziecko z syndromem apallicznym

Marzenna Zaorska

Dziecko z zespołem Ushera

Jolanta Gnitecka

Dziecko z artrogrypozą

Małgorzata Krause, Andrzej Kozik

Dziecko z padaczką

Barbara Iwańczak, Franciszek Iwańczak, Małgorzata Jackowska-Adamska

Dziecko z chorobą trzewną

Danuta Pluta- Wojciechowska

Dziecko z wadą rozwojową twarzoczaszki

Barbara Winczura

Dziecko z autyzmem

Ewa Pisula

Dziecko z zespołem Aspergera Alina Czapiga Dziecko z zespołem Tourette'a

Maria Piszczek

Dziecko ze schizofrenią

Małgorzata Przepiorą

Dziecko z zaburzeniami typu borderline

Małgorzata Skórczyńska

Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD)

Julita Urbaniuk

Dziecko z mutyzmem wybiórczym

Julita Urbaniuk

Dziecko z fobią społeczną

Małgorzata Przepiorą

Dziecko z zespołem stresu pourazowego

Maria Szecówka-Nowak

Dziecko z zaburzeniami zachowania

Beata Cytowska

Dziecko z chorobą sierocą Wstecz

Fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło