• Obniżka
Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne

Dziecko chore. Zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne

ISBN: 978-83-7308-780-4
42,67 zł
21,33 zł Zniżka 50%

Wyświetl historię cen produktu

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni 22,40 zł

Czas dostawy kurierem InPost 24 godziny! E-booki w ciągu 15 minut!

Najtrudniejsze momenty w rodzinie wiążą się z chorobą dziecka, szczególnie, gdy niesie ona ze sobą niepewność, co do jego dalszych losów. Współczesna medycyna podąża z pomocą, jednak diagnoza choroby o nieprzewidywalnym zakończeniu wciąż wzbudza lęk...

Ilość

Najtrudniejsze momenty w rodzinie wiążą się z chorobą dziecka, szczególnie, gdy niesie ona ze sobą niepewność, co do jego dalszych losów. Współczesna medycyna podąża z pomocą, jednak diagnoza choroby o nieprzewidywalnym zakończeniu wciąż wzbudza lęk. W takich sytuacjach rodzice, opiekunowie, nauczyciele muszą nauczyć się, jak mogą najskuteczniej wspierać podopiecznego w trudnych momentach.

Publikacja została pomyślana w taki sposób, aby mogli z niej skorzystać zarówno specjaliści, jak i ci, którzy nimi nie są. Na początku znajdziemy w książce treści ogólnie traktujące tematykę choroby dziecięcej o skomplikowanym przebiegu. W dalszej części publikacji dokonano szczegółowej analizy wybranych jednostek chorobowych (m. in. mukowiscydoza, nieswoiste zapalenie jelit, zespół Downa, toczeń rumieniowaty układowy, choroba nowotworowa, zespół Gillesa de la Tourette’a, nadpobudliwość psychoruchowa, lęki społeczne, wada słuchu, uszkodzenia mózgu, autyzm) oraz zaproponowano konkretne oddziaływania wobec chorych dzieci.

391 Przedmioty

Winczura Barbara

dr nauk humanistycznych, pedagog specjalny w zakresie resocjalizacji, oligofrenopedagog, dyplomowany specjalista w dziedzinie diagnozy i terapii dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu (ASD), diagnosta i terapeuta dzieci z trudnościami w rozwoju i zachowaniu oraz dzieci przewlekle chorych, specjalista edukacji i terapii dzieci z głęboką, wieloraką niepełnosprawnością. Jej główne zainteresowania naukowo – badawcze dotyczą: problematyki osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), wczesnego wykrywania autyzmu oraz wspomagania rozwoju małych dzieci z zaburzeniami w rozwoju, teorii umysłu w autyzmie, zarówno w aspekcie badawczym, jak i terapeutycznym, a także zaburzeń łączonych (współchorobowości) w obszarze psychopatologii rozwoju dzieci i młodzieży.

Jest autorką bądź współautorką wielu publikacji książkowych oraz licznych artykułów z zakresu psychopatologii rozwoju dziecka, szczególnie zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD), zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń w komunikacji oraz problematyki dzieci zagrożonych niepełnosprawnością rozwojową w aspekcie wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka.

Pracuje jako adiunkt w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego.

Cytowska Beata

doktor habilitowana nauk społecznych w zakresie pedagogiki, profesor nadzwyczajny w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, kierownik Zakładu Edukacji Osób z Niepełnosprawnością. Główny obszar działalności naukowej to pedagogika specjalna oraz pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną. Autorka jest długoletnim współpracownikiem Dolnośląskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży z MPDz „Ostoja” i wicedyrektorem Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjnego dla Dzieci Niepełnosprawnych we Wrocławiu – prowadzonego przez Stowarzyszenie. Jej zainteresowania naukowo-badawcze koncentrują się na takich zagadnieniach, jak: wczesna interwencja i wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci oraz wsparcie ich rodzin, edukacja i rehabilitacja osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, problematyka dorosłości osób z niepełnosprawnością intelektualną, zatrudnianie wspomagane osób z niepełnosprawnością, inkluzja osób z niepełnosprawnością. Autorka wielu uznanych publikacji książkowych i artykułów naukowych. Najważniejsze publikacje:

- Dorośli z niepełnosprawnością intelektualną w labiryntach codzienności: analiza badań - krytyka podejść - propozycje rozwiązań. (red. nauk) Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011

- Art therapy as an activity supporting the process of social adaptation of the menthally disabled persons. W: Umenie v kontexte špeciálnej pedagogiky. Ed. A. Gajdošíková. IRIS, Bratislava 2011

- Adaptacja społeczna osób z niepełnosprawnością intelektualną - analiza narracji. W: Wokół problemów edukacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych - idee, koncepcje, badania. Red.Z. Gajdzica, Kraków - Katowice: "Impuls", 2011

- Experience of disability - analysis of narrative interviews with adults with intellectual disability. W: Specjal [!] pedagogy: towards new challenges. Ed. by T. Żólkowska, D. Szarkowicz. Szczecin: volumina.pl Daniel Krzanowski, 2011.

- The sense and meaning of work in the life of intellectually disabled adults. W: Special pedagogy in researches and scientific analysis. Ed. T. Żółkowska, I. Ramik-Mażewska, University of Stettin. Special Pedagogy Department. ZAPOL, Szczecin 2009

- Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju. (współred.) "Impuls", Kraków 2008

- Ewolucja wzorów zachowań i postaw wobec ludzi niepełnosprawnych intelektualnie. Kwartalnik Pedagogiczny. R. 53, nr 1/2008

- The realization of the "supported employment for mentally disabled people-trainer" programme. W: Special pedagogy within theoretical and practical dimension. Ed. T. Żółkowska, M. Wlazło. Szczecin: ZAPOL, 2008

- Dziecko chore: zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne. (współred.) "Impuls", Kraków 2007

- Idea integracji edukacyjnej w realiach szkół gimnazjalnych. W: Świat pełen znaczeń: kultura i niepełnosprawność. Red. J. Baran, S. Olszewski, Kraków: "Impuls", 2006

- Dziecko z zaburzeniami w rozwoju: konteksty diagnostyczne i terapeutyczne. (współred.) "Impuls", Kraków 2005

- Drogi edukacyjne dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Instytut Technologii Eksploatacji, Radom - Wrocław 2002

Oficyna Wydawnicza "Impuls"

Autor

Winczura Barbara, Cytowska Beata

ISBN druk

978-83-7308-780-4

ISBN e-book

 

Objętość

400 stron

Wydanie

I, 2007

Format

B5 (160x235)

Oprawatwarda

Wstęp

 

Psychospołeczne aspekty przewlekłej choroby somatycznej dziecka – perspektywa ekologiczna

 

Przewlekła choroba dziecka w aspekcie realizacji zadań życiowych jednostki i rodziny

 

Wpływ przewlekłej choroby dziecka na funkcjonowanie roli ojca

 

Alergia pokarmowa u dzieci – przyczyny, objawy i skutki

 

Mukowiscydoza - objawy i nadzieje

 

Wybrane zagadnienia psychosomatyczne w nieswoistych zapaleniach jelit u dzieci

 

Problemy psychospołeczne i medyczne dzieci z zespołem Downa w procesie wczesnej interwencji w świetle piśmiennictwa i włąsnych badań naukowych

 

Wybrane aspekty funkcjonowania dziecka chorego na toczeń rumieniowaty układowy

 

Dzieci i młodzież z chorobą nowotworową - wybrane zagadnienia

 

Zespół Gillesa de la Tourette’a – obraz kliniczny zaburzeń i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka

 

Neuropsychologiczne aspekty nadpobudliwości psychoruchowej u dzieci

 

Dziecko nadpobudliwe psychoruchowo. Dylematy diagnostyczne

 

Mała Mulan – historia dziewczynki, której nikt nie rozumiał...

Wpływ procesu chorobowego na pojawienie się symptomów zaburzeń związanych z lekiem społecznym

 

Dziecko chore na złość

Studium indywidualnego przypadku małej Eris

 

Zaburzenia biorozwojowe u dziecka z wadą słuchu

 

Zaburzenia emocjonalne dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym jako pierwotne i wtórne skutki uszkodzenia mózgu

 

Jak funkcjonuje mózg dzieci z autyzmem? Neurobiologiczne ścieżki zaburzeń autystycznych

 

Piętno cierpienia. Choroby u dzieci głęboko wielorako niepełnosprawnych

 

Dziecko niedostosowane społecznie wobec choroby

 

Aspekty kliniczne i psychologiczne zaburzeń karmienia u niemowląt i małych dzieci

Od jedzenia do mówienia

Problemy związane z karmieniem dziecka chorego

 

Choroby uwarunkowane genetycznie a wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się

 

Profilaktyka prozdrowotna wobec uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 14 przy SOSW nr 11 we Wrocławiu

 

Empatia – wspieranie rozwoju czy wyręczanie?

Praca nauczyciela małego dziecka w grupach integracyjnych

 

Zobacz także

Polecane tytuły ( 8 inne tytuły w tej samej kategorii )

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło