• Obniżka
Dzieci z zaburzeniami łączonymi

Dzieci z zaburzeniami łączonymi

Podtytuł: Trudne ścieżki rozwoju
ISBN: 978-83-8095-055-9
45,71 zł
32,71 zł Oszczędzasz: 13,00 zł

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 35,00 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Książka adresowana jest do specjalistów różnych dziedzin – lekarzy, w tym głównie pediatrów, neurologów i psychiatrów dziecięcych, ponadto do psychologów klinicznych, pedagogów specjalnych, neurologopedów, rehabilitantów, a także do studentów, powyższych specjalności.

Wersja książki
Ilość

Książka dostępna wyłącznie w wersji elektronicznej e-book

Problematyka publikacji porusza zagadnienie współwystępowania zaburzeń rozwojowych u dzieci. Tematyka ta, coraz częściej staje się przedmiotem zainteresowań wielu badaczy, diagnostów i terapeutów, tym bardziej, iż w praktyce klinicznej spotykamy coraz większą grupę dzieci, u których stwierdza się występowanie objawów kryterialnych przypisanych więcej niż jednemu zaburzeniu. Łączne występowanie kilku zaburzeń zdecydowanie modyfikuje proces rozwoju i funkcjonowanie dziecka na każdym jego etapie. Określenie profilu owego procesu rozwojowego oraz skali charakterystycznych objawów, ma centralne znaczenie do diagnozy klinicznej dziecka, a w szczególności diagnozy różnicowej.

Wobec złożoności patomechanizmu odpowiedzialnego za współwystępowanie zaburzeń rozwoju u dzieci, grupa badaczy podjęła rozważania nad dylematami diagnostycznymi na styku takich zaburzeń, jak: autyzm, zespół Aspergera, zaburzenia semantyczno – pragmatyczne, niewerbalne trudności w uczeniu się, ADHD, centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego, opóźnienia w rozwoju, autyzm atypowy, schizofrenia wczesnodziecięca, zaburzenia zachowania oraz zaburzenia psychotyczne. Pewna część rozważań została poświęcona zaburzeniom współwystępującym w chorobie przewlekłej, mózgowym porażeniu dziecięcym, dyslalii rozszczepowej oraz przy defektach wzroku. Zamiarem autorów było przybliżenie Czytelnika do odpowiedzi na nurtujące go pytania o rozwój dzieci z zaburzeniami łączonymi.

Książka adresowana jest do specjalistów różnych dziedzin – lekarzy, w tym głównie pediatrów, neurologów i psychiatrów dziecięcych, ponadto do psychologów klinicznych, pedagogów specjalnych, neurologopedów, rehabilitantów, a także do studentów, powyższych specjalności.

Trudne ścieżki rozwoju
293 Przedmioty

Opis

Książka elektroniczna - E-book
EPUB

Specyficzne kody

isbn
978-83-8095-055-9

Winczura Barbara

dr nauk humanistycznych, pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji, oligofrenopedagog, dyplomowany specjalista w dziedzinie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (ASD), diagnosta i terapeuta dzieci z trudnościami w rozwoju i zachowaniu oraz dzieci przewlekle chorych, specjalista edukacji i terapii dzieci z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością. Jej główne zainteresowania naukowo – badawcze dotyczą: problematyki osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), wczesnego wykrywania autyzmu oraz wspomagania rozwoju małych dzieci z zaburzeniami w rozwoju, teorii umysłu w autyzmie, zarówno w aspekcie badawczym, jak i terapeutycznym, a także zaburzeń łączonych (współchorobowości) w obszarze psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży.

Jest autorką bądź współautorką wielu publikacji książkowych oraz licznych artykułów z zakresu psychopatologii rozwoju dziecka, szczególnie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD), zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń w komunikacji oraz problematyki dzieci zagrożonych niepełnosprawnością rozwojową w aspekcie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka.

Pracuje jako adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Winczura Barbara

ISBN druk

978-83-8095-055-9

ISBN e-book

978-83-8095-055-9

Objętość

312 stron

Wydanie

III, 2016

Format

E-book: epub i mobi

Oprawamiękka, klejona

Wprowadzenie 


Małgorzata Skórczyńska

Autyzm a opóźnienie rozwoju 


Katarzyna Markiewicz

Autystyczne spektrum zaburzeń a dysfunkcje semantyczno-pragmatyczne 


Julita Urbaniuk

Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego a autyzm     


Barbara Winczura

Autyzm, autyzm atypowy a schizofrenia wczesnodziecięca  


Alina Czapiga, Karolina Szeremeta

Autyzm atypowy, zespół Aspergera, nadpobudliwość psychoruchowa a objawy psychotyczne  


Alina Czapiga, Honorata Kłosowska

Zespół Aspergera a zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi  


Maria Piszczek

Zaburzenie zdolności niewerbalnego uczenia się a zespół Aspergera


Małgorzata Przepióra

Zaburzenia zachowania a nadpobudliwość psychoruchowa z deficytami uwagi (ADHD)     


Marzenna Zaorska

Niedowidzenie z problemami somatycznymi, psychicznymi oraz podejrzeniem zespołu Aspergera lub schizofreni


Jolanta Lipińska-Lokś

Choroba przewlekła a zaburzenia emocjonalne i trudności w uczeniu się    


Agnieszka Drzazga

Mózgowe porażenie dziecięce i zaburzenia współwystępujące     


Danuta Pluta-Wojciechowska

Dyslalia rozszczepowa a współtowarzyszące powikłania ontogenezy dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia    

[…] Inicjatywę przygotowania tych prac uważam za niezwykle cenną, ponieważ nie mamy w Polsce współczesnego podręcznika psychologii klinicznej dziecka i pedagogiki specjalnej. […]

Odczytuję ją jako pomoc, przeznaczoną głównie dla studentów pedagogiki oraz pracowników psychologiczno-pedagogicznych poradni dziecięcych.

[…] Merytorycznie, zagadnienie wielorakich zaburzeń rozwoju dzieci czy też dzieci z wieloma zaburzeniami, występującymi w rozwoju równocześnie albo sukcesywnie - jest ogromnie ważne. Chodzić tu bowiem może zarówno o mnogie skutki zadziałania jednego czy kilku czynników patogennych, jak i o nawarstwianie się w toku rozwoju różnych form patologii. Rozwój jest zjawiskiem dynamicznym, rozłożonym w czasie, podlegającym wielu uwarunkowaniom zewnętrznym i wewnętrznym. Różne aspekty rozwoju: ich funkcje i struktury wzajemne na siebie oddziaływfeyą, wchodzą w interakcje z otoczeniem biofizycznym i społecznym, który je koryguje bądź nasila. Zamysł Pani Redaktor B. Winczury i Współautorek, żeby oddać złożoność i wielorakość procesów patologizacji rozwoju dzieci oceniam jako wartościowy, ale też ogromnie trudny. […]

Redakcja, mając za zadanie współpracę z czternastoma autorkami (tylu się ich naliczyłam), narzuciła jednolitą strukturę rozdziałów, w której obowiązywało: najpierw opisanie dwóch lub więcej możliwych współwystępujących u dzieci zaburzeń, przedstawienie kryteriów ich klasyfikacji i różnicowania, a następnie - połączenie tych zaburzeń w ontogenezie przytoczonych przykładów dzieci. Autorki dokonały opisu, klasyfikacji i zasad różnicowania zaburzeń najczęściej w oparciu o medyczne podręczniki DSM i ICD; dlatego opisy te wypadły statycznie, bo takie są wykorzystywane podręczniki, oparte na statystycznej analizie zespołów objawów.

Zamysł umieszczenia w każdym rozdziale tzw. studium przypadku, przedstawiającego linię rozwoju i objawy zaburzeń zmieniających się w czasie, uważam za bardzo cenny. […]

[...] Doktor B. Winczura podjęła się tego, co możliwe, przybliżając Czytelnikom kwestie współwystępowania zaburzeń u dzieci. Biorąc pod uwagę społeczne zwyczaje: klasyfikowania dzieci wg rozpoznań medycznych, przyznawania im określonych uprawnień do terapii, edukacji, zasiłków i innych świadczeń, wg rozpoznania, ukazanie, że problemy diagnostyczne są bardzo złożone, a objawy funkcjonowania dzieci zmienne w czasie - jest już bardzo cenne.

Małgorzata Kościelska
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło