• Obniżka
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

ISBN: 978-83-7850-720-8
45,71 zł
30,71 zł Oszczędzasz: 15,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 33,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

W prezentowanej książce dokonano przeglądu propozycji oddziaływań na najmłodsze dzieci zagrożone niepełnosprawnością lub zaburzone w rozwoju...

Zapraszamy do publikacji w wersji elektronicznej e-book:

Wersja książki
Ilość

W prezentowanej książce dokonano przeglądu propozycji oddziaływań na najmłodsze dzieci zagrożone niepełnosprawnością lub zaburzone w rozwoju. Obszary zagadnień dotyczą poszczególnych etapów postępowania w procesie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju dzieci. Niektórzy autorzy poruszają zagadnienia inspirujące do planowania i realizowania działań wspomagających prawidłowy rozwój dziecka, inni z kolei pokazują propozycje technik i narzędzi pozwalających na zdiagnozowanie określonych dysfunkcji w rozwoju dziecka, a także dokonują przeglądu oddziaływań terapeutycznych na małe dzieci, u których już pojawiają się nieprawidłowości.

Przedstawione zagadnienia mogą stanowić inspirację do pracy z małym dzieckiem dla specjalistów z różnych dziedzin – pedagogów, psychologów, logopedów, fizjoterapeutów, lekarzy oraz innych terapeutów zajmujących się pomaganiem dziecku i jego rodzinie. Ze względu na obszerne interdyscyplinarne ujęcie problematyki publikacja może być źródłem informacji także dla studentów.

183 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
Epub, Mobi

Specyficzne kody

isbn
978-83-7850-720-8

Winczura Barbaradr hab. prof. nauk humanistycznych, pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji, oligofrenopedagog, dyplomowany specjalista w dziedzinie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (ASD), diagnosta i terapeuta dzieci z trudnościami w rozwoju i zachowaniu oraz dzieci przewlekle chorych, specjalista edukacji i terapii dzieci z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością. Jej główne zainteresowania naukowo – badawcze dotyczą: problematyki osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), wczesnego wykrywania autyzmu oraz wspomagania rozwoju małych dzieci z zaburzeniami w rozwoju, teorii umysłu w autyzmie, zarówno w aspekcie badawczym, jak i terapeutycznym, a także zaburzeń łączonych (współchorobowości) w obszarze psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży.

Jest autorką bądź współautorką wielu publikacji książkowych oraz licznych artykułów z zakresu psychopatologii rozwoju dziecka, szczególnie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD), zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń w komunikacji oraz problematyki dzieci zagrożonych niepełnosprawnością rozwojową w aspekcie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka.

Pracuje jako adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.


Cytowska Beata

doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie pedagogiki, profesor nadzwyczajny w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Edukacji Osób z Niepełnosprawnością. Główny obszar działalności naukowej to pedagogika specjalna oraz pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną. Autorka jest długoletnim współpracownikiem Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „Ostoja” i wicedyrektorem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych we Wrocławiu – prowadzonego przez Stowarzyszenie. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na takich zagadnieniach, jak: wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci oraz wsparcie ich rodzin, edukacja i rehabilitacja osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, problematyka dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną, zatrudnianie wspomagane osób z niepełnosprawnością, inkluzja osób z niepełnosprawnością. Autorka wielu uznanych publikacji książkowych i artykułów naukowych.

Najważniejsze publikacje:

- Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności: analiza badań - krytyka podejść - propozycje rozwiązań. (red. nauk) Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011

- Art therapy as an activity supporting the process of social adaptation of the menthally disabled persons. W: Umenie v kontexte špeciálnej pedagogiky. Ed. A. Gajdošíková. IRIS, Bratislava 2011

- Adaptacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną - analiza narracji. W: Wokół problemów edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych - idee, koncepcje, badania. Red.Z. Gajdzica, Kraków - Katowice: "Impuls", 2011

- Experience of disability - analysis of narrative interviews with adults with intellectual disability. W: Specjal [!] pedagogy: towards new challenges. Ed. by T. Żólkowska, D. Szarkowicz. Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski, 2011.

- The sense and meaning of work in the life of intellectually disabled adults. W: Special pedagogy in researches and scientific analysis. Ed. T. Żółkowska, I. Ramik-Mażewska, University of Stettin. Special Pedagogy Department. ZAPOL, Szczecin 2009

- Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju. (współred.) "Impuls", Kraków 2008

- Ewolucja wzorów zachowań i postaw wobec ludzi niepełnosprawnych intelektualnie. Kwartalnik Pedagogiczny. R. 53, nr 1/2008

The realization of the "supported employment for mentally disabled people-trainer" programme. W: Special pedagogy within theoretical and practical dimension. Ed. T. Żółkowska, M. Wlazło. Szczecin: ZAPOL, 2008

- Dziecko chore: zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne. (współred.) "Impuls", Kraków 2007 Idea integracji edukacyjnej w realiach szkół gimnazjalnych. W: Świat pełen znaczeń: kultura i niepełnosprawność. Red. J. Baran, S. Olszewski, Kraków: "Impuls", 2006

- Dziecko z zaburzeniami w rozwoju: konteksty diagnostyczne i terapeutyczne. (współred.) "Impuls", Kraków 2005

- Drogi edukacyjne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom - Wrocław 2002

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Winczura Barbara, Cytowska Beata

ISBN druk

978-83-8095-972-9

ISBN e-book

978-83-7850-720-8

Objętość

462 stron

Wydanie

VII, 2021

Format

B5 (160x235). E-book: pdf, epub i mobi

Oprawamiękka, klejona

 

Wstęp

 

Dziecko w procesie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju

 

Idea wczesnej interwencji i wspomagania małego dziecka

 

Postępowanie interwencyjne i wczesna terapia na oddziałach noworodkowych i niemowlęcych

 

Możliwości interwencji dietetycznej w terapii schorzeń

 

Wybrane aspekty diagnozy psychologicznej dziecka z zaburzeniami rozwojowymi

 

Małe dziecko w procesie terapeutycznym

 

Problematyka relacji terapeutycznej we wczesnej interwencji u niemowląt i małych dzieci

 

Wczesne wspomaganie rozwoju – najczęściej popełniane błędy

 

 

Wspomaganie rozwoju dziecka w jego najbliższym środowisku

 

Stymulowanie rozwoju niemowląt

 

Wczesne komunikowanie się dziecka. Narodziny miłości

 

Rodzicielskie wsparcie szansą dla rozwoju małego dziecka

 

Wspomaganie rozwoju małego dziecka w wieku przedszkolnym – propozycje rozwiązań metodycznych

 

Zabawa tematyczna istotnym czynnikiem wspomagającym rozwój małego dziecka

 

Rozpoznawanie kolorów przez dzieci w wieku przedszkolnym. Przyczyny nadmiernych trudności

 

Znaczenie wczesnej interwencji szkolnej wobec ucznia z niepełnosprawnością intelektualną dla jego dalszej drogi edukacyjnej

 

 

Wczesna stymulacja rozwoju małego dziecka

 

Metoda NDT- Bobath (Neurodevelopmental Treatment – Bobath) w usprawnianiu dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego

 

Diagnostyka i terapia metodą Vojty we wczesnej interwencji. Zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej

 

Podstawowe zasady obserwacji i terapii zaburzeń integracji sensorycznej u małego dziecka

 

Wczesna interwencja logopedyczna wobec dziecka zagrożonego niepełnosprawnością

 

Podstawy wczesnej interwencji logopedycznej w przypadku dzieci z rozszczepem podniebienia

 

 

Wczesna interwencja wobec dziecka zaburzonego w rozwoju

 

Wczesna rehabilitacja dzieci z wadą słuchu

 

Badanie kompetencji językowych u małych dzieci z wadą słuchu

Postępowanie terapeutyczno-wychowawcze wobec dziecka niepełnosprawnego wzrokowo

 

Wspomaganie rozwoju małego dziecka z uszkodzonym wzrokiem poprzez działania muzykoterapeutyczne

 

Wspomaganie rozwoju dziecka z zespołem Downa w wieku przedszkolnym

 

Wczesna rehabilitacja mowy i jej znaczenie u dzieci z zespołem Downa

 

Wczesna interwencja terapeutyczna u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym za pomocą systemu nauczania kierowanego przez Petö

 

Wczesna diagnoza i rewalidacja dziewczynek z zespołem Retta w opinii rodziców

 

Wczesne wykrywanie zaburzeń autystycznych w świetle koncepcji teorii umysłu

 

„Mali profesorowie” czy inteligentni autyści? Wczesna diagnoza dziecka z zespołem Aspergera

 

 

Pomoc dzieciom z problemami emocjonalnymi i trudnościami w zachowaniu

 

Wczesna interwencja wobec problemów emocjonalnych dziecka związanych z adaptacją do przedszkola

 

Diagnoza i wczesna interwencja traumy dziecięcej

 

Zaburzenia w zachowaniu dzieci. Możliwości wczesnej interwencji terapeutycznej

 

fragment

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło